Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

PSTs ugraderte trusselvurdering 2009

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • PSTs ugraderte trusselvurdering 2009

  http://www.pst.politiet.no/Filer/utg...lvurdering.pdf

  - Flere sektorer innenfor det norske samfunnet er attraktive etteretningsmål, og aktiviteten til utenlandske staters etteretningstjenester mot Norge og norske interesser er høy (Min utheving, Lucas).

  Etterretningsvirksomheten er i hovedsak rettet mot politiske beslutningstakere, embetsverk, sentraladministrasjon og ulike private aktører. Informasjonen søkes særlig innenfor olje og gass, forskning og utvikling, teknologi samt forhold knyttet til NATO.

  - Aktiviteten vurderes (...) å kunne påføre Norge betydelig økonomisk og politisk skade.

  - Etterretningsaktiviteten i Norge skjer hovedsakelig ved bruk av tradisjonelle etterretningsmetoder. Flere stater er imidlertid i ferd med å bygge opp en betydelig kapasitet innen datanettverkoperasjoner. Denne kapasiteten kan benyttes til å innhente skjermet informasjon ved datainnbrudd (spionasje), lamme datamaskiner og nettverk (tjenestenektangrep) samt spre informasjon som tjener statens strategiske mål (informasjonsoperasjoner). I tilknytning til datanettverkoperasjoner forventer PST at en av de største truslene mot Norge og norske interesser vil være relatert til spionasje og målrettet informasjonsinnhenting. Skadepotensialet ved tap
  av sensitiv informasjon kan være stort.
  Insa.

 • #2
  Hvor langt opp i graderingsnivå må man for å finne en rapport hvor det navngis hvilke land som driver med de forskjellige tingene?
  meh

  Kommentér


  • #3
   Ikke direkte relatert til Flex' spørsmål, men:

   etteretning i norge

   Hei

   Anser du at teknologi-miljøer som f.eks. NTNU er særlig utsatte for spionasje fra utenlandske etteretningsorganisasjoner? Det være seg utenlandske studenter, doktorander etc?
   Er det noen spes. land som utmerker seg som særlig aktive med slik virksomhet?
   Innsendt av: geek

   Utenlansk etterretning er også opptatt av norsk avansert teknologi. Dette gjelder særlig olje- og gassektoren. Jeg kan ikke nevne enkeltland. Vi har ikke ansvar for industrispionasje, unntatt der en stat står bak firmaet som "spionerer".

   vennlig hilsen Jørn Holme
   http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/02/19/527408.html

   Fra nettmøtet ved fjorårets trusselvurdering.
   Insa.

   Kommentér


   • #4
    Opprinnelig skrevet av flex1984
    Hvor langt opp i graderingsnivå må man for å finne en rapport hvor det navngis hvilke land som driver med de forskjellige tingene?
    Du trenger ikke gå så veldig høyt, hvis du har behov for å vite. Husk at du er sikkerhetsklarert betyr bare at du får tilgang til informasjon du trenger i jobben eller har tjenestelig behov for. Ikke alt som finnes på det nivået. Du klareres til et nivå, så autoriseres du til de opplysningen du trenger i jobben din. Sånn kort fortalt.

    Detaljer og linker finner du her: http://www.nsm.stat.no/ (om sikkerhetsklarering og nivåer)
    "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

    Kommentér


    • #5
     http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...cle2927174.ece

     PST har hatt møter med unge islamister

     - PST har gjennomført «bekymringssamtaler» med en rekke menn som har kontakt med ekstreme islamistiske miljøer i Norge.

     - I den årlige trusselvurderingen som PST akkurat har offentliggjort står det at trusselnivået fortsatt er lavt i Norge, men ting kan endre seg raskt. PST-sjefen sier det er en betydelig grad av usikkerhet når PSTs analytikere kikker inn i det nye året.

     - De ekstreme islamske miljøene i Norge er små, men PST ser tendenser til en viss radikalisering. Prosessen kan fremskyndes av karismatiske lederskikkelser her til lands som døråpnere for kontakt mellom norske ekstremister og militante grupper i utlandet med mulig opphold i treningsleire.
     Insa.

     Kommentér

     Fremhevede emner

     Collapse
      

     Forsvarets jobbsøkerregister

     Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.     https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
      

     Sikkerhetsloven


     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
      

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

     ...
      

     COVID-19 virusutbrudd

     En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

     Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
     Mest sannsynlig...
      

     Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

     Forsvaret i NATO

     Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

     Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

     Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
      

     Fokus: Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

     Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
      

     Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

     NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

     https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
      

     Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

     Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


     FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
      

     Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

     I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

     https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...
      

     100 ÅR ETTER

     100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
      

     Tema: Cyberforsvaret

     Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

     Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
      

     NSM: Årlig risikovurdering


     Ole Gunnar Onsøien
     NTB scanpix

     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
      

     Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering     Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
     http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

     Rapporten dekker hovedpunktene:
     Kode:
       Globale utviklingstrekk
       Nordområdene / Arktis
       Russland
       Afghanistan
       Pakistan
       Kina
       Midtøsten og Nord-Afrika
       Iran
       Sudan
       Somalia
       Terrorisme
       Spredning av
     ...

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X