Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Samanslåing av justissektorens utdanningsentre?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Samanslåing av justissektorens utdanningsentre?

  Det har vore litt støy i det siste rundt politiutdanninga. Fyrst om ein burde linjedele politiutdanninga for å få meir spesialiserte betjentar ved fullført politihøgskule, og no er det komme fram eit forslag om å slå saman politiutdanninga ved Politihøgskulen (PHS) og fengselsbetjentutdanninga ved Kriminalomsorgens Høgskule og Utdanningssenter (KRUS).

  Linjedeling av PHS: https://www.politiforum.no/artikler/...-pa-phs/455214

  Samanslåing PHS og KRUS: https://www.politiforum.no/artikler/...ekymret/455288

  Eg tenkte me kunne sjå litt nærare på utdanningsløpet for desse to etatane. I tillegg kan me sjå litt på tolletaten, så får me samla dei tre blåskjorteetatane i eitt innlegg.


  Politi- og Lensmannsetaten
  Statens Politiskule blei grunnlagd i 1920, og haldt til på ulike stadar i Oslo før den etter krigen blei plassert i Gardekaserna i Slemdalsvegen 5, der PHS avd. Oslo er den dag i dag. På starten av 1990-talet blei det sett saman ei prosjektgruppe for å sjå på omgjering av den då toårige Politiskulen, til den treårige Politihøgskulen. Hausten 1992 byrja det fyrste kullet på den treårige høgskuleutdanninga, og våren 1993 blei det siste kullet av den toårige politiskulen uteksaminert. Far min var faktisk i dette siste kullet, og før dei gjekk over til høgskuleutdanning var politiskulen linjedelt, med ei politilinje og ei lensmannslinje, der sistnemnde hadde noko ekstrafag som til dømes ”tvangsfullbyrding”.

  Politiutdanninga har sidan overgangen til høgskule-nivå vore ei ulønna, 3-årig utdanning. Skuleåra blir i politiverden kalla for B1, B2 og B3. B1 og B3 blir heldt sentralt ved ein av Politihøgskulens studiesenter i Oslo, Stavern eller Bodø (Inntil i sommar også Kongsvinger, men PHS-utdanninga der er no lagt ned). I B2 er politistudentane i praksis ved eit av landets politidistrikt. Dei vil i løpet av året også ha sentral utdanning for å få kode 160 (Utrykkingskøyring) og ”leiropphold”, med taktikk og våpentrening.

  Kriminalomsorgen
  Fengselsbetjentutdanninga derimot, er eit lønna toårig høgskulekandidatstudium, der ein har anledning til å bygge på til bachelor seinare. 1. og 4. semester tek stad ved KRUS i Lillestrøm, medan 2. og 3. semester skjer ved eit av Kriminalomsorgens såkalla ”utdanningsfengsel”. Ved fullført utdanning venter eit år pliktteneste.

  Tolletaten
  Tollutdanninga er også lønna, og varer 26 månader, med ei blanding av sentral utdanning og praksis ute ved tollregion. Etter dette venter 22 månader pliktteneste. Biletet illustrerar utdanningsforløpet.
  Click image for larger version

Name:	utdanning4.png
Views:	1
Size:	24,6 KB
ID:	873667

  Som ein kan sjå er utdanningane ganske så forskjellige, på godt og vondt. Det er nok greit å lufte denne debatten no, men eg sitt litt med kjensla "If it aint broken, dont fix it", og ser tilbake med grøss og gru på tidlegare eksempel av sentralisering, samling av krutt og alt det der i diverse delar av offentleg sektor.
  Ubique quo fas et gloria ducunt

 • #2
  Sv: Samanslåing av justissektorens utdanningsentre?

  På en måte kan jeg se gode argumenter for å kjøre noe felles, og da ut fra en felles administrativ ledelse etc. Noen ting er jo litt likt, og man kan sikkert nærme seg hverandre i hvordan man gjennomfører utdanningen.

  Samtidig er det nok mye i "If it ain't broken, don't fix it". Og etatene har i dag ganske så forskjellig kultur, så det kan medføre endel utfordringer å slå sammen utdanningene.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Samanslåing av justissektorens utdanningsentre?

   Eftersom ledelsen ved KRUS og PHS er positive til en sammenslåing og dette er noe som blir diskutert i Justis og POD så tror jeg dette kommer til å skje. Når, vet jeg ikke, om 8-10 år, kanskje. Først bør de bli ferdige med det nye beredskapssenteret og så, forhåpentligvis pusse opp noen politidistrikter som trenger det sårt. Jeg har ikke like stor tro på at Tolletaten blir en del av dette. Hvis de når det gjelder utdannelse, skulle knytte seg nærmere opp mot noen, så tror jeg det vil bli Skatteetaten (noe som allerede har skjedd da Skatteetaten har tatt over flere av Tolletatens oppgaver). Men nå er vel ikke utdannelsene ved PHS og KRUS så veldig sammenlignbare, så det vil kanskje bli en ordning hvor det første semesteret er felles (noe a la lege- og tannlegestudiet hvor de 2 første årene er felles) for så å skille lag og så evt. noen felles fag i løpet av studiet. Når det gjelder plassering, så ville jeg ikke bli forbauset om man endte opp i Lillestrøm eftersom KRUS allerede er på plass der og politikere (særlig Venstre) som ønsker PHS dit.
   Men det er jo en del ting som må på plass først. KRUS er en 2-årig lønnet etatsskole med muligheter for påbygging til Bachelor, mens PHS er en ulønnet 3-årig høgskole. Men KRUS vil kunne bli en kickass vernepleier/sosionomutdannelse hvis den blir et 3-årig høgskoleløp som PHS.
   There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

   Kommentér

   Annonse i emne

   Collapse

   Fremhevede emner

   Collapse
    

   Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

   Bli en del av spesialstyrkene

   Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
    

   Roller i Geværlaget

   Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

   Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
   Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
   Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
    

   Sikkerhetsloven


   (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


   Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


   Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
    

   Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

   Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

   Håper dette er starten på noe vedvarende.

   https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
    

   UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

   UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

   https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

   ...
    

   Mentorordning i Heimevernet

   Hei,

   Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
    

   Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

   Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

   Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

   For tiden dreier det seg om disse:

   - Militær logistikk
   - Marineingeniør maskin
   - Marineingeniør elektro
   - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
   -...
    

   Troppssersjant

   Hei!

   Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
   Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
    

   NSM: Årlig risikovurdering


   Ole Gunnar Onsøien
   NTB scanpix

   – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

   – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

   Donasjoner

   Collapse
   Working...
   X