Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Drapsforsøk mot politibetjenter?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #91
  Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

  Hvis videoen viser at gjerningsmannen faktisk pekte mot politibetjentene så er det i sannhet uforståelig hvordan retten kunne konkludere med noe annet enn drapsforsøk.

  Jeg ser det er mye diskusjon rundt en endring i det tosporede system i politiet, men med tanke på denne saken og voldtektssaken i Hemsedal (samt sikkert en drøss med andre) så virker det som det er noe alvorlig galt også med norske domstoler. Hvorfor så lite fokus på det, tro?

  Kommentér


  • #92
   Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

   http://politiforum.no/no/nyheter/201...25-T2RnWZd.ips
   It's not about surviving, it's about winning.

   Kommentér


   • #93
    Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

    Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
    Hvis videoen viser at gjerningsmannen faktisk pekte mot politibetjentene så er det i sannhet uforståelig hvordan retten kunne konkludere med noe annet enn drapsforsøk.

    Jeg ser det er mye diskusjon rundt en endring i det tosporede system i politiet, men med tanke på denne saken og voldtektssaken i Hemsedal (samt sikkert en drøss med andre) så virker det som det er noe alvorlig galt også med norske domstoler. Hvorfor så lite fokus på det, tro?
    Ja, som AGR viser til, blir saken anket.

    Statsadvokaten mener frifinnelsen for drapsforsøk er gjort på feil grunnlag av lagmannsretten, og anker frikjennelsen inn for Høyesterett. Statsadvokaten angriper både lovanvendelsen og saksbehandlingen i lagmannsretten.
    Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

    Kommentér


    • #94
     Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

     Klart, domstolene er prislagt et fornuftig utformet lovverk men dommer og meddommere er mennesker ned forbedringspotensial akkurat som alle andre.
     Artillery is the God of War

     Kommentér


     • #95
      Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

      Aeliana:, Jeg nummererte punktene i ditt innlegg så sammenhengen blir tydeligere.
      Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
      Her var det kommet mange innlegg, og jeg rekker ganske enkelt ikke å lese grundig gjennom alt akkurat nå.

      Det er imidlertid et faktum at gjerningsmannen ble dømt til syv års fengsel for drapsforsøk av tingretten. Selv om enkelte i tråden påstår at mange av oss synser og ikke har detaljene i saken, så hadde tingretten disse detaljene.

      1
      @Takkatt - du kunne enkelt funnet svarene på mange av de spørsmålene du etterspør. Det står opplyst at gjerningsmannen hadde fullt magasin og at han hadde ladet ammunisjonen selv (9 mm patroner). Ammunisjonen brukte han i et 40 kaliber våpen han hadde stjålet. Selv om han fikk forkiling etter det første skuddet, kan han avfyre flere skudd om han for eksempel lader manuelt.

      2
      Ser at du påstår at jeg har "trukket frem presisjon". Jeg kommenterte hvordan manglende presisjon kan slå begge veier. I lagmannsretten ble gjerningsmannen trodd av juryen når han hevdet at han kun mente å skremme politifolkene. Dårlig presisjon på våpenet kombinert med en gjerningsmann i narkorus er en åpenbar risiko for omgivelsene. Som sagt ble gjerningsmannen idømt syv års fengsel for drapsforsøk av tingretten. Etter dommen i lagmannsretten vil han være en fri mann i 2018. Statsadvokaten vil de nærmeste dagene avgjøre om dommen skal ankes.

      3
      Til kritikken du fremsetter om Politiforum: Jeg har liten forståelse for den. Fagbladet er tvert imot av meget god kvalitet, og er tildelt mange utmerkelser for god journalistikk. For øvrig stusser jeg over at det virker som om du tror at kritikken mot Elden m. fl. ble fremsatt av Politiforum. Er du ikke klar over at dette var skrevet i et leserinnlegg av advokat Pål S. Jensen (Wikstøl Matre Jensen Advokatfirma AS)? Mener du at Politiforum burde nektet å ta inn et seriøst, velbegrunnet leserinnlegg?

      4
      Jeg har for øvrig skrevet et lengre innlegg der blant annet Pål Jensens leserinnlegg blir kommentert, men det er visst vanlig praksis fra din side å vente noen uker, og så gjenta de samme påstandene som er imøtegått tidligere.

      5
      Når det gjelder Agder Politidistrikt og kritikken du fremsetter mot dem, så kunne du enkelt ha tilegnet deg informasjon om at de på forhånd drøftet habilitetsspørsmålet med førstestatsadvokaten. Politidistriktet var habil til å etterforske hendelsen i innledningsfasen som drapsforsøk mot politiet. Spesialenheten for politisaker etterforsker politiets rolle i saken, og de krimtekniske undersøkelsene ble gjort på anmodning fra Spesialenheten.
      1 Jeg leste to artikler om dommen på Politiforum. I disse omtales ikke antall skudd i magasinet. Manglende presisjon grunnet feil ammunisjon, omtales ganske utfyllende.

      2 Først mener du åpenbart at presisjon er irrelevant, så diskuterer du litt med deg selv…..

      3
      Jeg kritiserer ikke Politiforum generelt, men tre artikler. Politiforum har redaktør og ansvarlig utgiver og leserinnlegg godkjennes før publisering.

      4 At du har andre oppfatninger betyr verken at du har rett, at du fremmer objektive fakta, det gjør du sjelden, eller at jeg er enig. Og selvfølgelig poster jeg innlegg uavhengig av din oppfatning.

      5 Hvilken kritikk sikter du til? Jeg støtter Eldens prinsipielle syn, men har uttrykt forståelse for at ordene falt som de gjorde på politiets pressekonferanse.

      Enkelte deltagere på Milforum har et slags faglig eieforhold til en del tema. Du er en av dem. Det er kanskje ikke unaturlig. Mange spørsmål er imidlertid vurderingsspørsmål av mer generell karakter. Da har den faglige spisskompetansen mindre relevans.

      Du er også en av Milforums «eksperter» som bruker innsikten meget «selektivt». Et vanlig fenomen er å karakterisere andre debattanters syn som irrelevant og ugyldig. Eller endimensjonal bruk av statistikk. Da krakelerer fundamentet for eksperten: Objektivitet og nøytrale vurderinger.

      En av dine spesialiteter er små vridninger på sannheten. Dette er påpekt flere ganger, og her kommer enda et eksempel:

      Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
      Forsøker du ennå å så tvil om hva som hendte? Også etter at det fremkommer at gjerningsmannen SELV har forklart at han skjøt over hodet på polititjenestemannen, for så å rette våpenet mot den andre tjenestemannen?

      Som du godt er klar over fra da saken ble diskutert i nyhetstråden, ble gjerningsmannen i Tingretten idømt syv års fengsel for drapsforsøk.

      Du vet også at Statsadvokaten har anket dommen fra Lagmannsretten inn for Høyesterett. Både lovanvendelse og saksbehandling i Lagmannsretten angripes av Statsadvokaten.
      Alle vet jo at gjerningsmannen avløste skudd. Det er ingen tvil om det, og jeg har aldri hevdet noe annet. Har du sett opptaket fra Roa?
      Jeg forholder meg til at retten frikjente gjerningsmannen for drapsforsøk. Det virker som opptaket står sentralt i vurderingen. I følge forsvareren viser filmen at politifolkenes vitnemål ikke stemmer overens med de tekniske bevisene.

      På bakgrunn av den informasjonen Politiforum presenterer, forstår jeg godt at både AGR, MMB og andre uttrykker tvil om rettssystemet. Artiklenes form og manglende vilje til å belyse saken med nøytrale forklaringer, bidrar til denne tvilen. Diskusjonen på Milforum er også en indikasjon på dette.

      Derfor hevder jeg på nytt at Politiforum fisker for mye i opprørt vann, og tidvis driver ren propaganda. Etter å ha lest teksten Milvar lenket til over, utvider jeg listen til fire artikler.

      Det er bra at Roa-saken er anket. Men det er viktig å huske at fagdommerne SKAL sette juryens kjennelse til side dersom de mener den er feil. Da må Lagmannsretten behandle saken på nytt som meddomsrett (uten jury). Fagdommerne lot imidlertid dommen stå.

      Hvis høyesterett kommer til samme konklusjon, bør Politiforum gå i seg selv og vurdere sin praksis.
      Artiklene om Roa saken gir leserne svært dårlige forutsetninger for å gjøre egne, nøytrale vurderinger av saken.
      Det er mitt engasjement i dette tilfellet.

      Kommentér


      • #96
       Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

       Nå er det viktig å få med seg at juryen som frikjente gjerningsmannen kun hadde med et stillbilde inn når de skulle komme til en kjennelse. Videoen fikk de ikke ha med seg da administratoren sa nei. En videosnutt i dag består som kjent av ca. 30 stillbilder i sekunder, og overvåkningskamera tar opp med mellom 10 og 30 avhengig av type, så dette kan ha påvirket hele avsigelsen.

       Hvis dommen står så vil det juridisk bety at selvforskyldt rus fritar for skyld fordi det setter deg ute av stand til å ta forsettlige valg, politiet mister rettsvernet man har knyttet til forsøk på dødelig vold med særlig farlig gjenstand og det åpner for at rettens administrator kan påvirke jury og bevisførsel etter eget syn og forgodtbefinnende.

       Dette baserer seg forøvrig på mer enn bare politiforums artikler.

       Sent fra min SM-G935F via Tapatalk

       Kommentér


       • #97
        Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

        Opprinnelig skrevet av Rabagast Vis post
        Nå er det viktig å få med seg at juryen som frikjente gjerningsmannen kun hadde med et stillbilde inn når de skulle komme til en kjennelse. Videoen fikk de ikke ha med seg da administratoren sa nei. En videosnutt i dag består som kjent av ca. 30 stillbilder i sekunder, og overvåkningskamera tar opp med mellom 10 og 30 avhengig av type, så dette kan ha påvirket hele avsigelsen.

        Hvis dommen står så vil det juridisk bety at selvforskyldt rus fritar for skyld fordi det setter deg ute av stand til å ta forsettlige valg, politiet mister rettsvernet man har knyttet til forsøk på dødelig vold med særlig farlig gjenstand og det åpner for at rettens administrator kan påvirke jury og bevisførsel etter eget syn og forgodtbefinnende.

        Dette baserer seg forøvrig på mer enn bare politiforums artikler.

        Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
        Nettopp, derfor er det bra at saken er anket.

        Hva bygger du dette med rusen på? Jeg har ikke oppfattet at det er en del av vurderingen. Verken fra forsvaret eller aktoratet.

        Kommentér


        • #98
         Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

         Det er påpekt at han var så ruset at han har ladet våpenet med feil ammunisjon og angivelig gjort det stridsudyktig, og at han på grunn av rusen ikke har klart å skaffe seg et godt siktebilde, da i tillegg til at han bare husker noe av det som har skjedd. Har både lest det i media og fått det referert at folk som hadde overvært deler av rettssamlingen.

         Husk også at tingretten dømte mannen for drapsforsøk, så det er splittede holdninger til hvordan det skal gjøres og ikke.

         Sent fra min SM-G935F via Tapatalk

         Kommentér


         • #99
          Generell nyhetstråd om Politiet

          En sidekommentar til det at juryen bare fikk med seg stillbilder: Alt materiale som partene ønsker at juryen skal ta stilling til, presenteres i sin helhet i retten. Så også med video. Juryen skal få god tid til å se filmen, gjerne flere ganger, og gjøre egne notater. Noe annet er det når juryen senere skal trekke seg tilbake for å drøfte skyldsspørsmålet. Da får de med seg egne notater, samt et utvalg av det materialet som ble presentert. For videosnutter typisk noen stillbilder for at de skal huske hva filmen handlet om. (Jeg har førstehånds erfaring med akkurat dette.)

          Edit: Dette var en generell kommentar; aner ingenting om denne spesielle saken.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

           Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
           I følge forsvareren viser filmen at politifolkenes vitnemål ikke stemmer overens med de tekniske bevisene.
           Hvilke deler av filmen stemmer ikke overens med politifolkenes forklaring?

           Kommentér


           • Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

            Rabagast: Ja, det er vel ingen som betviler at mannen var ruset. Men det innebærer ikke at dommen leder til fritak for skyld ved ruspåvirkning. Han ble jo faktisk dømt for alvorlige trusler. (Om jeg nå forstod deg rett?)

            Jeg synes det legges litt for stor vekt på dommen i Tingretten i argumentasjonen. Poenget med flere rettsinnstanser er jo at de kan komme til ulike konklusjoner. Desto høyere opp i systemet, jo større vekt får dommen. Det blir interessant å se hva Høyesterett kommer fram til. Er det gitt samtykke til anken?

            milvar:. Jeg har ikke sett filmen, så det kan jeg ikke svare på. Som sagt er dette forsvarerens påstand.

            Politiforum har fulgt saken, men jeg har ikke sett at de har formidlet informasjon utover forsvarerens uttalelse.

            Kommentér


            • Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

             Det er ventet å komme svar fra ankeutvalget i løpet av februar, så får vi se.

             Sent fra min SM-G935F via Tapatalk

             Kommentér


             • Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

              Takkatt:

              Du har åpenbart et enormt behov for å gå til personangrep på meg, det er ikke første gangen jeg får slike beskyldninger mot meg som det du skriver i innlegget like over her. Denne oppførselen sier mest om deg, og mangel på argumenter.

              Hvis du trekker i tvil det jeg skriver, hvorfor tilegner du deg ikke informasjon selv? Begge dommene er tilgjengelige for den som måtte ønske å lese dem.

              Det jeg har gjort i tidligere innlegg er i stor grad å vise til faktaopplysninger som du ikke har brydd deg med å innhente selv.

              Når det gjelder presisjon, så var avstanden mellom gjerningsmannen og polititjenestemannen ca åtte-ti meter. Når skuddet ble avfyrt var avstanden ca ti meter. På slike avstander har ikke presisjon nevneverdig betydning. Selvsagt ble det lagt vekt på at gjerningsmannen var påvirket av narkotiske stoffer. Dømmekraft og beregning blir forringet ved en påvirkningsgrad som tilsvarer 1,5 alkoholpromille, slik gjerningsmannen hadde.

              I saken som gjaldt Agder PD, stilte du spørsmål om "det var riktig at det lokale politiet skulle etterforske alt som ledet frem til hendelsen" (kan godt finne igjen innlegget hvis du trekker dette også i tvil). Jeg opplyste da at habilitetsspørsmålet på forhånd var drøftet med førstestatsadvokaten og Spesialenheten for politisaker.
              Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

              Kommentér


              • Sv: Generell nyhetstråd om Politiet

               Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
               Takkatt:

               Du har åpenbart et enormt behov for å gå til personangrep på meg, det er ikke første gangen jeg får slike beskyldninger mot meg som det du skriver i innlegget like over her. Denne oppførselen sier mest om deg, og mangel på argumenter.

               Hvis du trekker i tvil det jeg skriver, hvorfor tilegner du deg ikke informasjon selv? Begge dommene er tilgjengelige for den som måtte ønske å lese dem.

               Det jeg har gjort i tidligere innlegg er i stor grad å vise til faktaopplysninger som du ikke har brydd deg med å innhente selv.

               Når det gjelder presisjon, så var avstanden mellom gjerningsmannen og polititjenestemannen ca åtte-ti meter. Når skuddet ble avfyrt var avstanden ca ti meter. På slike avstander har ikke presisjon nevneverdig betydning. Selvsagt ble det lagt vekt på at gjerningsmannen var påvirket av narkotiske stoffer. Dømmekraft og beregning blir forringet ved en påvirkningsgrad som tilsvarer 1,5 alkoholpromille, slik gjerningsmannen hadde.

               I saken som gjaldt Agder PD, stilte du spørsmål om "det var riktig at det lokale politiet skulle etterforske alt som ledet frem til hendelsen" (kan godt finne igjen innlegget hvis du trekker dette også i tvil). Jeg opplyste da at habilitetsspørsmålet på forhånd var drøftet med førstestatsadvokaten og Spesialenheten for politisaker.
               Aeliana:, hva er vi egentlig uenige om når det gjelder fakta i denne saken?

               Som det framgår rimelig tydelig, reagerer jeg først og fremst på at du tegner forvrengte bilder av mine intensjoner. Det synes jeg er en uting, og det er ikke første gang jeg påviser dette. Hvis du føler behov for å tilbakevise min påstand, kan du gjøre to ting:

               1. Påvis min kritikk mot politiet i Kristiansand
               2. Vis hvordan jeg "forsøker å så tvil om hva som hendte" på Roa

               Kommentér


               • Sv: Drapsforsøk mot politibetjenter?

                Innlegg splittet ut fra den generelle polititråden. Si fra hvis det oppdages noen innlegg som ikke burde vært flyttet, eller noen som burde vært flyttet i den opprinnelige tråden.
                - Mod


                For øvrig et lite hjertesukk etter å ha skummet gjennom disse innleggene på nytt - de som har vært mest aktive i denne debatten kunne også hatt godt av å lese gjennom postene sine. Det er nemlig svært mye sirkelargumentasjon og gjentagelse av argumenter, og det blir i lengden ganske trøttende og slitsomt.

                Og så tar vi ballen, ikke mannen.
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • Sv: Drapsforsøk mot politibetjenter?

                 Takkatt:

                 1. Innlegget du spør etter (kritikken mot Agder PD) er #46 i denne tråden. Du er ellers veldig opptatt av å finne frem statistikker og kilder, men tydeligvis ikke i stand til å finne frem en så enkel sak som at politimesteren i Agder på forhånd hadde drøftet habilitetsspørsmålet med førstestatsadvokaten. Politiet i Agder etterforsket saken som et drapsforsøk mot politiet, Spesialenheten etterforsket politiets rolle. Alt var avklart på forhånd, og dette ble opplyst om i mediene.

                 2. Grunnen til at du retter kritikk mot Politiforum, er at du er innbitt motstander av at politiet skal være generelt bevæpnet. I reportasjen om skuddene på Hadeland viste Politiforum hvor viktig den midlertidige bevæpningen var for utfallet. Politifolkene rykket ut på det som fremsto som et rutineoppdrag, en situasjon de normalt ikke ville vært bevæpnet. Men på grunn av den midlertidige bevæpningen var politifolkene i stand til å forsvare seg mot bevæpnede kriminelle. Redaktør Mortvedt var tydelig på at fagbladet ønsket å få frem de faglige perspektivene i saken, og hvordan situasjonen fremsto for politifolkene, som plutselig sto overfor bevæpnede, hardbarkede kriminelle. Hele hendelsesforløpet tok 11-12 sekunder. Til informasjon er gjerningsmannen dømt for blant annet grovt ran, vold og trusler mot politiet.

                 For denne reportasjen ble Politiforums redaktør tildelt Fagpressens pris Innertieren. I begrunnelsen står det blant annet at reportasjen er glimrende, den journalistiske og billedmessige løsningen er forbilledlig gjennomført, og at dette er fagpressen på sitt beste.

                 Du kommenterer reportasjen med setningen "Dette er altså Politiforums fremstilling av saken hvor gjerningsmannen ble frifunnet for drapsforsøk". Vi bør visstnok ikke legge så mye vekt på at tingretten idømte gjerningsmannen syv års fengsel for drapsforsøk, og dersom lagmannsrettens frifinnelse blir stående må Politiforum "gå i seg selv" osv.

                 Jeg mener at hvis en slik dom skulle bli stående vil det være et foruroligende signal til alt operativt personell, og et slikt utfall kan få uante konsekvenser ved at både de kriminelle og politiet vil opptre på en annen måte enn i dag.
                 Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                 Kommentér


                 • Sv: Drapsforsøk mot politibetjenter?

                  Jeg finner det nødvendig å adressere noen av Aelianas påstander i denne tråden. Jeg vil utdype og forfølge problemstillingen i tråden om debatteknikk, for å vise hva som etter mitt syn, ødelegger noen av diskusjonene på Milforum.

                  Innlegg #46, der Aeliana hevder jeg kritiserer politiet i Kritiansand, ser slik ut, og det var rettet til Rittmester:

                  Opprinnelig skrevet av Takkatt Vis post
                  Nå er det jo ikke hvilke som helst media som har publisert påstanden om hårreisende dom. Ble litt usikker på om det var selve domsavsigelsen de siktet til, eller saken som sådan, men Politiforum påstod at de var eneste media.

                  Etter skytingen i Kristiansand publiserte Politiforum en kritikk mot John Christian Eldens blog. Det ble hevdet at dette tæret på politifolks motivasjon. Problemet er imidlertid at Elden ikke kritiserte politiet for annet enn dårlig pressehåndtering. Og reiste et meget viktig prinsipielt spørsmål omkring etterforskningen av skyteepisoder hvor politiet har løsnet skudd:

                  Er det riktig at det «lokale» politiet hvor involverte politifolk sannsynligvis arbeider, skal etterforske alt som ledet fram til selve hendelsen? Eller bør spesialenheten etterforske hele forløpet som leder til at politiet løsner skudd?

                  Jeg er ingen hyppig leser av Politiforum, men de bedriver tidvis en form for kampanjejournalistikk og agitasjon som er lite passende for det viktig oppdraget medlemmene utfører på vegne av staten/innbyggerne.
                  Det framgår tydelig at jeg viser til det PRINSIPIELLE aspektet ved Eldens uttalelser. Jeg tror de fleste forstår at et prinsipp har generell karakter. Derfor har jeg også skrevet det «lokale» politiet. Ikke politiet i Kristiansand. Da er det ikke en kritikk av Politiet i Kristiansand. I tillegg framgår det med rimelig tydelighet at jeg kritiserer Politiforum.

                  Fagpressen bør etter mitt syn anstrenge seg ekstra for å gi balanserte framstillinger. Når innholdet i det mest sentrale tekniske beviset, ikke gis en nøytral, objektiv beskrivelse i relasjon til vitnenes forklaringer, blir framstillingen ubalansert.
                  Det hjelper ikke at beskrivelsen av situasjonen har fått pris, dersom den viser seg å være feilaktig. Eller den samlede dekningen gjør det umulig å forstå hvordan jury og fagdommere har resonert.

                  Personlig liker jeg ikke den «dramatiske» artikkelens form. Det lånes for mange fortellertekniske og visuelle grep fra kriminalnovellen. Da undergraves det objektive aspektet etter mitt syn, og fortellingen nærmer seg propagandaen som form.

                  Aeliana, Politiforum og andre, hevder at Lagmansretten har dømt feil. Jeg har ikke sett de tekniske bevisene. (Og jeg tviler på at noen av debattantene har gjort det) Derfor forholder jeg meg nøytral i vurderingen av dommen.

                  Når det gjelder dommen i Tingretten og eventuell behandling i Høyesterett, tror jeg politifolk i særdeleshet bør vise at de respekterer rettsystemets prinsipper. Man kan selvfølgelig uttrykke at man er uenig, men som alle vet, står Lagmanssretten over Tingretten. Når Høyesterett har tatt stilling, bør saken vær avklart. Da har Politiforum satt seg i en situasjon hvor de enten kan juble, eller framstå som «tapere». Etter mitt syn er det uklokt av politiets fagpresse å sette seg i en slik situasjon.

                  Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har skrevet at mitt engasjement i denne saken dreier seg om Politiforums dekning av dommen. I tillegg har jeg fremmet noen momenter som kan forklare domsutslaget.

                  Da er det ganske merkelig og frustrerende, å bli tildelt motiver som dette:
                  Grunnen til at du retter kritikk mot Politiforum, er at du er innbitt motstander av at politiet skal være generelt bevæpnet.

                  Slik argumentasjon defineres ofte som personangrep. Det faller også under definisjonen for nettroll. Og det er slike «påhopp» som leder diskusjoner inn på særdeles lange, og ødeleggende sidespor på Milforum.

                  De siste innleggene kunne vært unngått hvis Aeliana hadde avstått fra formuleringen:

                  Forsøker du ennå å så tvil om hva som hendte? Også etter at det fremkommer at gjerningsmannen SELV har forklart at han skjøt over hodet på polititjenestemannen, for så å rette våpenet mot den andre tjenestemannen?

                  I forrige innlegg anklaget Aeliana meg for personangrep.
                  Som de fleste ser har jeg besvart Aelianas argument punktvis og påpekt konkrete fordreininger av sannheten. Jeg gjorde også en beskrivelse av Aeliana som ekspert. Dette var ikke bare rettet til Aeliana. Avsnittet «referer» også til Aelianas kommentar om ekspertise i sammenheng med Robert Mood.

                  Senere skal jeg i tråden for debatteknikk, vise hvordan Aelianas og andres aktivitet og argumentasjon, tidvis faller inn under definisjonen for nettroll. Samt gi konkrete tips for å forbedre forumet på dette området.

                  Kommentér


                  • Sv: Drapsforsøk mot politibetjenter?

                   http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2RzQZv.ips

                   Frifinnelsen for drapsforsøk mot politifolkene etter skyteepisoden på Roa blir stående.

                   Dette åpner for at kriminelle lettere kan skyte mot politifolk, og så hevde at det bare var for å skremme. Det kan også føre til at politifolk i en slik situasjon sikter mot der det er størst blink. I denne saken kunne ingen kritisert politiet for å ha skutt gjerningsmannen i brystet.
                   Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                   Kommentér


                   • Sv: Drapsforsøk mot politibetjenter?

                    Heretter gjelder det i følge retten å skyte for å drepe. Rett og slett.

                    Kommentér

                    Annonse i emne

                    Collapse

                    Donasjoner

                    Collapse
                    Working...
                    X