Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Den nye politireforma.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Den nye politireforma.

  Har sett litt på den nye politireforma. Ser ein del ting som heilt sikkert er bra, blant anna dette med max 45 min reisetid til tjenestested for 90% av folket. Skal ikkje bli lett å få det til mange plassar i landet.

  Men det er noko eg er litt skeptisk til, dette at transport psykisk sjuke skal over på helsevesenet. I dag er det kun politiet som har myndigheit og trening i å bruke makt mot psykisk sjuke. Tanken er god på fleire måtar. Er du sjuk er du helsevesenet sitt problem, enten du er somatisk eller psykisk sjuk. Politiet kan frigjere ressursar til andre formål.
  Men einstor del av dei psykisk sjuke blir lagt inn på tvang, og ambulansearbeidarar har ikkje lov til å bruke tvang. Dei har heller ikkje tvangsmidlar dei kan bruke viss pasienten ikkje vil innleggast. Dei har heller ikkje opplæring til bruk av tvang, sjølvsagt for dei har ikkje lov til det.

  No skjer mesteparten av transporten av psykisk sjuke i ambulanse, men det er dei gangane det er snakk om tvang eller ein pasient som er farleg det blir eit problem. Kanskje spesielt når ein veit at ein typisk nyutdanna ambulansearbeidar er ei jente på 20 år.

 • #2
  Fruen jobbet tidligere som sykepleier på en av Norges største psykiatriske sikkerhetsinstitusjoner som besto av pasienter dømt til opphold, og det var ingen politi som jobbet der eller som deltok i det daglige; verken når de flyttet pasientene til legebehandling eller om det var på lufte turer og "tilvennings" turer blant vanlige folk ute i samfunnet.

  Nå er det graverende hvor dårlig sikkerhet er rundt selv de aller sykeste personene og plenty med hårreisende eksempler som jeg ikke kan nevne.

  Anyhow, den virkeligheten du beskriver ovenfor er allerede i full sving og har hvert det lenge.

  Kommentér


  • #3
   Forskjellen på ein sjukepleiar som jobbar på ein psykiatrisk sikkerheitsinstitusjon og ein ambuansearbeidar/sjukepleiar i ein ambulanse er enorm. At sikkerheita er eit stort problem i insitutasjon er heilt rett. I ein ambulanse er personellet som sete bak åleine med pasienten i eit lite rom som beveger seg i ca 80 km/t. Personellet er fastspent heilt tett opp i pasienten der pasienten kan rekke personellet ved å bevege armen. Skal ein få hjelp, må først bilen stansast på ein trygg måte, og så må den som er sjåfør ut av bilen og komme bak.

   Kommentér


   • #4
    Det har vore transportar med pasientar som er voldlege utan politi. Ein gang gjekk det slik http://www.nrk.no/sognogfjordane/ikk...liti-1.6378197

    Kommentér


    • #5
     Det har også vært transporter der psykisk syke transporteres med tvang, uten at noe har gått galt.
     Disse har jeg vært med på mange av.
     Men dersom flere av de utfordrende transportene skal over på ambulansetjenesten, må dette fokuseres på, opplæring gies og rutiner utarbeides.
     Helse Bergen, med psykiatrisk ambulanse i spissen, har utarbeidet en veileder i Egensikkerhet og prehospital aggresjonsforståelse, ESPA. Dette er en god begynnelse.
     Ref. det juridiske aspektet med tvang, så har helsevesenet rom for behandling med tvang.
     Brukt av fysisk makt, er forbeholdt politiet, men mye tvangsbehandling kan gjennomføres uten bruk av fysisk makt.
     Oppdrag der bruk av fysisk makt må til, kan kun utføres av politiet, men de oppdragene der man plutselig får utagering mot personale, selvskading, eller suicialforsøk, er maktbruk godt innafor nødrett/nødverge.
     Jeg håper helsevesenet får kan overta mange av psykiatrioppdragene fra politiet, men da med riktig kompetanse og kapasitet.
     Dette vil politiet, og ikke minst pasientene pro*****re på.

     Kommentér


     • #6
      Eg ser media at det ikkje er berre eg som er skeptisk til din del ting ikke den nye reforma. Dette med oppbevaring av overstadig berusa er og din ting som reforma vil ha over på helsevesenet. Tanken er god, men er redd det kan bli dyrt viss alle legevaktkontor skal bygge plass for oppbevaring av rusa personar.

      Sent fra min GT-N8000 via Tapatalk

      Kommentér


      • #7
       Det er jo like dyrt for politiet/fengselsvesenet å ha plass til å oppbevare rusede personer (som egentlig er et problem for helsevesenet, siden de tross alt risikerer helseskader av tilstanden de har satt seg selv i).

       Kommentér


       • #8
        Sterk beruselse og ordensforstyrelser henger veldig ofte sammen, så det er ikke uten problemer det kan overføres til andre. Et problem som kan oppstå ved å overføre enkelte som blir innbrakt på bakgrunn av beruselse til andre enn politiet, er bruken av makt, politiet er de eneste som lovlig kan holde en beruset person tilbake mot sin egen vilje og bedrevitende.

        Kommentér


        • #9
         Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
         Det er jo like dyrt for politiet/fengselsvesenet å ha plass til å oppbevare rusede personer (som egentlig er et problem for helsevesenet, siden de tross alt risikerer helseskader av tilstanden de har satt seg selv i).
         No har dei fleste om ikkje alle lensmannskontor/politikammer celler. Dei fleste legevakter har ikkje nokon plass der det er mulig å oppbevare nokon.

         Kommentér


         • #10
          Legevakter har da sengeposter, og gjerne flere senger i ett og samme rom?

          Kommentér


          • #11
           Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
           Legevakter har da sengeposter, og gjerne flere senger i ett og samme rom?
           Nei, det er slett ikkje vanleg utan for dei store byane, eller der legevakta er samlokalisert med eit sjukehus.

           Kommentér


           • #12
            Fant ikke en generell post om nærpolitireformen, så henger meg på denne.

            https://www.regjeringen.no/nb/tema/l...men/id2398894/

            Det er altså fremmet forslag om 12 politidistrikter, som skal ta seg av overordnete oppgaver, herunder drift av operasjonssentral. Under disse blir det geografiske og/eller funksjonelle driftsenheter. Av spesiell militær interesse er det nye Østfinnmark politidistrikt, hvor politimesteren skal være grensekommisær, slik at dette ikke lenger er en militær stilling.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • #13
             Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
             Det er jo like dyrt for politiet/fengselsvesenet å ha plass til å oppbevare rusede personer (som egentlig er et problem for helsevesenet, siden de tross alt risikerer helseskader av tilstanden de har satt seg selv i).
             Hvis man flytter en oppgave fra et forvaltningsorgan til et annet, da vil det i en ryddig prosess følge med en flytting av tilhørende budsjettramme. Nå er det uheldigvis ikke uvanlig at ledere prøver seg på å "lure" igjennom slike ting men beholde budsjettrammen. Det er både dårligt lederskap, og ødeleggende for forvaltningen.
             Minsk, det nye Utopia

             Kommentér


             • #14
              Dette er jo en sak som gjelder både politiet, Forsvaret etc. når det nå stadig er snakk om å flytte oppgaver til andre etater for å spare penger. For politiet har det bl.a. vært snakk om utstedelse av pass og våpenkort, nå nylig for Forsvaret bl. a. Forsvarsmuseet. Hvis det skjer er det en selvfølge at budsjettrammene endres for å ta hensyn til det. Hvis en annen etat i statsforvaltningen skal ta over passutstedelse har selvfølgelig ikke den midler til det uten å få øket budsjettet. Og det vil neppe komme uten å redusere politibudsjettet tilsvarende. Det eneste er hvis en annen etat kan gjøre dette mer kostnadseffektivt enn politiet.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #15
               Å flytte oppgaver for å flytte oppgaver er neppe lurt, og i de fleste tilfeller er kostnadseffektiv utførelse et argument. Ofte som en kombinasjon av at avleverende enhet skal frigjøre tid til kjernevirksomhet (ut å være politi) og at mottagende får litt ekstra ressurser men skal ta det meste gjennom "synergier".

               At folk jukser med effekter og budsjettunderlag er vanlig og kan styres.
               "Gjør Ret, Frygt Intet"

               Kommentér


               • #16
                Er annen aspekt er forskjellen mellom nødverge og fjerde ledd i Politilovens sjette paragraf.
                Minsk, det nye Utopia

                Kommentér


                • #17
                 Opprinnelig skrevet av armyduden Vis post
                 Sterk beruselse og ordensforstyrelser henger veldig ofte sammen, så det er ikke uten problemer det kan overføres til andre. Et problem som kan oppstå ved å overføre enkelte som blir innbrakt på bakgrunn av beruselse til andre enn politiet, er bruken av makt, politiet er de eneste som lovlig kan holde en beruset person tilbake mot sin egen vilje og bedrevitende.
                 Det skal bli veldig interessant å se hvordan de har tenkt at dette skal gjennomføres praktisk.
                 Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                 Kommentér


                 • #18
                  Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                  Det skal bli veldig interessant å se hvordan de har tenkt at dette skal gjennomføres praktisk.

                  For å sei det slik, det er veldig mykje i denne reforma som skal vere interessant å sjå korleis dei vil gjennomføre i praksis.

                  Kommentér


                  • #19
                   Ja, de må jo gå til anskaffelse av spesialtilpassede ambulanser, det må bygges særskilte mottak (disse personene kan ikke surre rundt blant pasienter m.v.), sikkerheten til personellet må ivaretas (verneutstyr, utdanning osv.). Situasjoner kan raskt endre karakter fra å være helt rolige, til at du må bruke makt.
                   Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                   Kommentér


                   • #20
                    Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
                    Er annen aspekt er forskjellen mellom nødverge og fjerde ledd i Politilovens sjette paragraf.
                    Det er litt uklart hva du sikter til, men du svarer kanskje på diskusjonen om ambulansepersonell, og at de ikke kan bruke fysisk makt?

                    Kommentér


                    • #21
                     http://www.politiforum.no/no/meninge...25-T2tzGW6.ips

                     "Nærpoliti eller fjernpoliti", av Andreas Cleve.

                     Innspill fra Foreningen Merpoliti i Telemark. De har sett de faktiske konsekvensene av tidligere sammenslåinger.
                     Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                     Kommentér


                     • #22
                      "Avtalen innebærer at fremtidige sammenslåinger av tjenestesteder skal treffes av Politidirektoratet. Derimot står det ikke noe om nedleggelser av tjenestesteder, og dermed er det grunn til å tro at vedtak om nedleggelser av lensmannskontorer fortsatt vil bli tatt på høyeste politiske nivå, det vil si Kongen i statsråd. Og det ser Merpoliti som en stor fordel og trygghet, for ellers er det nok mange politimestere rundt om som gjerne vil legge ned mange lensmannskontorer for å kunne spare penger."

                      Merka meg teksten ovanfor her. Det står at nedlegging av lensmannkontor må opp i statsråd, er ikkje så sikker på at det stemme. Ut i frå det eg har lese tidlegare skal politimesteren i sitt område stå fritt til å organisere styrken sin. Og einaste kravet er at 90% av folket i distriktet skal kunne nå eit lensmannkontor på 45 min. Noko som vil medføre at i Sogn og Fjordane vil det kun vere 3-4 lensmannkontor igjen.

                      Kommentér


                      • #23
                       Her er et innlegg fra Arne Johannessen, nå regionlensmann i Sogndal:

                       http://www.politiforum.no/no/meninge...25-T2tzIW4.ips
                       Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                        Her er et innlegg fra Arne Johannessen, nå regionlensmann i Sogndal:

                        http://www.politiforum.no/no/meninge...25-T2tzIW4.ips
                        Må sei, eg er einig i mykje av det han skriv her.

                        Kommentér


                        • #25
                         Ja, jeg deler din bekymring.
                         Noen vil få det bedre, men det kommer til å bli på bekostning av andre.

                         Til det du nevnte om sammenslåing av tjenestesteder, så ser jeg at det står at beslutning skal treffes av POD etter forutgående involvering av berørte lokale interesser. Så kan den enkelte kommune som berøres påklage PODs beslutning til Justis- og beredskapsdepartementet.
                         Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Den nye politireforma.

                          http://www.an.no/debatt/politikk/fre...g/o/5-4-388234

                          Når så du sist et lensmannskontor med blålys som foretok en utrykning?
                          Noen ganger er livet deilig i svart og hvit.
                          Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Den nye politireforma.

                           Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                           http://www.an.no/debatt/politikk/fre...g/o/5-4-388234                           Noen ganger er livet deilig i svart og hvit.
                           Lensmannen i Bremanger er ikkje heilt einig med Ellingsen.
                           https://www.nrk.no/sognogfjordane/sp...orm-1.13160257

                           Dette er den same lensmannen som skreiv eit innlegg på FB der han advarte foreldre om å la ungane køyre traktor, båt osv førdei var gamle nok.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Den nye politireforma.

                            http://politiforum.no/no/meninger/le...25-T2RbK5E.ips

                            "Når lensmannen forsvinner"
                            av Politiforums redaktør, Ole Martin Mortvedt.
                            Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Den nye politireforma.

                             Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                             http://politiforum.no/no/meninger/le...25-T2RbK5E.ips

                             "Når lensmannen forsvinner"
                             av Politiforums redaktør, Ole Martin Mortvedt.
                             For å se hvor galt det kan gå med reformering, kan man jo ta en titt på resultatene i Sverige. Tilgjengeligheten er bedrøvelig, politifolk går lei og slutter i økende antall, oppklaringsprosenten synker og befolkningen tar til ganske desperate løsninger.

                             http://www.expressen.se/kronikorer/l...-tror-som-han/

                             http://www.expressen.se/nyheter/fami...tankta-tjuvar/

                             Faktisk så ille i enkelte områder, at utvidet samarbeid med norsk politi vurderes for å få større politidekning i enkelte grensekommuner.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Den nye politireforma.

                              Men hvor blir det av alle politiressursene egentlig? Har reformen i Sverige gjort at alt er så mye dyrere å drifte at de ikke har råd til å ansette like mange?

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                              Bli en del av spesialstyrkene

                              Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                               

                              Roller i Geværlaget

                              Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                              Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                              Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                              Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                              Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                              Håper dette er starten på noe vedvarende.

                              https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Mentorordning i Heimevernet

                              Hei,

                              Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                               

                              Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                              For tiden dreier det seg om disse:

                              - Militær logistikk
                              - Marineingeniør maskin
                              - Marineingeniør elektro
                              - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                              -...
                               

                              Troppssersjant

                              Hei!

                              Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                              Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X