Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Statlig helikopterberedskap

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Statlig helikopterberedskap

  Jeg synes i grunnen Forsvaret burde få fokusere på å krige, og at både rednings- og politihelikoptere burde både eies, driftes og bemannes under samme departement. I dag utdannes det sivile helikopterflygere i bøtter og spann, og det finnes en stor sivil helikopterbransje. Kan noen gi meg en god grunn til at Forsvaret skal drive det som i bunn og grunn er sivil virksomhet? Den delte rollen til redningshelikopterne skaper også usikkerhet om prioriteringer når det brenner på dass.
  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
  - Dmitrij Boltenkov

  Kommentér


  • #32
   Sv: Statlig helikopterberedskap

   Er litt enig med Arne. Merk at i når jeg i min første post ønsket meg en statlig sivil helikopterpool, så er dette noe en ressurs som bør komme i tillegg til politihelikoptre, som bør få fokusere fullt ut på sitt spesielle oppdrag. Samvirke med politi blir da en av flere oppgaver denne poolen vil kunne ha på sin liste.

   Sent fra min E5823 via Tapatalk

   Kommentér


   • #33
    Sv: Statlig helikopterberedskap

    I Danmark er redningshelikoptrene mer militære enn i Norge, de (AW101) er kamuflasjemalte og både helikoptre og mannskaper blir rotert mellom redningshelikoptertjeneste og tjeneste som taktiske transporthelikoptre for Forsvaret.

    I Norge er det helt forskjellige helikoptertyper i bruk, og jeg vet ikke om det er noen særlig flytting av mannskaper mellom 330-skvadronen og de øvrige helikopterskvadroner i Luftforsvaret? Helikoptrene til 330-skvadronen eies av Justis- og beredskapsdepartementet, men jeg vet ikke om Forsvaret blir fullt ut kompensert for utgiftene med drift av 330-skvadronen. Uansett, hvis Redningshelikoptertjenesten skulle flyttes fra Forsvaret til en annen etat tilsier all erfaring at pengene ville flyttes med den.

    Nå har vi redningshelikopter operert av sivilt selskap både på Svalbard og på oljeplattformer i Nordsjøen, så det ser jo ut til at sivile selskaper er i stand til å operere en god redningshelikoptertjeneste.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Statlig helikopterberedskap

     Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
     I Danmark er redningshelikoptrene mer militære enn i Norge, de (AW101) er kamuflasjemalte og både helikoptre og mannskaper blir rotert mellom redningshelikoptertjeneste og tjeneste som taktiske transporthelikoptre for Forsvaret.

     I Norge er det helt forskjellige helikoptertyper i bruk, og jeg vet ikke om det er noen særlig flytting av mannskaper mellom 330-skvadronen og de øvrige helikopterskvadroner i Luftforsvaret? Helikoptrene til 330-skvadronen eies av Justis- og beredskapsdepartementet, men jeg vet ikke om Forsvaret blir fullt ut kompensert for utgiftene med drift av 330-skvadronen. Uansett, hvis Redningshelikoptertjenesten skulle flyttes fra Forsvaret til en annen etat tilsier all erfaring at pengene ville flyttes med den.

     Nå har vi redningshelikopter operert av sivilt selskap både på Svalbard og på oljeplattformer i Nordsjøen, så det ser jo ut til at sivile selskaper er i stand til å operere en god redningshelikoptertjeneste.
     Og i UK har nylig store deler/hele redningshelikopter-beredskapen blitt tatt over av Bristow, om jeg ikke tar feil. Har ikke mulighet for å finne link akkurat nå.
     As you wish.

     Kommentér


     • #35
      Sv: Statlig helikopterberedskap

      Jeg tror det er billigst at de som driver redningshelikopterene også får drive politihelikopter tjenesten, de har kunnskapen om drift av helikopter, logistikk og vedlikehold. Tilgangen på gode piloter tror jeg også vill hjelpe i driften, jeg tror også det vil hjelpe Forsvaret at piloter blir lengre i organisasjonen. Jeg tror politiet vill få en bedre tjeneste hvis de ikke drifter den selv, bare det å flytte helikopter til Bergen eller Trondheim for en kort periode krever kompetanse som Forsvaret har, men som politiet kanskje ikke er like gode til. Men dette blir bare synsing, men jeg synes det virker naturlig at det er slik.
      Trenger bare litt flaks, så går det godt

      Kommentér


      • #36
       Sv: Statlig helikopterberedskap

       Opprinnelig skrevet av flex1984 Vis post
       Det ene problemet med den løsningen er vel grunnloven i kombinasjon med sure kjerringer (av begge kjønn) hos justisdept. Ellers er det vel noe moro med sivil vs militær registrering og sertifisering.

       Akkurat den biten av grunnloven synes jeg vi burde kastet til h... for lenge siden.
       Som sidebemerkning, men nå er jo ikke den delen av grunnloven mer problematisk en at noen(les: stortinget) lager en lov som regulerer dette. På samme måte som at man har bistandsinstrukser o.l. Om jeg ikke husker feil i fra lovverket så ligger det inne noen interessante krigsregler for forsvaret, som blant annet sier at forsvaret kan suspendere politiet i et distrikt.
       Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Statlig helikopterberedskap

        Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
        Som sidebemerkning, men nå er jo ikke den delen av grunnloven mer problematisk en at noen(les: stortinget) lager en lov som regulerer dette. På samme måte som at man har bistandsinstrukser o.l. Om jeg ikke husker feil i fra lovverket så ligger det inne noen interessante krigsregler for forsvaret, som blant annet sier at forsvaret kan suspendere politiet i et distrikt.
        Berdskapsloven sier:
        § 6.På krigsskueplassen kan de militære myndigheter overta den øverste ledelse av politiet og kan i så fall om nødvendig midlertidig sette politiets embets- og tjenestemenn ut av virksomhet. Kongen kan bestemme at alt politi, enkelte politikorps eller politiet i visse distrikter skal innlemmes i de militære styrker. I den utstrekning det anses nødvendig for å fremme og trygge militære tiltak kan de militære myndigheter overta ledelsen også av andre sivile forvaltningsgrener. Sivile tjenestemenn og ombudsmenn i stat og kommune skal gi de militære myndigheter den hjelp som forlanges.

        Kongen gir nærmere regler om hvilke områder skal regnes for krigsskueplass.
        Dette er altså i tilfelle krig der Norge er krigsskueplass. Dette er lite relevant for politi- og redningshelikopter i fredstid.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #38
         Sv: Statlig helikopterberedskap

         Så vidt jeg vet er det ikke alle hverken hos justis eller i forsvaret som er like begeistret for bistandsinstruksene, eller overbevist om at slike instrukser overhodet er lovlige. Det må lovreguleres ja, og da er det kanskje like greit å gjøre det ved å fjerne en av grunnlovens verste paragrafer.
         meh

         Kommentér


         • #39
          Sv: Statlig helikopterberedskap

          For ordens skyld, det er her snakk om Grunnlovens § 101 (Har hatt andre nummer tidligere.):
          Opprinnelig skrevet av Grunnloven § 101
          Enhver har rett til å danne, slutte seg til og melde seg ut av foreninger, herunder fagforeninger og politiske partier.

          Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

          Regjeringen har ikke rett til å bruke militær makt mot innbyggerne uten etter lov, med mindre en forsamling forstyrrer den offentlige ro og ikke øyeblikkelig oppløses etter at de lovbestemmelser som angår opprør, tre ganger høyt og tydelig er opplest for forsamlingen av den sivile øvrighet.
          Paragrafens historiske sammenheng er bruk av militær makt mot demonstrasjoner f.eks. Det er ikke et urimelig krav av grunnloven å kreve lovhjemmel for bruk av militær makt mot sivile innbyggere, all den tid også politiets maktbruk er lovregulert.
          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

          Kommentér


          • #40
           Sv: Statlig helikopterberedskap

           Jeg synes det er litt drøyt å bruke disse lovene som her nevnes når man snakker om besetninger på politihelikopter.

           Hvis Forsvaret skulle stilt piloter til dette, så er oppdraget da også begrenset til nettopp å føre en flygemaskin.
           Å nekte en militær pilot å føre politihelikopter pga regler om bruk av militær makt mot egne innbyggere er helt på jordet. Det er ikke slik at piloten skal styre med én hånd og avfyre MP5K ut av vinduet med den andre ala Black Hawk Down. Her snakker vi utelukkende om at Forsvaret (som allerede utdanner piloter og navigatører) kunne økt antall piloter/navigatører de utdanner hvert år for å også fylle rollen som politihelikopter-pilot/navigatør.

           Gi dem blå kjeledress med POLITI-merker og ha dem ubevæpnet, så ser ikke jeg det helt store problemet.

           Men dette er uansett synsing siden det ikke er stemning for det i departementene, som det sies.

           Norge A/S må snart innse at vi dessverre ikke har nok antall innbyggere til at hver etat skal kunne kjøre eget opplegg. Det har andre land med tilsvarende befolkning skjønt for lenge siden.
           As you wish.

           Kommentér


           • #41
            Sv: Statlig helikopterberedskap

            Det er helt uproblematisk for stortinget å vedta en "Lov om militære flygere i politiets tjeneste." Der kan det står at de skal uniformeres som politi og at de ikke skal være bevæpnet og ellers forholde seg til Politiloven feks.

            Grunnloven står ikke i veien for dette, men bruk av militære må ha lovhjemmel.


            Sent from my iPhone using Tapatalk
            TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

            Kommentér


            • #42
             Sv: Statlig helikopterberedskap

             ...og dessuten er det bedre for generell beredskap (om det plutselig skulle brenne skikkelig på dass) å ha en haug utdannede militære piloter i vanlig Luft, Redningstjenesten og Politiet fremfor å erstatte de to sistnevnte med sivile. Billigere er det også.
             As you wish.

             Kommentér


             • #43
              Sv: Statlig helikopterberedskap

              Kystvakten er jo uansett et konkret eksempel på en hybridrolle?

              Sent fra min E5823 via Tapatalk

              Kommentér


              • #44
               Sv: Statlig helikopterberedskap

               Som er regulert gjennom lovverket ja( https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1...-42?q=kystvakt).

               Men nå er vel dette et sidespor.

               Det jeg egentlig lurer på er hva folk faktisk legger i statlig helikopterberedskap. Skal vi ha et gitt antall med helikoptre på QRF-beredskap, eller tenkes dette å være en forsterkningspool på samme måte som til dømes sivilforsvaret?
               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

               Kommentér


               • #45
                Sv: Statlig helikopterberedskap

                Tror at litt av årsaken til at politiet ønsker polititjenestemenn i rollen som helikopterpiloter er at de innimellom lander og foretar pågripelser selv. Da er man plutselig gått ut over å bare føre en flymaskin. I tillegg er det vel at man ønsker utdanning innen etterforskning/bevissikring med tanke på helikopterets bruk og plassering for eksempel under spaning. Det er i alle fall det som blir kommunisert ut.

                Alt dette kan selvfølgelig gjøres ved at de som plukkes ut til å være piloter på politihelikopteret tar "hurtigkurs" i aktuelle felt, men da er veien kort til spørsmålet om hvorfor ikke det kan gjelde f.eks ordenspoliti som kun skal patruljere sentrumsområder, eller etterforskere som ikke skal ut i felt. Det kan også gjøres ved at helikopteret har to piloter fra forsvaret/sivil instans, og en fartøysjef som styrer helikopterets bevegelse uten å faktisk styre helikopteret. Minuset er at man risikerer å fylle opp en ekstra rolle bare for å "spare penger".

                Til tross for gjentatte ønsker om transportkapasitet for politiet, har helikoptertjenesten vært klare på at de ikke tilbyr slikt. Vi som bor på områder med masse bebodde øyer, holmer og skjær har innimellom hatt behov for helikopter for å komme oss raskt ut til skadesteder, særlig i væpnede oppdrag. Hos oss er det eneste alternativet ambulanseheli, og de er ikke veldig villige til å fly væpnede mannskaper rundt omkring.

                Tenker jo at en statlig helikopterberedskap bør omfavne de transportmessige behovene man har. Norske redningshelikoptre er jo bygd på egne kravspecs, og det feltet er således dekt. Kanskje burde man utvidet forsvarets transportkapasitet, og fordelt disse sånn at de dekker flere områder på kort varsel. Ørlandet vil jo kunne være aktuell for Midt-Norge, mens Øst og Nord allerede har sine. Om man da plasserer noen helis på Sola, så bør man i alle fall ha økt kapasiteten til et litt bedre nivå. Hvis man da også fordeler disse ut på "Transportavdelinger" og stående militære avdelinger, så slipper man at f.eks. Delta slipper å måtte vente i mange timer fordi heli er opptatt med forsvarets oppgaver, eller motsatt, at forsvaret må vente fordi politiet benytter seg av tjenesten. Selv om det ofte blir gjennom politiet, vil jo en slik transportkapasitet være ønskelig f.eks. for å fly redningsmannskaper inn i områder når SeaKing er opptatt/nede med vedlikehold.

                For logistikk, vedlikehold og trening av mannskaper vil det kanskje være greit at redningstjenesten og transporthelikoptrene inngår i samme pot, og at disse driftes av forvaret. Da kan man rullere pilotene innom de avdelingene som er standby for forsvaret. Det bør også være mulig å endre regelverket til at disse kan benyttes av politiet, også til ildstøtteplattform så lenge skytteren er politi, om så ved å unnta pilotene fra regelen om bruk av forsvarsmakt mot egne borgere eller å spesifisere at det å fly et helikopter ikke er maktbruk.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Statlig helikopterberedskap

                 Forsvarssjefens militærfaglige råd hadde en svært merkelig anbefaling når det gjaldt helikoptre, så merkelig at jeg har problemer med å forstå den. Det var at taktiske transporthelikoptre skal spesialiseres 100% mot spesialstyrkene, og at det kun er spesialstyrkene som i fremtiden skal kunne få helikopterstøtte. Hærens avdelinger skal ikke i fremtiden ha mulighet til helikopterstøtte, hverken til evakuering av sårede eller til transport av mannskaper eller materiell. Dvs. tilbake til krigføring før 1960-tallet.... Selv på 1970-tallet var da helikopterbårne operasjoner noe som alle hæravdelinger trente på (vi trente i 1977 både med norske UH-1B og britiske Wessex-helikoptre, og under en større feltøvelse (Amfibie 77) flyttet vi BK-troppen til en plass den kunne støtte et angrep på en ny akse der vi også fraktet ammunisjon som underhengende last (noe vi også trente på å klargjøre), under repøvelsen Elg 1985 satte vi inn et kompaniangrep med helikopter) og rent generelt forstår jeg ikke at man i 2015 kan tenke seg større hæroperasjoner i krig uten bruk av helikopter.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Statlig helikopterberedskap

                  Så underforstått betyr vel det at han ikke ser for seg større hæroperasjoner som aktuelt for oss.

                  Til Yamaha sitt spørsmål. Det var meningen at dsb høsten 2014 skulle utrede våre behov for fly eller helikopter mot skogbrann, jeg har googlet i kveld uten å finne resultat av dette. Det var derfra tråden ble født: Hvis det faktisk var aktuelt å kjøpe inn dedikerte brannfly, så kunne man heller se om en sivil sveit med multirolle helikopter ville gi mye mer for pengene. Tanken var ikke nødvendigvis at alle skulle være på døgnberedskap hele tiden, men kanskje i perioder der det var behov for dette? Skogbrann, flomkatastrofer, terrortrussel, bruksområdene er legio.

                  Sent fra min E5823 via Tapatalk

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Statlig helikopterberedskap

                   De ville da kunne understøtte både brannvesen, sivilforsvar, helsetjenester og politi. Igjen, som et tillegg til seaking, luftambulanse og politihelikopter.

                   Sent fra min E5823 via Tapatalk

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Statlig helikopterberedskap

                    https://www.nrk.no/norge/politiet-on...ene-1.13018329
                    >
                    >Anundsen er fornøyd med Politidirektoratet (POD) nå har inngått en samarbeidsavtale med Kystverket som skal gjøre det lettere for >politiet å bruke losenes tre døgnbemannede helikoptre til politioppdrag.
                    >
                    >– Det er en viktig kapasitet. I Bergen står det blant annet to loshelikoptre på en times beredskap. Det betyr at man kan få tilgang >til transportkapasitet raskt, sier Anundsen.
                    >
                    >Politidirektør Odd Reidar Humlegård, som altså har inngått samarbeidsavtalen med Kystverket, er imidlertid noe mer moderat i sin >begeistring. Han påpeker at det begrenser politiets muligheter å bruke sivile maskiner og piloter, fordi disse ikke er trent for >polititaktisk innflygning.
                    >

                    Helt ærlig tipper jeg at hvis noen har som jobb å lande loser på båter, så har de både kompetanse og risikovillighet til å fly skarpe oppdrag hvis det skulle oppstå en plivo-situasjon.

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: Statlig helikopterberedskap

                     Om loshelikopter:
                     http://www.lufttransport.no/index.ph...d=58&Itemid=66

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Statlig helikopterberedskap

                      Politiet får to nye helikoptre (opsjon på et tredje).

                      https://www.pf.no/aktuelt_na/nyhetsa...25-T2JLQ4j.ips

                      Sent fra min E5603 via Tapatalk
                      Odd objects attract fire. You are odd.

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Statlig helikopterberedskap

                       Men gjør dette at Hæren får beholde sine, spør nå jeg. Eller må FS fortsatt ha alle Bell 412?
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Statlig helikopterberedskap

                        Pratet med lokal lensmann idag. Han hadde hørt rykter om at det ville komme et helikopter i Trondheim og et i Stavanger (vestlandshelikopter).
                        Odd objects attract fire. You are odd.

                        Kommentér


                        • #54
                         Sv: Statlig helikopterberedskap

                         De som bestemmer i er konene til generalene, så nå skal jeg komme med en forklaring om hvorfor helikopterne må flytte til Rygge.
                         Det var en gang noen som skulle spare penger, de så at stabene med generaler reiste mye og produserte lite, de fant ut at vi må flytte generalene med stab til der hvor styrkene er. Generalen i hæren slo hælene sammen og gikk nordover. Generalen i sjøforsvaret ropte ai ai sjef og rodde til Bergen. Generalen til luftforsvaret fikk ikke lov fra sin kjære kone som hadde elskerne sine i Oslo, han lurte lenge på hva han skulle gjøre for det var ikke nok underholdning på ørlandet for sin kjære kone. Men som den strategi han er så beordret han noen helikopter til Rygge for da hadde han en noe luftforsvar å kommandere der sør, så hvær dag når helikopterne flyr så kan alle se for en flink general vi har..Snip Snap Snute Generalen er i rute
                         Trenger bare litt flaks, så går det godt

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Statlig helikopterberedskap

                          Det heter ikke general i Sjøforsvaret, det heter glorifisert flotiljesjef.

                          Sent fra min E5823 via Tapatalk

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Statlig helikopterberedskap

                           Opprinnelig skrevet av Navytimes Vis post
                           Det heter ikke general i Sjøforsvaret, det heter glorifisert flotiljesjef.

                           Sent fra min E5823 via Tapatalk
                           Unnskyld
                           Trenger bare litt flaks, så går det godt

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Statlig helikopterberedskap

                            Feil tråd, men måtte bare poste herligheten:

                            https://www.tu.no/artikler/her-tar-d...a-basen/395742

                            Kommentér

                            Annonse i emne

                            Collapse

                            Fremhevede emner

                            Collapse
                             

                            Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                            Bli en del av spesialstyrkene

                            Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                             

                            Roller i Geværlaget

                            Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                            Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                            Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                            Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                             

                            Sikkerhetsloven


                            (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                            Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                            Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                             

                            Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                            Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                            Håper dette er starten på noe vedvarende.

                            https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                             

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                            https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                            ...
                             

                            Mentorordning i Heimevernet

                            Hei,

                            Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                             

                            Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                            Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                            Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                            For tiden dreier det seg om disse:

                            - Militær logistikk
                            - Marineingeniør maskin
                            - Marineingeniør elektro
                            - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                            -...
                             

                            Troppssersjant

                            Hei!

                            Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                            Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                             

                            NSM: Årlig risikovurdering


                            Ole Gunnar Onsøien
                            NTB scanpix

                            – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                            Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                            – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                            Donasjoner

                            Collapse
                            Working...
                            X