Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Justisdepartementet ser på en ny ordning for å kompensere tjeneste i Sivilforsvaret. For øvelse, kurs og operasjoner skal tjenestepliktige kompenseres inntil 6G. Det vil om jeg forstår det rett si at om du tjener inntil ~ 600 000 i året vil du få utbetalt fra Sivilforsvaret det samme som du ville ha tjent om du var på jobb.

  http://m.nettavisen.no/nyheter/innen...423378478.html

  Så vidt jeg vet er det et pågående prosjekt for å se på kompensasjonsordningen for HV- og annen militær reservetjeneste. Det er vel ikke tvil om at dagens ordning har noen urettferdige utslag. (Siden jeg er relativt høytlønnet statsansatt, til min fordel, så egentlig burde jeg kanskje sitte stille i båten og ikke poste slikt... )
  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
  - Dmitrij Boltenkov

 • #2
  Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

  Både Sivilforsvarstjeneste og tjeneste i HV burde ha en kompensasjonsordning som er lik, siden begge er staten som krever din tjeneste. Nivået burde være slik at man ikke taper penger på å gjøre tjeneste.
  Bra at det skjer noe i alle fall for sivilforsvaret

  Kommentér


  • #3
   Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

   Det gjeld forsåvidt all anna pliktig tjeneste for staten. For eksempel meddommarar.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

    Det hadde vært interessant å sett et regnestykke på totalutgiftene for staten om en

    a) hadde erstattet dokumentert inntektstap krone for krone, og enten fjernet den tariffestede retten til å beholde lønna i stat (og kommune?) eller bare ikke betalt ut noe til de som beholder lønna.

    Eller b) betale ut lønn etter grad (en menig er lønnet som grenader, med en form for stige år for år, befal som et eller annet ikke alt for urettferdig snitt av lønna for tilsvarende grad.)

    Den siste ordningen ville ført til tap for folk med over middels lønn (med mindre de har avtale med arbeidsgiver om å beholde hele eller deler av lønna) og selvstendig næringsdrivende som faktisk tjener penger, men vil være mye enklere å administrere. Siden administrasjonen alt er nedlagt (HR-Reformen), så er forsåvidt den innsparingen alt tatt.
    "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
    - Dmitrij Boltenkov

    Kommentér


    • #5
     Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

     Jeg synes absolutt det riktigste ville vært å gi lønn etter grad. Så får man diskutere om det skal gis noen tillegg ut over det (på repøvelser i Hæren fikk man et 'omforent tillegg' på noen hundre kroner i tillegg til grunnlønn, men dette tillegget var mye mindre enn et øvingsdøgn.)
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

      Da er forskriften iverksatt: https://lovdata.no/dokument/LTI/fors...2018-04-26-634

      Jeg skulle også gjerne likt å se det regnestykket Lille Arne: etterlyser når det gjelder tjeneste som militær reservist.
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

       Opprinnelig skrevet av erlendhall Vis post
       Både Sivilforsvarstjeneste og tjeneste i HV burde ha en kompensasjonsordning som er lik, siden begge er staten som krever din tjeneste. Nivået burde være slik at man ikke taper penger på å gjøre tjeneste.
       Bra at det skjer noe i alle fall for sivilforsvaret
       Sitter noen her på gode argumenter for hvorfor bare sivilforsvaret omfattes av den nye forskriften? ("Penger spart, er penger tjent" er IKKE et spesielt godt argument)
       Aldri mer 13

       Kommentér


       • #8
        Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

        Jeg kan ikke se noen god grunn til at ikke all pålagt tjeneste for Staten burde omfattes av samme regelverk (Les HV, repitisjonsøvelse, meddommer, etc). Jeg er selv veldig heldig med min jobbsituasjon, jeg mister ikke lønn verken på HV-øvelse eller som meddommer. Slik er ikke situasjonen for alle. Mistenker at "Penger spart, er penger tjent" er motivet.

        Forøvrig burde politikernes lønn være knyttet til G. Da sikrer man en god regulering av G-beløpet. (Jeg er faktisk selv politiker med lønnivå avgjort av hva en stortingsrepresentant får.)
        TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

        Kommentér


        • #9
         Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

         Jeg er visst dårlig til å lese forskrifter. Kan noen forklare meg om tilleggene på 0,2G, 0,4G, 0,05G etc kommer i tillegg til erstatning av tapt arbeidsinntekt, eller om de bakes inn i totalbeløpet på inntil 6G? Og er de kumulative, slik at f.eks. en nestlagfører under innsats får 0,2+04+0,05=0,65G? Og regner jeg rett om det er 234kr? (I så fall håper jeg virkelig det kommer oppå inntektskompensasjonen..)
         "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
         - Dmitrij Boltenkov

         Kommentér


         • #10
          Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

          Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
          Jeg er visst dårlig til å lese forskrifter. Kan noen forklare meg om tilleggene på 0,2G, 0,4G, 0,05G etc kommer i tillegg til erstatning av tapt arbeidsinntekt, eller om de bakes inn i totalbeløpet på inntil 6G? Og er de kumulative, slik at f.eks. en nestlagfører under innsats får 0,2+04+0,05=0,65G? Og regner jeg rett om det er 234kr? (I så fall håper jeg virkelig det kommer oppå inntektskompensasjonen..)
          Tapt arbeidsinntekt etter § 1 skal såvidt jeg kan skjønne regnes uavhengig av tillegg etter § 2. Jeg oppfatter også at tilleggene er kumulative.

          Da vil en nestlagfører få dekket tapt arbeidsfortjeneste inntil 6G per dag. I tillegg vil han få 0,2 % av G for tjenesten, 0,4 % av G ekstra ved innsats og 0,05 % av G for tjeneste som nestlagfører. Ved ordinær tjeneste vil han da få 0,25 % av G som tilsvarer 234 kroner. Ved innsats vil vedkommende få 0,4 % av G ekstra: 374,50 kroner. Dermed totalt 608,50 kroner ved innsats, i tillegg til tapt arbeidsfortjeneste.
          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

          Kommentér


          • #11
           Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

           Ah, takker. Jeg regnet om til dagsats og endte på helt feil beløp. Da er det jo ikke horribelt, særlig om det kommer oppå erstatning for tapt arbeidsinntekt.

           Nå vet jeg ikke hvordan gradssystem og ansvar fungerer for tjenestepliktige i Sivilforsvaret, men selv høyeste sats for "leder grad 7" under innsats ser ut til å ligge under dagsatsen for sersjant på rep/HV-tjeneste i Forsvaret (842,70 vs. 1206,90). Det virker jo litt urettferdig, eventuelt illevarslende for lønnsreform i HV/forsvarsgrenreserve.

           Med lønnskompensasjon for alle vil det ikke falle så ille ut, men insentivet for for eksempel studenter til å dra på rep vil jo svekkes. Jeg husker at tre uker på fenrikslønn var veldig greit å ha med seg.
           "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
           - Dmitrij Boltenkov

           Kommentér


           • #12
            Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

            Ellers er det jo tariffavtaler som regulerer kompensasjon gitt av arbeidsgiver. Jeg regner med at denne endringen også vil måtte føre til endring gitt i tariffavtaler. Hovedtariffavtalen i staten (altså for alle statsansatte) sier i dag:

            § 21 Militærtjeneste og sivil tjeneste

            1. En arbeidstaker med minst 6 måneders forutgående sammenhengende tjeneste i det statlige tariffområdet, utbetales lønn i samsvar med nr. 2 og nr. 3 nedenfor under militærtjeneste, tjeneste i sivilforsvaret og pliktig polititjeneste.

            2. En arbeidstaker uten forsørgelsesbyrde utbetales 1/3 av den sivile lønnen under førstegangstjeneste. Ellers utbetales full lønn.

            Når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager), gjøres det fradrag i den sivile lønnen for tjenestetillegg. Det gjøres da også fradrag for forsørgertillegg og botillegg når arbeidstakeren har full lønn.

            3. For vernepliktig og utskrevet befal skal det når tjenesten varer mer enn 1 uke (7 dager) i den sivile lønn trekkes et beløp som svarer til den militære grads/stillings hoved-regulativlønn. Er sistnevnte lønn høyere enn den sivile stillings lønn, faller den sivile lønnen helt bort.

            4. Ferie opptjenes under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt som om arbeidstakeren var i ordinært arbeid, dersom arbeidstakeren utbetales lønn etter nr. 1-3 ovenfor. Opptjent ferie kan anses avviklet under militærtjeneste og sivil tjenesteplikt med maksimum 3 uker i tiden 1. juni - 30. september og resten innenfor ferieåret. Det utbetales i tilfelle full lønn og eventuelt ferielønnstillegg for denne tiden. Trekk etter nr. 2 faller da bort. For en arbeidstaker som ikke har lønn etter nr. 1 - 2, gjelder ferieloven § 10 nr. 5.
            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Ny kompensasjonsordning for sivilforsvarstjeneste

             Jeg klager ikke. Tariffen min gir meg rett til en måned rep./HV-tjeneste per år med full lønn, og skal egentlig ha fradrag for militær godtgjøring, men krever det ikke. Så jeg har fri fra unger, kjerring, jobb, får ferdiglaget mat i messe, beskjed om antrekkskode og dobbel lønn... Kaller det bare vårens vakreste eventyr.
             Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

             Kommentér

             Fremhevede emner

             Collapse
              

             Forsvarets jobbsøkerregister

             Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.             https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
              

             Luftforsvarets organisering

             Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

             Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
             https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

             For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
              

             Sikkerhetsloven


             (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


             Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


             Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
              

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

             UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

             https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

             ...
              

             Fokus: Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten


             Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

             Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
              

             100 ÅR ETTER

             100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
              

             Et nytt forsvarskonsept?

             I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
              

             Beskikkelser på Milforum

             Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
              

             NSM: Årlig risikovurdering


             Ole Gunnar Onsøien
             NTB scanpix

             – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


             Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

             – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
              

             Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering             Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
             http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

             Rapporten dekker hovedpunktene:
             Kode:
               Globale utviklingstrekk
               Nordområdene / Arktis
               Russland
               Afghanistan
               Pakistan
               Kina
               Midtøsten og Nord-Afrika
               Iran
               Sudan
               Somalia
               Terrorisme
               Spredning av
             ...
              

             Jente i kongens klær? Dette er tråden!

             Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
              

             Tema: Luftforsvaret

             Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
              

             Forsvarets veterantjeneste (FVT)

             Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


             – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

             Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

             http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

             Donasjoner

             Collapse
             Working...
             X