Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Slå sammen HV, Sivilforsvaret og Politireserven?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  Sv: Slå sammen HV, Sivilforsvaret og Politireserven?

  Gammel tråd dette her, men jeg lurer, hvor stor myndighet har norsk militærpoliti ovenfor sivile?

  Og har det blitt lagt frem konkrete planer for hvordan man ønsker/ønsket å slå sammen HV og politireserven? Skulle vanlige HV-soldater overtatt oppgavene eller ville det kun vert MP-troppene?

  Og hvorfor er det slik at HV stiller krav til militær eller sivil politiutdanning for å bli med i MP-tropp, mens PR kun krever militær FGTJ pluss et 10-dagers kurs?
  Ubique quo fas et gloria ducunt

  Comment


   #32
   Sv: Slå sammen HV, Sivilforsvaret og Politireserven?

   Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
   jeg lurer, hvor stor myndighet har norsk militærpoliti ovenfor sivile?
   Militærpolitiet har politimyndighet overfor alle som er på militært område eller i umiddelbar nærhet av det. Militært område omfatter også militært fartøy eller transportmiddel.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #33
    Sv: Slå sammen HV, Sivilforsvaret og Politireserven?

    Bare som et tillegg til ovenstående: militært befal og militære vakter har samme politimyndighet.

    Comment


     #34
     Reservepoliti kontra Heimevern

     POD vil ha væpna reservepoliti i alle politidistrikt.

     Politidirektoratet vil ha væpna reservestyrke i alle politidistrikt - NRK – Norge

     Spørsmål til faktaboks på høyre side der - når ble Tromsø større enn Stavanger?
     As you wish.

     Comment


      #35
      Sv: Interessante nyhetslinker

      Opprinnelig skrevet av PF Vis post
      POD vil ha væpna reservepoliti i alle politidistrikt.

      Politidirektoratet vil ha væpna reservestyrke i alle politidistrikt - NRK – Norge

      Spørsmål til faktaboks på høyre side der - når ble Tromsø større enn Stavanger?
      Dette må være et særdeles lite gjennomtenkt forslag fra POD.

      Det blir altså foreslått at sivile, uten politiutdanning og politiets trening, uten den erfaringen og det samspillet politifolk har gjennom sin daglige oppdragsløsning, skal utrustes med utstyr MINST tilsvarende politiets IP4-personell, de skal ha politiuniformer, skjold, og våpen.

      I dag står vi i en situasjon der en del mener politifolk ikke skal bære våpen. Dette til tross for at politifolk har gjennomgått en streng og grundig selektering, deretter en 3-årig utdannelse (mange med spesialisering i tillegg), vi trener og skaffer oss kompetanse daglig gjennom våre utallige oppdrag, og i tillegg til dette trenes det ukentlig for å sikre at mannskapene skal være best mulig rustet og samtrente til å løse alle de krevende hendelsene vi kan bli stilt overfor i løpet av sekunder under oppdragsløsningen.

      Kunne egentlig tenke meg å skrive litt mer ... Men tror jeg nøyer meg med å si at dette forslaget virker som en dårlig aprilspøk.
      Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

      Comment


       #36
       Sv: Interessante nyhetslinker

       Tenkte nøyaktig det samme som deg når jeg leste det. Høres helt hodeløst ut.

       Comment


        #37
        Sv: Interessante nyhetslinker

        Også tidligere har Politireserven kunnet væpnes, med mye mindre trening enn det som foreslås her. Her sies det altså at det skal være årlig trening av miminimum tre dagers og maksimum syv dagers varighet, temmelig tilsvarende det HV, som også er væpnet, har. Oppdrag vil i følge brevet være temmelig tilsvarende HVs med vekt på vakthold og sikring, spesielt objektsikring, og tydeligvis med spesiell prioritet til sikring ("Force Protection") av Politiets hovedbaser, dvs. politihusene, mens politiets mannskaper er "ute og sloss i gatene". Både oppdrag og trening blir tydeligvis ikke så veldig forskjellig fra HVs objektsikringstropper, og de er da godtatt bærer våpen.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Comment


         #38
         Sv: Interessante nyhetslinker

         Så stiller jeg meg spørsmålet om Kongeriket Norge bør bruke ressurser på å ha 2 reserveenheter som driver med objektsikring.
         TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

         Comment


          #39
          Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

          Oppretter en ny tråd for å debattere dette temaet.

          Mod.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Comment


           #40
           Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

           Enig med det Aeliana skriver over, isolert sett. Likevel mener jeg dette åpner for en langt større prinsipiell debatt som går på ansvars- og arbeidsfordelingen mellom Forsvar og Politi.

           Prinsipielt mener jeg at alle militære kapasiteter (inkludert HV) skal være dimensjonert og tilpasset for å møte militære trusler. At noen av disse kapasitetene også kan være relevante mot f eks organisert kriminalitet eller terrorisme i fredstid, får være en bonuseffekt. Er vi smarte, innretter vi oss slik at vi kan utnytte denne effekten, og unngår dobbeltarbeid, som Aquila peker på.

           Politiets kapasiteter må på samme måte være innrettet for å håndtere det som er normalsituasjonen - fred i landet, men mulig oppdukkende trusler som f eks terrorister. Noen av disse truslene kan være av langvarig karakter, ref PST trusselvurdering som har ført til bevæpning av politiet. I særskilte tilfeller må Politiet be om støtte fra Forsvaret, f eks når FSK har kapasiteter som ikke BT besitter i tilstrekkelig monn, men i utgangspunktet må Politiet besørge sikkerheten i fredstid i Kongeriket, også når truslene er av så langvarig karakter at de stående politistyrkene ikke har kapasitet.

           Dersom vi tror at fremtidige trusler mot landet primært vil komme i det som kan defineres som fredstid, hvor det er Politiet som har den øverste myndighet, må vi også sørge for å gi Politiet de nødvendige ressurser. Et robust, bevæpnet reservepolitikorps som kan gi utholdenhet og landsomfattende dekning, kan være en slik ressurs.

           Jeg er helt på linje med hvlt. Mener vi at HV i dag er kvalifisert til å gå rundt med våpen, så vil en tilsvarende trent politireserve også være det. Det er ikke snakk om at tilfeldige sivilister plutselig skal utrustes med skytevåpen, slik man kanskje kan lese Aelianas innlegg. Vi snakker om folk som har gjennomgått ett års soldatutdannelse, og deretter noen politifaglige kurs, samt årlig trening. Eventuelt tidligere polititjenestemenn, dersom det kan gi et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag.

           Den aller enkleste måten å implementere dette på vil være å ta ti tusen HV-soldater og overføre dem, med tilhørende budsjetter, til POD. Så får Politiet sørge for å gi dem uniformer og bevæpning, og tilstrekkelig trening til å holde vakt over lavere prioriterte objekter, mens trente polititjenestemenn kan frigjøres til mer krevende oppdrag.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Comment


            #41
            Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

            Aah, egen tråd er fornuftig.

            Etter min mening har dette litt sammenheng med hva man mener at HV skal være. Dersom HV skal være objektsikring/sikring av bakre områder i krig og krise, så kan de åpenbart også håndtere objektsikring av politihus og forsterke politiets vakthold slik at godt utdannede politifolk ikke blir bundet opp til å stå statisk vakt. Det blir nevnt at politireserven bør ha lokal kunnskap, det har så absolutt HV.

            Dersom man derimot mener at HV skal overta som hærreserve og flyttes rundt i landet, så vil det oppstå et behov for objektsikringsstyrker. Og da kan forsåvidt politireserven være en løsning.

            I brevet er følgende oppgaver nevnt for politireserven:
            - objektvakthold
            - evakuering
            - trafikktjeneste
            - vakthold og sikring ved større katastrofer, branner og liknende
            - forsterkningsressurs for ordenstjeneste til større arrangement

            Alle disse oppgavene, med unntak av evakuering (som jeg vet om), har Heimevernet gjennomført i faktiske operasjoner de siste 12 månedene. Det er åpenbart at HV er i stand til å gjennomføre alle disse oppgavene.

            Den kanskje største utfordringen er hjemmelsgrunnlaget, og grunnlovens forbud mot å bruke militære styrker mot sivilbefolkningen. Terskelen for å bruke HV i fred til mer enn et par timers leteaksjon er høy. Det er kanskje behov for et mellomnivå som faktisk brukes oftere. Men da er spørsmålet om det er riktig å bruke verneplikten til å håndtere fredstidsoppgaver.

            Kanskje burde man utvide MP i HV, det gir flere som er trenet i oppgaver som ligger nærmere politiets. Samtidig som jeg tror at i en faktisk krise og krig så er vi noe underbemannet på spesielt MP sida.
            TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

            Comment


             #42
             Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

             Jeg skjønner meg ikke helt på hva formålet med en slik reserve skal være? Stoler POD så lite på kapasitetene til HV når det gjelder evnen til å støtte med objektsikring i en eventuell krisesituasjon?
             "Assumption is the mother of all fuck ups"

             Comment


              #43
              Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

              Jeg ser av brevet fra POD at de tidligere har anbefalt å legge ned Politireserven, men er pålagt å levere en utredning av Justisdepartementet, etter at det er bestemt på politisk nivå at den skal videreføres.

              Skal man først ha en slik styrke gir forslaget mening. Styrken må være trent og utstyrt for å være relevant.

              Økonomisk sett vil det selvfølgelig være klokere og enklere å la HV være oppsettende avdeling og avgi en (eventuelt øremerket) tropp til styrkebeskyttelse/forsterkning av hvert politidistrikt ved behov. (Det er størrelsen på reserven som er skissert i PODs forslag.)

              Det er en politisk følsom (noen vil hevde grunnlovsstridig) løsning all den tid vi har svært strenge regler for bruk av militære styrker mot sivile i fredstid. Og det synes jeg i grunnen vi fortsatt skal ha. Det vil nok gjøre reaksjonstiden lang, ettersom det sikkert må til en bistandsanmodning for å få tildelt en slik reserve. I krig tror jeg det vil være folkerettslig problematisk, da en militær vaktstyrke antagelig kan ta fra politiet statusen som sivile.

              En sivil reserve vil slik være langt mer fleksibel, selv om det pålegger politidistriktene å være sine egne styrkeprodusenter. En styrke som øver årlig sammen med de polititjenestepersonene de skal tjenestegjøre sammen med vil også få et annet eierskap til oppdraget. Og ikke minst vil de faste tjenestepersone få et realistisk inntrykk av hva reserven kan og ikke kan bidra med.
              "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
              - Dmitrij Boltenkov

              Comment


               #44
               Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

               Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
               Det er en politisk følsom (noen vil hevde grunnlovsstridig) løsning all den tid vi har svært strenge regler for bruk av militære styrker mot sivile i fredstid. Og det synes jeg i grunnen vi fortsatt skal ha. Det vil nok gjøre reaksjonstiden lang, ettersom det sikkert må til en bistandsanmodning for å få tildelt en slik reserve. I krig tror jeg det vil være folkerettslig problematisk, da en militær vaktstyrke antagelig kan ta fra politiet statusen som sivile.

               En sivil reserve vil slik være langt mer fleksibel, selv om det pålegger politidistriktene å være sine egne styrkeprodusenter. En styrke som øver årlig sammen med de polititjenestepersonene de skal tjenestegjøre sammen med vil også få et annet eierskap til oppdraget. Og ikke minst vil de faste tjenestepersone få et realistisk inntrykk av hva reserven kan og ikke kan bidra med.
               Helt klart at HV som styrkebeskyttelse vil ta bort noe av det sivile med politiet. Spørsmålet er vel da om situasjoner der politihuset må beskyttes med våpen på denne måten er de samme som krever et sivilt politi. Det er vel ingen som har den minste tro på at IS ser forskjell på politiuniform og HV-uniform. Havland derimot vil kanskje kunne ta hensyn. Men om Havland er motstander så er det vel mindre aktuelt å sette kring-vern rundt politihuset uansett. De stedene man skal hindre FI å komme inn er det vel av mindre betydning hvilken uniform sikrings styrken har. Politireserven vil vel også skyte på Havland SOF som prøver å ta seg inn på kringkastingen med makt?
               TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

               Comment


                #45
                Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                Kanskje burde man utvide MP i HV, det gir flere som er trenet i oppgaver som ligger nærmere politiets. Samtidig som jeg tror at i en faktisk krise og krig så er vi noe underbemannet på spesielt MP sida.
                Ingen dum ide.

                Hva om man spiller ideen videre noen hakk, og gjøre hele MP om til et gendarmeri, med både sivile og militære oppgaver, slik som i f.eks. Frankrike og Italia?
                Ubique quo fas et gloria ducunt

                Comment


                 #46
                 Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                 Red.mrk:

                 Gendarmerie nationale - Wikipedia

                 https://snl.no/gendarm

                 Gendarmeri - Wikipedia

                 Comment


                  #47
                  Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                  Opprinnelig skrevet av Grasklyppertraktor Vis post
                  Ingen dum ide.

                  Hva om man spiller ideen videre noen hakk, og gjøre hele MP om til et gendarmeri, med både sivile og militære oppgaver, slik som i f.eks. Frankrike og Italia?
                  Da tror jeg du får et rimelig samstemt svar fra politikerne, politiet, Forsvaret og befolkningen at det er helt uaktuelt i Norge. Hva skulle vi oppnå med det?
                  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                  - Dmitrij Boltenkov

                  Comment


                   #48
                   Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                   Dette skriver politiet om PR (Politireserven): For å kunne utføre de pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte, må mannskapene gjennom et obligatorisk grunnkurs på 10 virkedager. Det er også obligatoriske repetisjonskurs på 5 dager ca hvert 4.år. Kursene avsluttes med bestått/ikke bestått, og de som ikke består blir tilbakeført Vernepliktsverket for annen disponering.

                   I følge wikipedia er det ca. 800 tjenestepersoner i PR. Hvis POD på død og liv skal bevare PR som ressurs så kan man likså godt bruke sisteårsstudentene ved PHS som reservere, dersom det er krise. Studentene blir tilbakeført til det samme tjenestestedet de befant seg på i praksisåret. Dersom det er krise kan man vel legge bort skolebøkene for ei stund.

                   Comment


                    #49
                    Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                    Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                    Da tror jeg du får et rimelig samstemt svar fra politikerne, politiet, Forsvaret og befolkningen at det er helt uaktuelt i Norge. Hva skulle vi oppnå med det?
                    Hvorfor mener du det er så uaktuelt?

                    Bistand fra et Gendarmeri ville gått mye raskere enn bistand fra Forsvaret idag, da det neppe ville trengt velsignelse fra noen høyere enn operasjonsleder, evnt. politimester.

                    Et Gendarmeri vil i det daglige også kunne avlaste/supplere politiet med å patruljere, gjennomføre trafikkontroller etc. Etterforsking tror jeg man bør overlate til Politi- og Lensmannsetaten.

                    Det må understrekes at dette bare er en tanke, og ikke nødvendigvis et forslag jeg ville lagt fram for et fullsatt storting.
                    Ubique quo fas et gloria ducunt

                    Comment


                     #50
                     Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                     Opprinnelig skrevet av master Vis post

                     I følge wikipedia er det ca. 800 tjenestepersoner i PR. Hvis POD på død og liv skal bevare PR som ressurs så kan man likså godt bruke sisteårsstudentene ved PHS som reservere, dersom det er krise. Studentene blir tilbakeført til det samme tjenestestedet de befant seg på i praksisåret. Dersom det er krise kan man vel legge bort skolebøkene for ei stund.
                     Dette var et veldig bra og kosteffektivt forslag!! Legg til erfarne tidligere politifolk i PR og du har nødvendig ledelse for disse oppgavene.
                     "Gjør Ret, Frygt Intet"

                     Comment


                      #51
                      Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                      @Grasklyppertraktor:

                      Det er uaktuelt fordi vi ikke har noen tradisjon for at en styrke underlagt FD bedriver sivile politioppgaver. Oppgavene gendarmeriet løser i landene du nevner løses i all hovedsak av politiet hos oss. Det virker helt meningsløst å opprette en alternativ politistyrke, attpåtil underlagt forsvaret. Da får vi heller utvide det politiet vi har.
                      "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                      - Dmitrij Boltenkov

                      Comment


                       #52
                       Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                       Et interessant forslag dette med å løfte politireserven fra en liten gruppe i Osloområdet til å bli en landsdekkende reserve. Jeg vet ikke endas helt hva jeg skal mene, men merker meg at denne reserven blant annet skal være:

                       - forsterkningsressurs for ordenstjeneste til større arrangement
                       - evakuering
                       - trafikktjeneste
                       - vakthold og sikring ved større katastrofer, branner og liknende

                       Disse oppgavene, kanskje med unntak av begrepet "sikring" hvis vi tenker "skarp sikring", er jo en del av Sivilforsvarets oppgaver i dag, selv om det vel er sjeldent nå at vi settes til trafikkdirigering (vi har jo ikke lenger en polititropp). Men evakuering er jo et kjerneområde for SivF. Kanskje Politireserven heller bør fokusere på skarpe (les: våpen) oppdrag?

                       Comment


                        #53
                        Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                        Interessant tanke å bruke politistudenter. Jeg mener de har vært brukt som ressurs tidligere (massetjeneste), og de godkjennes som IP4 siste året. Da ville vi brukt av egne mannskaper, og tredjeårsstudentene har også nettopp gjennomført et praksisår rundt om i landet.

                        Jeg synes man heller skal bruke midlene til å ruste opp politietaten og egne mannskaper fremfor halvgjorte løsninger der sivile utrustes med politiuniform og våpen. Får et inntrykk av at enkelte ikke aner hvor mye politiet egentlig trener, og det ved siden av at vi daglig får trening og erfaring gjennom oppdragene vi løser. Det er ikke bare å stille på gata i uniform og tro du skal løse skarpe oppdrag ... Dette handler om sivile, selv om de har gjennomført militær førstegangstjeneste en eller annen gang, samt tatt noen dagers kurs.

                        I politietaten har man per dags dato ikke økonomiske midler til å gi alle egne IP4-godkjenning, og vi går med vakanser. Da reagerer jeg på at det planlegges å bevilge store summer til en Politireserve, i tillegg til den økonomiske kompensasjonen disse personene skal ha.
                        Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                        Comment


                         #54
                         Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                         Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
                         @Grasklyppertraktor:

                         Det er uaktuelt fordi vi ikke har noen tradisjon for at en styrke underlagt FD bedriver sivile politioppgaver. Oppgavene gendarmeriet løser i landene du nevner løses i all hovedsak av politiet hos oss. Det virker helt meningsløst å opprette en alternativ politistyrke, attpåtil underlagt forsvaret. Da får vi heller utvide det politiet vi har.
                         Du har nok rett! Master sitt forslag var forresten ingen dum ide...
                         Ubique quo fas et gloria ducunt

                         Comment


                          #55
                          Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                          Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                          Interessant tanke å bruke politistudenter. Jeg mener de har vært brukt som ressurs tidligere (massetjeneste), og de godkjennes som IP4 siste året. Da ville vi brukt av egne mannskaper, og tredjeårsstudentene har også nettopp gjennomført et praksisår rundt om i landet.

                          Jeg synes man heller skal bruke midlene til å ruste opp politietaten og egne mannskaper fremfor halvgjorte løsninger der sivile utrustes med politiuniform og våpen. Får et inntrykk av at enkelte ikke aner hvor mye politiet egentlig trener, og det ved siden av at vi daglig får trening og erfaring gjennom oppdragene vi løser. Det er ikke bare å stille på gata i uniform og tro du skal løse skarpe oppdrag ... Dette handler om sivile, selv om de har gjennomført militær førstegangstjeneste en eller annen gang, samt tatt noen dagers kurs.

                          I politietaten har man per dags dato ikke økonomiske midler til å gi alle egne IP4-godkjenning, og vi går med vakanser. Da reagerer jeg på at det planlegges å bevilge store summer til en Politireserve, i tillegg til den økonomiske kompensasjonen disse personene skal ha.
                          x2.

                          Comment


                           #56
                           Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                           x 3.
                           Tror også at det er mer fornuftig å la siste halvdel av 2. års- eller/og 3. årsstudenter på PHS inngå i en slik politireserve.
                           Sett opp mot arbeidsoppgavene så er dette håndterbart, og de har (bør ha) nødvendig kunnskap om lovverket. Og ressursmessig fornuftig, for de har jo da også det meste av uniformer osv som trengs.
                           "Men da sa Jonatan at det var ting som måtte gjøres, selv om de var farlige, for ellers er jeg ikke noe menneske, bare en liten lort." - Lindgren.

                           Comment


                            #57
                            Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                            Jeg tror det alt er planer om å bruke politistudentene i en krise. Reserven er vel ment i tillegg til dem.
                            At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                            Comment


                             #58
                             Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                             Jeg tror det både her og ellers når det gjelder beredskap (angående Forsvaret spesielt) er mange som tenker litt feil.

                             Snakk med en hvilken som helst i forsikringsbransjen: Det man virkelig bør forsikre seg mot er de helt store men meget sjeldne hendelsene som har katastrofal virkning for deg, huset brenner ned, bilen (hvis den er ny og dyr) blir totalvrak, du blir 100% ufør i ung alder etc. Dette er forsikring de fleste ikke får bruk for i praksis, heldigvis, men for de få som får bruk for den redder det dem for total ruin og katastrofe. Ting som skjer oftere (som du kan regne med skjer deg flere ganger i livet), men som ikke har katastrofale konsekvenser, bør du heller selv dekke fra "den løpende drift". Forsikring mot slikt er dyrere og mindre "lønnsom" for deg.

                             Politireserve, heimevern, sivilforsvar etc., og egentlig hovedhensikten med Forsvaret ser jeg mer på i den første kategorien. Det er fullstendig tull å si at det ikke er relevant fordi det ikke har vært brukt de siste 5 eller 10 eller 50 år. De skal først og fremst være der til bruk i de helt ekstreme tilfellene, de vi håper aldri vil oppstå, men som hvis de hender vil være totalt katastrofale for Kongeriket. Det er selvfølgelig umulig (og bortkastet) å dimensjonere det fastlønnede politiet for de absolutte ekstremhendelser, akkurat som de fleste av oss ikke dimensjonerer vår privatøkonomi ut fra at huset skal brenne ned uten forsikring. Men vi trenger da allikevel en forsikring mot ekstremhendelser, og det er nettopp der ting som Politireserven og Heimevernet kommer til sin rett.
                             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                             Comment


                              #59
                              Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                              +1 hvlt.
                              Til syvende og sist bunner det vel som det meste annet ut i ressurser.
                              Skal en slik politireserve inneha ett ønskelig nivå tror jeg muligens det må trenes mer enn det POD legger opp til.
                              Erfaringen min fra HV-I er at 15-20 dager (stort sett 15) er for lite, og når en politireserve som skal håndtere potensielt mer kompliserte oppgaver skal trene mindre enn det blinker varsellampene hos meg.

                              Men ja, ideellt sett skulle vi hatt en slik reserve, slik at fokuset i HV kunne vris over til det den opprinnelige ideen bak HV var. Desverre tror jeg at en slik satsning ville blitt halvveis, slik mye annet er i dette landet..
                              "Assumption is the mother of all fuck ups"

                              Comment


                               #60
                               Sv: Reservepoliti kontra Heimevern

                               Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                               Jeg tror det alt er planer om å bruke politistudentene i en krise. Reserven er vel ment i tillegg til dem.
                               Har du konkret informasjon, eller er dette kun antagelser fra din side?

                               Det er forskjell på dagens Politihøgskole og den toårige etatskolen som var for noen tiår siden, der studentene hadde lønn under utdanningen, og gikk ut i plikttjeneste etterpå.

                               Selv om Politihøgskolen er et av politiets særorganer, "tilhører" ikke studentene politiet på samme måte som tidligere. En blir først tilsatt i politiet når en søker stilling etter endt utdanning.
                               Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                               Comment

                               Working...
                               X