Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nytt statsbudsjett, sukk...

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Nytt statsbudsjett, sukk...

  Så fortsetter vi på brød og vann da...

  Fortsatt ingen avklaring for Sivilforsvaret
  – Statsbudsjettet 2011 gir fortsatt ingen avklaring på utfordringene for Sivilforsvaret. Det mener jeg er beklagelig, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

  dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-bered ... forsvaret/

 • #2
  Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

  Opprinnelig skrevet av Dommern
  Så fortsetter vi på brød og vann da...

  Fortsatt ingen avklaring for Sivilforsvaret
  – Statsbudsjettet 2011 gir fortsatt ingen avklaring på utfordringene for Sivilforsvaret. Det mener jeg er beklagelig, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

  dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-bered ... forsvaret/
  Dere må vel finne på noe sprell så media oppdager at dere i det hele tatt eksisterer. Ganske utrolig hvor lite folk vet om norske beredskapsavdelinger (av mangel på et bedre ord). Kjenner flere som tror at SF er en del av Forsvaret.
  HVUV vår 08
  [i]Si vis pacem, para bellum![/i]

  Kommentér


  • #3
   Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

   Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011
   06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
   Saldert budsjett 2010: 1.754,1
   Forslag 2011: 1.922,6
   Endring i %: 9,6
   Side 31 i forslaget til statsbudsjett. Oppgitte tall er i millioner 2010-kroner

   Nå er vel ikke konsumprisindeksen og andre variable økonomiske faktorer tilsvarende 9,6%? Så litt ansvar må vel DSB og ta for sin interne prioritering.
   Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

   Kommentér


   • #4
    Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

    Noen som brenner for saken som ønsker lage et innlegg på Milblogg for å skape mer oppmerksomhet?

    Kommentér


    • #5
     Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

     Instillingen fra justiskomiteen om statsbudsjettet ligger ute her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu ... 006/?lvl=0

     Det er positivt at ihvertfall noen har oppdaget situasjonen vi er i:

     Merknad fra Frp:
     Disse medlemmer mener at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking, og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer registrerer at regjeringen ikke vil følge opp dette. Tillitsvalgte i Sivilforsvaret mener investeringene kan gjøres over 2 år. Disse medlemmer vil bevilge 70 mill. kroner i sitt alternative budsjett til investering i nytt utstyr til Sivilforsvaret. Norge er avhengig av et sterkt og moderne Sivilforsvar når naturkatastrofer inntreffer.

     Merknader fra Høyre:
     Disse medlemmer viser til at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer registrerer at regjeringen i statsbudsjettet ikke har konkretisert når leveringen av nye uniformer til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret skal ferdigstilles. Disse medlemmer viser til Høyres alternative budsjett for 2011, som innebærer at dette budsjettkapitlet ville ha blitt styrket med 15 mill. kroner utover regjeringens forslag. Disse medlemmer understreker at Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser, og en viktig aktør i den norske redningstjenesten.

     Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre understreker at Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser, og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Det forebyggende arbeidet med samfunnssikkerhet er beskrevet i St.meld. nr. 22 (2007–2008). Sivilforsvaret er en vesentlig bidragsyter til arbeidet for økt samfunnssikkerhet, og det er tildelt et viktig ansvar i denne sammenhengen. Samtidig som Stortinget har tildelt Sivilforsvaret et betydelig ansvar, så er det også klare forventninger om at etaten skal driftes og organiseres på en kosteffektiv måte.

     Disse medlemmer viser til at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer konstaterer at budsjettforslaget fra regjeringen ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer Sivilforsvarets behov for nyinvesteringer, opplæring og øving. Disse medlemmer registrerer at regjeringen i statsbudsjettet ikke har konkretisert når leveringen av nye uniformer til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret skal ferdigstilles.

     Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

     «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legge frem en tidsplan for når Sivilforsvarets behov for nødvendig utstyr vil være dekket i tråd med St.meld. nr. 22 (2007–2008).»

     Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den prekære utstyrssituasjonen Sivilforsvaret befinner seg i. Utstyret som benyttes tåler ikke de utfordringer etaten blir utsatt for, noe som i sin tur går ut over sikkerheten til personellet. Disse medlemmer viser til Sivilforsvarets tillitsvalgtes egen pressemelding i forbindelse med budsjettet:

     «Norges sivile beredskap svekkes faretruende.

     Dette fastslår samtlige 20 sjefer for landets sivilforsvarsstyrker.

     Det er direkte oppgitthet i Sivilforsvaret etter at forslaget til statsbudsjett for 2011 ble lagt fram tidligere i oktober. Regjeringen følger nok en gang ikke opp sin egen grunngitte melding til Stortinget om behov for midler for omstilling til et moderne og fremtidsrettet sivilforsvar. Tjenestepliktige mannskaper som årlig deltar i 2-300 aksjoner får ikke nødvendig personlig utrustning som ivaretar krav til helse-, miljø og sikkerhet. Stortinget har de to siste årene utrykkelig og enstemmig bedt om at arbeidet prioriteres av regjeringen. For Sivilforsvaret er hverdagen slik at 4/5 av landets operative sivilforsvarsstyrke blir utkommandert til skadesteder med ubrukelige innsatsuniformer. Med regjeringens foreslåtte bevilgningstakt vil det ta 30 år før Sivilforsvaret får skiftet ut gammelt utstyr og anskaffet nytt og forbedret materiell tilpasset dagens beredskapsutfordringer for Norge eller ved en eventuell sikkerhetspolitisk krise eller krig.

     Budsjettsituasjonen for øvrig har også medført at det ikke er midler til å øve de tjenestepliktige mannskapene i Sivilforsvaret i flere sivilforsvarsdistrikter i 2011. Vedlikehold av opparbeidet kompetanse og nyrekruttering til Sivilforsvaret blir i kjølvannet sterkt skadelidende. – Disse alvorlige forhold har negative konsekvenser for landets sivile beredskap som vi har plikt å rapportere tilbake om, sier Norges sivilforsvarssjefer.

     Det arbeides alt for sakte med å imøtekomme Stortingets klare bevilgningsoppdrag samt at det ikke gis økonomiske rammebetingelser for å utføre de tjenester som Stortinget selv har pålagt Sivilforsvaret. Sivilforsvarets sjefer mener at det vil være feil ikke å varsle om denne uheldige situasjon på vegne av de tjenestepliktige som nesten hver dag året rundt deltar i krevende redningsoppdrag rundt om i landet.»

     Disse medlemmer mener dette viser stemningen innen Sivilforsvaret. Likevel bevilger regjeringen bare småpenger, som de har gjort i flere år. Dette er bakgrunnen for at disse medlemmer bevilger 70 mill. kroner ekstra til Sivilforsvaret i sitt alternative budsjett.

     Kommentér

     Fremhevede emner

     Collapse
      

     Forsvarets jobbsøkerregister

     Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.     https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
      

     Luftforsvarets organisering

     Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

     Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
     https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

     For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
      

     Sikkerhetsloven


     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
      

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

     ...
      

     Fokus: Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

     Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
      

     100 ÅR ETTER

     100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
      

     Et nytt forsvarskonsept?

     I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
      

     Beskikkelser på Milforum

     Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
      

     NSM: Årlig risikovurdering


     Ole Gunnar Onsøien
     NTB scanpix

     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
      

     Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering     Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
     http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

     Rapporten dekker hovedpunktene:
     Kode:
       Globale utviklingstrekk
       Nordområdene / Arktis
       Russland
       Afghanistan
       Pakistan
       Kina
       Midtøsten og Nord-Afrika
       Iran
       Sudan
       Somalia
       Terrorisme
       Spredning av
     ...
      

     Jente i kongens klær? Dette er tråden!

     Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
      

     Tema: Luftforsvaret

     Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
      

     Forsvarets veterantjeneste (FVT)

     Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


     – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

     Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

     http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X