Globalt banner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Nytt statsbudsjett, sukk...

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Nytt statsbudsjett, sukk...

  Så fortsetter vi på brød og vann da...

  Fortsatt ingen avklaring for Sivilforsvaret
  – Statsbudsjettet 2011 gir fortsatt ingen avklaring på utfordringene for Sivilforsvaret. Det mener jeg er beklagelig, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

  dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-bered ... forsvaret/

 • #2
  Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

  Opprinnelig skrevet av Dommern
  Så fortsetter vi på brød og vann da...

  Fortsatt ingen avklaring for Sivilforsvaret
  – Statsbudsjettet 2011 gir fortsatt ingen avklaring på utfordringene for Sivilforsvaret. Det mener jeg er beklagelig, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

  dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjonal-bered ... forsvaret/
  Dere må vel finne på noe sprell så media oppdager at dere i det hele tatt eksisterer. Ganske utrolig hvor lite folk vet om norske beredskapsavdelinger (av mangel på et bedre ord). Kjenner flere som tror at SF er en del av Forsvaret.
  HVUV vår 08
  [i]Si vis pacem, para bellum![/i]

  Kommentér


  • #3
   Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

   Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011
   06.50 Redningstjenesten, samfunnssikkerhet og beredskap
   Saldert budsjett 2010: 1.754,1
   Forslag 2011: 1.922,6
   Endring i %: 9,6
   Side 31 i forslaget til statsbudsjett. Oppgitte tall er i millioner 2010-kroner

   Nå er vel ikke konsumprisindeksen og andre variable økonomiske faktorer tilsvarende 9,6%? Så litt ansvar må vel DSB og ta for sin interne prioritering.
   Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

   Kommentér


   • #4
    Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

    Noen som brenner for saken som ønsker lage et innlegg på Milblogg for å skape mer oppmerksomhet?

    Kommentér


    • #5
     Re: Nytt statsbudsjett, sukk...

     Instillingen fra justiskomiteen om statsbudsjettet ligger ute her: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-pu ... 006/?lvl=0

     Det er positivt at ihvertfall noen har oppdaget situasjonen vi er i:

     Merknad fra Frp:
     Disse medlemmer mener at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking, og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer registrerer at regjeringen ikke vil følge opp dette. Tillitsvalgte i Sivilforsvaret mener investeringene kan gjøres over 2 år. Disse medlemmer vil bevilge 70 mill. kroner i sitt alternative budsjett til investering i nytt utstyr til Sivilforsvaret. Norge er avhengig av et sterkt og moderne Sivilforsvar når naturkatastrofer inntreffer.

     Merknader fra Høyre:
     Disse medlemmer viser til at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer registrerer at regjeringen i statsbudsjettet ikke har konkretisert når leveringen av nye uniformer til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret skal ferdigstilles. Disse medlemmer viser til Høyres alternative budsjett for 2011, som innebærer at dette budsjettkapitlet ville ha blitt styrket med 15 mill. kroner utover regjeringens forslag. Disse medlemmer understreker at Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser, og en viktig aktør i den norske redningstjenesten.

     Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre understreker at Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av store og spesielle hendelser, og en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Det forebyggende arbeidet med samfunnssikkerhet er beskrevet i St.meld. nr. 22 (2007–2008). Sivilforsvaret er en vesentlig bidragsyter til arbeidet for økt samfunnssikkerhet, og det er tildelt et viktig ansvar i denne sammenhengen. Samtidig som Stortinget har tildelt Sivilforsvaret et betydelig ansvar, så er det også klare forventninger om at etaten skal driftes og organiseres på en kosteffektiv måte.

     Disse medlemmer viser til at ulike naturkatastrofer de siste årene har vist et prekært behov for investeringer i Sivilforsvaret. Sålene på vernesko har smeltet under brannslukking og brannslangene er morkne. I St.meld. nr. 22 (2007–2008) fremgår det at denne etaten har behov for investeringer i utstyr i størrelsesorden 162 mill. kroner. Disse medlemmer konstaterer at budsjettforslaget fra regjeringen ikke i tilstrekkelig grad imøtekommer Sivilforsvarets behov for nyinvesteringer, opplæring og øving. Disse medlemmer registrerer at regjeringen i statsbudsjettet ikke har konkretisert når leveringen av nye uniformer til de tjenestepliktige i Sivilforsvaret skal ferdigstilles.

     Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

     «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett legge frem en tidsplan for når Sivilforsvarets behov for nødvendig utstyr vil være dekket i tråd med St.meld. nr. 22 (2007–2008).»

     Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til den prekære utstyrssituasjonen Sivilforsvaret befinner seg i. Utstyret som benyttes tåler ikke de utfordringer etaten blir utsatt for, noe som i sin tur går ut over sikkerheten til personellet. Disse medlemmer viser til Sivilforsvarets tillitsvalgtes egen pressemelding i forbindelse med budsjettet:

     «Norges sivile beredskap svekkes faretruende.

     Dette fastslår samtlige 20 sjefer for landets sivilforsvarsstyrker.

     Det er direkte oppgitthet i Sivilforsvaret etter at forslaget til statsbudsjett for 2011 ble lagt fram tidligere i oktober. Regjeringen følger nok en gang ikke opp sin egen grunngitte melding til Stortinget om behov for midler for omstilling til et moderne og fremtidsrettet sivilforsvar. Tjenestepliktige mannskaper som årlig deltar i 2-300 aksjoner får ikke nødvendig personlig utrustning som ivaretar krav til helse-, miljø og sikkerhet. Stortinget har de to siste årene utrykkelig og enstemmig bedt om at arbeidet prioriteres av regjeringen. For Sivilforsvaret er hverdagen slik at 4/5 av landets operative sivilforsvarsstyrke blir utkommandert til skadesteder med ubrukelige innsatsuniformer. Med regjeringens foreslåtte bevilgningstakt vil det ta 30 år før Sivilforsvaret får skiftet ut gammelt utstyr og anskaffet nytt og forbedret materiell tilpasset dagens beredskapsutfordringer for Norge eller ved en eventuell sikkerhetspolitisk krise eller krig.

     Budsjettsituasjonen for øvrig har også medført at det ikke er midler til å øve de tjenestepliktige mannskapene i Sivilforsvaret i flere sivilforsvarsdistrikter i 2011. Vedlikehold av opparbeidet kompetanse og nyrekruttering til Sivilforsvaret blir i kjølvannet sterkt skadelidende. – Disse alvorlige forhold har negative konsekvenser for landets sivile beredskap som vi har plikt å rapportere tilbake om, sier Norges sivilforsvarssjefer.

     Det arbeides alt for sakte med å imøtekomme Stortingets klare bevilgningsoppdrag samt at det ikke gis økonomiske rammebetingelser for å utføre de tjenester som Stortinget selv har pålagt Sivilforsvaret. Sivilforsvarets sjefer mener at det vil være feil ikke å varsle om denne uheldige situasjon på vegne av de tjenestepliktige som nesten hver dag året rundt deltar i krevende redningsoppdrag rundt om i landet.»

     Disse medlemmer mener dette viser stemningen innen Sivilforsvaret. Likevel bevilger regjeringen bare småpenger, som de har gjort i flere år. Dette er bakgrunnen for at disse medlemmer bevilger 70 mill. kroner ekstra til Sivilforsvaret i sitt alternative budsjett.

     Kommentér

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X