Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen  Ikkje alle veit at det for tida pågår ein prosess hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) med å etablere ein ny modell for utdanning av brannkonstablar i Noreg. Dagens utdanningsmodell for heiltidspersonell er noko "kronglete" og går gjerne gjennom fagbrev som feiar ispedd internopplæring og kurs ved Noregs Brannskule (NBSK) som ligg ved Fjelldal i Tjeldsund.

  Det omfattande prosjektet består av delprosjekt som:
  - Ny fagskuleutdanning for heiltidspersonell
  - Ny opplæring for deltidspersonell
  - Digital læringsarena for alle i brann- og redningsvesen

  Fagskulen blei raskt beslutta lagt til NBSK, med ein avdeling i Stavern for utdanning innen samvirke og samhandling samt alarmsentraloperatørar. Opphavleg plan til oppstart ved fagskulen var hausten 2019, men det ser ut som om arbeidet har dradd ut i tid og ikkje noko skulestart i august. Fagskulestudiet vil ta inn 160 studentar årleg, fordelt på to inntak. Utdanninga vil stille krav til studiekompetanse eller realkompetanse og gir 120 fagskulepoeng. Opptaksrav er for øvrig politiattest framvist, fysiske og psykiske testar og helseundersøking knytta til utrykningssertifikat, klaustrofobi og røyk/kjemikalie-dykking.

  Utdrag frå konseptuell studieplan hjå DSB:

  Hovedemner
  En rød tråd i utdanningen er risikoforståelse og HMS. Studentene ved studiet brann, redning og samfunnssikkerhet vil tidlig få en bred innføring i yrkesrollen med fokus på holdninger, omdømme, samarbeid, trening og helse.

  Emnet risiko og sårbarhet gir studenten forståelse av hvilke ulykker som rammer samfunnet, hvordan hele redningstjenesten er organisert og hvilke lover som regulerer samfunnssikkerhetsområdet.

  I emnet arbeidsverktøy gis studentene den første praktiske opplæringen. Emnet går over sju uker og fokuserer på mengdetrening innen bruk av verktøy, samt bruk av rednings-, sikrings-, sambands- og slokkeutstyr. Emnet vil også inkludere brannteori.

  Operativ beredskap er delt i to. Den første delen på seks uker, har som mål at studentene skal få grunnleggende kompetanse innen tradisjonelle oppgaver som brannslokking, trafikkulykker, akutt forurensning samt overflateredning. Førstehjelp har en betydelig andel med to uker.

  Den andre delen, som er på 10 uker fokuserer mer på spesialiserte oppgaver innen beredskap, som CBRNE, metoder for brannslokking, dyreredning, tauredning, tungredning, urban search and rescue, restverdiredning og ekstremvær.

  Studentene vil gjennom emnet forebyggende og konsekvensreduserende tiltak gis grunnkompetanse i det forebyggende regelverket, materiallære, bygningskonstruksjoner, brannkonsept, informasjons- og motivasjonstiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Med denne kompetansen skal studentene kunne avdekke avvik, forstå hvordan aktive og passive brannsikringstiltak fungerer og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak.

  I fire uker i andre semester vil studentene få opplæring innen nødalarmering med praktiske øvelser i de oppgaver som til daglig utføres på 110-sentraler. Opplæringen finner sted i Stavern.

  Tredje semester er avsatt til praksis hvor studentene skal til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler for å få praktisk erfaring og bli kjent med de oppgavene som utføres. De skal i denne 20 ukersperioden gjennomgå et systematisert opplegg med ukentlige læringsmål i nært samarbeid med praksisveileder, ledelse og ansatte i den organisasjonen der de får sitt første praktiske møte med hverdagen i yrket.

  Siste semester er fordelt på tre emner hvor kompetansen fra tidligere semester og erfaringen fra praksisperioden skal anvendes til å få en helhetsforståelse av samfunnssikkerhetsområdet som brann- og redningsvesen ivaretar. Gjennom emnet helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid vil studentene gis grunnleggende kompetanse til å lage risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyser og beredskapsplaner.

  I emnet systematisk erfaringslæring vil studentene få kompetanse til å kunne evaluere, organisere øvelser, drive instruksjon og dele erfaringer. I siste semester vil også studentene ta førerkort klasse C. Avslutning på studiet, på totalt mellom 3000 og 3600 timer, vil være en fordypningsoppgave.
  I tillegg til førerkort klasse C vil det også bli sett av tid til å gjennomføre opplæring i kode 160 (Utrykningskøyring).

  DSB sin artikkel om saka:
  https://www.dsb.no/lover/brannvern-b...rannutdanning/

  Utkast til delar av studieplanen for fagskulen:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...ssikkerhet.pdf

  Konseptutredning om ny utdanningsmodell for deltidspersonell:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...spersonell.pdf

  Nyheitsartikkel hjå brannmannen.no frå 2017 om temaet:
  http://www.brannmannen.no/diverse/fa...unnssikkerhet/
  Ubique quo fas et gloria ducunt

Fremhevede emner

Collapse
 

Veteranmeldingen 2020

Meld. St. 15 (2019–2020)

Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Melding til Stortinget

Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

COVID-19 virusutbrudd

En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
Mest sannsynlig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Nyhetssaker: Veteraner

Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Jente i kongens klær? Dette er tråden!

Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

Donasjoner

Collapse
Working...
X