Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Ny utdanningsmodell for Brann- og Redningsvesen  Ikkje alle veit at det for tida pågår ein prosess hos Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) med å etablere ein ny modell for utdanning av brannkonstablar i Noreg. Dagens utdanningsmodell for heiltidspersonell er noko "kronglete" og går gjerne gjennom fagbrev som feiar ispedd internopplæring og kurs ved Noregs Brannskule (NBSK) som ligg ved Fjelldal i Tjeldsund.

  Det omfattande prosjektet består av delprosjekt som:
  - Ny fagskuleutdanning for heiltidspersonell
  - Ny opplæring for deltidspersonell
  - Digital læringsarena for alle i brann- og redningsvesen

  Fagskulen blei raskt beslutta lagt til NBSK, med ein avdeling i Stavern for utdanning innen samvirke og samhandling samt alarmsentraloperatørar. Opphavleg plan til oppstart ved fagskulen var hausten 2019, men det ser ut som om arbeidet har dradd ut i tid og ikkje noko skulestart i august. Fagskulestudiet vil ta inn 160 studentar årleg, fordelt på to inntak. Utdanninga vil stille krav til studiekompetanse eller realkompetanse og gir 120 fagskulepoeng. Opptaksrav er for øvrig politiattest framvist, fysiske og psykiske testar og helseundersøking knytta til utrykningssertifikat, klaustrofobi og røyk/kjemikalie-dykking.

  Utdrag frå konseptuell studieplan hjå DSB:

  Hovedemner
  En rød tråd i utdanningen er risikoforståelse og HMS. Studentene ved studiet brann, redning og samfunnssikkerhet vil tidlig få en bred innføring i yrkesrollen med fokus på holdninger, omdømme, samarbeid, trening og helse.

  Emnet risiko og sårbarhet gir studenten forståelse av hvilke ulykker som rammer samfunnet, hvordan hele redningstjenesten er organisert og hvilke lover som regulerer samfunnssikkerhetsområdet.

  I emnet arbeidsverktøy gis studentene den første praktiske opplæringen. Emnet går over sju uker og fokuserer på mengdetrening innen bruk av verktøy, samt bruk av rednings-, sikrings-, sambands- og slokkeutstyr. Emnet vil også inkludere brannteori.

  Operativ beredskap er delt i to. Den første delen på seks uker, har som mål at studentene skal få grunnleggende kompetanse innen tradisjonelle oppgaver som brannslokking, trafikkulykker, akutt forurensning samt overflateredning. Førstehjelp har en betydelig andel med to uker.

  Den andre delen, som er på 10 uker fokuserer mer på spesialiserte oppgaver innen beredskap, som CBRNE, metoder for brannslokking, dyreredning, tauredning, tungredning, urban search and rescue, restverdiredning og ekstremvær.

  Studentene vil gjennom emnet forebyggende og konsekvensreduserende tiltak gis grunnkompetanse i det forebyggende regelverket, materiallære, bygningskonstruksjoner, brannkonsept, informasjons- og motivasjonstiltak og systematisk sikkerhetsarbeid. Med denne kompetansen skal studentene kunne avdekke avvik, forstå hvordan aktive og passive brannsikringstiltak fungerer og gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak.

  I fire uker i andre semester vil studentene få opplæring innen nødalarmering med praktiske øvelser i de oppgaver som til daglig utføres på 110-sentraler. Opplæringen finner sted i Stavern.

  Tredje semester er avsatt til praksis hvor studentene skal til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler for å få praktisk erfaring og bli kjent med de oppgavene som utføres. De skal i denne 20 ukersperioden gjennomgå et systematisert opplegg med ukentlige læringsmål i nært samarbeid med praksisveileder, ledelse og ansatte i den organisasjonen der de får sitt første praktiske møte med hverdagen i yrket.

  Siste semester er fordelt på tre emner hvor kompetansen fra tidligere semester og erfaringen fra praksisperioden skal anvendes til å få en helhetsforståelse av samfunnssikkerhetsområdet som brann- og redningsvesen ivaretar. Gjennom emnet helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid vil studentene gis grunnleggende kompetanse til å lage risiko- og sårbarhetsanalyse, beredskapsanalyser og beredskapsplaner.

  I emnet systematisk erfaringslæring vil studentene få kompetanse til å kunne evaluere, organisere øvelser, drive instruksjon og dele erfaringer. I siste semester vil også studentene ta førerkort klasse C. Avslutning på studiet, på totalt mellom 3000 og 3600 timer, vil være en fordypningsoppgave.
  I tillegg til førerkort klasse C vil det også bli sett av tid til å gjennomføre opplæring i kode 160 (Utrykningskøyring).

  DSB sin artikkel om saka:
  https://www.dsb.no/lover/brannvern-b...rannutdanning/

  Utkast til delar av studieplanen for fagskulen:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...ssikkerhet.pdf

  Konseptutredning om ny utdanningsmodell for deltidspersonell:
  https://www.dsb.no/globalassets/doku...spersonell.pdf

  Nyheitsartikkel hjå brannmannen.no frå 2017 om temaet:
  http://www.brannmannen.no/diverse/fa...unnssikkerhet/
  Ubique quo fas et gloria ducunt

Fremhevede emner

Collapse
 

Forsvarets jobbsøkerregister

Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
 

Luftforsvarets organisering

Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Beskikkelser på Milforum

Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Jente i kongens klær? Dette er tråden!

Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
 

Tema: Luftforsvaret

Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
 

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


– Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

Donasjoner

Collapse
Working...
X