Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

  Jeg så for en stund siden her på Milforum at det er mangel på, og manglende opplegg for, spesialistbefal på lavere og midlere nivå i Sjøforsvaret. I sakene mine som ligger hos min gamle mor, fant jeg en brosjyre fra Sjømilitære korps fra desember 1969, sikkert noe jeg fikk fra en ivrig verver som var rundt på skolene en gang på første halvdel av 70-tallet. Jeg må si de den gangen hadde et interessant opplegg for spesialistbefal, eller bransjebefal som det het i Sjøforsvaret. Nå må man huske at dette var tilpasset et helt annet sivilt skolesystem enn det man har i dag. På den tiden var ikke 9-årig grunnskole innført i alle kommuner ennå, og videregående skole fantes ikke. Man hadde gymnas (tilsvarende studieforberedende/allmenn) og man hadde yrkesskoler og en del andre utdanningsveier (for eksempel for sjøfartsfag) som tilsvarte yrkesfaglige studieretninger.

  Sjømilitære korps var en kombinert utdanning og praktisk plikttjeneste som varte 6 år til sammen. Men ikke slik at man hadde først for eksempel 3 år utdannelse og så 3 år tjeneste, etter at man hadde utdanning til et nivå hadde man tjeneste på det nivået, så utdanning på videregående nivå og tjeneste på det nivået etc. Opptakskrav var gjennomført ungdomsskole (eller fullført 7-årig folkeskole hvis man kom fra kommuner som ikke hadde innført grunnskole, for noen av bransjene krevdes og realskole for de som ikke hadde ungdomsskole) og alder 17 år. Det som i dag er videregående fra en del yrkesfaglige linjer (for eksempel nautiske fag), i noen tilfelle også høyskolenivå, inngikk i utdannelsen/tjenesten (med avlegging av fagprøve). Til dels inngikk utdannelser ved sivile skoler. Etter fullført 6-årig utdanning/tjeneste kunne man få fast tilsetting som bransjebefal. Det var et stort antall bransjer: artilleri, båtsmann, signal (optisk), maskin, elektro, sonar, radar, servo, torpedo, tele, radio, artillerimekanikk, intendantur, sanitet og musikk.

  Her er opplegget for fire bransjer (før start på SMK var det 1 uke opptaksprøver og 8 uker rekruttskole):

  Båtsmann:
  År 1: 6 mnd. Styrmannskurs II. Kl., 2 mnd. Skoletokt, 4 mnd. Styrmannskurs II. Kl.
  År 2: 6 mnd. Styrmannskurs II. Kl., 3 mnd. Befalskurs, 3 mnd. Båtsmannskurs
  År 3: 5 mnd. Båtsmannskurs, 7 mnd. Praktisk sjøtjeneste
  År 4: 7 mnd. Praktisk sjøtjeneste, 5 mnd. Styrmannskurs I. kl.
  År 5: 6 mnd. Styrmannskurs I. kl. , 6 mnd. Praktisk sjøtjeneste
  År 6: 12 mnd. Praktisk sjøtjeneste
  Sivil kompetanse: Styrmannssertifikat av 2. klasse og utdanningsdelen for 1. klasse

  Maskinbransje:
  År 1: 10 mnd. Maskinistaspirantkurs, 2 mnd. Skoletokt
  År 2: 7 mnd. Verkstedpraksis, 5 mnd. 2. maskinistkurs
  År 3: 2 ½ mnd. 2. maskinistkurs, 2 mnd. Spesialkurs, 3 mnd. Befalskurs, 4 ½ mnd pr. sjøtjeneste
  År 4: 9 ½ mnd. Praktisk sjøtjeneste, 2 ½ mnd. Spesialkurs
  År 5: 2 mnd. Spesialkurs, 10 mnd. Praktisk tjeneste
  År 6: 12 mnd. Praktisk tjeneste
  Sivil kompetanse: Maskinistsertifikat av 2. klasse


  Radiobransje:
  År 1: 6 mnd. Elementærteknisk skole, 2 mnd. Skoletokt, 4 mnd. Elementærteknisk skole
  År 2: 6 mnd. Elementærteknisk skole, 3 mnd. Befalskurs, 3 mnd. Telegrafistskole
  År 3: 12 mnd. Telegrafistskole
  År 4: 7 mnd. Praktisk sjøtjeneste, 5 mnd. Radiobestyrerkurs
  År 5: 12 mnd. Praktisk tjeneste
  År 6: 12 mnd. Praktisk tjeneste
  Sivil kompetanse: Radiosertifikat av 1. klasse.

  Sanitetsbransje:
  Denne er først 4 måneder SMK’s skole, deretter 3 år på sivil sykepleierskole, 3 måneder befalskurs, så 2 år og 5 måneder tjeneste som sanitetsbefal. Sivil kompetanse: Sykepleier.

  Grad under utdannelse/tjeneste: 2 første år: Konstabel III. kl., 3. år: Konstabel II. kl., 4. år: Konstabel I. kl., 5. og 6. år: Kvartermesteraspirant.

  Ved fullført 6 årig SMK: Vernepliktig kvartermester II. kl. Kan da etter eget ønske og Sjøforsvarets behov få fast ansettelse som bransjebefal, kvartermester II. kl. Ved videre tjeneste og videreopplæring kan man innen sin bransje avansere videre til kvartermester I. kl., flaggkvartermester, løytnant, kapteinløytnant, orlogskaptein og kommandørkaptein.

  Burde Sjøforsvaret forsøke noe lignende i dag, selvfølgelig tilpasset dagens sivile skolesystem?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  #2
  Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

  Det meina eg hadde vore fornuftig. No veit eg at dei er begynt med noko nytt for kort tid sidan som eg ikkje kjenner til korleis virkar. Det var snakk om at det skulle vere noko liknande det gamle systemet.

  Comment


   #3
   Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

   DG ble gnist ila sin førstegangstjeneste og dimmet som kvartermester. Dette var på MTB. Skal dog sies at han tar ting kjapt. Fortsatte et halvt år på Håkonsvern som instruktør, før han reiste ut som gnist (og offiser) i utenriksfart.

   Tok juridikum, ofshore ila 3 år m/ laud - mye tid i radiorommet.

   Møtte mudern, som serverte i offisersmessa i 68 og det gikk ikke lang tid før ego ble født i 69.

   DG sier at så lenge du presterte og viste hva du gjorde, kunne du fort nå langt.
   Si Volas - Morieris

   Comment


    #4
    Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

    DG?
    Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

    Comment


     #5
     Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

     Tipper DG = Den Gamle

     Comment


      #6
      Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

      Opprinnelig skrevet av Safariland
      Tipper DG = Den Gamle
      Det stemmer ja.
      Si Volas - Morieris

      Comment


       #7
       Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

       Man har da lest om Carl Gustav Gilbert Hamilton...
       Supply or Die

       Comment


        #8
        Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

        Men der var den gamle sjefen, helt blottet for biologisk slektskap til hovedpersonen?
        meh

        Comment


         #9
         Re: Bransjebefal i Sjøforsvaret (fra 70-tallet)

         Opprinnelig skrevet av Crew Chief
         DG ble gnist ila sin førstegangstjeneste og dimmet som kvartermester. Dette var på MTB. Skal dog sies at han tar ting kjapt. Fortsatte et halvt år på Håkonsvern som instruktør, før han reiste ut som gnist (og offiser) i utenriksfart.

         Tok juridikum, ofshore ila 3 år m/ laud - mye tid i radiorommet.

         Møtte mudern, som serverte i offisersmessa i 68 og det gikk ikke lang tid før ego ble født i 69.

         DG sier at så lenge du presterte og viste hva du gjorde, kunne du fort nå langt.
         Høres helt sykt ut, men tenk at det var en annen tid med en hel bråte båter operative på en gang, og mye større konkurranse fra handelsflåten om kompetanse, så de var nok alvorlig på leit etter folk med gode evner, og en dyktig gnist kan jo være helt avgjørende for hvor effektiv en mtb kunne være.

         Comment


          #10
          Bumper denne, i lys av den dagsaktuelle diskusjonen rundt ordninger for spesialistbefal.
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Comment


           #11
           Jeg har i hvert fall hørt offiserer i Sjøforsvaret snakke om hvor mye bedre det sto til med tekniske spesialister på lavere/midlere nivå (som er de som stort sett drifter et krigsfartøy) den gangen de hadde Sjømilitære Korps, og hvor mye dårligere det gikk da de ble tvunget inn i "Hærens befalsskolemodell" fra 1985, en modell som overhodet ikke passet til Marinen. Konstablene som var i 3./4. år av SMK var gjerne i tjenestestillinger som også kunne innehas av vervede matroser, eller av og til utskrevne (ledende) menige, men de løftet der nivået.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Comment


            #12
            Den gamle ordningen høres jo ut som vinn-vinn. Forsvaret får nyttiggjort seg folk på lavere/midlere nivå i 6 år, uten å være tvunget til å yrkesansette alle sammen, og bidra til forgubbingen. Den enkelte får en fin blanding av utdanning og operativ tjeneste, og står etter 6 år igjen med muligheten til enten å fortsette i Forsvaret, eller ta en sivil karriere med en grunnkompetanse som man har fått betalt for å tilegne seg.
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Comment


             #13
             Sjøforsvaret "saboterte" jo lenge enhetsbefalet, inntil de ble ovenfra påtvunget å innføre Befalsskolen for Marinen fra 1985. De hadde offiserer (udannet ved Sjøkrigsskolen) som altså var brede, utdannet ved tre linjer ved Sjøkrigsskolen (Operativ linje for navigasjon og ledelse av fartøyet/striden, Maskinlinjen for overordnet teknisk ledelse og intendanturlinjen for økonomi/administrasjon [første par år etter SKSK som skipsintendant på fregatt eller tilsvarende stor fartøy, deretter kun landtjeneste]) og bransjebefal utdannet ved Sjømilitære Korps i Horten (samlokalisert med Sjøforsvarets Maskin- og elektroskole) og "til sjøs". Bransjebefalet var det hvis utdannelse var nevnt over, de var tekniske spesialister innen sin bransje (forholdsvis snevre tekniske områder) og kunne avansere opp gjennom kvartermestergradene og videre opp gjennom offisersgrader opp til kommandørkaptein, men da som tekniske spesialister. Og som sagt, de som var midt i det 6-årige løpet, som konstabler i 3. og 4. år og som kvartermesteraspiranter i 5. og 6. år var svært viktige ombord.

             I dag ville det nok være mest aktuelt å bygge en slik utdannelse på VG1 fra yrkesfaglige studieretninger. Hvis man skulle sammenligne med sivile utdannelser i dag (alle utdannelsene på SMK ga sivil kompetanse, det være seg som styrmann, maskinist, radiotelegrafist, kokk, sykepleier etc.) ville det mest naturlige kanskje være VG2 + 2 år som lærling (= fagbrev) + 2-årig teknisk fagskole +ett år tjeneste, innenfor et sammenhengende 6-årig løp (eventuelt overlate det første året til sivil skole og ta dem inn som lærlinger og få to år tjeneste til slutt). Men da måtte dette være lagt opp for 17-åringer som kommer rett fra VG1 (eventuelt 18-åringer fra VG2). Problemet er kanskje at i dag (i hvert fall i den vestre bydelen i Oslo jeg bor) er det jo nesten ingen ungdommer som går yrkesfaglige studieretninger, alle skal gå studieforberedende...
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Comment

              
             • Filter
             • Tid
             • Show
             • New Topics
             Clear All
             new posts
             No content found
             Show More
              
             • Filter
             • Tid
             • Show
             • New Topics
             Clear All
             new posts
             Please log in to your account to view your subscribed posts.
             Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
             Oppstillingsplassen
             Tekniske driftsmeldinger
             Tekniske driftsmeldinger.
             Tråder: 8 Innlegg: 655
             Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
             8 655
             Kunngjøringer fra ledelsen
             Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
             Tråder: 15 Innlegg: 1.086
             Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
             15 1.086
             Kommentarer fra rekkene
             Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
             Tråder: 3 Innlegg: 450
             Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
             3 450
             Fagforum S-1: Personell & administrasjon
             S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
             Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
             Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
             Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
             2.453 41.955
             Rittmester
             Livet i tjeneste
             Underforum:
             Treningsdagbøker (11/1.130)
             S-1 2. Utdanning og tjeneste
             Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
             Tråder: 66 Innlegg: 2.900
             Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
             66 2.900
             Underforum:
             S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
             Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
             Tråder: 30 Innlegg: 492
             30 492
             S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
             Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
             Tråder: 8 Innlegg: 283
             8 283
             Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
             S-2 1. Generelle nyheter.
             Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
             Tråder: 1.054 Innlegg: 33.843
             1.054 33.843
             S-2 2. Etterretning
             Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
             Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
             Tråder: 395 Innlegg: 28.351
             395 28.351
             Underforum:
             Tema: Russland (58/6.883)
             Tema: Asia (102/4.213)
             S-2 3. Sikkerhet
             Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
             Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
             Tråder: 59 Innlegg: 5.302
             59 5.302
             Underforum:
             22.juli 2011 (32/4.562)
             S-2 4. Nyhetsfeed
             Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
             Tråder: 209 Innlegg: 264
             209 264
             Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
             S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
             Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
             Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
             Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
             2.549 62.550
             Underforum:
             Hæren (41/1.518)
             Sjøforsvaret (36/1.959)
             Luftforsvaret (62/1.285)
             Heimevernet (564/17.509)
             S-3 2. Totalforsvaret
             Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
             Tråder: 584 Innlegg: 19.529
             Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
             584 19.529
             Underforum:
             Politiet (235/12.996)
             S-3 3. Ledelse
             Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
             Tråder: 9 Innlegg: 179
             Nyeste innlegg: Ledelse
             9 179
             93A
             Ledelse
             av 93A
             S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
             Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
             Tråder: 21 Innlegg: 2.271
             Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
             21 2.271
             Fagforum S-4: Logistikk & materiell
             S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
             Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
             Tråder: 109 Innlegg: 10.281
             109 10.281
             S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
             Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
             Tråder: 65 Innlegg: 827
             65 827
             Underforum:
             Landsystemer (28/624)
             Sjøsystemer (4/5)
             Luftsystemer (6/41)
             INI-systemer (23/128)
             Fagforum S-5: Planer & policy
             S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
             Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
             Tråder: 93 Innlegg: 6.070
             93 6.070
             S-5 3. Militærhistorie
             Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
             Tråder: 411 Innlegg: 10.512
             411 10.512
             Underforum:
             S-5 4. Veteranforum
             Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
             Tråder: 89 Innlegg: 1.564
             Nyeste innlegg: Team Rubicon.
             89 1.564
             magskor
             Team Rubicon.
             av magskor
             Fagforum S-6: Samband & IKT
             S-6 1. Fagforum Samband
             Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
             Tråder: 119 Innlegg: 1.706
             Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
             119 1.706
             Underforum:
             01 Fagområder (16/297)
             02 Felttriks (23/301)
             S-6 2. Tekniske forum
             Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
             Tråder: 170 Innlegg: 3.017
             170 3.017
             Markedsplassen
             Kjøp og salg
             Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
             Buy and sell kit. Non-commercial use only.
             Tråder: 537 Innlegg: 2.182
             537 2.182
             Milforums testarena
             Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
             Tråder: 3 Innlegg: 16
             3 16
             Bedriftspresentasjoner
             Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
             Tråder: 2 Innlegg: 2
             2 2
             Working...
             X