Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Øvelse Oslofjord 2015

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Øvelse Oslofjord 2015

  Og i andre smånyheter rundt garden har de nå vært på kjøretur i forbindelse med den pågående øvelsen.
  Stridsvogn kjørte seg fast i lysløype under militærøvelse | Smaalenene

  Øvelse Oslofjord er i full gang i Østfold og Vestfold. Derimot har ikke alt gått helt etter planen. I hvert fall ikke for en av stridsvognene som er i Trøgstad.Stridsvognen kom kjørende på lysløypa bak Trøgstad fort da den kjørte seg fast. Der har den blitt stående, selv om personellet har forsøkt å få den opp av hullet igjen.Stridsvognen tilhører Hans Majestet Kongens Garde.Smaalenenes journalist på stedet ble først nektet å fotografere gardens blunder, men fikk komme til etter en diskusjon. Han forteller at stridsvognen har kjørt i stykker deler av lysløypen der den nå står fast.
  I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

 • #2
  Sv: Garden

  En "stridsvogn" i Garden faktisk..
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Kommentér


  • #3
   Sv: Garden

   Ja, Kongen er vel Kavalerist? Bare rett og rimelig da....
   I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

   Kommentér


   • #4
    Sv: Garden

    Har de rett til å nekte pressen å ta bilder?
    Odd objects attract fire. You are odd.

    Kommentér


    • #5
     Øvelse Oslofjord 2015

     Øvelse Oslofjord 2015
     Fra 7. til 11. juni gjennomfører sivile og militære samarbeidspartnere øvelse Oslofjord til lands og til vanns. Øvelsen er den største på Østlandet i 2015 og skal bidra til å styrke samfunnssikkerheten.

     I tillegg til ca. 4 500 soldater deltar personell fra politiet, brann- og redningsetaten​, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører.
     Mobilisering

     Scenariet for øvelse Oslofjord er en sikkerhetspolitisk krise som utvikler seg på Østlandsområdet.

     Dermed mobiliseres deler av landheimevernet, sjøheimevernet og luftheimevernet samt at andre deler av Forsvaret settes inn for å håndtere ulike krisesituasjoner. Operasjonene innebærer også samhandling med sivile aktører.
     Samfunnssikkerhet

     Øvelse Oslofjords formål er todelt. Gjennom øvelsen utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen. Videre skal militære enheter og sivile beredskapsaktører samarbeide for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte.

     En vesentlig oppgave under øvelsen er også å sikre samfunnskritisk infrastruktur.
     «Forsvaret løser oppdrag hver dag, hele døgnet og i hele landet. For å sikre den kvaliteten våre politiske myndigheter har vedtatt, må vi trene alle ledd i organisasjonen.»

     Morten Haga Lunde​​
     Generalløytnant​
     Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter​

     «Beredskapsfamilien»

     Oberstløytnant Roy Helge Olsen er sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01) og leder for øvelsen. Han er opptatt av en mest mulig effektiv samhandling i totalforsvaret.

     - Øvelse Oslofjord er viktig for å videreutvikle beredskapen til beste for befolkningen og samfunnet, poengterer oberstløytnanten.

     - Dette er kort og godt «beredskapsfamilien», det vil si sivile og militære aktører, som er oppe til «eksamen». For å virke sammen i en skarp situasjon må vi øve sammen!


     Trafikk

     Øvelsen medfører at militære kjøretøy benytter veinettet rundt Oslofjorden. Oberstløytnant Roy Helge Olsen håper at dette ikke vil skape problemer for sivile veifarende, og han oppfordrer samtidig til å ta hensyn til den militære aktiviteten.

     - Husk at vi øver for å stå best mulig rustet til å ivareta din sikkerhet der du bor, avslutter sjefen for HV-01.Vi trenger din hjelp!

     Forsvaret bruker ressurser på skadeforebyggende tiltak og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling. I tillegg ber vi om at det vises hensyn til militær aktivitet og merking langs veiene. Ta kontakt dersom du oppdager ødeleggelser, utslipp i naturen, eller opplever unødvendig støy som følge av øvelsen.​​​

     DELTAKENDE MILITÆRE ENHETER:​​​​​​
     • Forsvarets operative hovedkvarter
     • Heimevernet
     • Forsvarets logistikkorganisasjon
     • Hans Majestet Kongens Garde
     • Cyberforsvaret
     • Forsvarets sanitet
     • Oslo garnisonsforvaltning​


     HV-ENHETER:

     Fra Heimevernet deltar både innsatsstyrker (sjø og land) og områdestrukturen (HV-områdene).
     • Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01)
     • Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02 (HV-02)
     • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03 (HV-03)
     • Opplandske heimevernsdistrikt 05 (HV-05)​​​​


     Kilde:
     https://forsvaret.no/oslofjord     Fra 7. til 11. juni gjennomfører vi Øvelse Oslofjord, den største på Østlandet i 2015. Både militære og sivile samarbeidspartnere øver og skal bidra til å styrke samfunnets beredskap. Oberstløytnant Roy Helge Olsen er sjef for Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01), han er også territorial sjef for Østfold og Vestfold på vegne av Forsvaret og leder for Øvelse Oslofjord. Han er opptatt av en mest mulig effektiv samhandling i totalforsvaret.

     – Øvelse Oslofjord er viktig for å videreutvikle beredskapen til beste for befolkningen og samfunnet, poengterer oberstløytnanten.


     – Dette er kort og godt «beredskapsfamilien», det vil si sivile og militære aktører, som er oppe til «eksamen». For å virke sammen i en skarp situasjon må vi øve sammen!, understreker han.
     Flere tusen vil gjøre en innsats

     Ca. 4 500 soldater, hovedsakelig fra HV-01, HV-02, HV-03, HV-05 og Hans Majestet Kongens Garde deltar sammen med personell fra politiet, brann- og redningsetaten, fylkesmannsembetene, tollvesenet og andre beredskapsaktører. Personell fra Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), Cyberforsvaret, Forsvaret sanitet (FSAN), deltar også på storøvelsen.


     Mobiliser​​ingen øves

     Scenariet for øvelse Oslofjord er en sikkerhetspolitisk krise som utvikler seg på Østlandsområdet. Heimevernet mobiliseres samt at andre deler av Forsvaret settes inn for å håndtere ulike krisesituasjoner, herunder Hans Majestet Kongens Garde (HMKG). Operasjonene vi vil se under øvelsen innebærer også samhandling med våre sivile samarbeidspartnere.


     Reaksjon og evne til å beskytte

     Øvelse Oslofjords formål er todelt. Gjennom øvelsen utvikler Forsvaret sin reaksjonsevne og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen. Videre skal militære enheter og sivile beredskapsaktører samarbeide for å ivareta samfunnssikkerheten på en best mulig måte. En vesentlig oppgave under øvelsen er også å sikre samfunnskritisk infrastruktur.


     Mye trafikk under øvelsen

     Øvelsen medfører at militære kjøretøy benytter veinettet rundt Oslofjorden. Oberstløytnant Roy Helge Olsen håper at dette ikke vil skape problemer for sivile veifarende, og han oppfordrer samtidig til å ta hensyn til all den militære aktiviteten. Heimevernet vil bruke både militære og sivile kjøretøy under øvelsen.


     – Husk at vi øver for å stå best mulig rustet til å ivareta din sikkerhet der du bor, avslutter Olsen, sjef HV-01, Oslofjord heimevernsdistrikt

     Publisert 05.06.2015 20:33
     Sist oppdatert 07.06.2015 22:13
     Alexander Sylte, nettredaktør


     Les hele artikkelen her:
     Øvelse Oslofjord - HV.Forsvaret.no

     Nyhetsklipp     Foto: Rune Fredriksen / NRK
     Storøvelsen påvirker ikke beredskapen

     Store bevæpnede styrker fra Heimevernet og politiet vil prege gatene i Østfold de kommende dagene i forbindelse med øvelsen «Oslofjord 2015».


     I dag startet øvelsen med blant annet omfattende ID-kontroller av besøkende ved det nye politihuset på Grålum i Sarpsborg. Øvelse Oslofjorden 2015 går ut på et scenario med sikkerhetspolitisk krise tett opp til krig. Store deler av fylket vil få merke bevæpnet mannskap fra nettopp politi og forsvar frem til torsdag.

     Les hele artikkelen her:
     Storøvelsen påvirker ikke beredskapen - NRK Østfold - Lokale nyheter, TV og radio

     Skille
     Foto: Henning A. Jønholdt
     Øvelse Oslofjord i full gang i Sætre

     Forsvaret satte natt til mandag i gang med øvelse Oslofjord med 4 500 soldater. Over 200 av dem befinner seg i Sætre de neste dagene.

     - Slike type øvelser som denne har vi normalt en gang i året. Det vitrener på er å håndtere en oppstått sistuasjonog bli gode på det, sier Oberstløytnant Per Kristian Dahli Heimevernet til RHA.
     Øvelsen pågår frem til torsdag denne uken og i nært samarbeid med Røyken og Hurum lensmannskontor.

     Les hele artikkelen her:
     Øvelse Oslofjord i full gang i Sætre | RHA

     Skille
     Milforum kommentar: Ser ut som håndtering av allmennheten spesielt og pressen generelt må opp på dagsorden på enkelte kontorer i Forsvaret. Støyskapende enheter er jo ikke nytt og må håndteres klokt i forkant og under showtime:


     SKADER: Stridsvognen skal ha laget større sår i lysløypa.
     Foto: Trond Eivind Nilsen
     Kjørte seg fast i trimløype under militærøvelsen

     Operasjon Oslofjord står ettertrykkelig fast i en grøft i de dype skogene i Trøgstad.

     Øvelse Oslofjord er i full gang i Østfold og Vestfold. Derimot har ikke alt gått helt etter planen. I hvert fall ikke for en av terrengkjøretøyene som for tiden er i Trøgstad.

     Da Smaalenenes Avis var på stedet, ble vi først nektet av en væpnet vakt å fotografere gardens blunder, men fikk komme til etter en diskusjon.
     Ikke fornøyd

     Ordfører Ole Andre Myhrvold forventer at Forsvaret reparerer og rydder opp etter seg. Han er ikke fornøyd med øvingsledelsen.


     - Informasjonen i forkant av Operasjon Oslofjord er langt fra god nok. Vi har fått tilbakemeldinger på at turgåere blir nektet å gå i området. Akkurat sånne ting hadde vært greit å få avklart før de starter, sier Myhrvold.
     Smaalenenes Avis snakket med flere turgåere som hadde fått beskjed om å holde seg unna deler av løypenettet, i tillegg til selve det gamle militære området på Trøgstad fort. Dette området er for øvrig nå eid av kommunen.

     Les hele artikkelen her:
     Kjørte seg fast i trimløype under militærøvelsen | Smaalenene

     Skille

     Kommentér


     • #6
      Sv: Øvelse Oslofjord 2015


      Foto: Jan Erik Skau

      Skuddvekslinger på Leca – soldater og politi øver sammen

      Få skuelystne har møtt opp for å se øvelsen.

      Det er Heimevernets innsatsstyrke Polar Bear VI og Østfold-politiet som øver sammen. Det er et ledd i den store øvelsen som pågår på Østlandet. Hva som skjer i øvelsen på Østsiden i Fredrikstad blir ikke meddelt.

      – De går nå, sier FB-journalisten. Han får liten eller ingen informasjon om det som skjer, utover det han hører og ser ved 19.30-tiden tirsdag.      Les hele artikkelen her:
      Skuddvekslinger på Leca ? soldater og politi øver sammen | FB

      Skille      Foto: Alexander sylte/forsvaret

      Forsvaret med gigantøvelse i Oslofjorden

      Denne uken skal 4.500 soldater gjennomføre øvelse til lands og til vanns på Østlandet, blant annet på Sætre.

      ØSTLANDET: Totalt er det 3.500 soldater fra Heimevernet, samt rundt 1.000 fra andre deler av Forsvaret og ulike sivile aktører som skal trene sammen i Øvelse Oslofjord.

      Øvelse Oslofjord pågår fra søndag til torsdag, skriver Tønsberg Blad.


      Fakta Øvelse Oslofjord:

      Disse deltar fra Forsvaret:
      Forsvarets operative hovedkvarter, Heimevernet, Forsvarets logistikkorganisasjon, Hans Majestet Kongens Garde, Cyberforsvaret, Forsvarets sanitet, Oslo garnisonsforvaltning.

      Sivile aktører:
      blant annet politi, brann- og redning, toll og fylkesmannsembetene.
      Kilde: forsvaret.no/oslofjord


      Les hele artikkelen her:
      Forsvaret med gigantøvelse i Oslofjorden | DT

      Skille

      Kommentér


      • #7
       Sv: Garden

       Opprinnelig skrevet av Znuddel Vis post
       Har de rett til å nekte pressen å ta bilder?
       Teoretisk sett kan man definere der man står som militært område og nekte, da selvsagt for å hindre flyt av info til FI.

       Men for å hindre av at det havner bilde i avisen av at du har driti på draget - neppe.....
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Kommentér


       • #8
        Sv: Øvelse Oslofjord 2015        Foto: Erik-Anant Stedjan Narayan
        En annerledes politibeskyttelse

        Heimevernet og politiet samarbeider tett under øvelse Oslofjord.

        ​​​– I dag har vi gjennomført en sikringsoverlapping sammen med politiet her i Østfold, forteller troppssjef Hansen.
        ​​​​​​Sammen med styrker fra innsatsstyrke Polar Bear VI overtok han mandag vaktholdet og sikringsansvaret for politihuset i Østfold politidistrikt i forbindelse med øvelse Oslofjord.

        – Vi har en god dialog med politiet, og sammen utarbeider vi rutiner og diskuterer hvordan vi best mulig kan sikre området. Målet er at politiet skal kunne fortsette å drifte som vanlig, selv ved en slik beredskapsheving og trussel ved at Heimevernet tar over sikringsarbeidet, fortsetter Hansen.

        Les hele artikkelen her:
        https://forsvaret.no/aktuelt/bl%C3%A5tt-og-gr%C3%B8nt-er-skj%C3%B8nt

        Skille        Foto: John-André Samuelsen / NRK
        – Møt opp i god tid

        Flere hundre personer fra lufthavna, politiet og Heimevernet skal delta på en øvelse tirsdag.

        Beredskapsøvelsen er en del av en større øvelse i Vestfold som startet denne uken.


        Heimevernet, Forsvaret og sivile aktører gjennomfører en øvelse i og rundt Oslofjorden fra mandag til og med torsdag.
        Soldater og militære kjøretøyer vil derfor være å se i Larvik og Horten, både på land og på sjøen.
        Scenarioet for øvelsen er en sikkerhetspolitisk krise på Østlandet.

        Les hele artikkelen her:
        Beredskapsøvelse på Torp - NRK Vestfold - Lokale nyheter, TV og radio

        Skille


        Foto/artikkel: Kristian Bolstad
        Bevæpnet politi i sentrumsgatene

        Bevæpnede soldater og politi vil prege gatebildet i Fredrikstad den kommende uka. Det i forbindelse med øvelsen «Oslofjord».

        Mange sperret nok opp øynene da bevæpnet politi hadde tatt plass utenfor politihuset i Fredrikstad sentrum i morgentimene mandag. Heldigvis er det bare snakk om øvelsen «Oslofjord» som startet opp denne uka.

        – Øvelsens scenario er sikkerhetspolitisk krise tett opp til krig. Situasjonen er så alvorlig at Forsvaret blir anmodet om å bistå politiet med polisiære oppgaver, sa politimester Steven Hasseldal i om øvelsen i forrige uke.

        Les hele artikkelen her:Bevæpnet politi i sentrumsgatene | FB

        Skille

        Foto: Arild Just Christensen

        Øvde i «fjor'n»

        La du merke til den hektiske aktiviteten i sandefjordsfjorden i går? Politiet og sjøforsvaret tok blant annet i bruk ferjene i sin øvelse.
        Både Color Lines «Bohus» og Fjord Lines «Oslofjord» ble brukt som en del av Vestfold-politiets øvelse. Bilder fra onsdag viser at politiets båter blant annet gjennomførte bording på de to båtene i områdene rundt Tranga.


        - Sikkerhet er høyt prioritert hos oss. Derfor er det naturlig å samarbeide med relevante myndigheter, det være seg politi, brann og Forsvaret. Å øve på ulike situasjoner er viktig, både for oss og dem, sier kommunikasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

        Les hele artikkelen her:
        Øvde i «fjor'n» | SB

        Skille


        Foto: Sigurdsøn, Bjørn

        Advarer mot helikopterstøy


        Onsdag og torsdag kan Bell-helikoptre høres i områdene rundt Horten og Håøya.

        Den luftige aktiviteten har sammenheng med at Luftforsvaret fra klokka 09.00 onsdag vil gjennomføre militær øving i de nevnte områdene.

        Les hele artikkelen her:
        Advarer mot helikopterstøy | TB

        Kommentér


        • #9
         Sv: Garden

         Uklokt å hindre allmennheten i fri ferdsel med mindre særdeles godt opplyst og merket på forhånd. Er det noe som fyrer opp folk flest er regler og overformynderi i fri natur, og særlig fra myndighetshold.

         Og det er jo usedvanlig uklokt å nekte (lokal) presse som i dette tilfellet. Ung sjef som fikk hetta uten klar innsikt/forståelse av konsekvens ved slik pressenekt?

         Kommentér


         • #10
          Sv: Garden

          Mener det var en liknende sak for ikke så lenge siden, der en flau PIO måtte beklage noen soldaters oppførsel ovenfor en journalist.
          Odd objects attract fire. You are odd.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Øvelse Oslofjord 2015

           Kom rett på stor militærøvelse: / – De lekte krig utenfor barnehagen. Jeg ble helt sjokkert!
           Kom rett på stor militærøvelse:
           – De lekte krig utenfor barnehagen. Jeg ble helt sjokkert!
           Skal sies at artikkelen har blitt endret noe, men det sto noe ala "Innsatsstyrke HK 416 leker krig, viste ikke om barnehage". Den var helt fantastisk og jeg kunne ønske alle kunne lese første utgaven.
           - Don't confuse enthusiasm with capability

           Kommentér


           • #12
            Sv: Øvelse Oslofjord 2015

            Opprinnelig skrevet av essal Vis post
            Kom rett på stor militærøvelse: / – De lekte krig utenfor barnehagen. Jeg ble helt sjokkert!

            Skal sies at artikkelen har blitt endret noe, men det sto noe ala "Innsatsstyrke HK 416 leker krig, viste ikke om barnehage". Den var helt fantastisk og jeg kunne ønske alle kunne lese første utgaven.
            Nei men i jøss, brukte de ikke AK?

            Kommentér


            • #13
             Sv: Øvelse Oslofjord 2015

             Varmt og kaldt etatssamarbeid - Politiforum

             Samarbeide mellom nødetatene under PLIVO-øvelse på Nakkholmen i Oslofjorden.
             Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Øvelse Oslofjord 2015

              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Varmt og kaldt etatssamarbeid - Politiforum

              Samarbeide mellom nødetatene under PLIVO-øvelse på Nakkholmen i Oslofjorden.
              Spennende at det skjer ting på denne fronten...

              Jeg mener helse, men også brann burde ha kroppspansring tilgjengelig... Det er jo bare god HMS?

              "Ambulanser i Sverige krever militærutstyr for å jobbe i innvandrertette områder"

              https://www.frieord.no/utenriks/ambu...tette-omrader/

              Kanskje en egen plivo-tråd?

              Kommentér


              • #15
               Sv: Øvelse Oslofjord 2015

               Start gjerne tråd, Jameson x3:

               Kommentér


               • #16
                Sv: Øvelse Oslofjord 2015

                video fra HMKG sin rolle i øvelse oslofjord.

                https://www.facebook.com/HansMajeste...type=2&theater

                Kommentér

                Annonse i emne

                Collapse

                Donasjoner

                Collapse
                Working...
                X