Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Er det nye gradsystemet innført på HV rep øvelser?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Lille Arne
  replied
  Takk hvlt og aquila - da ble jeg litt klokere.

  Leave a comment:


 • Rotting
  replied
  Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
  <br/><br/>I alle dager! Tør jeg spørre hvilket distrikt du sogner til?
  <br/><br/>Et sted i mellom Råde og Jessheim <br/><br/><br/>Sent from my iPhone using Tapatalk

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Kan noen forklare meg logikken i at S-enes assistenter var i stabstroppen i stabsområdet i stedet for i avsnittsstaben? Det samme gjelder for så vidt at e-befalet er i stabstropp i stedet for i områdestab i dag(?). I distriktsstabene er jo ikke alle mulige asser plassert i stabsområdet, men direkte i staben hvor de faktisk skal jobbe.
  Logikken er slik jeg har forstått at områdestaben er sjefens rådgivere, de svarer kun til sjefen (eller i praksis NK som er en slags stabssjef). Men for at ikke NK/Sjef skal drukne i småting av personellmessig karakter så er disse assene/befal lagt til stabstroppen. Det er noe uryddig i systemet og denne logikken dog. Så det er blitt litt tilfeldig med tiden. Hvorfor SB-off/befal er i områdestaben, mens San-off/san-bef er i stabstroppen f.eks.? Begge er fagleder for sin disiplin og er direkte rådgivere til sjefen.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Nei, men det er kanskje fordi, i motsetning til Hæren (i hvert fall slik det var på 80-tallet) hadde man i HV et stort antall KOPer for forskjellige delavdelinger som kunne settes sammen til en egentlig avdeling. I HV-avsnittet inngikk Ass-Sene i Befalslag/Stabstropp/stabsområde/HV-avsnitt, og befalslaget besto kun av befal som egentlig inngikk i staben, det var kun et lag på papiret. Men man kkunne sannsynligvis ha én KOP for HV-avsnittsstab som var den samme for alle HV-avsnitt, og forskjellige KOPer for Stabstropp/Stabsområde/HV-avsnitt ut fra størrelsen på HV-avsnittet.

  Ifølge FR-20-3-1-4 Stabsveileder for landheimevernet: Etterretnings- og sikkerhetstjeneste fra 1999 som jeg ser jeg har, er det nok slik det var. I de miknste HV-avsnittene var det ikke noe befalslag i stabstroppen, og dermed ingen Ass-S2, og heller ikke noe etterretningslag i stabstroppen. I de største HV-avsnitt vill E-delen bestå av 1) S-2 (fra Stab/HV-avsnitt), 2) Ass-S2 (fra Befalslag/stabstropp/stabsområde), 3) E-offiser (fra E-lag/stabstropp/stabsområde) og 4) et antall (står ikke hvor mange ) E-assistenter (fra E-lag/stabstropp/stabsområde).

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Kan noen forklare meg logikken i at S-enes assistenter var i stabstroppen i stabsområdet i stedet for i avsnittsstaben? Det samme gjelder for så vidt at e-befalet er i stabstropp i stedet for i områdestab i dag(?). I distriktsstabene er jo ikke alle mulige asser plassert i stabsområdet, men direkte i staben hvor de faktisk skal jobbe.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Mitt HV-avsnitt, HV-023 Oslo Sentrum HV-avsnitt, besto ca. 2000 av omtrent 1600 befal og soldater, i 5 "geværområder" og ett stabsområde. Avsnittsstaben og stabsområdet var til sammen "avsnittkommandoen". Avsnittsstaben besto av:
  Avsnittssjef (major)
  NK HV-avsnitt (major/kaptein)
  S-1 (kaptein)
  S-2 (kaptein)
  S-3 (kaptein)
  S-4 (kaptein)
  Ingeniør- og ABC-offiser
  Sambandsoffiser
  Avsnittslege
  Avsnittsprest

  Stabsområdet hadde:
  Stabstropp (med bl.a. Ass S-1, ass S-2 etc.)
  Sambandstropp
  MP-tropp
  Pionertropp
  ABC-verntropp
  Jegertropp
  Sanitetstropp
  Trentropp

  I tillegg tilhørte en UTR-tropp (utrykningsstyrke) formelt et av geværområdene, men sto under kommando av avsnittet.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Jeg fant i mine gamle notater KOP for områdestab og stabstropp/HV-område fra 1999/2000 og fra 2003/2004, vi hadde faktisk ganske stor endring mellom dem. Det ser ut til at en del funksjoner, særlig sanitet, må ha blitt overført fra Området til Avsnittet i mellomtiden, for så å ha kommet tilbake til Området etter at avsnittene ble nedlagt.

  Fra 1999 har jeg:

  Områdestab:
  HV-områdesjef: Kaptein
  NK HV-område: Kaptein/løytnant
  Administrasjonsoffiser: Løytnant/fenrik
  Etterretningsoffiser: Løytnant/fenrik

  Personellag:
  Personelloffiser: Løytnant/fenrik
  Personellassistent: Korporal
  Personellassistent: Menig

  Sambandslag:
  Lagfører sambandslag: Fenrik/sersjant
  Sambandskorporal: Korporal
  Sambandssoldat: Menig
  Sambandssoldat: Menig
  Sambandssoldat: Menig

  Tranportlag/feltvogn:
  Vognfører/felt: Menig
  Vognfører/felt: Menig

  Transportlag/lastevogn:
  Vognfører/last: Menig
  Vognfører/last: Menig

  Forsyningslag:
  Forsyningsbefal: Fenrik/sersjant
  Økonomiassistent: Korporal
  Materiellassistent: Korporal
  Ammunisjonskorporal: Korporal

  Sanitetslag:
  Sanitetsbefal: Fenrik/sersjant
  Sanitetskorporal: Korporal
  Sanitetssoldat: Menig
  Sanitetssoldat: Menig
  Vognfører felt/ambulanse: Menig


  Fra 2003/2004 har jeg:

  Områdestab:
  HV-områdesjef: Kaptein
  NK HV-område: Kaptein/løytnant
  E&S-offiser: Løytnant/fenrik

  Stabstropp:
  Troppsstab:
  Admoff/troppssjef: Løytnant/fenrik
  Sanitetsbefal: Fenrik/sersjant

  Personell- og forsyningslag:
  Personelloffiser: Fenrik/sersjant
  Forsyningsbefal: Fenrik/sersjant
  Personellassistent: Korporal
  Økonomiassistent: Korporal
  Materiellassistent/Vognfører felt: Korporal

  Sambandslag:
  Sambandsoffiser: Løytnant/fenrik
  Sambandsbefal: Sersjant
  Sambandskorporal: Korporal
  Sanbandssoldat: Menig
  Sambandssoldat: Menig
  Sambandssoldat: Menig

  Transportlag feltvogn:
  Vognfører felt: Menig
  Vognfører felt: Menig
  Vognfører felt: Menig
  Vognfører felt: Menig  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Så et godt argument for å gjennomføre HV-avsnittet, eventuelt HV-bataljon som svenskene har.
  Spennende og forlokkende tanke.

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post

  I praksis litt lite. Et HV-område varierer noe i størrelse, men kommer vel opp mot 200 på det meste. Men viktigst av alt, et HV-område er selvoppsatt og selvledende. Det er ofte langt til nærmeste overordnede stab. Jeg skrev vel et sted om lederspennet, altså antallet underlagte avdeling. Når et HV-distrikt kan ha 30 HV-områder, så sier det seg selv at støtten til hvert enkelt område blir liten. Det ville normalt vært 6-7 bataljoner for så mange kompanistørrelse enheter. Så et godt argument for å gjennomføre HV-avsnittet, eventuelt HV-bataljon som svenskene har.
  Ja, det ser ut som et godt argument for å gjeninnføre avsnittet. En mengde "selstendige" kompanienheter er neppe kost-effektivt, men kan være muligens være nødvendig dersom det er store avstander mellom kompaniene (områdene).  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Brovold er etter mi meining og indirekte grunnen til at SHV no er nedlagt.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det var del av den såkalte "kvalitetsreformen" som ble gjennomført i 2005 (planlagt i 2004), da HV ble redusert fra 83.000 HV-soldater til 50.000. Det ble begrunnet i dette foredraget fra daværende GIHV: https://oslomilsamfund.no/2004/02/07...ens-heimevern/ (Dessverre ser det ut som om manuskriptet ikke lenger er lagt ut på hjemmesiden.) Begrunnelsen var først og fremst at trusselen om et større militært angrep på Norge fra en fremmed stat var blitt borte for all fremtid, med den kalde krigens slutt. Den trusselen vi ville stå overfor fra og med 2005 var terrorisme. Dermed ville det aldri bli aktuelt noensinne igjen å mobilisere hele HV samtidig. Det som ville være aktuelt, ville være at man ville ha innkalt en mindre del av HV (kanskje opp til 10.000 til 15.000 HV-soldater) samtidig for å sikre mot en akutt terrortrussel, men at styrker av slik størrelse ville være innkalt i mange måneder ved en forsterket terrortrussel. Dette ville gjøres ved rotasjon, og deling i I-, F- og O-styrke (F- og O- er det som i dag kalles områdestrukturen, det betydde opprinnelig forsterkningsstyrke og oppfølgingsstyrke). I-styrken ville innkalles først og stå på vakt de første ukene. Avdelinger fra F-styrken ville få opptrening og deretter overta etter I-styrken, og også rotere mellom avdelinger, og hvis beredskapen skulle holdes svært lenge ville O-avdelingene, som skulle trenes sjelden, opptrenes og settes inn. Dermed ville hvert HV-distrikt aldri ha mer enn 1/4 til 1/5 av styrken sin innkalt samtidig, og den kunne derfor ledes og forsynes direkte av distriktet (dvs. det ble i starten også satt opp en F-styrkestab i hvert distrikt som kunne ha den operative ledelsen av flere områder fra F-styrken, men dette tror jeg aldri kom i gang). I og med at man ikke så for seg at mer enn 1/5 - 1/4 av HV i noen tenkelig situasjon ville være innkalt til beredskap/mobilisert, falt behovet for HV-avsnittet bort.

  Hvor godt Bernt Iver Ferdinand Brovold og hans kumpaner så inn i krystallkula er et annet spørsmål.

  Leave a comment:


 • Myrenggubben
  replied
  Avskaffelsen av avsnittet skjedde etter at jeg flyttet til USA i 2001, så det vet jeg ikke stort om. Hva var begrunnelsen til det?

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av Niko Vis post

  Det var da et voldsomt apparat for å lede en ganske liten avdeling! Noe av årsaken er vel at områdene opererer ganske selvstendig - men allikevel....
  I praksis litt lite. Et HV-område varierer noe i størrelse, men kommer vel opp mot 200 på det meste. Men viktigst av alt, et HV-område er selvoppsatt og selvledende. Det er ofte langt til nærmeste overordnede stab. Jeg skrev vel et sted om lederspennet, altså antallet underlagte avdeling. Når et HV-distrikt kan ha 30 HV-områder, så sier det seg selv at støtten til hvert enkelt område blir liten. Det ville normalt vært 6-7 bataljoner for så mange kompanistørrelse enheter. Så et godt argument for å gjennomføre HV-avsnittet, eventuelt HV-bataljon som svenskene har.

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  Jeg ser at etter grunnleggende lagførerkurs så gis man nå opprykk til OR2 om man har stilling.

  Forøvrig, staben i et HV-område:
  Områdesjef (kaptein)
  NK (kaptein-løytnant)
  Områdesersjant (Stabssersjant)
  Ordoff (Kaptein-løytnant)
  Liasonoffiser (Kaptein-Løytnant)
  P-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)
  E&S-off (Løytnant-Fenrik)
  Operasjonsoffiser (Løytnant)
  Kontrolloffiser (Løytnant-Fenrik)
  Sb-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)
  Adm-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)

  Ordoff og kontrolloffiser er relativt nye. Kontrolloffiser har nok ikke alle områder, det er for å håndtere noen oppgaver SHV hadde før. Ordoff er i alle fall hos oss å regne omtrent som nummer 3 i arverekkefølgen til sjef.

  I tillegg til områdestaben, så er det noen personer i stabstroppen som grenser opp til områdestaben:
  Stabstroppssjefen (Løytnant-Fenrik)
  E&S-befalet (oversersjant)
  Sanitetsbefalet (sersjant)
  Lagfører P (sersjant - når man har P-off så omtales denne som p-befal)
  Lagfører kommandoplasslaget (sersjant)
  Lagfører Materiell og transportlaget (sersjant - ofte i praksis ass S-4)

  ......
  Det var da et voldsomt apparat for å lede en ganske liten avdeling! Noe av årsaken er vel at områdene opererer ganske selvstendig - men allikevel....

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Ja, i krig er det helt feil at sanitetspersonell som bærer godkjent røde kors-armbind og sanitets-ID kort gjør noen operative oppgaver, som f.eks. å være VO i KO.

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Har sjølv gått VO vakter som SanOff, men meinar at det er prinsippielt feil at SanOff skal ha den funksjonen. I ein fredstidsetting er det for så vidt greit, men vi skal øve på same måte som vi vil krige. SanOff/SanBef er å rekne som ikkje stridane og litt feil å då skulle lede eit HV område.

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Ja, det har dukket opp en god del nye folk i områdestab og områdets stabstropp siden jeg forlot HV i 2005 (offisielt 2006), sannsynligvis etter at HV-avsnittet forsvant samtidig. I 2004 besto HV-områdets stab av Områdesjef, NK område og E&S-offiser, og befal i stabstroppen var admoff (som også var troppssjef i stabstroppen), sanitetsbefal, sambandsoffiser, sambandsbefal, personelloffiser og forsyningsbefal.
  Ja, avsnittenes oppløsning er nok noe av grunnen. Tror også det at det nå er betydelig færre soldater gjør at man må spre seg mer ut. Da krever det mer av kommando og kontroll systemet.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Ja, det har dukket opp en god del nye folk i områdestab og områdets stabstropp siden jeg forlot HV i 2005 (offisielt 2006), sannsynligvis etter at HV-avsnittet forsvant samtidig. I 2004 besto HV-områdets stab av Områdesjef, NK område og E&S-offiser, og befal i stabstroppen var admoff (som også var troppssjef i stabstroppen), sanitetsbefal, sambandsoffiser, sambandsbefal, personelloffiser og forsyningsbefal.

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Jeg ser at etter grunnleggende lagførerkurs så gis man nå opprykk til OR2 om man har stilling.

  Forøvrig, staben i et HV-område:
  Områdesjef (kaptein)
  NK (kaptein-løytnant)
  Områdesersjant (Stabssersjant)
  Ordoff (Kaptein-løytnant)
  Liasonoffiser (Kaptein-Løytnant)
  P-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)
  E&S-off (Løytnant-Fenrik)
  Operasjonsoffiser (Løytnant)
  Kontrolloffiser (Løytnant-Fenrik)
  Sb-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)
  Adm-befal (Oversersjant/Løytnant-Fenrik)

  Ordoff og kontrolloffiser er relativt nye. Kontrolloffiser har nok ikke alle områder, det er for å håndtere noen oppgaver SHV hadde før. Ordoff er i alle fall hos oss å regne omtrent som nummer 3 i arverekkefølgen til sjef.

  I tillegg til områdestaben, så er det noen personer i stabstroppen som grenser opp til områdestaben:
  Stabstroppssjefen (Løytnant-Fenrik)
  E&S-befalet (oversersjant)
  Sanitetsbefalet (sersjant)
  Lagfører P (sersjant - når man har P-off så omtales denne som p-befal)
  Lagfører kommandoplasslaget (sersjant)
  Lagfører Materiell og transportlaget (sersjant - ofte i praksis ass S-4)

  Jeg tror jeg har sett samtlige (unntatt sjef og sjefssersjant) av disse stillingene oppført som VO i løpet av 17 år i HV. Det henger litt sammen med at vi driver befalsplanlegging, slik at det kan hende det sitter en person i stillingen som lagfører kommandoplass som har kursing som sb-befal eller operasjonsoffiser f.eks. Fordi han om et par år skal overta den stillingen. Vi vet jo hvor gamle folk er, så når NK går av på alder så er det gjerne noen år i forveien lagt en plan for at f.eks. ops-off skal inn som NK og E&S-off inn som ops-off, E-befal inn som E-off etc.

  Det er ganske varierende hvilken kvalifikasjon en person har, det er nok ikke alle sanitetsbefal som ville blitt satt opp som VO. Sjef vurderer hvem som kan gå VO og vaktlisten tilpasses hvem som uansett har oppgaver i KO på det tidspunktet f.eks. Også hvor intensive operasjoner som forventes påvirker. Om alle er på administrativ forlegning så sitter ikke NK VO midt på natta.

  Edit: Stillingene er fra offentlig tilgjengelige kilder (hv.forsvaret.no).

  Leave a comment:


 • Warelius
  replied
  Tenkt å hive meg på her, ble litt mye å lese på, så vet ikke om folk har fått svar på det eller ikke, men jeg var opprinnelig korporal i HV, men var nylig på ett grunnleggende lagførerkurs, og da gikk jeg over til OR og er nå blitt visekorporal OR-2.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Det er sant, områdestaben er jo utvidet med både operasjonsoffiser og liaisonoffiser siden jeg trakk inn HV-årene for 15 år siden.

  Leave a comment:


 • IamOrjan
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Mitt utgangspunkt var områdestaben i et HV-område under en operasjon. I område-ko skal det til enhver tid (i hvert slik jeg lærte det for minst 25 år siden) være en VO og en vakthavende sambandssoldat, der VO selvfølgelig vekker områdesjefen hvis det er viktig og det er tid til det, men kan ta avgjørelser for området på egne vegne hvis de enten er enkle eller det haster veldig. De som gikk vakter som VO var i hvert fall E-off, P-off, sambandsoff, admoff og jeg tror forsyningsbefal. Hvis flere av disse nå er omgjort fra fenrik til en OR-grad, kan man stadig ha dem som VO rent formelt?

  På høyere nivå, vaktrommet i avsnitt-ko, hadde man VO, vakthavende assistent og vakthavende sambandssoldat, og der var det flere å ta av til rollen som VO: S-1, S-2, S-3, S-4, Ingeniøroffiser, Sambandsoffiser og stabsområdesjef kunne alle være VO, så da var det neppe manko på offiserer på typisk kaptein-nivå. VA kunne være sersjant (men helst løytnant/fenrik).
  Tror dette er litt av grunnen til at man har fått inn operasjonsoffiseren i områdestaben. Han vil jo være VO store deler døgnet i normal drift. Sist jeg var inne gikk E-off, P-bef, Sb-bef, Adm-bef og NK-omr vakter som VO, men det er jo opp til Områdesjef å plukke ut kvalifisert personell som han gir myndighet til å være VO. I enkelte områder vil jo enkelte i områdestaben ikke være kvalifisert eller egnet til å være VO av forskjellige årsaker. Det var jo også en periode hvor enkelte områder hadde mange operasjonsoffiserer slik at VO-rollen ble ganske profesjonalisert.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Når det gjeld kven som går DHO, så har det jo blitt brukt mykje energi på å framheve at dei som blir (tvangs)konvertert hamnar i ei "likestilt" søyle, og at det ikkje er snakk om noko degradering. Då hadde det nok blitt dårleg PR om det fyrste som skjedde etter at Stabssersjant Nordmann hadde fått sydd på vinklane sine, var ein mail om at han ikkje lenger var ansett skikka til å gå DHO.


  Når det gjeld Vakthavande Offiser i eit KP-KO i felt; personellsamansettinga i ein kpstab har vel ikkje endra seg nemneverdig dei siste 30-40 åra? Ja, OMT har gjort at admoff er blitt admbef, og eit og anna befal som før var fenr/lt er no ein eller anna type sjt, men har det noko å sei? Er me i det heile tjent med at kvart kompani skal etablere sitt eige flotte KO med telt, aggregat, moccamaster, vam, osv?

  EDIT: No hamna eg vel eigentlig litt OT og byrja å snakke om Hæren, og ikkje HV som nok har et meir territorielt preg over seg.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Mitt utgangspunkt var områdestaben i et HV-område under en operasjon. I område-ko skal det til enhver tid (i hvert slik jeg lærte det for minst 25 år siden) være en VO og en vakthavende sambandssoldat, der VO selvfølgelig vekker områdesjefen hvis det er viktig og det er tid til det, men kan ta avgjørelser for området på egne vegne hvis de enten er enkle eller det haster veldig. De som gikk vakter som VO var i hvert fall E-off, P-off, sambandsoff, admoff og jeg tror forsyningsbefal. Hvis flere av disse nå er omgjort fra fenrik til en OR-grad, kan man stadig ha dem som VO rent formelt?

  På høyere nivå, vaktrommet i avsnitt-ko, hadde man VO, vakthavende assistent og vakthavende sambandssoldat, og der var det flere å ta av til rollen som VO: S-1, S-2, S-3, S-4, Ingeniøroffiser, Sambandsoffiser og stabsområdesjef kunne alle være VO, så da var det neppe manko på offiserer på typisk kaptein-nivå. VA kunne være sersjant (men helst løytnant/fenrik).

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
  Og den autoriteten har vakthavende igjennom sin stilling og vises veldig tydelig ved å ha skiltet rundt halsen. Dette er ikke noe problem. Husk på at spesialistene også har en lederutdanning selv om den ikke inneholder en militær bachleor. Og sjefen er kun en telefonsamtale unna på kveldstid/helg hvis det skulle oppstå situasjoner utover normaldrift. Dette er endel av avdelingenes ccir.
  Før i tiden så var det ikke vanlig at verken fenriker eller relativt nyutdannede løytnanter var DHO, så jeg ser ikke helt hvordan behovet for å bruke høyere OR i dag har oppstått?

  Kanskje det bare er bekvemmelig å bruke de, så lenge de faktisk er konverterte offiserer?
  Last edited by Niko; DTG 281921 Sep 20, .

  Leave a comment:


 • Niko
  replied
  Opprinnelig skrevet av navara Vis post
  Men altså, dersom man fungerer i annen stilling/grad under en aktivitet må jo da evt P-bef fylle ut det i rubrikken "Annen fungering under aktiviteten" på lønnsavregningsskjema. Dvs nå er jo skjemaet historie i stor grad, men da regner jeg med han kan gjøre det samme i attestasjonsmodulen...

  Enig i det, men vet verken hvordan det er ment å fungere, eller faktisk fungerer i dag - dvs. om det handler om systemfeil eller manglende oppfølging?

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Strengt tatt tror jeg denne problemstillingen er mat for en helt ny tråd, men inntil videre: Når du går på et apotek for å ta ut en resept, så kan det godt være at apotekteknikeren som betjener deg har 30 års fartstid og utmerket godt vet hva han/hun skal gjøre. Men det vil likevel være farmasøyten, kanskje 23 år og nyutdannet, som må godkjenne den. I helsevesenet er det klare regler for hva leger skal gjøre og hva sykepleiere får lov til å gjøre, uansett alder og erfaring. Og så videre.

  Så spørsmålet er: Hva, om noe, er det kun offiserer skal gjøre?

  Jamfør min forrige post, så mener jeg at det å opptre på sjefens vegne er noe bare offiserer skal gjøre, i hvert fall så lenge det finnes offiserer igjen i kommandokjeden. På troppsnivå og under er det ikke en problemstilling, men på avdelingsnivå, på et fartøy, eller i en garnison eller base vil det være det. For eksempel snakker vakthavende offiser i en bataljons-ops med bataljonssjefens autoritet, og kan innenfor sine rammer gi ordre til kompanisjefer.

  (Uten at jeg mener vi skal etterligne nazistene, men det fantes en gradering som het, "Geheime Kommandosache - nur durch Offizier", som betød nettopp det - det var kun offiserer som skulle se dokumentet.)

  Leave a comment:


 • 93A
  replied
  Og den autoriteten har vakthavende igjennom sin stilling og vises veldig tydelig ved å ha skiltet rundt halsen. Dette er ikke noe problem. Husk på at spesialistene også har en lederutdanning selv om den ikke inneholder en militær bachleor. Og sjefen er kun en telefonsamtale unna på kveldstid/helg hvis det skulle oppstå situasjoner utover normaldrift. Dette er endel av avdelingenes ccir.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Jeg så også en OR som var DHO for et par uker siden, så det er åpenbart noe som går.

  Det er kanskje ikke et problem nå, men prinsipielt vil jeg si det er uheldig, all den stund både VO og DHO skal være sjefens representant og snakke på vegne av ham/henne, også overfor andre offiserer, og derfor burde være OF.

  Leave a comment:


 • Grasklyppertraktor
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Angående offiserer/befal i områdestaben: når flere stillinger blir omgjort fra OF til OR og det blir større skille mellom hva OF kan gjøre og hva OR kan gjøre, er det da et problem hvem som kan være VO (vakthavende offiser)?
  På leiren min er det i alle fall ein god miks av OF og høgare OR som går DHO-vakter (Daghavande Offiser)

  Leave a comment:

Donasjoner

Collapse
Working...
X