Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Verneplikt i Heimevernet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Verneplikt i Heimevernet

  hei folkens, jeg leser det sånn at man har 19mnd eller 575 dager verneplikt. jeg har gjennomført ca 5 mnd vanlig 1. gangstjeneste og gikk deretter videre på ub-linja på kjevik. videre har jeg også vært på et par pliktige øvelser med hv. når jeg regner meg frem ser jeg at jeg har ca 550 dager avtjent tjeneste.

  det store spørsmålet mitt er om dette betyr at jeg er ferdig i hv når de siste 25 dagene er avtjent, eller må jeg fortsatt fortsette til jeg er 45år ?

  takk for svar

  #2
  Sv: hvordan fungerer egentlig denne verneplikten?

  Med forbehold om at dette ikke ble endra etter at jeg kom inn på UB i 2010... Så signerte du en frivillighetserklering hvor du sa deg villig til å se vekk fra tidligere tjeneste.
  Jeg er to øvelser unna 24 måneder "verneplikt" og ikke hørt noe om å være ferdig, men så trives jeg jo så har heller ikke spurt.
  Men om du er usikker ville jeg spurt p-off i avdelinga di

  Comment


   #3
   Sv: Verneplikt i Heimevernet

   https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-08-12-77
   §12. Utvidet verneplikt ved frivillig tjeneste og opplæring i Forsvaret
   De som etter søknad innkalles til tjeneste eller opplæring i Forsvaret før det året de fyller 19 år, har verneplikt fra og med den dagen tjenesten eller opplæringen starter, men tidligst fra den dagen de fyller 18 år.
   § 13.Utvidet verneplikt for tidligere militært tilsatte
   Tidligere militært tilsatte som har vært tilsatt i minst ett år etter førstegangstjenesten, har verneplikt til og med det året de fyller 55 år.
   § 14.Utvidet verneplikt i Heimevernet for personer mellom 44 og 55 år
   Hvis Heimevernet ikke har mange nok tjenestepliktige under 44 år, kan personer mellom 44 og 55 år som er skikket til tjeneste, bli pålagt en utvidet verneplikt i Heimevernet.
   Kongen gir forskrift om innholdet i den utvidede verneplikten for personer mellom 44 og 55 år.
   Gitt at dere begge har gjennomført UB-kurs og blitt beskikket til sersjanter, så vil dere havne under 55-års kategorien.
   Det har vært noe endringer vedrørende kun gjennomført UB-kurs og gjennomført UB-kurs og mnd lengre tjeneste. Det vært noen forskjeller på de som har gjennomført 12+12mnd tjeneste (BS), de som har gjennomført 6+6+12mnd tjeneste (UB med et år ekstra får de samme rettigheter og plikter som de som går BS) og de som har gått 6+6mnd for så å dimitere (UB-kurs)
   Jeg går da ikke inn på de forskjellige særordningene ved teknisk befalskole, FIH/FEH og tilsvarende.

   § 17.Tjenesteplikten
   De vernepliktiges tjenesteplikt omfatter ordinær tjeneste og ekstraordinær tjeneste. Denne tjenesteplikten går foran annen lovpålagt tjenesteplikt.
   Ordinær tjeneste er:
   a)førstegangstjeneste
   b)repetisjonstjeneste
   c)årlig heimevernstjeneste
   d)offisers-, befals- og spesialistopplæring.
   Ekstraordinær tjeneste er:
   a)tjeneste for å avverge og begrense naturkatastrofer eller alvorlige ulykker
   b)vakthold og sikring av objekter og infrastruktur
   c)tjeneste for å ivareta andre vesentlige samfunnsinteresser
   d)særlige øvelser som skal styrke Forsvaret
   e)beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging.
   Kongen i statsråd bestemmer om vernepliktige kan kalles inn til ekstraordinær tjeneste. Kongen kan gi forskrift om gjennomføringen av ekstraordinær tjeneste, om at Heimevernet kan kalle inn vernepliktige til ekstraordinær tjeneste etter tredje ledd bokstav a til c, og om hvem som skal kunne be om bistand fra Heimevernet.
   § 18.Tjenestens lengde
   Vernepliktige kan bli pålagt inntil 19 måneders ordinær tjeneste. Stortinget bestemmer hvor lang førstegangstjenesten, den årlige heimevernstjenesten, repetisjonstjenesten og offisers-, befals- og spesialistopplæringen skal være.
   Den ekstraordinære tjenesten kan vare inntil seks måneder hver gang. Beredskapstjeneste ved styrkeoppbygging etter § 17 tredje ledd bokstav e kan vare mer enn seks måneder når situasjonen krever det.
   Den ekstraordinære tjenesten skal fordeles mellom de tjenestepliktige for i størst mulig grad å unngå at de samme innkalles til ekstraordinær tjeneste flere ganger.
   Kongen kan gi forskrift om hvordan ordinær tjenestetid skal beregnes og godskrives
   Det som ikke kommer frem her er at tidligere hadde vernepliktige soldater tjeneste til de fylte 44år eller hadde tjenestegjort i 19mnd, mens befal hadde tjeneste til de fylte 55år uten definerte måneder. Det kommer heller ikke ut, som det gjorde tidligere, at befalskole var frivillig og ikke telte opp mot de 19mnd verneplikt, siden de da ville utvide verneplikten med 11år.


   Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
   Your signature cannot be longer than 70 characters long.

   Comment


    #4
    Sv: Verneplikt i Heimevernet

    Forandret trådtittel for å gjøre den mer informativ og lettere søkbar.

    Znuddel - moderator
    Odd objects attract fire. You are odd.

    Comment


     #5
     Sv: Verneplikt i Heimevernet

     Ansettelser og frivillig arbeid (Innsatstyrken f.eks.) telles ikke som avtjent verneplikt. Så om du har tatt UB'n, så har du kun tatt unna 12 mnd av verneplikten din, og gjerne sagt ja til å holde på til 55.
     Deretter, så kan en kun ta av 6 døgn som menig og 9 døgn som befal i året. Det betyr i praksis at du holder på til du er 44/55.
     - Don't confuse enthusiasm with capability

     Comment

      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     No content found
     Show More
      
     • Filter
     • Tid
     • Show
     • New Topics
     Clear All
     new posts
     Please log in to your account to view your subscribed posts.
     Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
     Oppstillingsplassen
     Tekniske driftsmeldinger
     Tekniske driftsmeldinger.
     Tråder: 8 Innlegg: 661
     Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
     8 661
     Kunngjøringer fra ledelsen
     Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
     Tråder: 15 Innlegg: 1.086
     Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
     15 1.086
     Kommentarer fra rekkene
     Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
     Tråder: 3 Innlegg: 466
     Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
     3 466
     Fagforum S-1: Personell & administrasjon
     S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
     Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
     Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
     Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
     2.453 41.955
     Underforum:
     Treningsdagbøker (11/1.130)
     S-1 2. Utdanning og tjeneste
     Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
     Tråder: 67 Innlegg: 2.917
     67 2.917
     Underforum:
     S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
     Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
     Tråder: 30 Innlegg: 494
     30 494
     S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
     Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
     Tråder: 8 Innlegg: 283
     8 283
     Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
     S-2 1. Generelle nyheter.
     Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
     Tråder: 1.054 Innlegg: 33.846
     1.054 33.846
     S-2 2. Etterretning
     Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
     Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
     Tråder: 395 Innlegg: 28.355
     Nyeste innlegg: Fokus: Mali
     395 28.355
     Znuddel
     Fokus: Mali
     av Znuddel
     Underforum:
     Tema: Russland (58/6.884)
     Tema: Asia (102/4.214)
     S-2 3. Sikkerhet
     Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
     Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
     Tråder: 59 Innlegg: 5.302
     59 5.302
     Underforum:
     22.juli 2011 (32/4.562)
     S-2 4. Nyhetsfeed
     Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
     Tråder: 212 Innlegg: 267
     212 267
     Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
     S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
     Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
     Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
     Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
     2.549 62.550
     Underforum:
     Hæren (41/1.518)
     Sjøforsvaret (36/1.959)
     Luftforsvaret (62/1.285)
     Heimevernet (564/17.509)
     S-3 2. Totalforsvaret
     Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
     Tråder: 584 Innlegg: 19.529
     Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
     584 19.529
     Underforum:
     Politiet (235/12.996)
     S-3 3. Ledelse
     Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
     Tråder: 9 Innlegg: 179
     Nyeste innlegg:
     9 179
     Blåfugl
     S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
     Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
     Tråder: 21 Innlegg: 2.271
     Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
     21 2.271
     pioff
     Den store PI-tråden
     av pioff
     Fagforum S-4: Logistikk & materiell
     S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
     Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
     Tråder: 109 Innlegg: 10.283
     109 10.283
     S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
     Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
     Tråder: 65 Innlegg: 827
     65 827
     Underforum:
     Landsystemer (28/624)
     Sjøsystemer (4/5)
     Luftsystemer (6/41)
     INI-systemer (23/128)
     Fagforum S-5: Planer & policy
     S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
     Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
     Tråder: 93 Innlegg: 6.071
     Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
     93 6.071
     S-5 3. Militærhistorie
     Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
     Tråder: 411 Innlegg: 10.512
     411 10.512
     Underforum:
     S-5 4. Veteranforum
     Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
     Tråder: 89 Innlegg: 1.564
     Nyeste innlegg: Team Rubicon.
     89 1.564
     magskor
     Team Rubicon.
     av magskor
     Fagforum S-6: Samband & IKT
     S-6 1. Fagforum Samband
     Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
     Tråder: 119 Innlegg: 1.706
     Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
     119 1.706
     Underforum:
     01 Fagområder (16/297)
     02 Felttriks (23/301)
     S-6 2. Tekniske forum
     Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
     Tråder: 170 Innlegg: 3.017
     170 3.017
     Markedsplassen
     Kjøp og salg
     Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
     Buy and sell kit. Non-commercial use only.
     Tråder: 537 Innlegg: 2.182
     537 2.182
     Milforums testarena
     Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
     Tråder: 3 Innlegg: 16
     3 16
     Bedriftspresentasjoner
     Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
     Tråder: 2 Innlegg: 2
     2 2
     Working...
     X