Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hvor bør kruttet legges i opplæring?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

  Opprinnelig skrevet av hvorre Vis post
  Min mening, for å svare kort; Kruttet bør legges der skoen trykker mest ut fra det avdelingen er satt til å skulle kunne utføre av oppdrag. Om dette betyr at det må drilles magbytter, klikkprosedyrer og fremrykning en hel samling, så er det dette man bør trene på.
  Jeg mener spørsmålet er om en bør trene direkte på oppdraget, eller på de små bestanddelene oppdragsløsningen består av? Fordelen med den første måten å gjøre det på kan være at befal og oppover får trent på sine roller. Fordelen med den andre er at du får "bedre" soldater? Stemmer denne teorien og vi tar utgangspunkt i at gode ledere spiller en større rolle enn gode soldater (hvis en må velge) gjør jo HV rett med midlene til stilt til rådighet av våre kjære folkevalgte?
  Aldri mer 13

  Kommentér


  • #32
   Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

   Interessant tema. Jeg tror det grunnleggende premisset er at det lønner seg å fokusere på å gjøre befalet gode dersom man i forkant av en krise/krig får noe tid tilgjengelig, hvor det samme befalet i løpet av en intens opptreningsperiode kan gjøre soldatene sine gode. Hvis man bare må stille med det man har og løpe når bjella går, må soldatene allerede ha alt det grunnleggende på plass.

   En mulig konklusjon av dette er at HV-I, som forventes være raskt ute, må ha tilstrekkelige grunnferdigheter for både soldater og befal til å løse de oppdragene de har fått. Man kunne kanskje tenke seg, selv om jeg ikke tror det ligger i dagens konsept, at øvrige HV hadde lengre varslingstid, og kunne bruke den til å få opp nivået.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #33
    Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

    Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
    Jeg mener spørsmålet er om en bør trene direkte på oppdraget, eller på de små bestanddelene oppdragsløsningen består av? Fordelen med den første måten å gjøre det på kan være at befal og oppover får trent på sine roller. Fordelen med den andre er at du får "bedre" soldater? Stemmer denne teorien og vi tar utgangspunkt i at gode ledere spiller en større rolle enn gode soldater (hvis en må velge) gjør jo HV rett med midlene til stilt til rådighet av våre kjære folkevalgte?
    Det der blir en konstant avveining ift. hvilke type oppdrag man skal kunne utføre i mitt hode. Enkelte oppdrag, som f.eks angrepsoperasjoner stiller større krav til ledelseselementene, som da naturlig nok medfører at man må bruke tiden på å trene på nettopp dette. Dog er det, som andre her nevner, håpløst å skulle utføre denne type operasjoner dersom Einar Enkeltmann ikke i tilfredsstillende grad klarer å anvende stridsteknikk. Da bør man kanskje kneppe ned ett hakk i ambisjonsnivået og trene enkeltmannsferdigheter i stedet. Har man da for lite tid til at disse når ett tilfredsstillende nivå, så får man kutte angrepsoperasjoner fra oppdragsporteføljen og heller legge lista lavere.
    "Assumption is the mother of all fuck ups"

    Kommentér


    • #34
     Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

     La oss nå se på hva som er kapasitetene til enkelte troppetyper i HV per dags dato og om dette er overkommelig med et lavt treningsnivå på ~5 dager (enkelte tilfeller 5 dager hvert 2/3 år). Hentet fra HVSKS sitt bibliotek, fra sine håndbøker.

     URS:
     Troppen skal være et aktivt mottiltak ved gjennomføring av objektsikring eller ved sikring av
     nøkkelområde. Dette innebærer:
     • Sammen med en objektsikringsstyrke forsterke et allerede sikret objekt med kapasiteten statiske vaktposter, OP og beredskapsstyrke
     • Selvstendig, eller sammen med andre, gjennomføre isolering
     • Selvstendig kunne innbringe personell som overgir seg ved isolering eller som utgjør en lav trussel
     • Selvstendig under alle forhold gjennomføre bakhold og ildoverfall.
     O/K:
     • Kontrollpatruljer: I den hensikt å kontrollere tildelt område og/eller vise tilstedeværelse.
     • Informasjonspatruljer: I den hensikt å innhente og/eller formidle informasjon, samt vise tilstedeværelse.
     • Kontaktpatruljer: I den hensikt å opprett holde allerede etablert observasjon med definert personell/avdeling.
     • Overvåke akse, punkt eller område: Ambisjonsnivået er synlig eller skjult OP innenfor eget operasjonsområde, og i et begrenset tidsrom.
     • Veikontrollpost: Etablere og drifte veikontrollpost (VKP) nivå 1-4
     Objektsikringstropp:
     Selvstendig, eller som del av avdeling, kunne gjennomføre objektsikring, herunder:
     • Planlegge for klarering, besettelse og drift
     • Klarere og besette ubemannet og bemannet objekt
     • Drifte et objekt over tid med statiske vaktposter, streifpatruljer, observasjonsposter,
     adgangskontroll av personell og kjøretøy(AKP/VKP) og beredskapsstyrke

     Geværlag:
     - Gjennomføre utvikling til strid på lagsnivå
     - Gjennomføre taktisk forflytning som lag til fots
     - Gjennomføre forberedt stillingsbesettelse
     - Gjennomføre klarering av bygninger, ambisjonsnivå 1.
     - Etablere og drifte AKP
     - Etablere og drifte VKP
     - Inngå som beredskapsstyrke
     Det står også et utdanningsprogram i hver håndbok som tar for seg de faktiske tingene som troppene skal beherske/forstå/ha kjennskap til osv.

     Her mener jeg, at med så lite tid som HV har til trening, så vil en aldri komme seg gjennom alt på 5 dager. Selv ikke om en trener årlig med de samme folka. Med andre ord, HV sitt ambisjonsnivå i forhold til tid tilgjengelig er for høyt- spesielt når en henter inn personell som ikke har hatt militærtjeneste de siste 7-10 årene.
     - Don't confuse enthusiasm with capability

     Kommentér


     • #35
      Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

      hvorre:

      Offensive operasjoner av nevneverdig størrelse kan vel ingen forvente av dagens HV? Jeg husker ikke de teoretiske forholdstallene angriper/forsvarer men vi (HV) er jo så få, så lette og såpass lite trent at det må være håpløst mot en fiende av aktuell størrelse og tyngde?
      Last edited by Signal_m; DTG 231039B Feb 17, . Begrunnelse: Posten kom litt sent
      Aldri mer 13

      Kommentér


      • #36
       Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

       Det slår meg som uetisk å pålegge folk en verneplikt når de får så lite trening...
       Ved kølle skal ondt fordrives!

       Kommentér


       • #37
        Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

        Bra oversikt, essal:. Jeg mener å ha lest at den nye normalen skulle være at alle områder skulle trene alle mannskapene to år, og bare befalet det tredje.

        Det siste du nevner er kanskje det som er enklest å gjøre noe med. Folk glemmer forferdelig mye om de ikke har vært i nærheten av en uniform på 10 år. Dersom alle som ikke har en stilling i OPL/K i forsvarsgrenene straks etter dimisjon blir overført til HV og sendt på oppkledningsøvelse samme år, får man gjort noe med det, uten ekstra kostnad. Vi har også det faktum at gjennomsnittlig ståtid i HV nå er 10 år. For mannskaper betyr det deltakelse på ca 7 treninger/øvelser i hele sin tid i HV, selv om man ikke ber seg fritatt fra noen. Jeg har også en begrunnet mistanke om at det ikke er snakk om fem effektive dager pr trening, men en arbeidsuke hvor deler av mandag/fredag vil gå med til ut- og innlevering og adm.
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #38
         Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

         Man bør vel også ha i bakhodet hva slags setting disse ferdighetene er ment å utøves i. Hadde man snakket om noe som skal sitte i fredstid, så hadde det vel kanskje gitt mening å tenke at det grunnleggende faller på plass når man trener på det komplekse. Men vi snakker jo om ferdigheter som skal sitte også når dritten virkelig har truffet vifta, og da må man ha drillet. "You don't rise to the occasion, you fall to the level of your training." Ergo bør man, med den begrensede tiden man har til trening, trene basic. Så får heller befalet kjøre TØUT (eller hva det nå heter).
         Ved kølle skal ondt fordrives!

         Kommentér


         • #39
          Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

          Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
          Bortsett fra at da mister HV det ene lille fortrinnet de kanskje har - lokalkjennskapen.

          @Lasan: Jeg ser poenget ditt når det gjelder "godt nok", og det var ikke min mening å kreve at hver eneste HV-gubb skal ha enkeltmannsferdigheter som SOF heller.
          Lokalkjennskapen råtner på rot, folk flest kjenner ikke sitt eget hjemsted som de gjorde for bare 10.15 år siden.

          Med dagen struktur så skal alle møte til samme tid, deretter skal HV-I kunne sette i gang operasjoner ganske fort, resten av styrken skal få noen flere timer til klargjøring.

          Semiskille

          At HV skal drive med operasjoner rundt hæravdelinger er tull, det er hærens oppgave å sørge for egne avdelinger.

          Sikring av veiakser og knutepunkter er nå så men, HV kan ikke objektsikre dette på tradisjonell måte, til det er 5 millioners befolkning for lite. Veiaksen Værnes-Bardufoss eksempelvis blir litt lang til det.
          Dette kan løses ved å oppføre seg som en mobil styrke.

          Troms og Finnmark sine HV-styrker kan vurdere former for fri strid som passer med å redusere angripers hastighet.

          Det sagt, så er det fullt mulig å organisere og trene HV på en slik måte at det bare er Hardware-kjøp og minimumstrening før man har en brukbar lett infanteristyrke om behovet skulle melde seg.

          At en soldat tilføres HV etter førteganstjeneste som feiekost 1-er krever at avdelingen klarer å integrere denne soldaten effektivt.
          Er soldaten god nok til å skyte, eller må han få mer trening på dette?

          Jeg har vært i en HV avdeling med litt spesielle oppdrag og fikk soldater av alle typer. Da må man inngå kompromisser, finne hvor de passer og, la de falle inn i tjenestestilling. Selvfølgelig kan man få store kompetansesprik men de 2-3 hovedoppgavene må følges opp først.
          Død ved Kølle!
          Bla bla... Hybrid warfare is easy

          Kommentér


          • #40
           Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

           "You don't rise to the occasion, you fall to the level of your training."
           Jeg hater det begrepet der, da det har en så negativ vinkling slik at alle sidestiller det med at man ikke klarer å prestere i reelle situasjoner....
           It's not about surviving, it's about winning.

           Kommentér


           • #41
            Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

            Før i tida når eg var i område, noko som rett nok var eit SHV område med dei forskjellane det innebere.
            På kvar trening hadde ein fast prosedyre, befal møtte 2 dagar før for å planlegge øvinga. Den dagen mannskap skulle møte hadde ein laga til ei fast løype som mannskapa skulle igjennom. Der var det kontroll av personleg data, våpen, ammunisjon, skrive reiseregning osv. Når ein var komme igjennom løypa noko som tok ca 15 min vart ein geleida til eit bord der befalet venta, kvart fartøy kvar sitt bord og kyp laga kvar sitt bord. Når halve båtmannskapet eller kyp laget var samla tok enten sjef eller NK dei med seg og begynte utrystning av fartøy/kyp lag. Den andre av sjef/nk venta til resten av mannskap var på plass. Menige i stab gjekk rett til sin plas etter vore igjennom løypa. Så snart eit fartøy var ferdig utrusta tok fartøysjefen kommando og melde i frå til Obs om at dei no var klar og fekk då tildelt kva område dei skulle til og gjekk så direkte der til. Så snart faøyet var i sitt område begynte ein å rapporter inn kva som foregjekk i det aktuelle området. Samtidig begynte skyttarar å tørrtrene med 12,7. Sanitetsmann gjekk igjennom sanitetsmateriellet, sambandspersonelle fekk trene på sende meldingar og dei erfarne lærte opp dei uerfarne. Viss det ikkje var noko spesielt var mannskapa ute på fartøyet i sitt område med unntak dei vart kalla inn til for eksempel skyting. Alle fekk skyte med handvåpen og skyttarne fekk i tillegg skyte med 12,7 på sjømål. Undervisning av forskjellige tema vart som regel utført med at instruktørane reiste ut og tok undervisninga ombord.
            På denne måten unngjekk ein mykje dødtid, og ein fekk trene på det som var oppdraget samtidig som ein fekk trene å enkeltmannfedigheitene. Siste kveld gjekk ein tilbake til basen og tilbrakte natta i hamn. Siste dag hadde ein sjefens time, tillitmann i tillegg til pakking og opprydding.
            Kyp hadde omtrent same opplegg, men hadde skyting første dagen og reiste ut seint første kvelden.

            Sjølvsagt ikkje heilt samanlingbart med eit land område, men sikker på at tankegangen kan overførast og ein kan få treningane meir effektive.

            Kommentér


            • #42
             Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

             Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
             hvorre:

             Offensive operasjoner av nevneverdig størrelse kan vel ingen forvente av dagens HV? Jeg husker ikke de teoretiske forholdstallene angriper/forsvarer men vi (HV) er jo så få, så lette og såpass lite trent at det må være håpløst mot en fiende av aktuell størrelse og tyngde?
             Nå brukte jeg angrep som ett eksempel på ting som fort blir kaotisk uten ett godt øvet ledelseselement, det samme gjelder mye annet også. Og nei, gitt dagens treningsnivå og størrelse kan man ikke vente at HV skal kunne drive angrepsstrid i større omfang. Dog skal, som det blir pekt på av andre her, enkelte deler av HV kunne bekjempe mindre grupperinger med FI.
             "Assumption is the mother of all fuck ups"

             Kommentér


             • #43
              Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

              Opprinnelig skrevet av hvorre Vis post
              Nå brukte jeg angrep som ett eksempel på ting som fort blir kaotisk uten ett godt øvet ledelseselement, det samme gjelder mye annet også. Og nei, gitt dagens treningsnivå og størrelse kan man ikke vente at HV skal kunne drive angrepsstrid i større omfang. Dog skal, som det blir pekt på av andre her, enkelte deler av HV kunne bekjempe mindre grupperinger med FI.
              Forsvar er faktisk enda vanskeligere da du ikke har noen fullverdig plan, sliter med å samle resursene dine og, må konstant reagere på hendelser istedenfor å diktere dem.
              Jo tettere omgivelser jo verre blir det.

              Ildoverfall og bakhold er bedre måter å bruke ressursene på om man har begrenset trening.
              Død ved Kølle!
              Bla bla... Hybrid warfare is easy

              Kommentér


              • #44
               Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

               Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
               Ildoverfall og bakhold er bedre måter å bruke ressursene på om man har begrenset trening.
               Da er vel sirkelen for HV omtrent sluttet, selv der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell faller vi igjennom på manglende trening?

               (Sett bort i fra å eventuelt kunne utløse artikkel 5, eller lignende støtte fra våre allierte på grunn av tapstall. Det er en nytte jeg ærlig talt ikke er såå gira på at blir mitt bidrag i en eventuell konflikt)
               Aldri mer 13

               Kommentér


               • #45
                Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                "Han utløste NATO Artikkel V". Ikke så mange som har dét på gravsteinen sin!
                Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                Kommentér


                • #46
                 Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                 Svært så negative folk er til HVs evner. Greit nok at HV ikke er verdens best trente eller utrustede avdeling, men det er snakk om svært forberedt forsvar mot tallmessig underlegen fiende i terreng man er godt kjent og med vennligsinnede sivile.

                 Om man i tillegg kommer i en situasjon der HV får mobilisert, trent og forberedt stillinger så bør FI tenke seg godt om. HV har masse folk med erfaring fra utlandet, kombinert med fagfolk og ingeniører. Det kan bli ganske fascinerende defensive installasjoner av slikt ser jeg for meg.

                 I motsetning til Hæren i Norge er det meningen at HV alltid skal være i klart nummerisk overtall.


                 Sent from my iPhone using Tapatalk
                 TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                 Kommentér


                 • #47
                  Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                  Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
                  Da er vel sirkelen for HV omtrent sluttet, selv der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell faller vi igjennom på manglende trening?

                  (Sett bort i fra å eventuelt kunne utløse artikkel 5, eller lignende støtte fra våre allierte på grunn av tapstall. Det er en nytte jeg ærlig talt ikke er såå gira på at blir mitt bidrag i en eventuell konflikt)
                  Nja.

                  Oppklaring av oppdukkende situasjoner og formidle denne informasjonen videre opp i systemet er viktigere enn det meste.

                  Deretter om nødvendig gjøre noe med situasjonen.

                  1. Finne ugjerningsmennene før de kan forvolde skade
                  2. Sørge for at de ikke gjør skade.

                  Er noen for vanskelige for Politiet og for langt unna for SOF/JDAM, så kan utnyttelse av lokalkunnskap og grunnleggende soldatferdigheter gjøre HV i stand til å bekjempe før/mens ugjærning skjer ved bakhold og Ildoverfall.

                  Praktisk inn i situasjonen.
                  Man skal sikre bro eller kraftverk.

                  1. Piggtråd rundt området i flere lag, med HV eller vektere som tar seg av adgangskontroll/trafikk
                  2. OP og patruljer lenger unna som overvåker og finner utgangsposisjoner for eventuelle ugjerninger
                  3. Våpen som kan knekke FI når man har PID på at de er i ferd med å gjøre noe ulovlig. En 84mm midt i en TOW* patrulje i det de setter den opp, sørger for at objektet ikke tar skade den dagen. Ildoverfall er en situasjon du i stor grad kan håndtere med begrenset trening, bakhold med bare litt mer trening.

                  På denne måten kan man også dekke flere objekter/områder med færre folk og dagens trening. Kjøretøyer og samband blir da meget viktig.

                  Ja det fører til at den gamle TIM leksa ikke helt holder mål, og at man må ta høyde for noe mer skade på sivile.
                  Det blir ikke "Stans eller jeg skyter!"
                  Mer, "Adidas joggedress og Zargeskasse 2 km fra fylkets trafostasjon, ILD!"


                  *Eller andre PV våpen
                  Død ved Kølle!
                  Bla bla... Hybrid warfare is easy

                  Kommentér


                  • #48
                   Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                   Opprinnelig skrevet av Signal_m Vis post
                   Da er vel sirkelen for HV omtrent sluttet, selv der vi har størst mulighet til å utgjøre en forskjell faller vi igjennom på manglende trening?
                   Ildoverfall og bakhold er i seg ikke noe hokus-pokus å skulle drive med. Sånn veldig lett forklart, så tar du folka på en linje (sånn som på skytebanen, bare i felt) på et egnet sted for et ildoverfall, kryper frem i stilling, på ordre skyter i f.eks. 60-120 sekunder mot målet og trekker ut igjen.
                   Bakhold er samme greia, bare at du må sitte å vente på at de du skal skyte på kommer.
                   Dette er ikke vanskelig å trene på, og det kan gjøres skarpt, rødt og tørt. Hvis en er redd for at folka skal skyte seg selv eller hverandre, så lader og tømmer en våpen administrativt i stilling.
                   På 5 døgn, la oss si 14-16 økter, så kan du beherske ferdigheter som er relevante opp i mot et enke ildoverfall og bakhold i rammene av en tropp. Det er 0 problem det. Har personellet et ok grunnlag så trenger en neppe 14-16 økter men kan fint klare seg med 4-6 økter.
                   aquila: Nå er du inne på det jeg mener er urealistisk, nettopp det den dagen (eller etter) det smeller så skal HV gubbsa ringe sin arbeidsgiver og få fikset nok betongklosser til å dekke alt av viktige objekter i sitt distrikt? Eventuelt skaffe nok masse til å fylle ikke-eksisterende hesco'er? Hva med piggtråd? Finnes det nok til å sette opp effektive dobbelt/trippelt kveiler? Som den karen som fikk utlevert en håndfull lugg-ammo sist HV hadde en prøvelse så stoler jeg absolutt ikke på at slikt skal falle på plass uten at det foreligger et system og ikke minst et lager tilgjengelig.
                   - Don't confuse enthusiasm with capability

                   Kommentér


                   • #49
                    Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                    Opprinnelig skrevet av essal Vis post
                    aquila: Nå er du inne på det jeg mener er urealistisk, nettopp det den dagen (eller etter) det smeller så skal HV gubbsa ringe sin arbeidsgiver og få fikset nok betongklosser til å dekke alt av viktige objekter i sitt distrikt? Eventuelt skaffe nok masse til å fylle ikke-eksisterende hesco'er? Hva med piggtråd? Finnes det nok til å sette opp effektive dobbelt/trippelt kveiler? Som den karen som fikk utlevert en håndfull lugg-ammo sist HV hadde en prøvelse så stoler jeg absolutt ikke på at slikt skal falle på plass uten at det foreligger et system og ikke minst et lager tilgjengelig.
                    Tid er en mye større utfordring. Min erfaring fra kommunalt beredskapsarbeid er at disse ressursene skaffer man ganske raskt. Jeg er mye mer bekymret for at varslingstiden blir for kort til å rekke noe særlig forberedelser.

                    Forøvrig forstod jeg det på FMIN som at noe av det som lå i at man skulle fylle opp lagrene i Forsvaret var sperremidler til HV.


                    Sent from my iPhone using Tapatalk
                    TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                    Kommentér


                    • #50
                     Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                     Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
                     Lokalkjennskapen råtner på rot, folk flest kjenner ikke sitt eget hjemsted som de gjorde for bare 10.15 år siden.

                     Med dagen struktur så skal alle møte til samme tid, deretter skal HV-I kunne sette i gang operasjoner ganske fort, resten av styrken skal få noen flere timer til klargjøring.

                     Semiskille

                     At HV skal drive med operasjoner rundt hæravdelinger er tull, det er hærens oppgave å sørge for egne avdelinger.
                     Ting tyder på at Hæren ikke er helt enig med deg på siste punktet der.

                     Ja i en fullt oppsatt hær med flere bataljoner så burde en kunne passe på seg selv men med de 3 manøveravdelinger vi har så er det nok flere som ser at en trenger hver eneste av disse soldatene til å gjøre jobben i front.

                     En må bruke det en har til å løse de oppgavene som er viktigst; dersom noen drar i den store bjellen en gang så vil det ikke være rom for å kunne la TØUT/Spill teknisk søster kompani stå for bak/flanke sikring. Ei heller å avgrense operasjonsområder til kun ett par kartblad.

                     Jeg skulle så gjerne sett en sterkere hær men vi har kun de soldatene som vi har.


                     Sent from my iPhone using Tapatalk

                     Kommentér


                     • #51
                      Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                      For å spore litt tilbake til det egentlige temaet i tråden, hva bør være fokus i opplæringen. Jeg svarer her for et HV-område, siden det er det vi har pratet mest om. Det vil sannsynligvis bli ganske annerledes svar for verneplikts avdelinger eller profesjonelle avdelinger.

                      * Grunnleggende soldatferdigheter må være på plass. Soldaten må vite frem og bak på sitt våpen osv. I utgangspunktet bør kunnskapen fra førstegangstjenesten være tilstrekkelig, eventuelt med noen vennlige vink fra lagfører eller andre på laget. Dersom man ikke lykkes i å hanke inn soldatene straks de er ferdige med førstegangstjenesten, så må man vurdere en ordning der man sammen med oppdressing har et par dager med repetisjon av grunnlegende soldatferdigheter.

                      * Jeg er ingen stor fan av 2 + 1 ordningen, der HV-områdene har to år med årlig trening og så et år med befalstrening. Men innenfor den økonomiske rammen er det vel det eneste oppnåelige.

                      * Første år i syklusen brukes da til å øve lagene, og sy det sammen til tropp mot slutten av øvelsen. Enkeltsmannsferdigheter øves i ledig tid under ledelse av lagfører. (Det blir ALLTID dødtid, dette kan utnyttes til nyttig enkeltmanns eller lagsferdigheter om lagfører er på.)

                      * Andre år bygger videre på det man gjorde året før. Mer kompleks samordning mellom lagene og etterhvert også samarbeid med flere tropper. Også nå fylles dødtid av lagfører.

                      * Tredje år med befalsøving brukes til å bygge befalets kompetanse. Fokus på å utstyre lagførere med kunnskap og leksjoner til dødtiden.

                      Optimalt skulle man hatt alle disse syklusene hvert år, men det er vel litt utopi. Men nøkkelen i å lykkes er dyktige lagførere og befal. Jeg synes derfor HV gjør helt rett i å legge store ressurser i kursrekkene til befalet. Det er vel uttalt et motto om at det er bedre med over middels befal og halv trente soldater, enn middels befal og middels soldater. Gitt tid til opptrening får man også igjen for denne investeringen når bjella går. Denne løsningen gir også politikerne større mulighet til å justere opp størrelsen på HV og/eller kvaliteten (gjennom øving) ganske raskt.
                      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                      Kommentér


                      • #52
                       Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                       Første punktet du nevner aquila: er jo slik det praktiseres, i hvert fall i mitt distrikt. Soldater kles opp etter (altfor) mange år ute av systemet, og under oppkledningsøvelsen er det satt av tid til repitisjon av grunnleggende ferdigheter (skyting, tegn og signaler, o.l.). Men dette er allikevel altfor lite for å pusse rusten av ferdighetene, og man kommer ikke opp på et nivå som tilsier at man kan gå videre på neste års øvelse. Man hadde kanskje kunnet gjøre det innenfor nåværende rammer, dersom folk ble kalt inn tidligere.

                       Ellers er jeg enig i at godt befal er viktig. Her har man også en betydelig utfordring. Ja, man legger mye ressurser i kurs i HV og i mine øyne er disse kursene svært gode. MEN hvem er det som blir kalt inn til disse kursene? Etter å ha deltatt på GK lederskap og LF-kurs, er min erfaring at det er svært blandet. Enkelte er motiverte og er tydeligvis blitt valgt ut fordi man anser dem som godt egnet, men det var dessverre også ganske mange tilfeller der det var tydelig at det var den som var dårligst til å si nei som var blitt sendt.
                       Ved kølle skal ondt fordrives!

                       Kommentér


                       • #53
                        Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                        Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                        Ting tyder på at Hæren ikke er helt enig med deg på siste punktet der.

                        Ja i en fullt oppsatt hær med flere bataljoner så burde en kunne passe på seg selv men med de 3 manøveravdelinger vi har så er det nok flere som ser at en trenger hver eneste av disse soldatene til å gjøre jobben i front.

                        En må bruke det en har til å løse de oppgavene som er viktigst; dersom noen drar i den store bjellen en gang så vil det ikke være rom for å kunne la TØUT/Spill teknisk søster kompani stå for bak/flanke sikring. Ei heller å avgrense operasjonsområder til kun ett par kartblad.

                        Jeg skulle så gjerne sett en sterkere hær men vi har kun de soldatene som vi har.


                        Sent from my iPhone using Tapatalk
                        Jeg er for at HV skal øve mer med hæren, men om man øver som en integrert del av hæren så kan man bare legge ned hele HV og få i gang en hærreserve.

                        HV har en annen oppgave å fylle, når Hæren bekjemper fiendens hovedstyrke/main effort må HV gjøre det politiske arbeidet.

                        Noen må håndtere subversive operasjoner andre steder enn der hæren er.
                        Flesland(Eksempelvis) har mindre strategisk betydning, og med kniven på strupen så kan man unngå å beskytte den. Men om HV 09 reiser til Nord-Norge for å være infanteri og flyplassen må stenge så har nasjonen Norge tapt en viktig kamp.

                        Man fremstår som en nasjon som ikke kan passe på egne borgere. Med riktig form for sjokk i resten av landet så behøver man ikke militær seier i nord, det holder å få befolkningen til å tro man har tapt.

                        Snur man da på flisa og ser at HV 09 har tatt livet av uskyldige nordmenn i Bergen, i forsvaret av Flesland på samme tid som kampene raser i Nord. Da kommer folk til å tåle dette.
                        Død ved Kølle!
                        Bla bla... Hybrid warfare is easy

                        Kommentér


                        • #54
                         Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                         Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
                         Forøvrig forstod jeg det på FMIN som at noe av det som lå i at man skulle fylle opp lagrene i Forsvaret var sperremidler til HV.
                         jeg tror det ikke før jeg får se det, men ingen ting ville vært bedre. Får HV utstyr håper jeg for guds skyld vi får slite på utstyret, ikke at det skal spares til det er alvor..


                         Jeg tror i hvertfall jeg ville fått mer ut av øvelsene om det ble trent som det er tenkt kjempet, ikke "sånn gjør vi det nå, i en reell situasjon ville vi gjort sånn og sånn"
                         Last edited by Signal_m; DTG 241405B Feb 17, . Begrunnelse: Rikets sikkerhet
                         Aldri mer 13

                         Kommentér


                         • #55
                          Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                          Ørlite grann forsiktig med å fortelle hvilke ressurser som er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig.
                          - Mod


                          Til Kdo_Under:: Det du nevner på Flesland er Politiets ansvar, og de er jo ikke helt uten ressurser når man drar inn UEH og BT.
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #56
                           Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                           Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                           Ørlite grann forsiktig med å fortelle hvilke ressurser som er tilgjengelig eller ikke tilgjengelig.
                           - Mod


                           Til @Kdo_Under: Det du nevner på Flesland er Politiets ansvar, og de er jo ikke helt uten ressurser når man drar inn UEH og BT.
                           3 karer i Addidasjoggedress med en TOW/Konkurs/Grad-P/MANPADS og 5 Politiliv på samvittigheten i bergensområdet blir veldig fort forsvarets problem.
                           Med kamper i Nord-Norge og tilsvarende situasjon ved flere byer er det for mye for Politiet, og antageligvis er SOF i NN.
                           Død ved Kølle!
                           Bla bla... Hybrid warfare is easy

                           Kommentér


                           • #57
                            Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                            Rittmester: Jeg vet nada om hva som finnes bortetter. Men det er mottatt, skal i fremtiden passe meg!
                            Aldri mer 13

                            Kommentér


                            • #58
                             Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                             Opprinnelig skrevet av EivindM Vis post
                             Det slår meg som uetisk å pålegge folk en verneplikt når de får så lite trening...
                             Kanskje hele modellen for verneplikt er utdatert? Det er dyrt å bruke et helt år på å utdanne noen på [gitt kampsystem], for deretter å kanskje overføre dem til HV etterpå. I krise/krig har man ikke mange nok av [gitt kampsystem] uansett.

                             Hva med en kort, HV-rettet førstegangstjeneste for de aller fleste, med påfølgende mulighet til/konkurranse om å søke seg videre til avdelingene for dem som er motivert og presterer godt? Dette blir da inngangen til OR-søylen for de som ønsker seg videre.
                             2-3 mnd rekrutt
                             3-4 mnd HV-utdanning (totalt 6 mnd) eller videre utdanning og tjeneste (totalt 12 eller 18 mnd)

                             Pengene man sparer på å huse, fôre og utdanne vernepliktige halvpartene så lenge, kan brukes til flere HV-soldater og/eller flere øvingsdøgn (ettersom de kun har avtjent 1/3 av total verneplikt på 18 mnd bør man kunne trene dobbelt så ofte). De som kommer til HV vil ha likere treningsstandard og bakgrunn, og vil dermed være enklere å undervise.

                             Kommentér


                             • #59
                              Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                              Jeg er slett ikke uenig i modellen din, krsvgr:, men jeg ser at det er en viss fare for at debatten i denne tråden kommer til å skli ut ift opprinnelig tema. Dog enig i at HV-soldaters bakgrunn påvirker hvor man legger inn kruttet i utdanningen, så jeg foreslår ikke å fjerne den. Derimot mener jeg at vi hadde en tråd om forskjellige vernepliktsmodeller, men finner den ikke i farten. Noen andre som kan lete? I så fall kunne innlegget også gått inn dit, dersom det avstedkommer en diskusjon.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • #60
                               Sv: Hvor bør kruttet legges i opplæring?

                               Denne tråden du tenker på Rittmester: ?
                               https://milforum.net/showthread.php/...ght=verneplikt
                               Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                               Bli en del av spesialstyrkene

                               Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                                

                               Roller i Geværlaget

                               Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                               Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                               Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                               Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                               Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                               Håper dette er starten på noe vedvarende.

                               https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               Mentorordning i Heimevernet

                               Hei,

                               Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                                

                               Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                               Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                               Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                               For tiden dreier det seg om disse:

                               - Militær logistikk
                               - Marineingeniør maskin
                               - Marineingeniør elektro
                               - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                               -...
                                

                               Troppssersjant

                               Hei!

                               Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                               Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X