Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Operasjonsoffiser i områdene.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Operasjonsoffiser i områdene.

  Har fått ny stilling i området som ops off (S-3).
  Dette skal visstnok være en forholdsvis ny stilling i KOP-en. Hverken noen i området eller i distriktet kunne fortelle helt hva som lå av oppgaver i stillingen, annet en VO og drift av OPS. Ser også at kursrekken til HVSKS er ganske så tynn, kun stabskurs.

  Noen som har mer info om denne funksjonen, og hva som er tanken i områdestrukturen?

  #2
  Operasjonsoffiser i områdene.

  Ikke spesielt konstruktivt, men jeg registrerer at man nå har gjort en god del styrking av områdestaben i forhold til det jeg kjente fra 1990- og begynnelsen av 2000-tallet. Alt dette var jo tidligere i avsnittstaben, men jeg regner med at en god del av den stabstjenesten som var i avsnittstaben har vært et savn etter at avsnittene forsvant i 2005.

  I 2003/2004 hadde områdestaben og stabstroppen i området følgende befal:
  Områdesjef
  NK område
  E&S-offiser
  Admoff/troppssjef stabstropp
  Sanitetsbefal
  Sambandsoffiser
  Sambandsbefal
  Personelloffiser
  Forsyningsbefal

  På sidene til HVSKS ser jeg at man nå i tillegg har fått operasjonsoffiser, liaisonoffiser, troppssjef stabstropp (som før var admoffen) og E&S-befal.

  Det jeg var vant til fra 90- og tidlig 2000-tall var at E-off var nr. 3 i området, gjerne mest erfarne troppssjef som så hadde gått E-kurs område, og i stor grad også var det som her omtales som operasjonsoffiser, i tillegg til arbeidet innen etterretning og sikkerhet.

  Avsnittstaben var jo satt opp mer som en infanteri bataljonstab+, hvor selve avsnittstaben besto av avsnittsjef, NK, S-1, S-2, S-3, S-4, Ingeniør- og ABC-offiser, sambandsoffiser, avnsittlege og avsnittprest, og de dessuten i stabsområdet hadde Ass-S-1....S-4, og dessuten bl.a. E-lag med E-befal og E-assistenter, og troppssjefene i stabstropp, sambandstropp, MP-tropp, pinonertropp, ABC-verntropp, trentropp og sanitetstropp.

  Men jeg kan jo gi beskrivelse for S-3 for HV-avsnitt fra 1997:

  S-3 [Operasjonsoffiser (Opsoff)]
  Plikter og gjøremål
  a. Være avsnittssjefens rådgiver i organisasjon, utdannelse og løsning av oppdrag.
  b. På ordre følge avsnittssjefen og assistere under stridsledelsen.
  c. Kontinuerlig vurdere den taktiske situasjon og holde avsnittssjef og stab orientert, samt komme med forslag til taktiske disponeringer.
  d. Planlegge og anbefale bruk av stridspatruljer, utrykningsstyrker og sikringstiltak.
  e. Foreslå sted for HV-avsnittets kommandoplass.
  f. Holde seg ajour med stridsevne og stridsutholdenhet, samt marsj og stridsberedskap ved underavdelingene.
  g. Planlegge og anbefale beredskapstiltak.
  h. Koordinere OPS-planen/-ordren og utarbeide forslag til punkt 1 b, 1 c, 3 b, 3 c osv og 5 b.
  i. Utføre tjeneste som vakthavende offiser.
  j. Prioritere og foreslå fordeling av erstatningsmannskaper og materiell.
  k. Stabsmessig koordinering og ledelse av utdannelsen i HV-avsnittet.
  l. Være ansvarlig for avdelingens reglementsarkiv.

  S-3 samarbeider med:
  S-1 (Persoff): Organisasjon. Utarbeidelse av planverk.
  S-2 (E-off): Beredskaps- og sikkerhetstiltak. Patruljetjeneste. Utarbeidelse av planverk. Bruk av MP-troppen.
  S-4 (Forsoff): Koordinering av forsyninger. Utarbeidelse av planverk.
  Ing/ABC-off: Feltarbeider, bruk av ABC-verntroppen. Utarbeidelse av planverk.
  SB-off: Utnyttelse og innsetting av SB-midlene. Utarbeidelse av planverk.

  Faglig kontakt ved nest høyere enhet: G-3 ved distrikt.
  Last edited by hvlt; DTG 131129A Nov 16, .
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Comment


   #3
   Sv: Operasjonsoffiser i områdene.

   Du har selvfølgelig lest det som står i kursrekken: Til operasjonsoffiser område med flytende grad fenrik/løytnant rekrutteres befal med minimum fenriks grad. Stabsoffiserskurs kvalifiserer til løytnants grad.

   På avsnittnivå for 10-15 år siden var det en erfaren områdesjef som ble S-3 (jeg husker vi fikk en ny, og den nye var en vernepliktig kaptein med god erfaring som områdesjef i Ullern HV-område, og som selvfølgelig hadde områdesjefskurs I og II, og han måtte ta det som da het Operativt kurs avsnittsjefer), og jeg vil tolke det at på nivået under bør operasjonsoffiser område ha erfaring som troppssjef.

   Du har selvfølgelig lest beskrivelsen av stabsoffiserskurs (som jeg tror er et temmelig nytt kurs, før var det vel områdesjefskurs I som mtil en viss grad fungerte som dette):

   Utdanningsmål: Hensikten med kurset er å gi stabsoffiserer i HV-geværområder utdanning i plan- og beslutningsprosess (PBP) og drift av områdets kommandoplass.
   Sluttsituasjonen er nådd når elevene er i stand til å inngå i områdesjefens plangruppe på en tilfredsstillende måte, samt utføre funksjonen som vakthavende offiser i områdets kommandoplass.

   Innhold: Kombinasjon av forelesninger, gruppeoppgaver og stabsøvelser. Innledningsvis gis det innføring i operativ bruk av de ulike troppetypene i Heimevernet og hvordan disse samvirker.
   Kurset fokuserer videre på hvordan staben understøtter egen sjef i operativ planlegging. Det gis innføring i verktøy og arbeidsmetodikk.

   Elevene gis også opplæring i etablering og drift av områdets kommandoplass.
   Jeg ser kurset ble gitt 18. til 28. oktober i år.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Comment


    #4
    Sv: Operasjonsoffiser i områdene.

    Ja har lest det HVSKS skriver om kursrekke og kurset. Nå har jeg inntil nylig vært lagfører, men har et par kontingenter i Afghan. Jeg er dermed "kun" sersjant, men har en del operativ erfaring. PBP på høyere nivå enn tropp er derimot ikke min sterkeste side, så her får det bli hardt regime på selvstudium😧 litt OT, men områdene sliter med å bli tilført så mye ferdig utdannet befal, dermed må de utdanne så og si alt befal innenfor kursrekka til HV. Skal alt følges så vil noen områder aldri få tid til å utdanne alt befal i staben iht rekka...

    Sent fra min E6653 via Tapatalk

    Comment


     #5
     Sv: Operasjonsoffiser i områdene.

     Det har alltid vært et problem, dessverre. En ting er utdannings- og erfaringskravene som står til hver tjenestestilling i kursrekken, en annen ting er hva man i realiteten kan skaffe (dette gjelder både befal og menige). Og der var i hvert fall mitt inntrykk at mye av ønsket kompetanse fantes "der ute" i form av vernepliktig og utskrevet befal i forsvarsgrenene, og menige med rette spesialistutdannelse i førstegangstjenesten, men som FPVS og HV-distriktene ikke maktet å "fange inn" til rett tjenestestilling i HV.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment

     Working...
     X