Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging.
See more
See less

Grunnkurs lederskap - dag for dag

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Grunnkurs lederskap - dag for dag

  Javel folkens, undertegnede er på en vei som har som formål å gjøre meg til HV-befal. Det er enda noen uker til hoveddelen av kurset starter, men for de som er kjent med HVs kurskatalog vet at Grunnkurs lederskap innledes med en E-læringsmodul.

  Men først, hva er formålet med å skrive om Grunnkurs lederskap dag for dag? Min intensjon er gi andre et innblikk i hvordan det er på kurs med HV, og forhåpentligvis motivere til at flere tar kurs i regi av HV.

  Når man skal skrive om militær aktivitet må man ta visse forehåndsregler. Jeg vil omtale militære disipliner i overskrifter, jeg vil ikke gå inn på detaljer i hvordan HV løser sine oppdrag. Videre må jeg beskytte andres og eget personvern. Særskilt de andre som deltar på kurset, jeg er kjent med at minst en annen av deltakerne på kurset er medlem på forumet.

  I dette første innlegget vil jeg presentere meg selv, og min vei frem til at jeg ble påmeldt til kurset.

  Jeg er en mann på 34 år, kjæreste, gutt på 5 år fra tidligere ekteskap. Eier egen enebolig i en by i Rogaland. Utdannet sivilingeniør, har i dag en lederstilling et godt stykke på siden av sivilingeniørutdanningen. Militært er jeg oppklaringsmann opprinnelig. Var på Setermoen i brigadeoppklaringseskadronen i 2000/2001. Speider/nestkommanderende patrulje på et oppklaringslag oppsatt på snøscooter og apostlenes hester.

  Jeg ble altså dimittert som menig, og trodde mine dager i grønt var over for godt. 3 år senere kommer det brev i posten fra Vernepliktsverket, de gjør oppmerksom på at jeg nå er mobiliseringsoppsatt i HV-08. Ble oppdressa, tildelt gevær og ammunisjon (!), samt en rekke militæreeffekter jeg mistenkte være rester etter tyskerene eller i beste fall del av Marshallhjelpen etter krigen. HV var på denne tiden i stor omstilling, slik at jeg ble flyttet litt mellom områder uten å være på øvelse med noen av dem. Jeg havnet til slutt i et Utrykningsområde der jeg fortsatt er. De første øvelsene gikk uten meg, da øvelsene var plassert midt i eksamensperiodene.

  Til slutt kom tiden for å møte på øvelse, med stålhjelm og kryssreimer. I løpet av et par år ble det meste av utstyret oppgradert, og vi har nå stridsvest, kevlarhjelm, ny sekk og så videre. Jeg var oppsatt i et oppklaringslag på 4 mann. På de første øvelsene ble vi fordelt på de øvrige lagene for å fylle dem opp. Men etterhvert opptrådte vi som eget lag. De med gode søkeegenskaper vil finne innlegg her på forumet der jeg er frustrert over nivået på befalet, og da spesielt deres evne til å lede og bruke oppklaringslag.

  Vendepunktet ble Landsskytterstevnet faktisk. Der mitt område var "frivillige" hjelpere. Vi hadde fått ny områdesjef, og han var rundt og snakket med mannskapene. Jeg var tillitsvalgt for troppen og hadde en lengre samtale med ham. Og vi kom inn på temaet om at jeg var misfornøyd med ledelsen av oppklaring. Det er også slik at jeg har en helsesituasjon som tilsier at jeg ikke bør løpe mest av alle. Områdesjefen mente han hadde god bruk for meg i staben sin, og utfordret meg til å ta kurs i HV. Jeg takket ja, og få uker senere var jeg på "Lagførerkurs - gevær". Nå enda et år etter skal jeg altså på Grunnkurs lederskap, og senere i år skal jeg på fagkurs for min stilling i staben.

  I neste innlegg vil jeg gå gjennom min erfaring med E-læringsmodulen i Grunnkurs lederskap.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  #2
  Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

  Dag minus X - E-læring

  Som nevnt i forrige post er del 1 av Grunnkurs lederskap en E-læringsmodul. Noen av oss som er over gjennomsnittet interessert følger med og vet om dette. Jeg ble derfor noe bekymret når datoen for kurset nærmet seg, og ingen info om E-læring dukket opp. Som den travle mannen jeg er, ble jeg bekymret for om jeg ville rekke å gå gjennom det før kurset startet. Jeg hadde jo ingen aning om hvor omfattende opplegget var. E-post sendt til kursansvarlig, 4 dager senere fikk jeg til svar at E-læringsmodulen var ute av drift grunnet tekniske problem. Første dag på kurset ville derfor ta opp det samme. 1 dag senere kom kontrabeskjed. Da var alt i orden, og vi kunne sette i gang.

  For det første er registrering og innlogging en tungvindt prosess. Man bruker MinId eller BankId, og etter man har registrert seg kan det ta 1 time før man kan logge inn på ordentlig (det gjelder ukedager, i helgene var det vist enda verre). Etter å ha rotet frem bankbrikken fikk jeg nå registrert meg, og senere på dagen logget jeg meg inn for å se på opplegget.

  E-læringssystemet er It's Learning, men selve kurset er en lenke på It's Learning. Kurset er da en interaktiv multimediapresentasjon. Mye fancy grafikk flyr litt forbi. Forskjellige fortellerstemmer går så gjennom pensum som delvis illustreres av grafikken. Stemmene leser tydelig og er enkle å forstå. Jeg hadde ikke koblet til høyttalere på første forsøk, og det tok litt tid før jeg skjønte at det egentlig var lyd også.

  Hovedtemaene er ikke overraskende instuksjonslære og lederskap. Det virker som dette er en lett innføring, slik at man får satt igang tankene litt før man kommer til selve kurset. Jeg har litt kjennskap til både instruksjonslære og lederskap fra før, og det er sånn sett lite nytt her. Man presenteres ulike scenarioer som man skal ta stilling til. Det er ikke vanskelig å velge "riktig" svar, men tanken er nok først og fremst å starte vår tankeprosess. Og vi introduseres for terminologien innen instruksjonslære og lederskap. Dette sikrer at alle som møter har et minimumsnivå når de møter på selve kurset.

  Det er tydelig at de forventer at vi skal kjenne til PIKSIB etter E-modulen. Og for de som ikke kjenner til det så er det pilarene i lederskap for lagfører:
  Planlegge
  Iverksette
  Kontrollere
  Støtte
  Informere
  Bedømme

  Det tok 3 timer fra jeg startet kurset til jeg var ferdig, men jeg ble forstyrret litt underveis så sikkert mulig å gå igjennom på ned mot 2 timer. Dersom stoffet er ukjent kan man sikkert bruke litt mer tid på å få med seg alt.

  For de som ønsker er det også tilgjengelig E-modul for "Holdninger, etikk og ledelse" og "FSAn - Nivå 2 Kvalifisert førstehjelp". Det er også lenker til håndbøkene til HV, de samme som finnes tilgjengelig på HV sin nettside. Lenkene til disse fungerer selvsagt ikke siden Forsvaret la om sine nettsider for noen måneder siden.

  Neste tema blir forberedelser.
  TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

  Comment


   #3
   Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

   For ordens skyld tar jeg med oppdatert info fra HVs kurskatalog. Hele katalogen finner du her: https://forsvaret.no/hv/ForsvaretDoc...log%202016.pdf

   Grunnkurs Lederskap

   Varighet: 7 dager. (Gjelder del 2)
   Sted: Lokalt ved eget HV-distrikt

   Målgruppe:
   Personell som innehar eller er tiltenkt stilling som:
   - nestlagfører/lagfører i LHV, LUHV og SHV.

   Krav:
   Kurseleven skal ha gjennomført og bestått lagførerkurs.
   Kurseleven må bestå del 1 av kurset for å kunne fortsette
   på del 2.

   Utdanningsmål:
   Kurset gir elevene grunnleggende kunnskaper og ferdigheter
   innenfor fagfeltene lederskap pedagogikk og instruksjonslære. Etter
   endt kurs skal elevene selvstendig kunne lede eget lag, samt kunne
   planlegge og gjennomføre trening med eget lag.

   Innhold:
   Del 1 vil være en teoribasert E-læringsmodul med hovedfokus på
   pedagogikk og ledelse. Denne gjennomføres av den enkelte før
   oppmøte på kurssted.

   Del 2 av kurset er praktisk anvendelse av de kunnskaper elevene
   har ervervet seg gjennom del 1. Hovedfokus vil være planlegging og
   gjennomføring elevinstruksjoner, samt føringsoppgaver i
   lagførerrollen. Sluttilstand er nådd når eleven i teori og praksis har
   vist seg i stand til å kunne utdanne og lede mindre grupper i
   henhold til de spesifikke utdanningsmål som er beskrevet for kurset.
   TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

   Comment


    #4
    Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

    Mens vi venter på Aquilas neste oppdatering, kan jeg jo skissere dagsedlene (som jeg fant nå) fra samme kurs for ca. 20 år siden, så kan vi sammenligne. dvs. den gangen het de to første kursene i kursrekken Grunnkurs Lederskap (GKL) som kvalifiserte til grad som korporal og Troppssjefskurs I som kvalifisert til grad som HV-sersjant, mens det nå er Lagførerkurs Gevær som er det første og GKL som er det andre og kvalifiserer til HV-sersjant, så innholdet er nok en god del sjonglert.

    Den gangen i HV-02 besto GKL (og også Troppssjefskurs I) av først 6 kvelder (17:45 - 22:05) på Lutvann og deretter 8 dager sammenhengende i leir (hvorav tre dager i bivuakk i Steinsjø skytefelt). Jeg tar her med de viktigere delene (hopper over oppstillinger, kursåpning, prøver, admin og andre småting):

    GKL
    ----
    1. kurskveld
    --------------
    19:40-20:25: Forsvarsinfo: KOP og OPL/K
    20:30-22:05: E&S-tjeneste: Trusselbildet

    2. kurskveld
    --------------
    17:45-19:00: Sluttet orden: Gjennomføring av oppstillinger
    19:10-20-15: Våpenkjennskap AG3: adsam, skytestillinger, ildhåndgrep
    20:30-22:00: Ledelse (teori)

    3. kurskveld
    --------------
    18:00-19:35: Våpenkjennskap MG-3: adsam, skytestillinger, ildhåndgrep etc.
    19:40-21:00: Samband: radio og materiell i HV: PRC1077, SEM-52N, TP-6N
    21:05-22:00: Samband: Ekspedisjonsforskrifter

    4. kurskveld:
    ---------------
    18:00-19:30: Stridsteknikk: KTS og former & formforandringer
    19:40-22:05: Pedagogikk og lederskap: Instruksjonslære, hjelpeinstruktør

    5. kurskveld:
    ---------------
    18:00-18:45: Felttjeneste: vakters bruk av våpen i fredstid, maktanvendelse
    19:30-22:00: Felttjeneste: utvikling til strid, ordregiving, lagførers minimumsordre

    6. kurskveld:
    ---------------
    18:00-18:45: Sanitetstjeneste: Frostskader og vinterbekledning
    18:55-22:00: rullering ute med hurtig stillingsbesettelse, 7-duker og primus.

    I leir (etter innrykk og etablering):
    1. praksisdag:
    ----------------
    12:15-22:00: Gruppeetablering, refleksjon, presentasjon av veiledere

    2. praksisdag:
    ----------------
    07:45-09:00: Kart og kompass, orientering
    09:05-11:30: Patruljetjeneste
    12:15-14:15: Felttjeneste: TØUT
    14:15-22:00: Fordeling og forberedelse av elevinstruksjonsleksjoner:
    KTS, primus, forberedt stillingsbesettelse, 7-duker

    3. praksisdag:
    ----------------
    08:15-08:55: Elevinstruksjon i KTS
    09:00: Avereise til Steinsjøen med buss
    12:15-13:00: Elevinstruksjon i primus
    13:15-14:00: Elevinstruksjon i forberedt stillingsbesettelse
    14:15-15:00: Elevinstruksjon i oppsett og etablering i 7-dukstelt
    17:00-24:00: Øvelse ledelse 1: Radioøvelse og feltrutiner i bivuakk

    4. praksisdag:
    ----------------
    08:30-11:30: Skarpskyting AG-3, tabell IV (øyeblikkskudd) og tabell VII (nærstridskyting)
    12:15-16:30: Skarpskyting MG-3, tabell II & IV
    18:00-07:00: Øvelse ledelse 2: patruljetjeneste, patruljebase, OP, oppklaringspatrulje

    5. praksisdag:
    ----------------
    08:30-12:00: Skarpskyting: Ildoverfall, gjennomføring først lag deretter tropp
    12:45-16:00: Skarpskyting: Laget i forsvar
    17:00: Tilbakereise fra Steinsjøen
    20:00-21:45: Elevinstruksjon i puss etter øvelsen

    6. praksisdag:
    ----------------
    09:00-11:30: Objektsikring og VKP (teori)
    12:30-14:30: VKP og adgangskontrollpost (praktisk trening)
    15:00-Natt: Forberedelse av elevinstruksjonsleksjoner til neste dag.

    7. praksisdag:
    ----------------
    08:45-11:30: Elevinstruksjon: MG3, former og formforandringer, 3-dobbelt kveilehinder
    12:30-14:00: Elevinstruksjon: Opptreden på vaktpost, etablering og drift av VKP
    16.00-17.30: Avsluttende skriftlig prøve
    19:00: Festmiddag

    8. praksisdag:
    ----------------
    08:20-10:00: refleksjon, skriving av kurskritikk, lukking av grupper
    10:15-10:45: Gjennomgang av skriftlig prøve
    13:00-13:45: Kurs- og karriereplaner i HV
    14:00-15:00: Gjennomgang av kurskritikk, utdeling av kursbevis
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #5
     Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

     Og da fortsetter jeg med Troppssjefskurs I fra 1990-tallet i HV-02. Som sagt over, det er nok datidens GKL + troppssjefskurs I som til sammen må sammenlignes med dagens lagførerkurs gevær + GKL. Også her 6 kurskvelder + 8 dager i leir.

     Troppsjefskurs I
     -------------------
     1. kurskveld:
     ---------------
     20:00-21:50: Pedagogikk og ledelse (teori)

     2. kurskveld:
     ---------------
     18:00-18:50: SLO på troppsnivå, oppstilling, kommandoføring
     19:00-19:50: Forvarsinfo: HVs organisasjon samt råd og utvalg
     20:00-20:50: E&S-tjeneste: Trusselvurderingen
     21:00-21:50: Samband: Sambandssikkerhet, bruk av kodeord og kartkoder

     3. kurskveld:
     ---------------
     18:00-21:50: Instruksjonslære, planlegging og gjennomføring av leksjoner, gruppearbeid

     4. kurskveld:
     ---------------
     18:00-21:00: Forberedelse av elevinstruksjonsleksjoner for neste kveld.
     21:10-21:50: Felttjeneste: Ordre om forberedelse (TØUT)

     5. kurskveld:
     ---------------
     18:00-21:30: Elevinstruksjon i de forberedte leksjonene
     21:30-21:50: Felttjeneste: Varslingsordre (TØUT)

     6. kurskveld:
     ---------------
     18:00-18:50: Materielltjeneste: MBK
     19:00-19:50: NK tropps gjøremål i fred, beredskap og krig
     20:00-20:50: Felttjeneste: Ordre (TØUT)
     21:00-21:50: Refleksjon

     1. praksisdag (i leir)
     -----------------------
     11:30-17:00: Utvikling til strid for tropp, 5-punktsordre, NKs gjøremål i strid, Overvåking (base, patrulje, OP)
     18:00-Natt: Etablering av veiledningsgrupper

     2. praksisdag:
     ----------------
     08:00-17:00: Felttjeneste, TØUT i objektsikring for tropp
     18:00-natt: refleksjon, fordeling av elevinstruksjonsleksjoner

     3. praksisdag:
     ----------------
     07:00: Avreise til Sessvollmoen skytefelt
     08:30-10:00: Skytebanetjeneste, elevforberedelser
     10:00-17:00: Skarpskyting AG-3, tabell VII og XI, elevene er instruktører for hverandre
     17:00: Tilbakereise
     19:30-21:30: Kontrollert radioøvelse

     4. praksisdag:
     ----------------
     07:30-15:00: Forberedelse til instruksjoner med øvingsapparat (HV-02s oppsamlingsøvelse for de som hadde utsettelse med årets trening). Presenstasjon for øvingsapparatet
     15:00-17:00: Stridspsykiatri
     18:00-ENO: Videre forberedelser + refleksjon

     5. praksisdag:
     ----------------
     07:20-07:30: Kurset overtar øvingsapparatet
     07:30-15.30: Leksjoner for øvingsapparatet ved kurselevene
     15:30: Avreise til Sessvollmoen, bivuakk i lagstelt
     Refleksjon, videre planlegging av skarpskyting

     6. praksisdag:
     ----------------
     07:30-08:00: Klargjøring av baner, fremføring av øvingsapparatet
     08:00-17:00: Kurset leder skarpskyting for øvingsapparatet.
     17:00: Tilbakereise fra Sessvollmoen

     7. praksisdag:
     ----------------
     07:30-11:00: Kurset leder MBK for øvingsapparatet
     11:30-11:40: Øvingsapparatet avleveres
     11:40-13:00: Avsluttende skriftlig prøve
     13:00-17:00: Lukking av grupper, skriving av kurskritikk
     18:00-Natt: Festmiddag, opptreden som befal i middager...

     8. praksisdag:
     ---------------
     09:30: Tilbakereise til Lutvann
     12:35-13:25: Forsvarsinfo: Kurs- og karriereplaner i HV
     13:30-13:40: Gjennomgang av prøve
     13:50-14:40: Kursevaluering, utdeling av kursbevis og beskikkelse til HV-sersjant ved distriktssjef.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      #6
      Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

      Jeg ser at det gamle GKL ligner veldig på dagens lagfører gevær kurs. Registrerer også at kursene er blitt kortere i antall dager, men ser ut til å være komprimert. På lagfører gevær kurset var vi ikke ferdig før kl.20 noen dager, og hadde aktivitet med føringsøvelser til kl.1 om natta på det lengste.

      De aller fleste punktene på gamle GKL finner jeg igjen i lagfører gevær. Mulig opplegget er noe endret, for vi hadde ikke "elevinstruksjon". Vi fungerte som et HV geværlag og rullerte på oppgaven som lagfører. Så ble vi tildelt oppdrag tilsvarende det som omtales som "elevinstruksjoner". Slik at når det står "Elevinstruksjon: Opptreden på vaktpost, etablering og drift av VKP" så var tilsvarende oppgave på kurs nå: Lagfører fikk ordre om å opprette og drifte VKP i punkt x. Og måtte deretter gi varslingsordre, og så ordre. Deretter skulle han som lagfører lede opprettelse og drift av VKPen, med alt det innebærer inkl. kontakt med adm.off for å få utstyr.
      TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

      Comment


       #7
       Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

       Ser ut som du sier ut som gamle GKL ligner på dagens LF.
       Troppsjef 1 ligner også på dagens GKL.

       Comment


        #8
        Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

        Forberedelser

        "Trenger du forberede deg da?" vil noen kanskje spørre. Utstyret ligger jo klar til bruk på kort varsel fra før. Og sannsynligvis kommer man omtrent like greit fra kurset uten å gjøre om pakningen, men personlig får jeg mer ro over meg når jeg pakker utstyret på ny osv. Selv om relativt få ting blir endret i prosessen.

        I den administrative orienteringen vi har fått i posten er det listet opp det vi må ha med oss. Og der står det "ta med alt utlevert utstyr", og så har de i tillegg en liste over hva som er viktigst av alt vi har utlevert. Det er greit å ha en liste å sjekke mot, for jeg har ikke en komplett liste over hvilket utstyr jeg skal ha hjemme. I tillegg er jeg nylig havnet i staben i mitt HV-område (er jo derfor jeg skal på kurs), og har tidligere bakgrunn fra oppklaringslag. Så har vi ikke fått noen dagseddel, så jeg aner ikke når eller om vi skal ha feltøvelse med overnatting. Dermed pakker jeg slik at jeg på kort tid kan ha min gamle pakningplan for oppklaring klar.

        Jeg pakker i 3 kolli: Stridssekk, bag/sekk og skipssekk. (Alle utlevert.)

        I stridssekken har jeg tøy til et skift av alt, samt regntøy etc. Det er noe plass til overs til lagsutstyr og eventuelt mat. Denne sekken skal i utgangspunktet være nok om man ikke skal overnatte. Denne drar jeg rundt de fleste steder, det er dermed et poeng å ikke ta med for mye heller. Alt pakkes vanntett.

        I bag/sekk (vet ikke helt hva jeg skal kalle den, bag som kan bæres på ryggen. Dog ikke over lengre distanser.) har jeg det som trengs i lagstelt ++. I praksis får jeg resterende utstyr ned i denne om jeg vil. Jeg bruker dog noe av plassen til privat utstyr, i denne sammenheng Jet Boil, litt snacks, lommelykt, batterier, toalettsaker, osv. I den administrative orienteringen er det presisert at vi må ha med pent sivilt tøy til festmiddag, dette går selvsagt ned i bagen.

        I skipssekken har jeg utstyr jeg ikke har tenkt å ha på meg ved oppmøte, men som kan komme på ved senere anledning, samt utstyr som jeg ikke skjønner hvorfor vi fortsatt har. Det betyr at restene av kryssreimene ligger der f.eks. I og med at værmeldingen sier plussgrader så er Anna også å finne her. Teltduk m.m. er også her. Vernemaske og hjelm er på toppen, da disse nok kan tenkes å måtte benyttes. (Dette er nok en uvane fra oppklaringsbataljonen, hjelm og vernemaske bak fiendens linjer gir ikke så mye mening.)

        Har også pakket med mobillader og nødlader til mobil. Man må jo holde seg oppdatert på omverden. Jeg har også med skrivesaker, selv om jeg forventer å få utlevert det nødvendigste. Jeg liker MIN penn. Har også en mappe med de reglement jeg har fått hendene mine på så langt, vi skal tross alt lage læringsopplegg og antar at det blir trangt på rommet med alle reglementene.

        Videre er alt utstyret kontrollert, kjipt å stå i skauen med sovepose der glidelåsen ikke virker. (Been there, done that.) Også greit å dobbelsjekke at feltuniformen og stridsvesten har de nødvendige tingene på rett sted. F.eks. at vindvotter med stikket votte inni er i Donaldlommen. Er hørselvernet tilstede og i orden? Er alle brilleglassene tilstede? Er det glasset jeg mest sannsynlig trenger satt på? Osv.

        Siden verden nå er slik at jeg har sluttet å vokse oppover, men at faren er tilstede for at jeg vokser i bredden så sjekker jeg også at ting passer sånn noenlunde. Konklusjonen er at feltbuksa bør byttes. Har hatt den siden 2003, og det er vel bare å innse at den strammer litt nå. Dessuten har den bare en sidelomme og det har oppstått et luftehull for kronjuvelene. Dersom det passer seg slik bytter jeg også feltjakka, den er korrekt størrelse enda. Men den mangler HV-merke, og jeg er ikke flink å sy.

        Siden jeg er på vei inn i reperasjonsalderen, så må også nødvendig medisiner og utstyr pakkes med. Har fremdeles ikke lært meg å bruke linser, så de billige brillene blir med. Har lov å kjøre bil uten briller, så det er ikke så galt. Men i klasseromssituasjoner er briller kjekt å ha, under feltforhold blir de i etuiet sitt.

        Det var litt om fysiske forberedelser. Så må man også forberede livet rundt seg selv på at man er borte en uke, og at man kanskje ikke kan ta telefonen når det passer andre å ringe. Har fått gjort avtale med mor og far om pass av guttungen, og testament er skrevet (ok, det var en spøk). Arbeidsgiver er påmint om at jeg er borte, og skyllebøtte over at jeg burde komme meg ut av HV er mottatt.

        Værmeldingen er lest, og man er forberedt på å bli våt, veldig våt. Kaldt hadde vært å foretrekke på denne årstiden. Kurskatalogens beskrivelse av kurset er lest, administrativ orientering er lest og man forsøker å skru hodet et par hakk i grønn retning.

        Nå er det bare å laste opp i bilen og kjøre avgårde til leiren. Note to self: Husk innkalling og ID.
        TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

        Comment


         #9
         Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

         Hvis det ikke er for sent; Ta med laptop! Det var vel det jeg brukte mest på GKL, både til selve kurset og selvfølgelig etter tjeneste.

         Ellers; Flytt hjelmen opp noen hakk. Skal du være leder må du være et godt forbilde for soldatene dine, og hjelm en del av sikkerhetsutstyret ditt. Mulig jeg tar feil, men jeg mener at hjelm, hørselvern og briller er krav på skytebanen nå om dagen.
         - Don't confuse enthusiasm with capability

         Comment


          #10
          Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

          Ikke for sent. Hadde planlagt å ta med iPaden for å skrive her på kveldene om det blir tid. Men drar med mini-laptopen og en USB-minnepinne også nå. Takk!

          Hjelmen er øverst i skipssekken. Den er der fordi den ikke skal på hode ved oppmøte, og har ingenting i stridssekken og bagen å gjøre. Forøvrig er nok ikke hjelm krav på skytebanen ved bruk av personlig våpen, men dersom vi skal prøve RFK eller annet som sier bang ikke bare pang så trengs det vel.
          TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

          Comment


           #11
           Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

           Jeg håper dere får øvingsapparat (altså en avdeling vanlige HV-soldater dere skal instruere og lede) på kurset. Det hadde vi på troppssjefskurs I og II (men ikke på GKL og Troppssjefskurs III). Jeg syntes det ga mye mer erfaring å skulle instruere (troppssjefskurs I) eller lede (troppssjefskurs II) vanlige HV-soldater du ikke kjente, enn bare å instruere og lede de andre kurselevene. Dessuten får man jo brukt mer av tiden til selv å instruere eller lede, enn hvis kurselevene skal rotere på å gjøre det for hverandre.
           At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

           Comment


            #12
            Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

            Første dag

            Oppmøte 09.00, standard start med skjema for lønn og registrering. Oppdeling i grupper, vi ble 7 stykk på hver gruppe. Jeg er på en gruppe med veldig variert bakgrunn, et tverrsnitt av HV på mange måter. Her finnes kompetanse på veldige mange områder, både militært og ikke minst sivilt.

            Buss til et sted med plass til alle i en sal. Der ble det kort innføring om HV og vårt distrikt, ingenting revolusjonerende for de som følger litt med. Litt omtale av de nye sersjantene, og vi har fått hilse på kommandersersjanten. E-brief ble det også. Deretter gjennomgang av hva som skal skje på kurset, og en gjennomgang av det vi hadde lært fra E-lærings modulen.

            Tilbake i leir var det tid for middag, panert svin og ris. Helt ok. Så har vi brukt kvelden på gruppeetablering. HV har et ganske godt opplegg for arbeid i grupper, man kommer raskt igang. I alle fall de gruppene jeg har vært på har fungert veldig godt, og vi får fort en veldig god tone.

            Et av temaene i gruppa var fordeling av leksjoner og å sette opp tidspunkt for de ulike leksjonene. Vi skal alle ha 3 leksjoner hver valgt fra en liste på 25 temaer som alle er aktuelle for HV. Temaene er varierte, men alle godt innenfor det en lagfører kan få ansvar for å instruere sitt lag i. Jeg legger ikke ut en liste over temaene, da noe av poenget med kurset også er forberedelsene til en leksjon.


            Sent from my iPad using Tapatalk
            TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

            Comment


             #13
             Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

             Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
             Jeg håper dere får øvingsapparat (altså en avdeling vanlige HV-soldater dere skal instruere og lede) på kurset. Det hadde vi på troppssjefskurs I og II (men ikke på GKL og Troppssjefskurs III). Jeg syntes det ga mye mer erfaring å skulle instruere (troppssjefskurs I) eller lede (troppssjefskurs II) vanlige HV-soldater du ikke kjente, enn bare å instruere og lede de andre kurselevene. Dessuten får man jo brukt mer av tiden til selv å instruere eller lede, enn hvis kurselevene skal rotere på å gjøre det for hverandre.
             Det er ikke noe øvingsapperat på dette kurset i alle fall. Vi instruerer for hverandre.


             Sent from my iPad using Tapatalk
             TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

             Comment


              #14
              Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

              Det var synd, øvingsapparat syntes jeg ga et større utbytte.
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Comment


               #15
               Sv: Grunnkurs lederskap - dag for dag

               Jeg lurer på, hvis det er veldig lenge siden man var i forsvaret, har man problemer med å følge kurset da? Hvor mye forkunskaper fra forsvaret trengs? kanskje vansklig å svare på, men lurer av personlige grunner. skal på kurs selv om føler kanskje jeg mangler litt kunskap.

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 649
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 649
               Kunngjøringer fra ledelsen
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Kommentarer fra rekkene
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 446
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 446
               SlakaBall
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
               Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
               2.454 41.994
               Rittmester
               Livet i tjeneste
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               S-1 2. Utdanning og tjeneste
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.858
               65 2.858
               Underforum:
               S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 492
               30 492
               S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               S-2 1. Generelle nyheter.
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.827
               S-2 2. Etterretning
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.350
               395 28.350
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.882)
               Tema: Asia (102/4.213)
               S-2 3. Sikkerhet
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               S-2 4. Nyhetsfeed
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 204 Innlegg: 259
               204 259
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.549 Innlegg: 62.548
               2.549 62.548
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (564/17.508)
               S-3 2. Totalforsvaret
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               S-3 3. Ledelse
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 177
               Nyeste innlegg: Ledelse
               9 177
               Rittmester
               Ledelse
               S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.277
               109 10.277
               S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.070
               93 6.070
               S-5 3. Militærhistorie
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.511
               Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
               411 10.511
               Underforum:
               S-5 4. Veteranforum
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               S-6 1. Fagforum Samband
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               S-6 2. Tekniske forum
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 170 Innlegg: 3.017
               170 3.017
               Markedsplassen
               Kjøp og salg
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Milforums testarena
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedriftspresentasjoner
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X