Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Heimevernet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av «Sjef HV-09»
  Kjære alle, her kommer ukens oppsummering for HV-09.

  Først og fremst vil jeg takke G1 seksjonen vår for meget godt og viktig arbeid over lang tid og gode resultater. Denne uken har vi fått yrkestilsatt tre av våre medarbeidere i distriktsstaben i militære stillinger, alle tre er tilsatt fra og med 01 august i år som yrkesbefal (T60) i OR-stillinger!
  Gratulerer til Morten, Øystein og Peter! I tillegg har jeg gleden av å ønske Robert Storsletten velkommen til HV-09, Robert hadde jeg gleden av å ha som befalselev og så befal i avdelingen min på GSV.
  Så har vi fått oss en dag på skytebanen og skutt feltskyting på lange hold (211m-340m), det er gått og se at disatriktsstaben er i stand til å lage hull i pappen på litt avstand også. HV-område 210 har også hatt befalsskyting på skytebanen denne uken med frivillig oppmøte – bra tiltak JT!

  Denne uken har vi, sammen med FLO, takket av en hedersmann i FLO RLL Vest, Ove Bergo, som nå går over i pensjonistenes rekker. Ove tilhører «vår avdeling» i FLO og er en ekte del av HV-familien. Han startet sin tjeneste som rekrutt i HV-kompaniet på Ulven i 1970, og har tjenestegjort siden i HV-09 og deretter i FLO RLL Vest. Vi slipper han ikke helt, og han vil støtte HV-09 i årene fremover som pensjonist.

  Vi har gjennomført HV-09 kjernegruppe møte (ledelse og seksjonssjefer) for å justere virksomhets- og gjennomføringsplanen vår. Planen har fire års horisont, men hovedfokus lå på justeringer for 2021 pga endringer av aktivitet dette året.
  Kjernegruppemøtet ble gjennomført ute på Herdla.
  Så har jeg hatt sjef-til-sjef dialog med sjef HV for å gi min anbefaling og motta styringssignaler for resten av 2020 og konsekvenser for 2021. Norge står i en vanskelig økonomisk situasjon. Feriepengesaken, endrede valutakurser og nedgang i verdensøkonomien, oljekrisen og Korona-støtte gjør at Forsvarets økonomi treffes hardt. Forsvaret må ta sin del av regningen for fellesskapet, derfor har vi fått betydelige kutt i budsjettene.
  Hva betyr nedtrekket for HV-09? Jo det betyr at vi planlegger med at all områdetrening i 2020 kuttes. Det er hverken penger til ordinær trening eller kadre i HV-områdene i år.
  16 juni gjennomfører vi et sjefsmøte i HV-09. Da skal vi i fellesskap se på om det er mulig å gjennomføre noe aktivitet som f.eks planlagte møter med totalforsvaret og kommuner, skytedager, kartøvelser eller andre ting. Vi skal også legge en plan for hvordan vi skal få koblet nytilført personell med sitt område innenfor de rammene vi har.
  Rundt Sankthans (23. juni), forventer vi at vi får de endelige føringene om økonomi fra sjef HV.
  Men signalene jeg har fått, og det vi planlegger med er altså å kansellere all ordinær trening i hv-områdene.
  Vi planlegger med øvelse Bjørgvin for hele distriktsstaben i høst, og vi planlegger med at ISTY skal trene noe utover i 2020. Endringer og reduksjon i aktivitet kommer som følger av føringer fra Forsvaret sentralt.
  I tillegg vil HV-09 gjennomføre planlagte sjefsmøte med område ledelsene for å planlegge 2021 og fremover, vi vil støtte Bjørn West marsjen i august, og gjennomføre distriktsmesterskap i skyting ut på høsten. Flere detaljer vil områdesjefene komme ut med etter hvert.

  Uansett er jeg sikker på at med den svært gode operative statusen vi har i HV-09, så tåler vi en slik svingning i år! For 2021 så planlegger vi med å være tilbake «på normalen» igjen, men årlig trening for alle, samt 3-4 befalskurs gjennom året.

  Ha en riktig god helg alle sammen!
  Legg spesielt merke til at ALL områdetrening i 2020 utgår, både vanlig og kadre. Så lenge varte løftet om HV-øvelse hvert år. Skal 2020 bli et nytt «hvileskjær» år?

  Leave a comment:


 • Din_Laban
  replied
  Ta tak i noen av de som har vært grenaderer og i feltavdelinger, og start opp en seleksjon over tid. Jeg har tro på at belønning i form av kurs og en korporal-stige vil kunne finne kandidater til befalstillingene man mangler personell til. Jeg registrerer at tidligere grenaderer og personell med utenlandserfaring kan være godt egnede kandidater til nestlagfører og lagfører stillingene. De har mer fartstid, mer erfaring men trenger noen ganger å bli skjøvet fram slik at de blir villige til å ta mer ansvar. Nå er ikke det jeg sier nå helt i tråd med antallet dager HV har til planlegging og øving, men jeg kunne godt tenkt meg at man hadde kalt inn visekorporaler og korporaler til befalsdager. Man kunne sett for seg at et par ekstra dager med gjennomgang og øving i stridsteknikk faktisk ville gitt et bedre grunnlag for å trene det øvrige personellet i strukturen når de rykker inn.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Realkompetanse på ledelse og pedagogikk fra det sivile er selvfølgelig et pluss, men man må huske at en lagfører skal kunne lede et lag i de stidsteknikker som er akutelle, og også i utdanning gjøre ting man ikke gjør sivilt, f.eks. instruere i skyting. Man må ha krav om grunnleggende og videregående lagførerkurs for lagførere som ikke har befalsutdannelse fra forsvarsgrenene.

  Mer generelt, både for HV og andre reservestyrker, spesielt da det ser ut til at gjenoppbygging av mer reelle og organiserte reservestyrker i Forsvarsgrenene vil komme: Nedleggingen av tradisjonelle befalsskoler og UB-kurs gir et stort problem for vedlikeholdet av HV og andre reservestyrker. Det evindelige gnålet om at det var et forferdelig sløseri fordi flertallet ikke fortsatte i forsvaret etter plikttjenesten og forsvant ut i det sivile helvetet for godt, er jeg litt lei av. De ble ikke bare sivilister, de ble reservebefal/offiserer med verneplikt til 44/55 år. At man så på utdanningsordninger kun med øye for stående styrker, uten i det hele tatt å vurdere hvordan HV og andre reservestyrker skulle få tilstrekkelig antall befal og offiserer av tilstrekkelig høy kvalitet, synes jeg var en absurditet. Selvfølgelig må man ta imot med åpne armer alle som slutter ved f.eks. 35 års alder, men er det nok? Så må det også gjøres attraktivt nok å ta kvalifiserende kurs i HV, slik at de beste kandidatene vil ta dem og bli HV-befal.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  HV mangler 1000 lagførere med riktig utdannelse: https://forsvaretsforum.no/heimevern...annelse/123319

  Jeg er noe skeptisk til at man skal klare å dekke dette gapet allerede i løpet av neste år.

  Følgende setning i artikkelen kan likevel gi grunnlag for både håp og bekymring: "– I tillegg har mange av disse relevant sivil ledererfaring. En vurdering av realkompetansen til den enkelte er derfor også et av flere virkemiddel for å lukke dette gapet."

  Håp, fordi det kanskje betyr at HV vil vektlegge sivil kompetanse i større grad. Bekymring, fordi man ikke bare kan si at en som har gjennomført et prosjektlederkurs på BI automatisk skal bli lagfører. Og gitt Forsvarets hang etter å spare penger, kan det være en fare for lettvinte løsninger.

  Leave a comment:


 • Znuddel
  replied
  Sitrap på søksmålet:

  Aleksander Gudmundseth tok ut søksmål mot Staten v/ Forsvarsdepartement ved stevning til Sør-Trøndelag tingrett den 15. april 2020. Søksmålet gjelder krav på feriepenger for tjeneste som innsatssoldat i Heimevernets innsatsstyrker. Staten har frist for tilsvar 8. mai 2020. Gudmundseth har bedt retten ta stilling til om søksmålet kan gjennomføres som gruppesøksmål, slik at også andre innsatssoldater i Heimevernet kan få avgjort sine tilsvarende krav.

  De har bedt retten om å fastsette at hvert enkelt gruppemedlem skal ha ansvar for sakskostnader begrenset oppad til NOK 1 500. Dette beløpet omfatter sakens behandling for potensielt tre rettsinstanser.

  Befalets Fellesorganisasjon har også besluttet å stille som garantist for dekning av deler av sakskostnadene dersom Staten vinner frem i tingretten.

  Dersom Staten ikke begjærer fristutsettelse for å innlevere sitt tilsvar til stevningen, antar de at retten kan godkjenne gruppesøksmålet før sommeren. Dersom Staten ikke anker denne avgjørelsen, antar de at gruppesøksmålet vil kunngjøres umiddelbart, med frist for påmelding som gruppemedlem i
  september/oktober og påfølgende behandling i retten før jul.

  Dette kan imidlertid endre seg.

  Dersom retten avgjør at saken ikke skal behandles som gruppesøksmål, vil personell som ønsker å forfølge sine krav i utgangspunktet måtte reise individuelle saker.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Opprinnelig skrevet av aquila Vis post
  ...så usikker hvor mye ekstra ansvar det innebærer.
  Aner ikke når det gjelder koordinering, samarbeid, osv. Men, disse områdene er vel såkalt forsterkede distriktet hvilket blant annet medfører at disse har et militærpolitiområde, to san.tropper i stabsområde (mulig også dobling av andre spesialisttropper) til forskjell fra øvrige distrikt. Også er der vel kun disse forsterkede distriktene som har fått lov til å beholde HV-ungdom.

  Leave a comment:


 • Cardking
  replied
  https://forsvaretsforum.no/heimevern...XhWW6qrIFToFLg

  Forsvarsdepartementet saksøkt av soldat i innsatsstyrkene

  Flere hundre skal ha forhåndsregistrert seg i et gruppesøksmål. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ønsker nå å invitere representanter fra Heimevernets innsatsstyrker til et møte.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post

  Mon tro helt tilfeldig at det noenlunde matcher distriktskommandoene DKØ, DKV, DKT og DKN, henholdsvis?
  Enda mer siden DKS og DKV ble slått sammen i 1995 til DKSV, som så, i likhet med de øvrige distriktskommandoene, og de territorielle regimentene (som inntil da hadde det territorielle ansvar) ble nedlagt i 2002. Det var da HV-distriktene fikk territorielt ansvar.

  Før 2002 ville forresten heller ikke HV-distriktssjefene ha kommando over sine HV-områder ved mobilisering/krig. HV-avsnittene ville kommandomessig (unntatt i Stor-Oslo, der de ville være underlagt SOFA) være direkte underlagt de territorielle regimenter (før 1995 Forsvarsdistriktene i Sør-Norge, Landforsvarene i Nord-Norge), mens HV-distriktssjefene ville inngå i TR-staben. Så ansvaret til HV-distriktssjefene ble sterkt øket fra 2002. En sidebemerkning: HV-avsnittene kunne være på over 1000 mann (det var ,mitt, HV-024), men avsnittssjefene var alltid majorer (i 10% fast deltidsstilling).

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Er det standard nå at HVs distriktssjefer er oberst? Før var bare sjefen for HV02 oberst, de øvrige var oberstløytnanter. Og det var fordi Sjef HV02 (gamle HV02, før sammenslåing med HV04) ved mobilisering også var sjef for SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, en underkommando av FDI 4/JAR, som ville ha kommando over alt landforsvar (Hære og HV) i nærforsvaret av Oslo (i kommunene Oslo, Oppegård, Nesodden, Asker, Bærum, Røyken og Hurum).
  HV-distriktene er delt inn i regioner eller hva de nå kaller det. Lederen for hver "region" er oberst, de øvrige er oberstløytnanter. Jeg vet i alle fall at sjef HV-08 er leder for en "region" som også omfatter i alle fall HV-09. Så sjef HV-08 er oberst, mens sjef HV-09 er oberstløytnant. Jeg har hørt utrolig lite om disse "regionene" de siste årene, så usikker hvor mye ekstra ansvar det innebærer. I en periode hadde vi tildels felles kurs med HV-09 og vel HV-11.

  Sjef for HV-distrikt er såvidt jeg har skjønt nå likestilt med å være bataljonssjef i karrièreplanene.

  Nå er jeg ikke spesielt tilhenger av gradsinflasjon, men distriktssjefene i HV er territorielsjef og sjef for ganske store styrker i krig/krise. I hverdagen er de dog sjef for veldig få. Ved full oppsetting er sjef HV-08 sjef for omtrent 4200 soldater (27 områder og 2 innsatsstyrker), mot 35 militære og 2 sivile til vanlig. Sånn helt tilfeldigvis er antall soldater ikke langt unna Brigadens styrke.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av Lille Arne Vis post
  Sjefene i de såkalte regionsdistriktene (02, 08, 12 og 16) er oberst/kommandør, de andre er fortsatt oberstløytnant/kommandørkaptein. Sånn har det vært i godt over ti år nå.
  Mon tro helt tilfeldig at det noenlunde matcher distriktskommandoene DKØ, DKV, DKT og DKN, henholdsvis?

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Sjefene i de såkalte regionsdistriktene (02, 08, 12 og 16) er oberst/kommandør, de andre er fortsatt oberstløytnant/kommandørkaptein. Sånn har det vært i godt over ti år nå.

  Leave a comment:


 • hvlt
  replied
  Er det standard nå at HVs distriktssjefer er oberst? Før var bare sjefen for HV02 oberst, de øvrige var oberstløytnanter. Og det var fordi Sjef HV02 (gamle HV02, før sammenslåing med HV04) ved mobilisering også var sjef for SOFA, Stor-Oslo Forsvarsavsnitt, en underkommando av FDI 4/JAR, som ville ha kommando over alt landforsvar (Hær og HV) i lokalforsvaret av Oslo (i kommunene Oslo, Oppegård, Nesodden, Asker, Bærum, Røyken og Hurum).

  Edit: Raskt kikk på hv.no viste at sjefene for HV02, HV08, HV12 og HV16 er oberster/kommandører, de øvrige er oberstløytnanter/kommandørkapteiner.

  Leave a comment:


 • Eeo
  replied
  https://forsvaret.no/hv/aktuelt/ny-sjef-i-hv-12


  Ny sjef i HV-12

  Oberst Jens Christian Junge blir ny sjef for 5500 trønderske HV-soldater. Det ble «avløsning i fremste linje» på grunn av Korona-situasjonen, og en enkel seremoni i ordresalen på Værnes.

  ​Den nye Sjefen for Trøndelag heimevernsdistrikt 12 er offiser i Hæren, og har bred operativ erfaring og militær utdanning. Han kommer nå fra stilling i Forsvarsstaben. Oberstløytnant Egil Haave trer av som fungerende sjef.

  Leave a comment:


 • mailman
  replied
  Det blir et gruppesøksmål.Det vil komme info fra områdeutvalgene om hvordan man melder seg på om ikke så lenge.
  Påmeldingen til dette vil gå via utvalgene.

  Leave a comment:


 • EivindM
  replied
  Opprinnelig skrevet av essal Vis post
  Aleks er Hovedtalspersons i Innsatsstyrkene. Altså "HTV". Dette er det arbeidet de har gjort. Hvordan StyrkHV ble "offisiell mediekanal" for søksmålet kan en undres over eller lage noen saftige konspirasjoner om hvis en vil. Jeg har derimot absolutt ingen tvil om at Aleks vil styre dette på en ryddig måte på vegne av de som måtte bli med, til tross for caps lock innlegg og alt annet StyrkHV måtte finne på.
  Personlig har jeg meldt interesse for å delta, men samtidig sagt at det er under sterk tvil nettopp pga. StyrkHV sin innblanding. Så får vi se hva som kommer av videre info...

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
  Det samme med lønnsoppgjør...
  Når det til slutt materaliserer seg...

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Ja, neste ordninære statsbudsjett skal bli spennende. Det samme med lønnsoppgjør...

  Leave a comment:


 • hvorre
  replied
  Opprinnelig skrevet av cwo-kp4 Vis post

  Mot eller for en lov? Sånn for å kverulere.

  Skille
  Om jeg har regnet riktig så kan største parten av den engangsutbetalingen for 15år med feriepenger dekkes ved å ikke trene/øve Innsatsstyrkene i ett år.
  Covid-19 har jo i så måte gitt Staten en gavepakke..

  Leave a comment:


 • aquila
  replied
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Mulig at aquila har mer informasjon om dette, men jeg har skjønt det slik at staten jobber mot en lov som skal gi en endring på området.
  Det er lenket til forslaget om å lovfeste at man ikke har rett på feriepenger ovenfor. Dette kom faktisk før høyesterett sa sitt.

  Jeg ser av innkomne merknader at det har vært en aldri så liten kampanje. Veldig mange av innspillene er likelydende.

  Leave a comment:


 • Cardking
  replied
  https://www.regjeringen.no/no/dokume...ten/id2690598/

  Bare å lese dette ^

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  staten jobber mot en lov som skal gi en endring på området.
  Mot eller for en lov? Sånn for å kverulere.

  Skille
  Om jeg har regnet riktig så kan største parten av den engangsutbetalingen for 15år med feriepenger dekkes ved å ikke trene/øve Innsatsstyrkene i ett år.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Mulig at aquila har mer informasjon om dette, men jeg har skjønt det slik at staten jobber mot en lov som skal gi en endring på området.

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
  Nå ønsker jeg at HV får mest mulig trening og resurser for å løse sitt oppdrag på lik måte som jeg ønsker det samme til alle våpengrenene men det kan ikke gå på bekosting av regler og lover i samfunnet.
  Og her er jeg på ingen måte uenig. Men med en forutsetning om samme økonomiske rammer så vil det naturligvis måtte ha påvirkning på noe annet. Da er det to løsninger som jeg personlig ser og det er enten å redusere antall øvingsdøgn, eller ta inn færre soldater til oppkledning i den perioden hvor utgiften er størst.

  ------------------------------------------------------
  Tar man et eksempel:
  En innsatssoldat OR1+ (gammeldags korp) koster 204kr i seks døgn, og 1176 per døgn etter dette i lønnsmidler (unntatt arbeidsgiveravgift)
  Legger vi på omtrent 300kr i kost og losji (1 DOS FR koster isj 300kr), og legg til et par kroner i diverse utgifter så kommer man opp på isj 1500.- per døgn

  6.000.000 i ekstra utgifter i året tilsvarer 4000 øvingsdøgn (fom dag 7).
  -------------------------------------------------
  Banalt sagt så kan den ekstra utgiften spares inn ved å ta ett Ø-døgn fra I-styrkene totalt sett.

  Nå husker jeg ikke kostnaden for PBU leie i farten (og den er sikkert gradert uansett) så det regnestykket skal jeg ikke prøve meg på.

  Kilde:
  https://forsvaret.no/tjeneste/okonomi-under-ovingar

  Leave a comment:


 • Cardking
  replied
  Opprinnelig skrevet av cwo-kp4 Vis post
  80-90 millioner i engangsutbetaling i feriepenger siden 2006, og 6 millioner årlig etter det. Det må jo komme fra et sted, og som nevnt tidligere, jeg frykter at HV selv må dekke inn dette. Tatt i betraktning at lønn og PBU normalt er størst kostnad ellers, så da er det lett å trenke seg hvor det kan "interneffektiviseres".

  Vil da også minne om at forsvaret i forslaget til LTP selv skal effektivisere og spare 2 mrd kroner innen 2024.
  https://forsvaretsforum.no/langtidsp...en-2024/121944
  Nå kan det ikke være slik at man skal spare på å ikke følge loven Stortinget har vedtatt, selv om det suger like mye som å betale restskatt.

  Leave a comment:


 • Pinch
  replied
  Mulig det må gå på bekostning av noe men det som er klart er at Forsvaret kan ikke bare tegne opp en firkant som er unnlatt normal lover og regler rundt skattbar inntekt.

  Nå ønsker jeg at HV får mest mulig trening og resurser for å løse sitt oppdrag på lik måte som jeg ønsker det samme til alle våpengrenene men det kan ikke gå på bekosting av regler og lover i samfunnet.

  For å trekke en parallell som er mulig litt stråmann men blir som om en skulle løse finansiering av helsevesenet med å bare bestemme at sykepleiere og leger ikke skal få overtidsbetalt.


  det som jeg er mest overrasket over er med alle de millionene som er gått til jurister og konsulenter i Forsvaret de siste 15 årene har ingen reiste faren med å bare «bestemme» at denne skattbare inntekten ikke skal være som annen skattbar inntekt i resten av samfunnet.

  Leave a comment:


 • cwo-kp4
  replied
  80-90 millioner i engangsutbetaling i feriepenger siden 2006, og 6 millioner årlig etter det. Det må jo komme fra et sted, og som nevnt tidligere, jeg frykter at HV selv må dekke inn dette. Tatt i betraktning at lønn og PBU normalt er størst kostnad ellers, så da er det lett å trenke seg hvor det kan "interneffektiviseres".

  Vil da også minne om at forsvaret i forslaget til LTP selv skal effektivisere og spare 2 mrd kroner innen 2024.
  https://forsvaretsforum.no/langtidsp...en-2024/121944

  Leave a comment:


 • Signal_m
  replied
  Opprinnelig skrevet av Cardking Vis post
  Om årlig merkostnad på feriepenger på skarve 6 millioner er nok til at man må legge ned innsatsstyrken så får de bare gjøre det.

  Blir fint med nye kjøretøy og pbu i diverse utrykkningsområder romdtom i landet da.
  Tyst, tenk om en byråkrat scroller innom her på jakt etter steder å interneffektivisere i LTP. Du setter griller i hodet på folk!

  Leave a comment:


 • Cardking
  replied
  Om årlig merkostnad på feriepenger på skarve 6 millioner er nok til at man må legge ned innsatsstyrken så får de bare gjøre det.

  Blir fint med nye kjøretøy og pbu i diverse utrykkningsområder romdtom i landet da.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  I likhet med Cwo har jeg mine tanker om økonomien til HV oppe i det hele, og lurer litt på om hva som kommer til å skje fremover. Kommer vi til å se en nedleggelse av innsatsstyrkene, eller en endring i lovverket slik at staten "slipper unna" med å betale mindre? Kanskje en kombinasjon?

  Leave a comment:


 • opshunter
  replied
  Det ryktes om at det vil koste ca 100 000 pr rettsak. så viss det blir 3 runder, blir det ca 300 000, og viss 1000 stk er solidarisk, blir det 1 stk shell burger med drikke pr rettsak. Dette vil til og med "ferske" ISTY soldater kunne støtte dei gamle med.

  Leave a comment:

Fremhevede emner

Collapse
 

Forsvarets jobbsøkerregister

Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

COVID-19 virusutbrudd

En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
Mest sannsynlig...
 

Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

Forsvaret i NATO

Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
 

Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
 

Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Tema: Cyberforsvaret

Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...

Donasjoner

Collapse
Working...
X