Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Tema: Heimevernet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Om vi tar et skritt tilbake.

  Så benytter HV i dag systemer som trenger sine egne basestasjoner, så sårbarheten er tilstede der. Ikke den samme sårbarheten, men en sårbarhet.

  Det er anbefalt fra FFI at forsvaret skal utvikle sin egen 4G. Noe flere andre forsvar jobber med. Ofte med basestasjoner på kjøretøy.
  Er det da en mulighet å la sivile telefoner koble seg opp mot dette?
  Er det lurt?
  Kan man skrive kode for operativ bruk som ""jailbraker" disse til halvtrygg mislpec?
  Om alternatiet til dette er jaktradioer*, som også trenger basestasjoner er dette da helt håpløst?

  Eller snakker man om å kjøpe milspec telefoner som kan fungere som egne releer, og er agnostiske på hvilket nett de sender over?

  Om man ser på moderne konflikter, så er ikke det slik at man kan stole på mobilnettet, men overraskende ofte så fungerer det, etter MH 17 så sto opprørerne rundt flyvraket og snakket i telefonen og delte bilder av pass på SoMe. På den annen side så har SBU offentliggjort opptak av russiske offiserer som snakker med hverandre over mobil.
  Om man har mobiltelefoner som kan sende krypterte meldinger over sivilt nett så gjør dette at man har et lag til med kapasitet i løken.

  At telefoner generelt lades over kommersielt tilgjengelige løsninger så gjør det bruken mer uavhengig av sentral forsyning og man blir mer robust.
  Vi lever i en verden hvor alle biler har lademulighet eksempelvis.

  * Så godt som alltid produsert i Kina.
  SBU?
  Si vis pacem, para bellum

  Kommentér


  • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

   Sluzhba Bezpeki Ukraiini, den ukrainske sikkerhetstjenesten.
   "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
   - Dmitrij Boltenkov

   Kommentér


   • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

    Stikkordet er PACE.

    PACE - Communication Plan
    (Wikipedia)

    PACE is an acronym and methodology used to build a communication plan.[1][2] PACE stands for Primary, Alternate, Contingency, and Emergency means (i.e. technologies or systems) of communication.[3] The method requires the author to determine the different parties that need to communicate and then determine, if possible, the best four forms of communication between each of those parties. PACE also designates the order in which an element will move through available communications systems until contact can be established with the desired distant element(s).[4] Ideally each method will be completely separate and independent of the other systems of communication. For each method, the receiver must first sense which one the sender is using and then respond.

    A PACE-based Communication Plan exists for a specific mission or task, not a specific unit, because the plan must consider both intra- and inter-unit sharing of information. An organization may have multiple plans for different situations, activities, and/or partners.

    Per the US Army, a PACE Comm plan "designates the order in which an element will move through available communications systems until contact can be established with the desired distant element."[5]

    A PACE plan is not a frequency plan (which details frequency allocation and radio spectrum characteristics) or band plan (to avoid interference) or channel plan (which details which channels users listen/talk upon)[6] or deployment plan (which details the users' radios types and locations).


    Primary = the best and intended method of communication between parties.

    Alternate = another common but less-optimal method of accomplishing the task. Often monitored concurrently with primary means.

    Contingency = method will not be as fast/easy/inexpensive/convenient as the first two methods but is capable of accomplishing the task. Often (but undesirably) the receiver rarely monitors this method.

    Emergency = method of last resort and typically has significant delays, costs, and/or impacts. Often only monitored when the others means fail.
    Man bruker alle tilgjengelige bærer så lenge man har dem. Alt vil ikke alltid være nede i de forskjellige fasene av konfliktskalaen, derfor planlegger man i sambandsplanen med PACE slik at man kan håndtere bortfall av samband i perioder, områder, permanent eller midlertidig.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Kommentér


    • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

     Soldatutdanning til sivile fagspesialister

     Et helt nytt kurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) gjør soldater av vanlige folk på tre intensive uker.

     ​Kurset heter «grunnleggende soldatkurs» og er laget for de som har den sivile bakgrunnen HV trenger, men som mangler førstegangstjeneste. Dette kan være fagspesialister som ingeniører eller sykepleiere.

     https://forsvaret.no/hv/soldatutdann...agspesialister
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

      Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
      Stikkordet er PACE.
      Og jeg som et øyeblikk trodde du mente PACE-PACE, det "automanuelle" krypteringsutstyret i lommestørrelse som funker over omtrent alle kjente sambandsmiddel, antakelig også blikkboks-telefon.

      Men her var det altså samme akronym med litt annen betydning...

      Kommentér


      • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

       Ja det skal ikke være lett å ha kontroll på alle disse forkortelsene

       (Pocket-size Automatic Crypto Equipment)PACE
       Svolten og tyst, samband fyst

       Kommentér


       • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

        Bjørn West marsjen ble gjennomført 18 august.

        Marsjen arrangeres nest siste søndag i august - hvert år. Det er til minne om motstandsgruppa Bjørn West som holdt til i Masfjordfjella siste halvåret under andre verdenskrig. Marsjen går i området hvor de siste kampene i Europa fant sted.

        Tross dårlige meldinger stilte det totalt opp nesten 450 mennesker. To orginalmedlemmer fra opprinnelige Bjørn West og 61 frivillige fra dagens innsatsstyrke gikk marsjen. Taler ble holdt av fungerende NK Heimevernet Oberst Håkon Warø og Major Stian Gøransson fra FSK.

        I tillegg gjennomførte Innsatsstyrke Bjørn West et patruljeløp (Fredrik Kaysers minneløp) som gikk samtidig med marsjen. Dette ble delt i tre; løping, skyting og historiequiz. Det deltok 11 lag fra Bjørn West og et fra Forsvarets Spesialkommando. Konkurransen var jevn og hard, men endte heldigvis med knepen hjemmeseier.

        https://www.facebook.com/innsatsstyr...type=3&theater

        https://www.facebook.com/innsatsstyrkebjornwest/
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Kommentér


        • Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

         + deltakere fra HV09 sin områdestruktur...
         Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

         Kommentér


         • Sv: Tema: Heimevernet

          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • Sv: Tema: Heimevernet

           Men har vi så begrenset med de nye hjelmene at de som har Fgtj i HV må ha den gamle Ringstad hjelmen?
           Jeg kan jo kanskje skjønne det hvis tanken er at de skal ha det de kommer til å få i styrkestrukturen, men allikevel...

           Kommentér


           • Sv: Tema: Heimevernet

            Opprinnelig skrevet av navara Vis post
            Men har vi så begrenset med de nye hjelmene at de som har Fgtj i HV må ha den gamle Ringstad hjelmen?
            Jeg kan jo kanskje skjønne det hvis tanken er at de skal ha det de kommer til å få i styrkestrukturen, men allikevel...
            Det er ikke antallet, men at folk behandler den nye hjelmen som en stålpotte og så koster det avdelingen mer penger å leie en Ops-Core enn å leie en Cato potte.
            - Don't confuse enthusiasm with capability

            Kommentér


            • Sv: Tema: Heimevernet

             FFI offenliggjør i dag første delrapport fra prosjektet "Heimevernet mot 2030". Den første delrapporten heter "Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver", og kan lastes ned her.
             Last edited by hvlt; DTG 291521B Aug 19, .
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • Sv: Tema: Heimevernet

              Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
              FFI offwnliggjør i dag første delrapport fra prosjektet "Heimevernet mot 2030". Den første delrapporten heter "Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver", og kan lastes ned her.
              Har ikke rukket å lese den, men har gjort et par funn:

              Sammendraget gir en indikasjon på hva rapporten omhandler, men på et litt vel overordnet nivå:
              I de siste langtidsplanene for forsvarssektoren har Heimevernet bare i begrenset grad vært gjenstand for grundige faglige vurderinger. Stortinget har derfor bedt regjeringen om å innhente “en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver” (Utenriks- og forsvarskomiteen, 2017; s. 10). Denne rapporten er et bidrag til denne vurderingen. Studien er den første i en rekke av studier som ser på Heimevernet mot 2030. Denne rapporten skisserer en utviklingsretning mot framtidig rolle og oppgaver, mens testing av scenarioer, beregninger av behov, analyser av gap mellom dagens evne og framtidig behov og kostnadsberegninger kommer i senere studier.

              Siden denne rapporten skal inngå som et grunnlag for senere studier og være et grunnlag for offentlig debatt, er det et mål at den skal nå en større leserkrets enn den som allerede har god kjennskap
              til Heimevernet. Rapporten er derfor omfattende, men også inndeklt i klart adskilte deler, slik at det
              for eksempel går an å gå rett til analysen av trusler og mangler på side 127, eller til framtidig rolle
              og oppgaver på side 150.

              Vi ser på to problemstillinger i denne studien:
              1. Hva er de viktigste truslene Norge står overfor der Heimevernet kan tenkes å bidra, innenfor rammene av totalforsvaret?
              2. Hvilken rolle, og hvilke tilhørende oppgaver, bør Heimevernet ha i framtiden?

              For å svare på disse problemstillingene har vi benyttet et omfattende datagrunnlag bestående av tidligere litteratur og studier som berører samfunns- og statssikkerhet. I tillegg har vi sett på Heimevernets historie for å forstå hvorfor Heimevernet ser ut som det gjør i dag, og vi har gjennomført kvalitative intervjuer med 36 informanter i og utenfor Forsvaret.

              Vi konkluderer med følgende svar på problemstillingene:

              1. Et angrep på Norge primært med regulære, militære virkemidler er den farligste utfordringen for landet. Imidlertid mener vi at angrep som primært benytter irregulære virkemidler, som eksempelvis påvirkningsoperasjoner, cyberoperasjoner og terrorisme, er mest komplisert å oppdage og håndtere. Bedret situasjonsforståelse, bedret koordinering på tvers av sektorer og bedret evne til å motstå angrep over tid er viktige tiltak for å redusere sårbarheter og redusere faren for angrep med irregulære virkemidler. For å håndtere kriser i hele spekteret fra fred til krig sier vår analyse at det er behov for en militær reservestyrke.

              2. Heimevernet bør være en militær organisasjon som i dag, men i enda større grad innrettet mot utfordringer i gråsonene mellom fred og krig. Heimevernet bør være en generell reservekapasitet med evne til å yte relevant støtte til øvrige avdelinger i Forsvaret, politiet og andre sivile beredskapsorganisasjoner. Heimevernet bør være en distribuert, lokalt forankret organisasjon, plassert der tyngdepunktet av folk bor, i stand til å håndtere store, kombinerte og langvarige hendelser. De retningsgivende prinsippene for Heimevernet bør være fleksibel støtte, sivilt-militært samvirke og lokal forankring.
              Boks 8.1 er noe mere spisset:

              Click image for larger version

Name:	HV.jpg
Views:	2
Size:	120,8 KB
ID:	870006


              Og til slutt er det en veldig fin referanseliste med lenker.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér


              • Sv: Tema: Heimevernet

               Kan være jeg missforstår, men synes det lukter mer "sivilisering" av HV i denne rapporten, etter noen år nå med militarisering. Dvs mer fred/krise og støtte til andre aktører en Forsvaret, fremfor å trene på rent militære ferdigheter (bortsett fra i Nord). Personelig tror jeg det hadde hatt mer avskrekkende effekt å fortsette med fokus på militære ferdigheter.

               Lavintensitetet krig: videreutvilke håndtere irregulære virkemidler. Må enten bli scope creep og utvanning av det man trener på, eller spessialisering av enkelte grupper. Håper det er det siste.
               Objektsikring: samfunnsfunskjoner tilbake inne, da blir det tynt spredd utover slik det var før man strammet inn...

               Kommentér


               • Sv: Tema: Heimevernet

                Litt merkelig at Overvåking & kontroll ikke er med i tabellen under Territorielle oppgaver (TO).
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Kommentér


                • Sv: Tema: Heimevernet

                 Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                 Litt merkelig at Overvåking & kontroll ikke er med i tabellen under Territorielle oppgaver (TO).
                 Det står noe om det i teksten.

                 Forøvrig:
                 « Eventuelle behov Forsvaret har for overføring av reservestyrker for eksempel til en konvensjonell strid i Finnmark vil trolig heller bli bedre ivaretatt gjennom øvrige enheter i Forsvaret.»

                 Hvilke øvrige enheter? Om vi hadde en stor hær å ta av skulle jeg vært enig i mye av det som står i analysen. Problemet er at HV er den eneste kapasitet med litt mengde... jaja får håpe på en brigade til...

                 «Poenget med en generell styrke er ikke at alle skal gjøre det samme, men at det skal være betydelig mer fleksibilitet med tanke på disponering av mannskaper. I stedet for å trene en person til bare å være “geværmann 2”, kan denne personen trenes til å utføre et bredt spekter av oppgaver. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å trene evnen til å håndtere uforutsette hendelser.»

                 Klarer man med dagens tid å utdanne en område soldat til geværmann2?
                 Red det hverken blir fugl eller fisk

                 Kommentér


                 • Sv: Tema: Heimevernet

                  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                  Litt merkelig at Overvåking & kontroll ikke er med i tabellen under Territorielle oppgaver (TO).
                  O&K er vel i stor grad det ytre laget i løken "Objektsikring" nøkkelobjekt, og kanskje spesielt samfunssfunksjoner, og ikke minst aksebeskyttelse...?

                  Kommentér


                  • Sv: Tema: Heimevernet

                   Om 2 uker skal jeg ha min første Område øvelse etter gode 11 år i Isty; blir interessant å se både nivå på avdeling ved oppstart av øvelsen, fokus på trening vs oppdragsløsning og nivå på avdeling ved dimisjon 6 dager etterpå.

                   Skal innrømme at jeg frykter at fokus er å trene høyere nett sin ledelses struktur på å flytte brikker på kartet mens HV soldaten får mest trening på hvor mange burgere en klarer å spise surrende ved ett objekt.

                   Håpet var i starten at det ville være en uke med rulleringsposter på lag og enkeltmanns ferdigheter men det håpet vannes sakte ut har nå med ny info som kommer inn. Time will show som de sier.

                   Kommentér


                   • Sv: Tema: Heimevernet

                    Pinch:; Jeg kan jo ikke svare for ditt område, men i utgangspunktet skal vel treningskonseptet være at man trener enkeltmann i rammen av lag, så lag i rammen av tropp, og deretter tropp i rammen av område, hvert sitt år i en 3års syklus.
                    Så spørs det jo hvor i karusellen du kommer inn.
                    Men hvis du kommer inn til område etter 11år i iSty nå bør du jo minimum settes som lagfører i mitt hode...
                    Vi har som regel hatt rulleringstjeneste på lags og enkeltmannsferdigheter de første dagene og så oppdragsløsning den siste dagen. Men her gjør jo gjerne hvert område på sin måte. Hvis opplegget er helt håpløst er det bare å engasjere seg litt så er du brått et par nivår opp og kan få justert sikte

                    Kommentér


                    • Sv: Tema: Heimevernet

                     BSIN, LF 2Bn og 11 år LF ISTY så burde være kandidat for LF ja 🤩😅

                     Kommentér


                     • Sv: Tema: Heimevernet

                      Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                      BSIN, LF 2Bn og 11 år LF ISTY så burde være kandidat for LF ja 🤩😅
                      I "ganske mange" områder er det kandidat for Troppsjef/Tropssjt/områdesersjant

                      Kommentér


                      • Sv: Tema: Heimevernet

                       Opprinnelig skrevet av navara Vis post
                       I "ganske mange" områder er det kandidat for Troppsjef/Tropssjt/områdesersjant
                       Han har jo allerede Milforum-graden inne, så det er bare å konvertere den til HV-grad, og vipps er han troppssersjant.
                       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                       Kommentér


                       • Sv: Tema: Heimevernet

                        Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
                        Time will show som de sier.
                        Tvi tvi og lykke til!
                        Aldri mer 13

                        Kommentér


                        • Sv: Tema: Heimevernet

                         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                         Han har jo allerede Milforum-graden inne, så det er bare å konvertere den til HV-grad, og vipps er han troppssersjant.
                         Det bør være helt innafor. Er lettere å få grad i HV enn på Milforum [emoji23]

                         Kommentér


                         • Sv: Tema: Heimevernet

                          Det viktigste er ikke funksjon eller grad. Ei heller skal det forventes at nivået er så høyt områdestrukturen, noe som selvsagt kan skyldes manglende motivasjon hos den enkelte, men som oftest skyldes faktoren som uforskyldt ligger utenfor den enkelte soldat - treningsmengde. Jeg tenker at det skal forventes en del av den som bringer med seg kompetanse inn: Vilje til å dele kompetanse og heve nivået på sine medsoldater.
                          Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                          Kommentér


                          • Sv: Tema: Heimevernet

                           Simplex:: Helt enig. Min erfaring er at manglende nivå først og fremst skyldes treningsmengde. Og med liten treningsmengde, og tildels antikvarisk PBU blir også motivasjonen så som så hos endel. Samtidig ser vi at de nytilførte er godt motiverte og godt skolerte mannskaper, og at man av og til må ta tak i det ene råtne eplet i kurven som skaper dårlig stemning eller laber motivasjon. Spesielt kommer dette til overflaten nå som vi i stor grad går Back to basic, med stridstdriller, gjerne først gjennomført tørt på en gressplen, deretter i våt mose i skogen. For noen blir det da vanskelig å skjule at de har hata dette i 20år, og synes de to åra som gjenstår før fylte 44 virker endeløse. Og her har vi en vel så viktig oppgave som å utnytte kompetanse og egenskaper til "tilbakeførte innsatsfolk" , nemlig å finne den stillingen disse haterne trives i. Eller i værste fall, der de gjør minst skade.
                           På årets trening hadde vi et par gamle rever hvorav en har sett det som sin oppgave å bidra med null i laget, utover å snakke ned tjenesten. Etter at vi fikk overført de til oppvasken steg moralen i hele troppen opptil flere hakk.

                           Kommentér


                           • Sv: Tema: Heimevernet

                            Opprinnelig skrevet av navara Vis post
                            Vi har som regel hatt rulleringstjeneste på lags og enkeltmannsferdigheter de første dagene og så oppdragsløsning den siste dagen.
                            Det høres kjent ut, ja. Men for min del blir årets øvelse den første(!) på over 10 år hvor vi øver på vårt egentlige oppdrag, altså sikring av våre objekter. De siste ti årene har det vært øvd litt for mye på "generell" oppdragsløsning (og, IMHO, litt for mye repetisjon av enkeltmannsferdigheter, og for lite oppdragsløsning) på andre objekter og andre steder enn i eget område, og ett skarpt styrkebeskyttelsesoppdrag som heller ikke var i eget område, men i alle fall i eget distrikt...
                            Alt for mange øvelser har vært sentrert rundt Setermoen, som IKKE inngår i mitt område.

                            Kommentér


                            • Sv: Tema: Heimevernet

                             Problemet er jo ofte at garnisonene gjerne er godt rigget for rulleringstjenesten med skytebaner, klasserom, forpleining osv, og i din teig vil det kanskje fremstå som dårlig bruk av tid å bruke en halv øvingsdag på å forflytte til det faktiske objektet.
                             Men man skal ikke undervurdere effekten av å gå å gresse litt på objektet sitt. En jeg var sammen med på TrSjt kurset fortalte om den første HV-øvelsen han var på, da han kom ut som fersk lagfører til et godt gammelt lag med ringrever som hadde vært sammen i HV i 20år. De ankom objektet, lastet ut, og plutselig var hele laget borte. Og de var borte i et kvarters tid før de kom tilbake og da var hele objektet ferdig rigga. Der visste hver mann sin plass, og snubleblussene var rigget for mange år siden. bare å huke på bluss og tråd. På årlig trening kan det bli fryktelig kjedelig å dra ut på samme sted hvert år og rigge det samme, hvert år. Men skulle det bli dritt i vifta er det jo umåtelig praktisk at alle stillinger og inretninger på plass på 15min.
                             Samtidig som enkeltmannsferdighetene må sitte. Her har vi en vanskelig balanse hele tiden med vår knappe treningstid...

                             Kommentér


                             • Sv: Tema: Heimevernet

                              Som tidligere HV-befal fra 1990-tallet (gikk ut av rullene i 2006) er jeg litt forbauset over hvor mye man går i ring, man skal gjøre ting på nye måter, og etter 10 eller 20 år er man jamen tilbake igjen og gjør det slik man gjorde det for 20 år siden...

                              På 90-tallet og til begynnelsen av 2000-tallet var objektplanlegging det store, vi hadde for hver tropp helt faste objekter (selv om det av og til foregikk endringer), og vi som var troppssjefer brukte masse tid, til dels på fritiden, med å lage svært detaljerte objektplaner for hvert objekt, hvor alt var beskrevet i detalj, med kart og fotografier, vi hadde laget ferdigskrevne (og laminerte) postinstrukser for hver vaktpost etc. Mye tid ble brukt til å finpusse disse, og de var kommunisert oppover til HV-avsnitt, distrikt og territorielt regiment der taktisk-teknisk plan (TTP) ble utarbeidet og godkjent for hvert objekt, med nøyaktig beskrivelse av feltarbeider som skulle gjøres på objektet, forhåndsrekvirering av ingeniørstøtte til dette fra totalforsvarets ERU-tjeneste (Ekstraordinær Reparasjons- og Utbyggingstjeneste, dvs. sivile maskinentrepenørfirmaer etc. som skulle rekvireres av totalforsvaret ved beredskap) etc. Og vi hadde en objektøvelse på 24-48 timer på dette objektet som avslutning på alle "årets trening". Så, plutselig i 2004 skulle dette på båten, det skulle ikke være faste objekter og det skulle ikke være ferdige objektplaner, hovedsaken nå skulle være å kunne raskt lage (i løpet av 24-48 timer) en enkel objektplan for et hvilket som helst objekt og besette det med hvilken som helst tropp eller område. Er man nå tilbake til faste objekter igjen?
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér


                              • Sv: Tema: Heimevernet

                               Den har sikkert vært fremmet her tidligere, men jeg vil igjen fremheve artikkelen i Heimevernsbladet i 2015, skrevet av personell i FSK, side 9-15: HEIMEVERNETS ROLLE I NORSK
                               SPESIALSTYRKETANKEGANG ETTER 1945
                               .
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Forsvarets jobbsøkerregister

                               Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                               https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               COVID-19 virusutbrudd

                               En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                               Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                               Mest sannsynlig...
                                

                               Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

                               Forsvaret i NATO

                               Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

                               Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

                               Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
                                

                               Fokus: Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                               Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                                

                               Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

                               NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

                               https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
                                

                               Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

                               Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


                               FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
                                

                               Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

                               I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

                               https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...
                                

                               100 ÅR ETTER

                               100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                                

                               Tema: Cyberforsvaret

                               Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

                               Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
                                

                               NSM: Årlig risikovurdering


                               Ole Gunnar Onsøien
                               NTB scanpix

                               – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                               Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                               – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                                

                               Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                               Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                               http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                               Rapporten dekker hovedpunktene:
                               Kode:
                                 Globale utviklingstrekk
                                 Nordområdene / Arktis
                                 Russland
                                 Afghanistan
                                 Pakistan
                                 Kina
                                 Midtøsten og Nord-Afrika
                                 Iran
                                 Sudan
                                 Somalia
                                 Terrorisme
                                 Spredning av
                               ...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X