Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging skal være løst.
See more
See less

Tema: Heimevernet

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Om vi tar et skritt tilbake.

  Så benytter HV i dag systemer som trenger sine egne basestasjoner, så sårbarheten er tilstede der. Ikke den samme sårbarheten, men en sårbarhet.

  Det er anbefalt fra FFI at forsvaret skal utvikle sin egen 4G. Noe flere andre forsvar jobber med. Ofte med basestasjoner på kjøretøy.
  Er det da en mulighet å la sivile telefoner koble seg opp mot dette?
  Er det lurt?
  Kan man skrive kode for operativ bruk som ""jailbraker" disse til halvtrygg mislpec?
  Om alternatiet til dette er jaktradioer*, som også trenger basestasjoner er dette da helt håpløst?

  Eller snakker man om å kjøpe milspec telefoner som kan fungere som egne releer, og er agnostiske på hvilket nett de sender over?

  Om man ser på moderne konflikter, så er ikke det slik at man kan stole på mobilnettet, men overraskende ofte så fungerer det, etter MH 17 så sto opprørerne rundt flyvraket og snakket i telefonen og delte bilder av pass på SoMe. På den annen side så har SBU offentliggjort opptak av russiske offiserer som snakker med hverandre over mobil.
  Om man har mobiltelefoner som kan sende krypterte meldinger over sivilt nett så gjør dette at man har et lag til med kapasitet i løken.

  At telefoner generelt lades over kommersielt tilgjengelige løsninger så gjør det bruken mer uavhengig av sentral forsyning og man blir mer robust.
  Vi lever i en verden hvor alle biler har lademulighet eksempelvis.

  * Så godt som alltid produsert i Kina.
  SBU?
  Si vis pacem, para bellum

  Comment


   Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

   Sluzhba Bezpeki Ukraiini, den ukrainske sikkerhetstjenesten.
   "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
   - Dmitrij Boltenkov

   Comment


    Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

    Stikkordet er PACE.

    PACE - Communication Plan
    (Wikipedia)

    PACE is an acronym and methodology used to build a communication plan.[1][2] PACE stands for Primary, Alternate, Contingency, and Emergency means (i.e. technologies or systems) of communication.[3] The method requires the author to determine the different parties that need to communicate and then determine, if possible, the best four forms of communication between each of those parties. PACE also designates the order in which an element will move through available communications systems until contact can be established with the desired distant element(s).[4] Ideally each method will be completely separate and independent of the other systems of communication. For each method, the receiver must first sense which one the sender is using and then respond.

    A PACE-based Communication Plan exists for a specific mission or task, not a specific unit, because the plan must consider both intra- and inter-unit sharing of information. An organization may have multiple plans for different situations, activities, and/or partners.

    Per the US Army, a PACE Comm plan "designates the order in which an element will move through available communications systems until contact can be established with the desired distant element."[5]

    A PACE plan is not a frequency plan (which details frequency allocation and radio spectrum characteristics) or band plan (to avoid interference) or channel plan (which details which channels users listen/talk upon)[6] or deployment plan (which details the users' radios types and locations).


    Primary = the best and intended method of communication between parties.

    Alternate = another common but less-optimal method of accomplishing the task. Often monitored concurrently with primary means.

    Contingency = method will not be as fast/easy/inexpensive/convenient as the first two methods but is capable of accomplishing the task. Often (but undesirably) the receiver rarely monitors this method.

    Emergency = method of last resort and typically has significant delays, costs, and/or impacts. Often only monitored when the others means fail.
    Man bruker alle tilgjengelige bærer så lenge man har dem. Alt vil ikke alltid være nede i de forskjellige fasene av konfliktskalaen, derfor planlegger man i sambandsplanen med PACE slik at man kan håndtere bortfall av samband i perioder, områder, permanent eller midlertidig.
    Svolten og tyst, samband fyst

    Comment


     Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

     Soldatutdanning til sivile fagspesialister

     Et helt nytt kurs på Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) gjør soldater av vanlige folk på tre intensive uker.

     ​Kurset heter «grunnleggende soldatkurs» og er laget for de som har den sivile bakgrunnen HV trenger, men som mangler førstegangstjeneste. Dette kan være fagspesialister som ingeniører eller sykepleiere.

     https://forsvaret.no/hv/soldatutdann...agspesialister
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Comment


      Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

      Opprinnelig skrevet av 93A Vis post
      Stikkordet er PACE.
      Og jeg som et øyeblikk trodde du mente PACE-PACE, det "automanuelle" krypteringsutstyret i lommestørrelse som funker over omtrent alle kjente sambandsmiddel, antakelig også blikkboks-telefon.

      Men her var det altså samme akronym med litt annen betydning...

      Comment


       Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

       Ja det skal ikke være lett å ha kontroll på alle disse forkortelsene

       (Pocket-size Automatic Crypto Equipment)PACE
       Svolten og tyst, samband fyst

       Comment


        Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

        Bjørn West marsjen ble gjennomført 18 august.

        Marsjen arrangeres nest siste søndag i august - hvert år. Det er til minne om motstandsgruppa Bjørn West som holdt til i Masfjordfjella siste halvåret under andre verdenskrig. Marsjen går i området hvor de siste kampene i Europa fant sted.

        Tross dårlige meldinger stilte det totalt opp nesten 450 mennesker. To orginalmedlemmer fra opprinnelige Bjørn West og 61 frivillige fra dagens innsatsstyrke gikk marsjen. Taler ble holdt av fungerende NK Heimevernet Oberst Håkon Warø og Major Stian Gøransson fra FSK.

        I tillegg gjennomførte Innsatsstyrke Bjørn West et patruljeløp (Fredrik Kaysers minneløp) som gikk samtidig med marsjen. Dette ble delt i tre; løping, skyting og historiequiz. Det deltok 11 lag fra Bjørn West og et fra Forsvarets Spesialkommando. Konkurransen var jevn og hard, men endte heldigvis med knepen hjemmeseier.

        https://www.facebook.com/innsatsstyr...type=3&theater

        https://www.facebook.com/innsatsstyrkebjornwest/
        Odd objects attract fire. You are odd.

        Comment


         Sv: Heimevernet - nyhetsklipp

         + deltakere fra HV09 sin områdestruktur...
         Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

         Comment


          Sv: Tema: Heimevernet

          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Comment


           Sv: Tema: Heimevernet

           Men har vi så begrenset med de nye hjelmene at de som har Fgtj i HV må ha den gamle Ringstad hjelmen?
           Jeg kan jo kanskje skjønne det hvis tanken er at de skal ha det de kommer til å få i styrkestrukturen, men allikevel...

           Comment


            Sv: Tema: Heimevernet

            Opprinnelig skrevet av navara Vis post
            Men har vi så begrenset med de nye hjelmene at de som har Fgtj i HV må ha den gamle Ringstad hjelmen?
            Jeg kan jo kanskje skjønne det hvis tanken er at de skal ha det de kommer til å få i styrkestrukturen, men allikevel...
            Det er ikke antallet, men at folk behandler den nye hjelmen som en stålpotte og så koster det avdelingen mer penger å leie en Ops-Core enn å leie en Cato potte.
            - Don't confuse enthusiasm with capability

            Comment


             Sv: Tema: Heimevernet

             FFI offenliggjør i dag første delrapport fra prosjektet "Heimevernet mot 2030". Den første delrapporten heter "Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver", og kan lastes ned her.
             Last edited by hvlt; DTG 291621A Aug 19, .
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Comment


              Sv: Tema: Heimevernet

              Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
              FFI offwnliggjør i dag første delrapport fra prosjektet "Heimevernet mot 2030". Den første delrapporten heter "Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver", og kan lastes ned her.
              Har ikke rukket å lese den, men har gjort et par funn:

              Sammendraget gir en indikasjon på hva rapporten omhandler, men på et litt vel overordnet nivå:
              I de siste langtidsplanene for forsvarssektoren har Heimevernet bare i begrenset grad vært gjenstand for grundige faglige vurderinger. Stortinget har derfor bedt regjeringen om å innhente “en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver” (Utenriks- og forsvarskomiteen, 2017; s. 10). Denne rapporten er et bidrag til denne vurderingen. Studien er den første i en rekke av studier som ser på Heimevernet mot 2030. Denne rapporten skisserer en utviklingsretning mot framtidig rolle og oppgaver, mens testing av scenarioer, beregninger av behov, analyser av gap mellom dagens evne og framtidig behov og kostnadsberegninger kommer i senere studier.

              Siden denne rapporten skal inngå som et grunnlag for senere studier og være et grunnlag for offentlig debatt, er det et mål at den skal nå en større leserkrets enn den som allerede har god kjennskap
              til Heimevernet. Rapporten er derfor omfattende, men også inndeklt i klart adskilte deler, slik at det
              for eksempel går an å gå rett til analysen av trusler og mangler på side 127, eller til framtidig rolle
              og oppgaver på side 150.

              Vi ser på to problemstillinger i denne studien:
              1. Hva er de viktigste truslene Norge står overfor der Heimevernet kan tenkes å bidra, innenfor rammene av totalforsvaret?
              2. Hvilken rolle, og hvilke tilhørende oppgaver, bør Heimevernet ha i framtiden?

              For å svare på disse problemstillingene har vi benyttet et omfattende datagrunnlag bestående av tidligere litteratur og studier som berører samfunns- og statssikkerhet. I tillegg har vi sett på Heimevernets historie for å forstå hvorfor Heimevernet ser ut som det gjør i dag, og vi har gjennomført kvalitative intervjuer med 36 informanter i og utenfor Forsvaret.

              Vi konkluderer med følgende svar på problemstillingene:

              1. Et angrep på Norge primært med regulære, militære virkemidler er den farligste utfordringen for landet. Imidlertid mener vi at angrep som primært benytter irregulære virkemidler, som eksempelvis påvirkningsoperasjoner, cyberoperasjoner og terrorisme, er mest komplisert å oppdage og håndtere. Bedret situasjonsforståelse, bedret koordinering på tvers av sektorer og bedret evne til å motstå angrep over tid er viktige tiltak for å redusere sårbarheter og redusere faren for angrep med irregulære virkemidler. For å håndtere kriser i hele spekteret fra fred til krig sier vår analyse at det er behov for en militær reservestyrke.

              2. Heimevernet bør være en militær organisasjon som i dag, men i enda større grad innrettet mot utfordringer i gråsonene mellom fred og krig. Heimevernet bør være en generell reservekapasitet med evne til å yte relevant støtte til øvrige avdelinger i Forsvaret, politiet og andre sivile beredskapsorganisasjoner. Heimevernet bør være en distribuert, lokalt forankret organisasjon, plassert der tyngdepunktet av folk bor, i stand til å håndtere store, kombinerte og langvarige hendelser. De retningsgivende prinsippene for Heimevernet bør være fleksibel støtte, sivilt-militært samvirke og lokal forankring.
              Boks 8.1 er noe mere spisset:

              Click image for larger version

Name:	HV.jpg
Views:	2
Size:	120,8 KB
ID:	870006


              Og til slutt er det en veldig fin referanseliste med lenker.
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Comment


               Sv: Tema: Heimevernet

               Kan være jeg missforstår, men synes det lukter mer "sivilisering" av HV i denne rapporten, etter noen år nå med militarisering. Dvs mer fred/krise og støtte til andre aktører en Forsvaret, fremfor å trene på rent militære ferdigheter (bortsett fra i Nord). Personelig tror jeg det hadde hatt mer avskrekkende effekt å fortsette med fokus på militære ferdigheter.

               Lavintensitetet krig: videreutvilke håndtere irregulære virkemidler. Må enten bli scope creep og utvanning av det man trener på, eller spessialisering av enkelte grupper. Håper det er det siste.
               Objektsikring: samfunnsfunskjoner tilbake inne, da blir det tynt spredd utover slik det var før man strammet inn...

               Comment


                Sv: Tema: Heimevernet

                Litt merkelig at Overvåking & kontroll ikke er med i tabellen under Territorielle oppgaver (TO).
                At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                Comment

                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                No content found
                Show More
                 
                • Filter
                • Tid
                • Show
                • New Topics
                Clear All
                new posts
                Please log in to your account to view your subscribed posts.
                Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                Oppstillingsplassen
                Tekniske driftsmeldinger
                Tekniske driftsmeldinger.
                Tråder: 8 Innlegg: 649
                Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                8 649
                Kunngjøringer fra ledelsen
                Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                15 1.086
                yamaha
                Meldinger til/fra S-1
                av yamaha
                Kommentarer fra rekkene
                Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                Tråder: 3 Innlegg: 446
                Nyeste innlegg: Feilmeldinger
                3 446
                SlakaBall
                Feilmeldinger
                Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                Tråder: 2.454 Innlegg: 41.994
                Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                2.454 41.994
                Rittmester
                Livet i tjeneste
                Underforum:
                Treningsdagbøker (11/1.130)
                S-1 2. Utdanning og tjeneste
                Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                Tråder: 65 Innlegg: 2.858
                65 2.858
                Underforum:
                S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                Tråder: 30 Innlegg: 492
                30 492
                S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                Tråder: 8 Innlegg: 283
                8 283
                Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                S-2 1. Generelle nyheter.
                Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                Tråder: 1.054 Innlegg: 33.827
                Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
                1.054 33.827
                S-2 2. Etterretning
                Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                Tråder: 395 Innlegg: 28.350
                395 28.350
                Underforum:
                Tema: Russland (58/6.882)
                Tema: Asia (102/4.213)
                S-2 3. Sikkerhet
                Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                59 5.302
                Underforum:
                22.juli 2011 (32/4.562)
                S-2 4. Nyhetsfeed
                Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                Tråder: 205 Innlegg: 260
                205 260
                Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                Tråder: 2.549 Innlegg: 62.549
                2.549 62.549
                Underforum:
                Hæren (41/1.518)
                Sjøforsvaret (36/1.959)
                Luftforsvaret (62/1.285)
                Heimevernet (564/17.509)
                S-3 2. Totalforsvaret
                Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                584 19.529
                Underforum:
                Politiet (235/12.996)
                S-3 3. Ledelse
                Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                Tråder: 9 Innlegg: 177
                Nyeste innlegg: Ledelse
                9 177
                Rittmester
                Ledelse
                S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                Tråder: 21 Innlegg: 2.270
                Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                21 2.270
                pioff
                Den store PI-tråden
                av pioff
                Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                Tråder: 109 Innlegg: 10.277
                109 10.277
                S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                Tråder: 65 Innlegg: 827
                65 827
                Underforum:
                Landsystemer (28/624)
                Sjøsystemer (4/5)
                Luftsystemer (6/41)
                INI-systemer (23/128)
                Fagforum S-5: Planer & policy
                S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                93 6.070
                S-5 3. Militærhistorie
                Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                Tråder: 411 Innlegg: 10.511
                Nyeste innlegg: David Fletcher's Tank Chats
                411 10.511
                Underforum:
                S-5 4. Veteranforum
                Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                89 1.564
                magskor
                Team Rubicon.
                av magskor
                Fagforum S-6: Samband & IKT
                S-6 1. Fagforum Samband
                Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                119 1.706
                Underforum:
                01 Fagområder (16/297)
                02 Felttriks (23/301)
                S-6 2. Tekniske forum
                Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                170 3.017
                Markedsplassen
                Kjøp og salg
                Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                537 2.182
                Milforums testarena
                Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                Tråder: 3 Innlegg: 16
                3 16
                Bedriftspresentasjoner
                Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                Tråder: 2 Innlegg: 2
                2 2
                Working...
                X