Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Heimevernet - psykolog

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Heimevernet - psykolog

  Hei! Etter at jeg måtte avslutte medisinstudiet i utlandet grunnet søvnproblemer og videre utbrenthet så ble jeg henvist til psykolog og gikk til samtaler hos denne i en periode.
  Fikk diagnosen mild depressiv episode. Har ikke gått på noen medikamenter, og ble 100 % friskmeldt i fjor sommer.

  Nå har jeg lyst til å søke meg inn i Heimevernet. Jeg studerer for tiden 100 %, og fungerer optimalt.

  Vil min sykehistorie være et problem? Hvordan kan jeg i så fall løse dette? Er jeg pliktig til å informere om dette?

  Takk for svar

 • #2
  Sv: Heimevernet - psykolog

  Håndboken for klassifisering av helse etc. heter "FSAN P6: Bestemmelse for militær helsetjeneste og legebedømmelse". Den har ligget på nett, men jeg finner den ikke nå. Jeg har et eksemplar fra desember 2009, men vet ikke om det stadig er gyldig. Uansett, ikke ta det jeg siterer derfra for "sikker kunnskap".

  Men i følge den må man ha vurderingssiffer 9 for psykisk helse for å kunne tjenestegjøre i HV.

  Man har altså en medisinsk profil med vurderingssiffer på 10 forskjellige funksjoner, 1) Allmenn fysikk og helse, 2) Fordøyelse, 3) Øyne, Syn, 4) Ører, Hørsel, 5) Arm(-funksjon), 6) Hånd(-funksjon), 7) Ben - Gangfunksjon, 8) Rygg, 9) Hud, 10) Psykisk helse.

  For hver av disse ti forskjellige funksjonene får man et vurderingssiffer 0-7 eller 9. Dette vurderingssifferet betyr det følgende:
  9: Normal funksjon
  7: Liten grad av funksjonsnedsettelse
  6: Moderat grad av funksjonsnedsettelse
  5: Betydelig grad av funksjonsnedsettelse
  4: Høy grad av funksjonsnedsettelse (ikke feltdyktig)
  3: Kjennelse utsatt (KJUTS) på sesjon.
  2: Midlertidig tjenesteudyktig, (MUD) inntil 24 måneders varighet. Brukes ikke på sesjon
  1: Ikke tjenestedyktig (til militærtjeneste av medisinske grunner)
  0: Ikke undersøkt av lege ved sesjon

  I følge mitt eksemplar av FSAN P6 kreves det for tjeneste i HV minimum vurderingssiffer 5 for syn/øyne, 9 for psykisk helse og minimum 6 for alt annet. Altså 9, normal psykisk helse.

  Så er det i FSAN P6 en lang katalog over alle mulige tilstander med rettledning til lege om hvilke vurderingssiffer som kan brukes. Her er det et eget punkt for "depressiv episode", der følgende veiledning står (men merk, dette er som sagt ikke i en ny utgave, og dette er en veiledning til lege som må tolkes av legen):
  ¨
  Vurderingssiffer 1: Alvorlige tilstand med betydelig funksjonssvikt, langvarig sykmelding, sykehusopphold, langvarig behandling m.m.

  Vurderingssiffer 2-3: Under behandling. I tvilstilfeller bør det henvises til SMT (militærpsykiater/militærpsykolog).

  Vurderingssiffer 6-7: Øvrige tilfeller etter grad av symptomatologi og funksjonssvikt. Brukes der hvor tilstanden kan føre til lett/moderat reduksjon av tjenestedyktighet. Sjelden aktuelt å bruke vurderingssiffer 4-5.

  Vurderingssiffer 9: Det er faglige holdepunkter for å kunne gi dette vurderingssifferet og vurdere oppskrivning i tilfeller der det er lang tid siden den depressive episoden, tilhelingen har vært fullstendig etter anerkjent behandling (fullstendig fravær av symptomer) og det ikke foreligger holdepunkter for individuell sårbarhet/disposisjon for ny sykelighet. En event. oppskrivning til 9 etter gjennomgått depressiv episode kan bare gjøres etter vurdering av personen ved SMT (militærpsykiater/militærpsykolog).
  Hvis dette er stadig gjeldende, betyr det så vidt jeg forstår at du for å få vurderingssiffer 9, og altså kunne tjenestegjøre i HV, først må vurderes av militærpsykolog eller militærpsykiater ved et av Forsvarets Sanitets regionale stressmestringsteam (SMT). Jeg ville ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter og spurt, eventuelt personellavdeling (G1) ved det HV-distrikt du er i (du finner telefonnummer hvis du går til Distrikter - HV.Forsvaret.no, der trykker på det aktuelle HV-duistrikt og så trykker på "Kontakt oss").
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér

  Fremhevede emner

  Collapse
   

  Veteranmeldingen 2020

  Meld. St. 15 (2019–2020)

  Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


  Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

  Melding til Stortinget

  Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
   

  Sikkerhetsloven


  (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


  Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


  Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
   

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

  https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

  ...
   

  COVID-19 virusutbrudd

  En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

  Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
  Mest sannsynlig...
   

  NSM: Årlig risikovurdering


  Ole Gunnar Onsøien
  NTB scanpix

  – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

  – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
   

  Nyhetssaker: Veteraner

  Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

  Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

   

  Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering  Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

  Rapporten dekker hovedpunktene:
  Kode:
    Globale utviklingstrekk
    Nordområdene / Arktis
    Russland
    Afghanistan
    Pakistan
    Kina
    Midtøsten og Nord-Afrika
    Iran
    Sudan
    Somalia
    Terrorisme
    Spredning av
  ...
   

  Forsvarets veterantjeneste (FVT)

  Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


  – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

  Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

  http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

  Donasjoner

  Collapse
  Working...
  X