Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Artilleribataljonen / Brigade Nord

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  #31
  BTT O/ Kanon/skytter/retter.Kont 1/90
  Artillerymen believe the world consist of two types of people; other Artillerymen and targets

  Comment


   #32
   Re: Stolte Artillerister

   Stabstropp, Batteri P, MFAbn 93-94

   Ahooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa

   Comment


    #33
    Re: Stolte Artillerister

    Btt O 2009
    Btt N 2009 - 2010

    Comment


     #34
     Re: Stolte Artillerister

     Kanon / Btt O / ArtBn Kont. 1 / 2010

     Stolt artillerist!
     If you don't have enough artillery, quit

     Comment


      #35
      Re: Stolte Artillerister

      Opprinnelig skrevet av syl
      Stabstropp, Batteri P, MFAbn 93-94

      Ahooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa
      Hehe, jeg var i Panser på Setermoen i -93, vi trodde dere ropte Aloha :-) Hawaiibatteriet ;-)

      Comment


       #36
       Re: Stolte Artillerister

       Samvirkebtt. 04/05
       Kjernen i art
       If it's stupid but it works, it isn't stupid.

       Comment


        #37
        Re: Stolte Artillerister

        Når jeg leser i vernepliktsboka til fattern fra 70-tallet, finner jeg ut:

        Vognfører, FABN BRIG N 78-79 Stabsbatteriet.

        Comment


         #38
         Re: Stolte Artillerister

         Jeg var 3 mnd Artjeger men på grunn av mangle på OP så gikk jeg inn i OP i BttP i.
         Jeg tjenestegjorde som vognfører på 240GD og Radiomann HF, 9mnd på Setermoen fra juli til april 1989. Det er lenge siden. Jeg var i 44.

         Det var det året MFABN tog imot de nye M-109 A3G. Denne seansen var jeg med på i kanonhallen og var med og testskøt de oppe i setermoen skytefelt.

         Jeg holder på å skanne bildene fra førstegangstjenesten, og i løpet av påsken legger jeg ut 40-50 bilder fra FASØ og MFABN Setermoen.

         Larsson

         Comment


          #39
          Re: Stolte Artillerister

          Rbtt på Haslemoen januar-april `92 deretter bar det opp til det stolte Pirayabatteriet/Kanontroppen i MFAbn. En fin tid for en ung mann.

          Batteriet ble flyttet ut fra Art.leiren sommeren 92 en gang, kasernene skulle få en vellfortjent ansiktsløftning. Bodde i Kav.leiren,(lykkelige artillerister, så slapp man å snike seg over elva for å tuske til seg en velsmakende lunsj)... navnet på kasernen husker jeg ikke, men jeg mener å huske oppklesk bodde i etasjen under oss.
          "Det vanskelige er en bagatell, det umulige en utfordring" -Solan Gundersen

          Comment


           #40
           Re: Stolte Artillerister

           ......... Forøvrigt er 1992 så lenge siden at artilleriet dengang var oppsatt med katapultskyts...
           "Det vanskelige er en bagatell, det umulige en utfordring" -Solan Gundersen

           Comment


            #41
            Re:

            Opprinnelig skrevet av Crew Chief
            Da heter nok MPQ 64 M2 fortsatt LASR, men er en del oppgradert siden den opererte i parspann med HPI'en.

            I 88/89 hadde vi ikke tilgang til nattkikkert, men IR-kameraet som var montert på HPI'en kunne benyttes til mangt. Et sveip med den og mye kunne oppdages. Dog ikke helt etter boka.
            Den har nok alltid het MPQ-64M2 radar i NASAMS sammenheng.
            Men den er basert på TPQ-36A radar, begge produsert fra Raytheon.

            TPQ skal ihvertfall kunne følge mange mål et stykke ut.
            MPQ kan følge følge flere mål! Så vi trenger mer 'kanoner' om russerene kommer.

            Angående hva de kaller systemet, det er jo mye eldre personel som har vokst opp med systemet, jeg sier fortsatt AG-gym selv etter 1,5år siden jeg fikk utlevert HK.

            HPI, er det kameraet? Det som kan skifte fra vanelig til IR?
            Your signature cannot be longer than 70 characters long.

            Comment


             #42
             Re: Stolte Artillerister

             HPI eller HPIR (High Power Illuminator) var belysningsradaren. Betegnelsen er AN/MPQ-61, måtte opp på loftet for å bla i noen gamle notater fra 88/89.

             Står litt om den i blekka til Raytheon: raytheon.com/businesses/stellent/groups ... 048580.pdf

             Mener kamera satt mellom "mikke mus ørene", som gjorde radaren lett gjenkjennelig. Husker ikke all funksjonalitet på kamera iom at jeg var på launcher og ikke ildledning.

             Si Volas - Morieris

             Comment


              #43
              Re: Stolte Artillerister

              LV Btt.3, tropp 1. Skytter RB-70. 2000-01
              Odd objects attract fire. You are odd.

              Comment


               #44
               Re: Stolte Artillerister

               Btt O / OP / Kont IV-90.
               Diligentia Vis Celeritas

               Comment


                #45
                Re: Stolte Artillerister

                Soon to be Artillerist:P Enda rekrutt. 22. Feb!
                AIGHT

                Comment


                 #46
                 ARCHER artillerisystem

                 Når skal forsvaret innføre det nye ARCHER-systemet? Rykter sier at det kan skje allerede i år eller neste år, men det er som sagt rykter.
                 Noen som vet?

                 Comment


                  #48
                  Opprinnelig skrevet av femtilapp Vis post
                  Når skal forsvaret innføre det nye ARCHER-systemet? Rykter sier at det kan skje allerede i år eller neste år, men det er som sagt rykter.
                  Noen som vet?
                  ,

                  Mener å huske at forsvaret skal kjøpe 24 stk.
                  Jeg er svært nysgjerrig på hvor mange som skal utgjøre et batteri.M109 hadde 6 skyts pr batteri i 80 og 90 årene,men ladeprosessen er jo som tatt ut av 1800-tallet med granat,kruttposer og tennpatron til slutt. Archer er mye kjappere å lade og har derfor mye større kapasitet etter det jeg har skjønt,for ikke å snakke om maks skuddavstand.
                  Død over ulven!

                  Comment


                   #49
                   Kan vi ikke slå sammen denne tråden med den gamle Archer tråden?

                   En jeg jobbet med var på Rena i fgtj. for et år siden og han sa grunnen til Archer ikke var tatt i bruk var at noe på systemet ikke tålte kulden her i Norge.

                   Comment


                    #50
                    Forsvarsbudsjettet for 2011 sier:
                    5439 Landbasert, indirekte ildstøtte
                    Prosjektet ble vedtatt ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 370 (2008–2009) til St.prp. nr. 70 (2008–2009). Prosjektet omfatter anskaffelse av inntil 24 hjulgående, selvdrevne artilleriskyts, ammunisjonshåndteringssystemer, logistikk og en viss mengde moderne ammunisjon. De nye skytsene skal erstatte eldre og vedlikeholdskrevende materiell av typen M-109. Anskaffelsen gjennomføres i samarbeid med Sverige. Prosjektet er et viktig foregangsprosjekt i det forsterkede nordiske materiellsamarbeidet. Leveranser er planlagt i perioden 2011–2013.

                    Prosjektets prisjusterte kostnadsramme (post 45) er 1 905 mill. kroner.
                    Første Archer skal ha ankommet Norge.

                    Går vi tilbake til St.prp. nr. 70 (2008-2009) som Stortingets vedtak om anskaffelse er basert på, står det:
                    3.2 Landbasert, indirekte eldstøtte (artilleri)
                    3.2.1 Innleiing
                    Gjennom St.prp. nr. 1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 (2008-2009) vart Stortinget informert om fire prosjekt for modernisering av Hæren. Eitt av desse prosjekta er nyskaffing av artilleri.

                    Dei noverande artillerikanonane av typen M109 er frå slutten av 1960-talet. Kanonane vart moderniserte i 1989-1990 med nye tårn for å få lengre rekkjevidde, og nokre er seinare oppdaterte. Likevel krev desse artillerikanonane mykje vedlikehald og er lite fleksible for moderne bruk.

                    3.2.2 Føremålet med prosjektet
                    Føremålet med prosjektet er å tilpasse Hæren sitt artilleri til framtida. Artilleriet må moderniserast med ein fleksibel og effektiv type skyts som òg kan bruke nye ammunisjonstypar. Moderne ammunisjon har mellom anna lågare risiko for utilsikta skade som følgje av at dei er meir nøyaktige. Difor vil nytt skyts ha høgare presisjon i tillegg til lengre rekkjevidde enn det noverande artilleriet.

                    3.2.3 Samarbeid med Sverige
                    Noreg inngjekk våren 2007 ein samarbeidsavtale med Sverige for å effektivisere utviklinga og produksjonen av eit nytt artillerisystem til hærstyrkane både i Sverige og Noreg. Dette er venta å gje innsparingar, særleg i drift, i tillegg til større operativ effekt og uthaldenheit. Som eit ledd i samarbeidet er det forhandla fram ein felles avtale om dette med leverandøren ( BAE Systems Bofors) om utvikling av, og opsjon for nyskaffing av, artilleri av typen Archer.

                    Regjeringa er oppteken av å sikre at eit utvida nordisk forsvarssamarbeid også skal kome norsk industri til gode. Ei balansert industrideltaking mellom landa er eit vesentleg element i samarbeidsavtalen mellom Sverige og Noreg. Det er ein føresetnad at ei norsk nyskaffing hjå svensk industri skal balanserast med ei svensk nyskaffing hjå norsk forsvarsindustri av tilsvarande verdi og kvalitet i same tidsrom. Departementet vil nøye følgje opp for å sikre at denne balansen vert etablert.

                    3.2.4 Nærare om prosjektet
                    Archer er eit hjulgåande og sjølvdrive artilleriskyts. Det vert planlagt ei nyskaffing av inntil 24 skyts og system for handtering av ammunisjon, system for eldleiing, ein del logistikk og ei viss mengd moderne ammunisjon. Dei nye skytsa kan opererast innanfrå ein pansra kabin.

                    Regjeringa har lagt vekt på at samarbeidsavtalen med Sverige ikkje skal vere til hinder for at ein tilbakefallsposisjon som alternativ vert gjort gjeldande. Dersom samarbeidet med Sverige ikkje kan gjennomførast tilfredsstillande og kontrakten om nyskaffing av artilleri ikkje vert signert, vil Noreg starta ein eigen nyskaffingsprosess gjennom ein open anbodskonkurranse. Dette er gjort kjent for Sverige.

                    3.2.5 Ekstern kvalitetssikring
                    Ekstern kvalitetssikring av prosjektet er gjennomført i samsvar med retningslinene frå Finansdepartementet. Resultata frå kvalitetssikringa ligg til grunn for den tilrådde kostnadsramma.

                    Forsvarsdepartementet vil følgje opp dei usikkerheitsreduserande tiltaka som ekstern kvalitetssikrar har tilrådd.

                    3.2.6 Kostnader
                    Den tilrådde kostnadsramma (post 45) for prosjektet er 1 820 mill. kroner medrekna ei avsetting for usikkerheit. Gjennomføringskostnadene (post 01) for prosjektet er venta å bli 43 mill. kroner.
                    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                    Comment


                     #51
                     Grenaderer og KK-er skal fra og med Januar 2012 begynne med å utvikle alt mulig som skal fikses og ordnes.
                     Mener å huske at de første kommer til Nils i 2014/2015 og deretter til Olga og Piraya.
                     Dona Ferrea

                     Comment


                      #52
                      Hei

                      Er en gammel veteran fra Stabstroppen, Patteri P, MFABN - Setermoen 93-94. Var innom en tur på Haslemoen sommer 93 før ferden gikk videre til nordlige trakter.....Noen her som var i samme båt?. Jeg kjørte kommando-vogn med taktisk merking PX-3.
                      Meget stolt artillerist!!!!

                      Comment


                       #53
                       RBTT FASØ Januar-mars 1990.
                       RBTT utdannet denne kontigenten personell til MFABTT/FASØ og til BTT O MFABN/BRIG-N. men så manglet de ett kanonmannskap i PIRAYA og da var ikke undertegnede sein med å melde seg... Så da ble det PIRAYA fra mars til desember 1990 som kanon 1er og KK på PK-6.
                       Fantastisk flott tid:-)
                       AAHOOA

                       Comment


                        #54
                        1er og KK??
                        Dona Ferrea

                        Comment


                         #55
                         1er og 4er..AHOA!
                         Turbo bullshit...No real power.

                         Comment


                          #56
                          Det ga mer mening


                          Forøvrig Nils, NK-4, K3 her. 2010/2011, riktignok.
                          Dona Ferrea

                          Comment


                           #57
                           1er, 2er og 3er osv er mannskapsposisjoner på skytset. Sikte, høyde- og sideretting, lader og avtrekk osv..KK= kanonkommandør.
                           Turbo bullshit...No real power.

                           Comment


                            #58
                            Vet jo det, skjønte bare ikke hvordan han kunne være 1er og KK samtidig
                            Dona Ferrea

                            Comment


                             #59
                             Opprinnelig skrevet av Voodoo Vis post
                             1er og KK??
                             Ja, var 1er de første 6 månedene, når ny kontigent kom nordover til batteriet var jeg KK de siste 3 månedene.
                             Ved permisjoner/sykdom måtte 1er også fungere som KK..........

                             Comment


                              #60
                              Aaah, I see! Artig, artig!
                              Dona Ferrea

                              Comment

                              Working...
                              X