Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

  Etter et spørsmål om Skyte- og vinterskolen for infanteriet (SVI) i en annen tråd, lurte jeg på hva som i dag er tilbudet av videreutdanningskurs for befal og offiserer etter at de har fullført GBU og GOU før de eventuelt tar Forsvarets stabsskole (og også etter), spesielt innen manøver (det som en stund het TRADOK/Manøver forstår jeg nå, som en avdeling av Hærens våpenskole, heter Manøverskolen).

  Skyte- og vinterskolen for infanteriet het det fra 1932, men historien gikk tilbake til 1861. Den ble nedlagt i 2004, men oppdraget skal være videreført dels i Forsvarets vinterskole (FVS), dels i Våpenskolens avdeling for manøver (Manøverskolen). SVI hadde en rekke kurs for infanteribefal, dels kurs som inngikk i bl.a. Krigsskolens utdannelse, dels kurs for tjenestegjørende befal/offiserer og dels kurs for reserveoffiserer (vernepliktig og utskrevet) i Infanteriet. I tillegg hadde Infanteriets kursavdeling (IKA) på Heistadmoen en rekke kurs for reservebefal (til og med troppssjef, der var det en arbeidsdeling mellom SVI og IKA om hvilke kurs som var hvor). Jeg har en kursliste fra SVI frem til 1986, og det kunne være interessant å sammenligne med hva som er av kurstilbud for befal i dag.

  Noe som går igjen med en meget lang historie er Norsk vinterkurs og Allied winter course. Det første har historie ved SVI og dets forgjengere i hvert fall tilbake til 1922 og Allied winter course i hvert fall til 1962. Disse forstår jeg begge er videreført i dag ved FVS. Jeg ser at på 1970-1980-tallet var Allied winter course normalt på ca. 35 dager, mens Norsk vinterkurs var litt kortere, 17-22 dager. Hvordan er dette i dag, og hvem tilbys disse kursene?

  Kursene for reserveoffiserer er vel dessverre ikke særlig aktuelle lenger. De kursene for disse som i årene omkring 1980 ble holdt på SVI var nesten alltid 12 dager lange (2 uker, dvs. den praktiske delen, det var gjerne brevkurs i forkant) og var (husk at flere kurs ble holdt ved IKA):
  Geværkompanisjefskurs
  Støttekompanisjefskurs
  Stabskompanisjefs/S4-kurs
  Stabstroppsjefs/S1-kurs
  Pionertroppssjefskurs
  Sambandstroppsjefskurs
  106 mm kanonkurs
  Bataljonsstabskurs

  Så det som er mest aktuelt å sammenligne med, infanterikurs for stadig tjenestegjørende (yrkesoffiserer). Her er det verdt å skyte inn at det vanlige for en infanterist var å starte etter KS eller eventuelt BSØA som geværtroppssjef de første 2-3 årene for deretter å ta et fagkurs (i eller utenfor Infanteriet) før man fortsatte som løytnant som troppssjef i spesialtropp eller i en stabsstilling (som f.eks. S1, S2, ass S3 eller ass S4). De infanterifagkursene som ble holdt ved SVI i årene omkring 1980 var:
  Fagkurs PV-tropp (ca 30 dager)
  Fagkurs BK-tropp (ca 50 dager)
  Fagkurs Sambandstropp (ca 30 dager)
  Fagkurs Pionertropp (ca 30 dager).
  (Lengden kunne tydeligvis variere litt fra år til år, BK-fagkurs ser jeg f.eks. fra 44 til 52 dager.)

  Så var det det obligatoriske kompanisjefskurset for opprykk til kaptein. Mens reserveoffiserer hadde kurs ut fra kompanitype var det et felles kurs for yrkesoffiserer. Jeg ser lengden på Kompanisjefskurs i mange år var omkring 45 dager.

  Stabsskolen var selvfølgelig ikke under SVI, den var felles Hærens stabsskole (i dag Forsvarets stabsskole). Omkring 1980 var den todelt, man gikk først normalt som kaptein Hærens stabsskole I på 3 måneder, som kvalifiserte for tjeneste i staber utenfor infanteriet (som brigadestab eller høyere), deretter normalt som major stabsskole II på 9 måneder.

  Så kom den høyeste rene infanteriutdannelse, bataljonssjefskurset ved SVI, normalt på omkring 65 dager.

  Det er først og fremst disse kursene jeg lurte på om er videreført i dag ved manøverskolen, kurs som fagkurs BK, fagkur PV, fagkurs samband, komapnisjefskurs og bataljonssjefskurs, og i så fall i hvilken form. Nå ser jeg at omkring 1980 hadde man 18-30 elever hvert år på infanteriets bataljonssjefskurs, og 40-45 elever hvert år på infanteriets kompanisjefskurs. Volumet er nok mye mindre nå, men tilsvarende kurs er da nødvendig (eller benytter man seg mer av allierte lands kurs?).
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  #2
  Sv: Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

  Har tidligere hatt noen overordnede med videreutdanning (kompanisjefskurs?) fra blant annet utlandet innenfor manøver, mulig [MENTION=81733]AGR416[/MENTION] kjenner mer til navn, lokasjon og eventuelt detaljene rundt dette/disse kurset(-ene)?

  Comment


   #3
   Sv: Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

   Man har på troppssjefsnivå diverse fagkurs:

   Infanteri
   Mek
   Sanitet
   Samband
   ISTAR
   Osv.

   Etterretning har egen kursrekke.
   Noen har vært på troppsjefskurs i UK, blant annet.

   Så er det kompanisjefskurs, det gjennomføres både i Norge, Sverige og USA.
   Her er det mye fokus på PBP. I tillegg kvalifiseres man til skyteleder opp på kompaninivå.

   Videre er det personell som deltar på Operasjonsplanleggingskurset ved ISTC.

   Så har man stabsskole, som og gjennomføres forskjellige plasser (Norge, Danmark, USA).

   Etter det er det Bn-Sjef kurs (jeg vet bare av de som holdes i Norge).

   Detaljer utover det, som antall deltakere, fagplaner osv aner jeg ikke (med unntak av troppssjef fagkurs inf).
   Fagkursene på troppssjefs nivå er først og fremst ment for KS kadetter før uteksaminering.
   Er det plasser så kan eldre avdelingsbefal også delta.
   It's not about surviving, it's about winning.

   Comment


    #4
    Sv: Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

    Jeg vet det er noen (minst to som jeg har hørt om) norske kompani/eskadronsjefer fra mek. inf./storm og stridsvogn som har gått US Army's Maneuver Captains Career Course (lenke). Dette er et kurs som i USA er obligatorisk for offiserer i infanteri og panser når de er ferdige med 4 årig plikttjeneste etter grunnleggende offisersutdanning, hvis de skal fortsette som yrkesoffiserer, og tas umiddelbart før eller samtidig som opprykk til kaptein (rittmester). Kurset varer 22 uker og dreier seg dels om ledelse av kompani (lett infanteri, mekanisert/pansret infanteri og stridsvogn), dels om tjeneste i bataljonsstab, med vekt på S3 (operasjonsoffiser, altså planlegging og ledelse av operasjoner på bataljonsnivået). Nå er det en stor forskjell mellom GOU i US og norsk KS, at amerikansk GOU (enten det er ROTC, Military Academy eller OCS) stort sett konsentrerer seg om å utdanne troppssjefer, mens man på KS har mer om operasjoner på kompani- og bataljonsnivå, som man i US altså får gjennom MCCC.

    Det har ellers alltid vært slik at man har en viss utveksling på skoler og kurs med allierte, først og fremst på stabsskolenivå, men da har det gått begge veier. Dvs. f.eks. amerikanske, britiske og tyske elever ved Forsvarets stabsskole og norske elever ved f.eks. United States Army Command and General Staff College, britiske Joint Services Command and Staff College eller Führungsakademie der Bundeswehr.

    men det jeg ført og fremst lurte på er om man med det ekstremt reduserte volumet Hæren har i dag er i stand til å opprettholde fagkurs, kompanisjefskurs og bataljonssjefskurs for de forskjellige våpen- og troppearter med samme bredde som tidligere.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Comment


     #5
     Sv: Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

     Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
     Fagkursene på troppssjefs nivå er først og fremst ment for KS kadetter før uteksaminering.
     Er det plasser så kan eldre avdelingsbefal også delta.
     Fagkursene som gis siste semester på KS kjenner jeg til. De er jo generelle kurs for en våpengren, f.eks. for manøver, ISTAR eller artilleri (for infanteri hadde også SVI slike før, men de nevnte jeg ikke i innlegget mitt over). Fagkursene jeg listet var spesialkurs i f.eks. støttevåpen man tok umiddelbart før man skulle bli troppssjef for slik spesialtropp, f.eks. BK-kurs for de som skulle bli BK-troppssjef, Javelin-kurs før man ble troppssjef i Javelin-tropp etc. Jeg kjenner jo til VK-kurs (f.eks. CV90) og vet at det er bra.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Comment


      #6
      Sv: Hærens våpenskole: kurs for offiserer og befal

      Ja, det er også spesialkurs for de som skal inn i f.eks BK, Javelin etc. Skarpskyttere har jo en egen kursrekke.

      Man har en del sertifiseringer, som blant annet bergingsleder, VK-kurs på div kjøretøy osv.

      Men fagkursene er som jeg beskrev, infanteri (det som populært kalles fot), mek inf, sanitet, logistikk, art osv. Ikke våpengren relaterte.
      It's not about surviving, it's about winning.

      Comment

       
      • Filter
      • Tid
      • Show
      • New Topics
      Clear All
      new posts
      No content found
      Show More
       
      • Filter
      • Tid
      • Show
      • New Topics
      Clear All
      new posts
      Please log in to your account to view your subscribed posts.
      Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
      Oppstillingsplassen
      Tekniske driftsmeldinger
      Tekniske driftsmeldinger.
      Tråder: 8 Innlegg: 662
      Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
      8 662
      Kunngjøringer fra ledelsen
      Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
      Tråder: 15 Innlegg: 1.086
      Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
      15 1.086
      Kommentarer fra rekkene
      Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
      Tråder: 3 Innlegg: 466
      Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
      3 466
      Fagforum S-1: Personell & administrasjon
      S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
      Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
      Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
      Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
      2.453 41.955
      Underforum:
      Treningsdagbøker (11/1.130)
      S-1 2. Utdanning og tjeneste
      Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
      Tråder: 67 Innlegg: 2.917
      67 2.917
      Underforum:
      S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
      Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
      Tråder: 30 Innlegg: 494
      30 494
      S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
      Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
      Tråder: 8 Innlegg: 283
      8 283
      Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
      S-2 1. Generelle nyheter.
      Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
      Tråder: 1.054 Innlegg: 33.847
      1.054 33.847
      S-2 2. Etterretning
      Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
      Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
      Tråder: 395 Innlegg: 28.355
      Nyeste innlegg: Fokus: Mali
      395 28.355
      Znuddel
      Fokus: Mali
      av Znuddel
      Underforum:
      Tema: Russland (58/6.884)
      Tema: Asia (102/4.214)
      S-2 3. Sikkerhet
      Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
      Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
      Tråder: 59 Innlegg: 5.302
      59 5.302
      Underforum:
      22.juli 2011 (32/4.562)
      S-2 4. Nyhetsfeed
      Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
      Tråder: 212 Innlegg: 268
      212 268
      Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
      S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
      Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
      Tråder: 2.549 Innlegg: 62.551
      Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
      2.549 62.551
      Underforum:
      Hæren (41/1.518)
      Sjøforsvaret (36/1.959)
      Luftforsvaret (62/1.286)
      Heimevernet (564/17.509)
      S-3 2. Totalforsvaret
      Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
      Tråder: 584 Innlegg: 19.529
      Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
      584 19.529
      Underforum:
      Politiet (235/12.996)
      S-3 3. Ledelse
      Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
      Tråder: 9 Innlegg: 179
      Nyeste innlegg:
      9 179
      Blåfugl
      S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
      Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
      Tråder: 21 Innlegg: 2.271
      Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
      21 2.271
      pioff
      Den store PI-tråden
      av pioff
      Fagforum S-4: Logistikk & materiell
      S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
      Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
      Tråder: 109 Innlegg: 10.285
      109 10.285
      S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
      Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
      Tråder: 65 Innlegg: 827
      65 827
      Underforum:
      Landsystemer (28/624)
      Sjøsystemer (4/5)
      Luftsystemer (6/41)
      INI-systemer (23/128)
      Fagforum S-5: Planer & policy
      S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
      Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
      Tråder: 93 Innlegg: 6.071
      Nyeste innlegg: Strategier for en småstat
      93 6.071
      S-5 3. Militærhistorie
      Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
      Tråder: 411 Innlegg: 10.512
      411 10.512
      Underforum:
      S-5 4. Veteranforum
      Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
      Tråder: 89 Innlegg: 1.564
      Nyeste innlegg: Team Rubicon.
      89 1.564
      magskor
      Team Rubicon.
      av magskor
      Fagforum S-6: Samband & IKT
      S-6 1. Fagforum Samband
      Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
      Tråder: 119 Innlegg: 1.706
      Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
      119 1.706
      Underforum:
      01 Fagområder (16/297)
      02 Felttriks (23/301)
      S-6 2. Tekniske forum
      Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
      Tråder: 170 Innlegg: 3.017
      170 3.017
      Markedsplassen
      Kjøp og salg
      Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
      Buy and sell kit. Non-commercial use only.
      Tråder: 537 Innlegg: 2.182
      537 2.182
      Milforums testarena
      Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
      Tråder: 3 Innlegg: 16
      3 16
      Bedriftspresentasjoner
      Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
      Tråder: 2 Innlegg: 2
      2 2
      Working...
      X