Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Hærens første spesialister

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Hærens første spesialister

  Så på facebook-feeden min at Hæren nå har fått sine første spesialister. Greide ikke å finne noe mer info angående dette, bortsett fra de fire bildene som lå ute på FB.

  Hva er dette? Er bare et nytt navn, eller har det faktisk skjedd endringer i avdelingsbefal-ordningen?

  Link til saken: https://www.facebook.com/media/set/?...0640851&type=1
  No combat ready unit ever passed inspection - No inspection ready unit ever passed combat

 • #2
  Om jeg husker rett, er dette et pilotprosjekt der GIH ble gitt myndighet til å gi to befal, eller for TMBN sin del muligens ett befal per kompani - ikke helt sikker, yrkestilsetting på bakgrunn av, enkelt sagt, at dem var dyktige og gode folk, og der det var opp til de respektive avdelingene å framme kandidater til dette. Altså yrkestilsetting uten krav om bachelor, KS/Kvalkurs og/eller særskilt etterspurt kompetanse.
  Foreløpig omfatter dette prosjektet kun TMBN og FSK/HJK, og tanken er vel at dette skal bli noe av en årlig greie med et visst antall hjemler per år, og etterhvert sikkert andre avdelingen også. Dette, sammen med nye grenadersdistinksjoner er vel det første tegn til innføringen av spesialistkorpset, som på sikt, slik man håper, i praksis vil gi Norge en form for underoffiserskorps tilbake igjen.

  Forøvrig er GIH Opedal virkelig rett mann på rett plass IMHO.
  Last edited by MMB; DTG 201328 Apr 12, .
  Elite Som En Trensoldat

  Kommentér


  • #3
   Hæren har svart:
   Med dagens ordning har det vært vanskelig å holde på personer som sitter på kritisk kompetanse og erfaringer i en lengre periode. Den ny ordningen med "spesialister" gjør at man kan tilby enkelte personene en yrkestilsetting på bakgrunn av sin kompetanse innenfor et fagfelt, uten at de har tatt krigsskole eller lignende. Personene på bildet jobber i en operativ ramme, derav navnet "operativ spesialist".
   Det er tilsammen tre forskjellige bransjer per. nå som kan bli spesialister. Operativ, teknisk og forvaltning
   Interessant. På meg virker det som noe lignende amerikanske warrant officers.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Lurer på når Sjøforsvaret begynner med noe lignende..

    Virker som en veldig god løsning. Enig angående Opedal, han virker særs oppegående.
    No combat ready unit ever passed inspection - No inspection ready unit ever passed combat

    Kommentér


    • #5
     Sjøforsvaret hadde jo dette tidligere, og ble tvunget til å kvitte seg med det på begynnelsen av 1980-tallet. Da hadde man Sjømilitære Korps der man hadde en 6-årig kontrakt der man vekslet i et programmert løp mellom utdannelse og praktisk tjeneste i de seks årene, og man etter fullført 6-årig løp kunne bli ansatt som yrkes-bransjebefal. Man hadde følgende bransjer der man var spesialist innen en av dem: artilleri, båtsmann, signal (optisk), maskin, elektro, sonar, radar, servo, torpedo, tele, radio, artillerimekanikk, intendantur, sanitet og musikk. Dette var jo før innføringen av videregående skole, opptakskravet (varierende med bransje) var som regel fullført ungdomsskole og alder minimum 17 år. På flere av bransjene inngikk for så vidt det som i dag ville være yrkesfaglig studieretning på VGS i det 6-årige løpet. Som eksempel kan man ta maskinbransjen, der det 6-årige løpet var som følger:
     År 1: 10 mnd. Maskinistaspirantkurs, 2 mnd. Skoletokt
     År 2: 7 mnd. Verkstedpraksis, 5 mnd. 2. maskinistkurs
     År 3: 2 ½ mnd. 2. maskinistkurs, 2 mnd. Spesialkurs, 3 mnd. Befalskurs, 4 ½ mnd pr. sjøtjeneste
     År 4: 9 ½ mnd. Praktisk sjøtjeneste, 2 ½ mnd. Spesialkurs
     År 5: 2 mnd. Spesialkurs, 10 mnd. Praktisk tjeneste
     År 6: 12 mnd. Praktisk tjeneste

     De to første årene var man konstabel av III. klasse, det 3. året konstabel av II. klasse og det 4. året konstabel av I. klasse. De to siste årene var man kvartermesteraspirant. Konstablene av II. og I. klasse som gjorde praktisk sjøtjeneste i 3. og 4. år tjenestegjorde sammen med vanlige ULM, men var regnet som en svært viktig ressurs som høynet nivået i Marinen. Siste to årene var sjøtjenesten i befalsstillinger. Ved fullført 6 årig SMK ble man utnevnt til vernepliktig kvartermester av II. kl og kunne etter eget ønske og Sjøforsvarets behov få fast ansettelse som bransjebefal, kvartermester II. kl. Ved videre tjeneste og videreopplæring kunne man innen sin bransje avansere videre til kvartermester I. kl., flaggkvartermester, løytnant, kapteinløytnant, orlogskaptein og kommandørkaptein.

     Er det ikke noe lignende, men tilpasset dagens sivile skolesystem, Marinene egentlig burde hatt?
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #6
      Det er jo ingen hemmelighet at sjøforsvaret har en kritisk mangel på teknisk personell. Spesielt innenfor skipsteknisk.

      Den løsningen som GIH skisserer for Hæren kan jo uten problemer bli overført til Sjøforsvaret. Kan ikke se noen grunn til at det ikke vil virke positivt på rekrutteringen. De fleste som slutter innenfor skipsteknisk, slutter fordi de får sivile jobber med mer sikkerhet.

      En mer tilrettelagt spesialist-løsning kan jo også være med på å dempe det store frafallet av matroser innenfor våpen/skipsteknisk. Hvis Forsvaret kan tilby trygghet og forutsigbarhet, samt en karriere-stige så ville kanskje flere matroser være fristet til å gå videre med befalsutdanning for å kunne fortsette sitt virke som spesialist.
      No combat ready unit ever passed inspection - No inspection ready unit ever passed combat

      Kommentér

      Fremhevede emner

      Collapse
       

      Sjøforsvarets organisering

      Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
       

      Sikkerhetsloven


      (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


      Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


      Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
       

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

      UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

      https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

      ...
       

      Fokus: Etterretningstjenesten


      Etterretningstjenesten


      Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

      Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
       

      Fokus: Ubåttjenesten

      Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

      Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

      Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
       

      100 ÅR ETTER

      100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
       

      Fokus: Kystvakten

      Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.      Fra Forsvaret.no
      Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
       

      Et nytt forsvarskonsept?

      I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
       

      Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

      Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
       

      NSM: Årlig risikovurdering


      Ole Gunnar Onsøien
      NTB scanpix

      – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


      Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

      – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
       

      Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering      Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
      http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

      Rapporten dekker hovedpunktene:
      Kode:
        Globale utviklingstrekk
        Nordområdene / Arktis
        Russland
        Afghanistan
        Pakistan
        Kina
        Midtøsten og Nord-Afrika
        Iran
        Sudan
        Somalia
        Terrorisme
        Spredning av
      ...
       

      Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

      Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

      Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

      http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
       

      Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

      Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
       

      Naval Strike Missile (NSM)

      Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

      Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

      Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

      http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

      Donasjoner

      Collapse
      Working...
      X