Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Luftvern i brigaden

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Luftvern i brigaden

  Juni 2004 var en sorgens dag for Forsvaret i Indre Troms. Luftvernbataljonen ble nedlagt som ledd av de utallige omstillingsprosessene og nedskjæringene som har redusert den stående slagstyrken vår til langt under hva jeg mener burde være et absolutt minimum.

  Ut fra økonomi opp mot avveininger gjort av hvilke avdelinger som er "minst viktig" i divisjonsteigen, ble LVBN offeret.

  Jeg er selv luftvernartillerist, og var med på den deprimerende prosessen det var å legge ned en avdeling med så mye historie, kultur og kompetanse i veggene. Simulatoranlegget vårt ble oppgradert til state-of-the-art teknologi for rundt 30 millioner kroner (skapte jo selvsagt overskrifter i avisene på lik linje med andre lignende oppgraderinger/investeringer før nedleggelser). Vi hadde spennende prøveprosjektvogner og materiell fra bl.a Kongsberg hos oss. Vi samvirket tett opp mot Panserbataljonen og Bn2, og batteriet mitt som støttet panser mottok utrolig mye gode tilbakemeldinger på samarbeidet ute i felten. LVBN satt på den tyngste MRR-kompetansen i hele divisjonen, og var den avdelingen som var først ute med å være fulloppsatt på MRR. NALLADS-systemet lå som kanskje noen vet, til grunne for at MRR ble utviklet for å knytte sammen våre radarer opp mot TADKOM. Og sist men ikke minst, det var en avdeling med et samhold på tvers av batteriene jeg ikke har sett verken før eller etter.

  Derfor var det et sjokk for mange stolte luftvernere da meldingen om nedleggelse kom.

  Det som har knyttet oss sammen i etterkant, men som dessverre har svunnet gradvis hen ettersom folk for hvert år som går blir vanskeligere å samle sammen, er St.Barbara-tradisjonen som vi deler med våre våpenbrødre i Artilleribataljonen.

  Krefter oppe i systemet slåss etter sigende for en gjenopprettelse av en dedikert lavtforsvars luftvernavdeling for å igjen gi støtte til manøveravdelingene i brigadeteigen i Troms. Mine ører har gjennom bekjente snappet opp at pansret luftvern er det som skisseres som ønskelig.

  Spørsmålene som reiser seg blir:

  1. Trenger vi luftvern i brigaden? Har vi ikke NASAMS på Bodø som løser alt?
  2. Hvilken type luftvern ønsker vi i såfall?

  #2
  Jeg sier bare ;la oss få tilbake Lalla igjen .

  Comment


   #3
   Ellers så fullstendig enig med deg at vår slagstyrke er langt under minimum pga av omstillinger og nedskjæringer ,langtidsværvarslingen meldte om noen regnfulle sommere og da trenger en ikke lenger å betale Brannpolisen .

   Comment


    #4
    Selvfølgelig trenger brigaden luftvern.Tidene kan fort forandre seg, og da er det greit og ha kompetanse.
    Ser jo at det er mye utvikling på low level AA defense innad i Nato, er det slik at trussel nivået er større der enn her? For all del NASAMS-2 er ett glimrende vpn system, men det virker for statisk i mine øyne+ at det er Luft som drifter det. De har som regel andre prioriteinger enn brigaden.
    Vi burde gjennopprette LV bataljonen evt 1stk kompani under FA bataljonen med våpen skole for å kunne
    drifte low level AA støtte til en selvstendig manøver bataljon.
    Hvilket system vi bør gå for er mer usikkert, regner med at de få LV artilleri batterister har mer peil på det enn meg. Men flg systemer ser intr ut for Norge:
    Det Canadiske ADATS systemet, mobilt pansret med rekkevidde på 10km.
    Det Engelske STARSTEAK close air defense missile, fåes som pansret og bærbar utgave. Spesielt ved at det skyter ut 3 stk dart piler mot målet.
    Det Tyske ASRAD systemet, kort distanse system som kan tilpasses forskjellige kjøretøy (M113) og kan tilpasses forskjellige missil typer feks RBS 70 MK2 Rekkevidden er ca 8km, og en radar rekkevidde på 20km.
    SPYDER ifra Israel er også ett intr system, men på grunn av politiske føringer helt uaktuelt for Norge dessverre.
    LV kanoner regner jeg med at ikke er aktuelt lenger, selv om tyske Gepard er ett potent system.
    Luftvern har bestandig vært stemoderlig behandlet i den norske hær av en eller annen grunn, selv om vi visste at naboen med det andre feltpost nr hadde stor evne til luft til bakke operasjoner. Bærbart LV fantes ikke i Brigaden og ett batteri med RB 70 virket litt i minste laget på begynnelsen 90 tallet. Fikk betandig høre at det psykoligiske var veldig viktig, 3 vogner med 12,7 på taket kunne visst få hvem som helt til å tenke seg om 2 ganger før han angrep oss ifra lufta når vi forflyttet oss på vei....
    Artillerymen believe the world consist of two types of people; other Artillerymen and targets

    Comment


     #5
     Fra ett annet forum, satt litt på spissen kan vi her bare bytte britene ut med nordmen.     Scene1: Russian front line - Ivan and his officer Lt. Dimitri in their foxhole.

     I: I can hear enemy planes and helicopters, we are going to get killed!

     D: Dont worry, we have multiple layers protecting us.
     I: Like what?
     D: There's Oleg over there, he's got an Igla.
     W: Is that all?
     D: Look over there, its a Shilka.
     I: Is that all?
     D: Look over that way, its a Strela-10.
     I: Is that all?
     D: Over there is an Osa.
     I: Is that all?
     D: Over there.....Tunguska, Tor, Kub, Buk, etc. etc.

     Fade and pan right to....

     Scene 2: British front line - Wayne and his officer Lt. Rupert in their foxhole.

     W: I can hear enemy planes and helicopters, we are going to get killed!
     R: Erm, yes, probably. But there's Barry over there, he's got a Starstreak.
     W: Is that all?
     R: Yes, I'm afraid it probably is.

     Comment


      #6
      Det ser jo ut som om intensjonen om at Norge skal ha en operativ kampbrigade med alle de samvirkekomponenter som er nødvendige for at brigaden skal kunne vellykket slåss mot hvilken som helst fiende og samtidig forsyne seg og forsvare seg, og selvfølgelig kunne lede sine egne operasjoner, forlengst er død. Mange essensielle samvirkeelementer legges ned, enten permanent eller for kortere tid. I begge tilfelle forvitrer kompetansen som har vært bygget opp over årtier. Dette er ikke bare kompentanse i å operere systemene, men også i å utnytte dem i en samvirkesammenheng. Manøverelementene er i seg selv i tynneste laget, mens hovedessensen i mekanisert krigføring alltid har vært samvirke mellom stridsvogner, stormpanservogner og eventuelt avsittet fottropp, har de siste par årene stridsvognene manglet i 2BN og PBN (visstnok skal de nå gjeninnføres i PBN, men kommer 2BN etter?). Og her er det ikke bare kompetansen for stridsvognmannskaper det gjelder, men infanteriets kompetanse i å samvirke med stridsvogner. Som GIH sa i fjor, stridsvognkompetetansen er på et faretruende lavt nivå (på grunn av tallmessig lite fagmiljø) og det er også kompetansen på BK, tyngre panservernvåpen, deler av artilleriet etc. Luftvernkompetansen må bygges opp nesten fra bunnen igjen hvis den skal gjeninnføres.

      Det meste Hæren snart vil kunne stille på beina ser ut til å være enkeltstående kompanistridsgrupper som kan inngå i større land enheter, hvis de er velkomne der, samt enkelte nisjekapasiteter som kan tilbys andre lands større operative avdelinger (ISTAR f.eks., som noen sa, Norge har en spesielt god kompetanse på patruljevirksomhet, men det hjelper lite å være den som vet mest om fienden hvis man ikke samtidig har kampavdelinger som kan bruke kunnskapen til å nedkjempe fienden).

      Uten en full operativ kampbrigade hjemme vil all kompetanse i å lede operasjoner på brigade- og divisjonsnivå forvitre, og det vil demed bli lite aktuelt at norske offiserer får noen operative lederrolle i multinasjonale større enheter. Det er verdt å tenke på, selv for de som tror på Forsvarsledelsens mantra om at vi aldri noen sinne i fremtiden igjen vil kunne stå overfor en høyteknologisk moderne utrustet hær som angriper landet.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Comment


       #7
       jeg tjenestegjorde i lvabn 05-06.
       Mener at luftvern burde være i bodø og ørlande.
       NASAMs er et så fleksibelt system at de kan samvirke med hvem som helst og når som helst...under alle forhold.
       det bevisste vi under CR.....
       Den kommpetansen blant befalet i bodø er uten tvil den beste i verden. det har de vist opptil flere ganger....

       Og trenger noen LV støtte, er det ingen tvil at LVABN stiller opp og trusselen står til NASAMS trusselområde...

       Comment


        #8
        NASAMS-systemene er ikke i stand til å løse de oppdragene som kreves når en skal følge en manøveravdeling som panser eller mekanisert infanteri under fremmarsj. De som måtte tro at NASAMS er løsningen på alle problemer som måtte møte brigaden fra luften, må ta en reality check.


        1. Manøverevne - Lavtforsvarsluftvern settes fortrinnsvis opp på vogner som har evnen til å ta seg frem i terrenget. I LVBN/6.div var vi satt opp på BV-206 og NM-195 (Mod M-113). 195-vognene gir panser og mekinf en kontinuerlig luftvernparaply under manøver. RB-70 som vi var oppsatt med, lukket alle hullene NASAMS ikke dekket. Nede i dalfører, bak høydekammer, åser, raviner og så videre. Det er her kamphelikoptere manøvrerer, og kamphelikoptere er en primærtrussel mot stridsvogner og mekinf-vogner.

        2. Klargjøringstid - Ettersom LVBN/6.div var bygget opp for å følge manøveravdelinger, hadde vi også et konsept som tilstrebet kortest mulig tidbruk fra lagene kom inn i stilling til de meldte inn KLAR TIL SKUDD til troppssjef. Spesielt NM-195 lagene brukte kun 2-3 minutter fra de parkerte vogna til de var klare til å engasjere luftmål. Troppssjefer og batterisjef opererte alltid ut fra prinsippet om "ett bein i bakken" slik at de vi støttet aldri var ubeskyttet. Når ett eller to av lagene var på manøver, var det alltid ett eller to lag klar i stilling.

        3. Kompetanse - En enorm kompetanse på flykjenning og brigademanøver lå til grunn i LVBN. Ettersom våre sjefer, logistikkoffiserer og sambandsfolk var så tett knyttet opp til de andre bataljonene i brigadeteigen/divisjonsteigen, hadde vi etablert en kompetansebase på hvordan brigaden manøvrerte. Kontinuerlig, fortløpende kommunikasjon mellom oss og manøveravdelingene både i felt og i garnison knyttet bånd og økte gjensidig forståelse for hvordan operere avdelingene optimalt. Dette tør jeg påstå ikke er tilfelle med NASAMS-avdelingene i Bodø.
        Kjenningskompetanse var også ett av de store fagfeltene i bataljonen. Hvert batteri satt på fagoffiserer, som studerte russisk, europeisk og amerikansk materiell (jagerfly, helikoptere, lastefly) for å gi den nødvendige kompetanse nedover i avdelingene til den siste viktige bekreftelse på om den observerte farkosten er egen eller fiendtlig. Radar gir oss mye, men den siste verifisering fra skytter om hvilken flytype/helikoptertype som observeres, er kritisk for at lagfører skal kunne gi ildordre.

        Comment


         #9
         Opprinnelig skrevet av lilje
         Manøverelementene er i seg selv i tynneste laget, mens hovedessensen i mekanisert krigføring alltid har vært samvirke mellom stridsvogner, stormpanservogner og eventuelt avsittet fottropp, har de siste par årene stridsvognene manglet i 2BN og PBN (visstnok skal de nå gjeninnføres i PBN, men kommer 2BN etter?). Og her er det ikke bare kompetansen for stridsvognmannskaper det gjelder, men infanteriets kompetanse i å samvirke med stridsvogner. Som GIH sa i fjor, stridsvognkompetetansen er på et faretruende lavt nivå
         Et bittelite sidespor, men.....

         Det kan virke som om Hæren de siste årene har vært kjørt fullstendig planløst hva mekaniserte avdelinger gjelder. Enten det, eller så har de bevisst gått inn for å ødelegge miljøet. Bn2 kommer ikke til å følge etter med stridsvogner, det har vist seg å være vanskelig nok å sette opp esk2/PBN med vogner. Stridsvognsavdelinger finner ikke vognkommandører lengre, hvis de er heldige klarer de å skaffe folk med helt annen bakgrunn som de kan omskolere(Sist jeg sjekket hadde flesteparten av vognkommandørene i esk2 sin utdanning fra HV-UB, og de fleste hadde kun sittet som vognkommandør på stridsvogn under korte rotasjoner til Rena). Kvaliteten på utdanning av nye vognkommandører har også falt betydelig i de siste 5 årene, for så praktisk talt å forsvinne. Den siste utdannelsen av vognkommandører på leo foregikk i aller høyeste grad etter innfallsmetoden.

         Jeg mistenker at CV-fronten også har noe av de samme problemene.

         Ellers er det interessant at GIH selv merket seg at stridsvognskompetansen i hæren var på et faretruende lavt nivå, jeg velger nemlig å legge mye av skylden for at den er der den er på ham.
         Beidh a lá leo

         Comment


          #10
          må si meg sterkt uenig med deg der...

          CR 06 dekket lvabn fra bodø og ørlande hele indre troms, narvik og bjerkvik. mulig det er smutthull... men mesteparten dekkes

          Comment


           #11
           Nå er ikke luftvern mitt ekspertisefelt, men jeg syntes det høres logisk ut det Guderian kommer med.
           Her får noen korrigere meg om jeg er på videvanke, men slik jeg ser det er NASAMS beregnet for ting som flyr høyere enn fjellene og RB70 for ting som flyr imellom dem. Jeg klarer ikke helt å se hvordan NASAMS fra en nokså statisk posisjon langt unna skal kunne klare å detektere og engasjere et kamphelikopter eller en lavtflygende fast-mover som flyr 20-100 meter over bakken imellom to fjell som ikke er i skuddfeltet/LOS til NASAMS-batteriet. RB70/Tilsvarende vil jeg si er en kritisk del av avdelingens framrykning mens NASAMS tar seg av høytflygende "saker og ting", og sågar er ikke NASAMS vidundermiddelet som ene og alene skal sikre en trygg himmel.
           Elite Som En Trensoldat

           Comment


            #12
            Var ikke RB-70 fly-by-wire ??

            Har alt som ikke er "fire & forget" langt oppi vranghalsen - det gir skytter/makker null sikkerhet mht det å komme seg vekk.

            Å ha avfyrt en pistol i teig, vises og det koster da motpart ca. 0.5 kalori å sende jern til den posisjon, og det jernet er ikke bare hvitglødende men også ankommende i hurtig tempo :

            Alt av våpen må da vel i 2007 a.d gå an å avfyre uten å måtte sitte blink i all evighet etterpå !?!

            Manpads til alle kjt-oppsatte lag/tilsv enhet, og NASAMS til større forband - nuh ! Alt fire & forget, så vi kan få folket med oss også i morgen.
            Shaking the ground with the force of a thousand guns

            Comment


             #13
             Opprinnelig skrevet av Gehenna
             Var ikke RB-70 fly-by-wire ??

             Rb-70 følger en laserstråle som må holdes konstant på målet helt til treff, dette gjør at våpenet ikke er "Fire and forget" som du sier.

             Fordelen med dette er at det blir meget vanskelig å "lure" missilet med Flares/chaff slik du kan gjøre med "Fire and forget" missiler som baserer seg på Varmesøk/Aktiv radar.

             Siden skytteren altid styrer missilet gjennom optikk på rb-70, vill han selv altid bestemme hvor missilet går.

             Men som du sier, ulempen blir at skytteren er mer utsatt, og at det kreves gode ferdigeter for å treffe et manuvrerende mål.

             Comment


              #14
              Opprinnelig skrevet av Trig
              må si meg sterkt uenig med deg der...

              CR 06 dekket lvabn fra bodø og ørlande hele indre troms, narvik og bjerkvik. mulig det er smutthull... men mesteparten dekkes

              NASAMS er et bra luftvernsystem til sitt bruksområde. Men for å dekke en manøveravdeling under marsj kreves også en luftvernavdeling som er i stand til å hurtig skifte stillinger og kunne dekke de lommene kamphelikopterene og lavtflyvende nærstøttefly vil søke. Under NATO-øvelsen i 2003 var det samhandling mellom LVABN og LVBN nettopp med tanke på å utvikle et system for hvordan MSAM og SHORAD (Short Range Air Defense) kan fungere sammen for å optimalt dekke panser og mekinf.
              Snakket selv med en luftforsvarsmann som hadde peiling på NASAMS-systemet, og han sa at NASAMS er et glimrende system til sitt bruk, men har sine klare svakheter når det gjelder å støtte en manøvrerende hæravdeling.

              Forøvrig en liten kommentar til styreprinsippet på RB-70. Det er som det korrekt nevnes et laserstyrt system hvor skytter holder laserstrålen på luftfarkosten frem til missilet enten treffer direkte eller med nærhetsbrannrør (ut til cirka 6 meter).
              Etter at bataljonen min hadde en øvelse sammen med tre britiske Harrier jagerfly som trente på Bardufoss, viste vi siktevideoene vi hadde tatt til pilotene på debriefen i etterkant av øvelsen. Harrier-pilotene hadde fått tillatelse til å fly nede i 40 meters høyde, og dro alt de kunne av manøvere og lure innflyvingsretninger for å "angripe" Bardufoss flystasjon i god gammel sovjetisk ånd. Videoene viste derimot at våre skyttere fulgte de med sikre skuddmuligheter i over 90% av tiden. Der RB-70 får problemer er når et hurtigflyvende jagerfly tørner sideveis for skytter, slik at missilet enten:

              1. Ikke klarer svingen dersom skytteren svinger RB-70'en for fort etter flyet
              2. Ikke klarer å ta igjen flyet fordi det endrer til fragående kurs

              Men når det gjelder sårbarhet i forbindelse med at skytter må holde laserstrålen på farkosten frem til missilet treffer, så er den minimal. Det er snakk om kun få sekunder ettersom vi i 95% av tilfellene engasjerer på kommende mål. Etter skudd vil vi gå til skiftestilling eller kjøre til helt nytt stillingsområde uansett.

              Comment


               #15
               Opprinnelig skrevet av Bestefar
               Et bittelite sidespor, men.....

               Det kan virke som om Hæren de siste årene har vært kjørt fullstendig planløst hva mekaniserte avdelinger gjelder.
               Et ikke så rent lite sidespor heller Men veldig relevant.

               Jeg er helt enig med deg at brigaden har mistet utrolig mye av sin kompetanse innen manøveravdelingene. I løpet av kun kort tid har miljøer blitt revet opp, fjernet eller midlertidig lagt på is. Dette har medført at tonnevis av menneskelig kompetanse og tradisjon har forsvunnet ut av Hæren på et øyeblikk, noe som rammer miljøet i indre Troms hardt.

               Dersom det eksempelvis besluttes at det skal opprettes en ny luftvernavdeling (type pansret) i brigadeteigen som følge av det som ser ut som en ny positiv politisk vilje til å styrke Forsvaret i nord, vil det bli meget, meget vanskelig å finne tilbake personell med kompetanse både med hensyn til det luftvernfaglige og det panserfaglige (avhengig av hvilke vogner vi måtte få selvsagt).

               Comment

                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               No content found
               Show More
                
               • Filter
               • Tid
               • Show
               • New Topics
               Clear All
               new posts
               Please log in to your account to view your subscribed posts.
               Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
               Oppstillingsplassen
               Tekniske driftsmeldinger.
               Tråder: 8 Innlegg: 641
               Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
               8 641
               Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
               Tråder: 15 Innlegg: 1.086
               Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
               15 1.086
               yamaha
               Meldinger til/fra S-1
               av yamaha
               Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
               Tråder: 3 Innlegg: 445
               Nyeste innlegg: Feilmeldinger
               3 445
               Sjef Milforum
               Feilmeldinger
               Fagforum S-1: Personell & administrasjon
               Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
               Tråder: 2.453 Innlegg: 41.993
               Nyeste innlegg: Sliter med push ups
               2.453 41.993
               navara
               Sliter med push ups
               av navara
               Underforum:
               Treningsdagbøker (11/1.130)
               Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
               Tråder: 65 Innlegg: 2.857
               65 2.857
               Underforum:
               Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
               Tråder: 30 Innlegg: 491
               30 491
               Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
               Tråder: 8 Innlegg: 283
               8 283
               Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
               Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
               Tråder: 1.054 Innlegg: 33.825
               Nyeste innlegg: Interessante nyhetslinker
               1.054 33.825
               Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
               Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
               Tråder: 395 Innlegg: 28.343
               Nyeste innlegg: Fokus: Tyskland
               395 28.343
               Underforum:
               Tema: Russland (58/6.879)
               Tema: Asia (102/4.213)
               Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
               Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
               Tråder: 59 Innlegg: 5.302
               59 5.302
               Underforum:
               22.juli 2011 (32/4.562)
               Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
               Tråder: 199 Innlegg: 254
               199 254
               Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
               Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
               Tråder: 2.547 Innlegg: 62.520
               Nyeste innlegg: Tema: Luftforsvaret
               2.547 62.520
               Underforum:
               Hæren (41/1.518)
               Sjøforsvaret (36/1.959)
               Luftforsvaret (62/1.285)
               Heimevernet (563/17.503)
               Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
               Tråder: 584 Innlegg: 19.529
               Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
               584 19.529
               Underforum:
               Politiet (235/12.996)
               Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
               Tråder: 9 Innlegg: 176
               Nyeste innlegg: Hva innebærer god ledelse?
               9 176
               Marols
               Hva innebærer god ledelse?
               av Marols
               Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
               Tråder: 21 Innlegg: 2.270
               Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
               21 2.270
               pioff
               Den store PI-tråden
               av pioff
               Fagforum S-4: Logistikk & materiell
               Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
               Tråder: 109 Innlegg: 10.276
               109 10.276
               Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
               Tråder: 65 Innlegg: 827
               65 827
               Underforum:
               Landsystemer (28/624)
               Sjøsystemer (4/5)
               Luftsystemer (6/41)
               INI-systemer (23/128)
               Fagforum S-5: Planer & policy
               Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
               Tråder: 93 Innlegg: 6.069
               Nyeste innlegg: Kampluftvern for fremtiden
               93 6.069
               Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
               Tråder: 411 Innlegg: 10.498
               411 10.498
               Underforum:
               Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
               Tråder: 89 Innlegg: 1.564
               Nyeste innlegg: Team Rubicon.
               89 1.564
               magskor
               Team Rubicon.
               av magskor
               Fagforum S-6: Samband & IKT
               Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
               Tråder: 119 Innlegg: 1.706
               Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
               119 1.706
               Underforum:
               01 Fagområder (16/297)
               02 Felttriks (23/301)
               Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
               Tråder: 169 Innlegg: 3.010
               Nyeste innlegg: NYTTIG: Datahjelp
               169 3.010
               Markedsplassen
               Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
               Buy and sell kit. Non-commercial use only.
               Tråder: 537 Innlegg: 2.182
               537 2.182
               Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
               Tråder: 3 Innlegg: 16
               3 16
               Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
               Tråder: 2 Innlegg: 2
               2 2
               Working...
               X