Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

TMBN med rulleblad

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • TMBN med rulleblad

  Jeg var desverre så dum at jeg nylig kjørte bil med promille og ble tatt av politiet.
  Promilletesten viste 1,5 og jeg regner med at jeg må noen dager i fengsel for å sone denne straffen, i tillegg kommer jeg til å miste lappen i opp til 2 år.

  Er det noen som har innsikt hvordan dette vil påvirke min karriere i TMBN, mister jeg retten til å tjenestegjøre eller er det mulig å fortsette tjenesten selv uten førerkort?

  Ber om at usaklige kommentarer holdes for dere selv, da jeg allerede angrer nok og ikke trenger å bli påmindt hvor idiotisk dette var.

  - Aldri før og aldri igjen.

  Takk for all informasjon

 • #2
  I tillegg til tap av førerkort vil nok dette også være grunn til å miste sikkerhetsklarering. Krever ikke alle stillinger i TMBN klarering for H, eller i hvert fall K?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Der er du inne på noe essensielt, mister man sikkerhetsklarering ved å ha kjørt med promille?
   Har vært sikkerhetsklarert (H) i mange år, håper jo virkelig ikke dette setter punktum for min militærekarriære...

   Dessuten vil det være mulig å være i TMBN uten å kunne kjøre bil?

   Noen som har tips fra innsiden?

   Kommentér


   • #4
    Klareringsmyndigheten skal vurdere din sikkerhetsmessige skikkethet i henhold til sikkerhetslovens § 21, første ledd. Pålitelighet, lojalitet og sunn dømmekraft er sentrale vurderingskriterier.

    Sikkerhetsloven § 21 definerer hvilke forhold (ikke fullstendige kriterier) klareringsmyndigheten kan vektlegge i denne prosessen:

    Straffbare handlinger
    Fare for direkte eller indirekte press
    Misbruk av rusmidler
    Nekte å gi personopplysninger
    Spionasje/sabotasje
    Forfalske eller oppgi feil personkontrollinformasjon
    Sykdom som påvirker din sikkerhetsmessige skikkethet
    Økonomiske forhold
    Forbindelse til organisasjoner med ulovlig formål
    Manglende personhistorikk
    Tilknytning til andre stater
    Andre forhold av betydning

    Det er ingen automatikk i at du blir nektet klarering dersom du har en bakgrunn som er relevant i forhold til noen av disse kriteriene. Klareringsmyndigheten skal foreta en individuell vurdering av sikkerhetsmessig skikkethet i hvert enkelt tilfelle.

    Kilder i personkontrollen:
    BOT: Bøteregisteret
    SSP: Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister
    STRASAK: Straffesaksregisteret
    PST: Politiets sikkerhetstjeneste
    DSF: Det Sentrale Folkeregister
    NSM: NSMs egne registre
    Kreditt: Private kredittopplysningsregistre
    Det er altså ingen automatikk, men jeg tror det skal mye til å beholde klarering etter at man har begått en så alvorlig straffbar handling at man har blitt idømt ubetinget fengsel.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     1. Hvis du ikke har gjort det, varsle nærmeste overordnet om dette. Man har meldeplikt vedrørende alt som kan påvirke sikkerhetsklareringen.

     2. Når du informerer, ikke pynt på det. Vær ærlig, og informer om ALLE fakta slik de foreligger. Fortsett å informere etter hvert som saken utvikler seg; rettssak, domsavsigelse osv.

     3. Det vil alltid være en individuell vurdering i hvert tilfelle fra FSA. Det finnes ingen enkel sjekkliste hvor man huker av i forskjellige bokser, og så får man et resultat etter å ha summert opp.

     Mest sannsynlig, dog ikke siter meg på det, så vil du få en kjennelse som heter IK, Ikke Klarert. Denne vil være tidsbegrenset, noe som kalles observasjonstid. Så lenge denne ikke er over 2 år, så vil FPT ikke starte noen oppsigelsessak. Det vil si at du beholder jobben i Forsvaret, dog kan du være nødt til å tjenestegjøre et sted hvor din manglende klarering ikke vil være til hinder for utførelse av tjenesten. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for dette. Avdelingen kan søke om dispensasjon til å autorisere deg til Begrenset, men det krever litt godvilje fra deg ift at du er ærlig. Hvis du tilbakeholder informasjon så er vanlig praksis at avdelingen frastår fra søke om dispensasjon. FSA har siste ordet når man søker om dispensasjon, og sier de nei så må man jobbe en annen plass som skissert over.

     Etter at observasjonstiden er over kan avdelingen søke om å få sikkerhetsklarert deg. Hvorvidt sjefen ønsker dette vil nok avhenge av tidligere atferd. Velger de å gjøre det vil nok klareringsprosessen ta litt tid. Det kan resultere i at du får klarering til H, og det kan hende at de opprettholder IK kjennelsen.

     Hvis avdelingen velger å ikke søke på ny klarering for deg, og velger å ikke autorisere deg, så må de melde ifra om dette til FSA. FSA vil da vurdere om forholdene ligger til rette for å nekte deg ny klarering. Hvis de mener at saken er opp og avgjort, kan de tvinge avdelingen til å søke for deg. Mener de at din atferd tilsier at du ikke bør få klarering, og opprettholder IK kjennelsen, så vil arbeidssituasjonen forløpe som tidligere, men tjeneste et annet sted.

     4. Forvent at du vil få en skriftlig advarsel fra din avdeling på bakgrunn av dette, og spillerommet for tabber i tiden fremover vil være så og si ikke-eksisterende for din del.

     Dette er ment å være en skildring av hvordan denne prosessen er og bør være. Det jeg sier er ingen garanti for noe som helst, og det trenger ikke forløpe som jeg sier.
     It's not about surviving, it's about winning.

     Kommentér

     Fremhevede emner

     Collapse
      

     Forsvarets jobbsøkerregister

     Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.     https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
      

     Luftforsvarets organisering

     Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

     Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
     https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

     For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
      

     Sikkerhetsloven


     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
      

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

     ...
      

     Fokus: Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten


     Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

     Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
      

     100 ÅR ETTER

     100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
      

     Et nytt forsvarskonsept?

     I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
      

     Beskikkelser på Milforum

     Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
      

     NSM: Årlig risikovurdering


     Ole Gunnar Onsøien
     NTB scanpix

     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
      

     Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering     Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
     http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

     Rapporten dekker hovedpunktene:
     Kode:
       Globale utviklingstrekk
       Nordområdene / Arktis
       Russland
       Afghanistan
       Pakistan
       Kina
       Midtøsten og Nord-Afrika
       Iran
       Sudan
       Somalia
       Terrorisme
       Spredning av
     ...
      

     Jente i kongens klær? Dette er tråden!

     Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
      

     Tema: Luftforsvaret

     Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
      

     Forsvarets veterantjeneste (FVT)

     Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


     – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

     Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

     http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X