Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

TMBN med rulleblad

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • TMBN med rulleblad

  Jeg var desverre så dum at jeg nylig kjørte bil med promille og ble tatt av politiet.
  Promilletesten viste 1,5 og jeg regner med at jeg må noen dager i fengsel for å sone denne straffen, i tillegg kommer jeg til å miste lappen i opp til 2 år.

  Er det noen som har innsikt hvordan dette vil påvirke min karriere i TMBN, mister jeg retten til å tjenestegjøre eller er det mulig å fortsette tjenesten selv uten førerkort?

  Ber om at usaklige kommentarer holdes for dere selv, da jeg allerede angrer nok og ikke trenger å bli påmindt hvor idiotisk dette var.

  - Aldri før og aldri igjen.

  Takk for all informasjon

 • #2
  I tillegg til tap av førerkort vil nok dette også være grunn til å miste sikkerhetsklarering. Krever ikke alle stillinger i TMBN klarering for H, eller i hvert fall K?
  At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

  Kommentér


  • #3
   Der er du inne på noe essensielt, mister man sikkerhetsklarering ved å ha kjørt med promille?
   Har vært sikkerhetsklarert (H) i mange år, håper jo virkelig ikke dette setter punktum for min militærekarriære...

   Dessuten vil det være mulig å være i TMBN uten å kunne kjøre bil?

   Noen som har tips fra innsiden?

   Kommentér


   • #4
    Klareringsmyndigheten skal vurdere din sikkerhetsmessige skikkethet i henhold til sikkerhetslovens § 21, første ledd. Pålitelighet, lojalitet og sunn dømmekraft er sentrale vurderingskriterier.

    Sikkerhetsloven § 21 definerer hvilke forhold (ikke fullstendige kriterier) klareringsmyndigheten kan vektlegge i denne prosessen:

    Straffbare handlinger
    Fare for direkte eller indirekte press
    Misbruk av rusmidler
    Nekte å gi personopplysninger
    Spionasje/sabotasje
    Forfalske eller oppgi feil personkontrollinformasjon
    Sykdom som påvirker din sikkerhetsmessige skikkethet
    Økonomiske forhold
    Forbindelse til organisasjoner med ulovlig formål
    Manglende personhistorikk
    Tilknytning til andre stater
    Andre forhold av betydning

    Det er ingen automatikk i at du blir nektet klarering dersom du har en bakgrunn som er relevant i forhold til noen av disse kriteriene. Klareringsmyndigheten skal foreta en individuell vurdering av sikkerhetsmessig skikkethet i hvert enkelt tilfelle.

    Kilder i personkontrollen:
    BOT: Bøteregisteret
    SSP: Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister
    STRASAK: Straffesaksregisteret
    PST: Politiets sikkerhetstjeneste
    DSF: Det Sentrale Folkeregister
    NSM: NSMs egne registre
    Kreditt: Private kredittopplysningsregistre
    Det er altså ingen automatikk, men jeg tror det skal mye til å beholde klarering etter at man har begått en så alvorlig straffbar handling at man har blitt idømt ubetinget fengsel.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     1. Hvis du ikke har gjort det, varsle nærmeste overordnet om dette. Man har meldeplikt vedrørende alt som kan påvirke sikkerhetsklareringen.

     2. Når du informerer, ikke pynt på det. Vær ærlig, og informer om ALLE fakta slik de foreligger. Fortsett å informere etter hvert som saken utvikler seg; rettssak, domsavsigelse osv.

     3. Det vil alltid være en individuell vurdering i hvert tilfelle fra FSA. Det finnes ingen enkel sjekkliste hvor man huker av i forskjellige bokser, og så får man et resultat etter å ha summert opp.

     Mest sannsynlig, dog ikke siter meg på det, så vil du få en kjennelse som heter IK, Ikke Klarert. Denne vil være tidsbegrenset, noe som kalles observasjonstid. Så lenge denne ikke er over 2 år, så vil FPT ikke starte noen oppsigelsessak. Det vil si at du beholder jobben i Forsvaret, dog kan du være nødt til å tjenestegjøre et sted hvor din manglende klarering ikke vil være til hinder for utførelse av tjenesten. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for dette. Avdelingen kan søke om dispensasjon til å autorisere deg til Begrenset, men det krever litt godvilje fra deg ift at du er ærlig. Hvis du tilbakeholder informasjon så er vanlig praksis at avdelingen frastår fra søke om dispensasjon. FSA har siste ordet når man søker om dispensasjon, og sier de nei så må man jobbe en annen plass som skissert over.

     Etter at observasjonstiden er over kan avdelingen søke om å få sikkerhetsklarert deg. Hvorvidt sjefen ønsker dette vil nok avhenge av tidligere atferd. Velger de å gjøre det vil nok klareringsprosessen ta litt tid. Det kan resultere i at du får klarering til H, og det kan hende at de opprettholder IK kjennelsen.

     Hvis avdelingen velger å ikke søke på ny klarering for deg, og velger å ikke autorisere deg, så må de melde ifra om dette til FSA. FSA vil da vurdere om forholdene ligger til rette for å nekte deg ny klarering. Hvis de mener at saken er opp og avgjort, kan de tvinge avdelingen til å søke for deg. Mener de at din atferd tilsier at du ikke bør få klarering, og opprettholder IK kjennelsen, så vil arbeidssituasjonen forløpe som tidligere, men tjeneste et annet sted.

     4. Forvent at du vil få en skriftlig advarsel fra din avdeling på bakgrunn av dette, og spillerommet for tabber i tiden fremover vil være så og si ikke-eksisterende for din del.

     Dette er ment å være en skildring av hvordan denne prosessen er og bør være. Det jeg sier er ingen garanti for noe som helst, og det trenger ikke forløpe som jeg sier.
     It's not about surviving, it's about winning.

     Kommentér

     Annonse i emne

     Collapse

     Fremhevede emner

     Collapse
      

     Minedykker

     Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

     Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.     Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
      

     Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

     Bli en del av spesialstyrkene

     Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
      

     Roller i Geværlaget

     Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

     Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
     Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
     Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
      

     Sikkerhetsloven


     (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


     Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


     Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
      

     Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

     Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

     Håper dette er starten på noe vedvarende.

     https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
      

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

     UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

     https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

     ...
      

     Mentorordning i Heimevernet

     Hei,

     Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
      

     Troppssersjant

     Hei!

     Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
     Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
      

     NSM: Årlig risikovurdering


     Ole Gunnar Onsøien
     NTB scanpix

     – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


     Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

     – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

     Donasjoner

     Collapse
     Working...
     X