Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

18 måneders førstegangstjeneste

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Er det store protester blant de som blir innkalt? Jeg vil påstå at 80-90% av de som møter er motiverte.

  Eye of the beholder vet du.

  Og ja, jeg fikk med meg ordet balanse. Jeg spør allikevel hvorfor fag skal være incentiv, når så få er interessert i de fagene som er "obligatoriske". Hvorfor må fag i det hele tatt inkluderes? Er det et ønske fra soldatene?

  Mulighetene til å ta fag er der uansett.

  Kommentér


  • #32
   Og det er vel kanskje fordelen med den nåværende modelen, at forsvaret sliter å slite med rekrutter som ikke vil være der?

   Fag var bare et eksempel fra min side, bunnlinja er vel uansett at det er noe håndfast de får tilbake, det være seg vekterkurs, bartenderkurs, studiekompetanse eller cash. Jeg tror det hjelper på motiveringa å ha en slik gulerot.
   I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

   Kommentér


   • #33
    Og for n'te gang, de mulighetene du skisserer er allerede der. De kan ikke få dette uten innsats, ei heller kan disse kursene/fagene gjøres obligatorisk.

    Økt tjenestetillegg, økt dimmegodtgjørelse er det mest nærliggende.

    Jeg tror som sagt at motivasjon ikke vil være en stor utfordring.

    Kommentér


    • #34
     Er det ikke et bra opplegg for å ta kurs på fritiden da? Det var det i hvert fall da jeg var i førstegangstjenesten for over 1/3 århundre siden. Alt fra forskjellige hobbykurs via sveisekurs til universitetskurs. Jeg tok selv ex.phil. og det første matematikk-kurset på Universitetet i Oslo mens jeg var i førstegangstjenesten.
     At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

     Kommentér


     • #35
      Hva som motiverer en stor gruppe mennesker til å yte er ikke en lett gåte, alle arbeidsgivere ønsker et eureka svar på det spørsmålet. Gruppen individer det her gjelder er unge mennesker, de fleste uten noe særlige forpliktelser annet en seg selv og mobil regningen. Det å være en del av noe troverdig vill kanskje motivere, jeg har hørt mange ganger: Det er ikke noe vits i å bruke tid på noe som er borte i løpet av tre dager uansett. Merkevare bygging tror jeg er en ting vi ikke er flink nok til.

      Jeg tror ikke skole er helt det som lokker mest under fgtj, det tror jeg burde være mer myntet på grenaderer, men en del kurs burde det være. Førerkort klasse B hadde trigget mange som kommer fra hjem som ikke kan legge 35k på bordet for at poden skall få lappen. Så hvis vi gir soldaten ære, eventyr og bil lappen så vill en del bli fristet.

      Hvis skole skal være motivasjon, så tror jeg ei løsning der soldaten bor i leir å studerer 50% og 50% grenader seks års kontrakt og ei treårig høyskole utdanning med ei lønn på ca tre ganger det som er i fgtj, uniform og fri kost og losji ca 8000 i måneden og null skatt.
      Trenger bare litt flaks, så går det godt

      Kommentér


      • #36
       Er en enkel fremmedkulturell så skjøner ikke så mye av dette. 12 mnd førstegangstjeneste og 19 mnd "maks" tjenestevsom verneplikt er ikke noen naturlover. Kan vel ikke være noen problemmer å endre dette hvis det er behov for dette.
       Minsk, det nye Utopia

       Kommentér


       • #37
        Jeg vil vel tro at det under de nåværende omstendigheter er vanskelig å selge inn til politikerene at vi trenger lengre verneplikt.

        Hadde nok vært enklere om det enda stod Sovjet på kartet.
        I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

        Kommentér


        • #38
         Lengden av den totale ordinære tjeneste i fred ( i dag 19 måneder) står hverken i lov eller forskrift, den bestemmes av Stortinget. På samme måte som lengden av førstegangstjenesten. I prinsippet i hvert fall er det en enkel sak for Stortinget å endre den.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • #39
          Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
          Jeg vil vel tro at det under de nåværende omstendigheter er vanskelig å selge inn til politikerene at vi trenger lengre verneplikt.

          Hadde nok vært enklere om det enda stod Sovjet på kartet.
          Hva baserer du det på? Er det motvilje blant politikerne til å opprettholde verneplikten?

          Verneplikt
          Regjeringen slo fast i den vedtatte langtidsplanen at fundamentet i Forsvaret er, og vil fortsatt være, verneplikten. Det er bred enighet om at verneplikten bidrar til å sikre Forsvarets legitimitet og forankring i befolkningen. Antallet vernepliktige til
          førstegangstjeneste og tjenestens innhold vil fortsatt bli tilpasset innsatsforsvarets behov og utvikling. Tjenesten differensieres i spennet mellom seks og atten måneder. For enkelte kategorier personell vil grensevakten i 2013 gjennomføre en prøveordning med atten måneders førstegangstjeneste.
          http://www.regjeringen.no/pages/3807..._FDDDDPDFS.pdf (side 29)

          Å endre den totale lengden på verneplikten er ikke noe problem.

          Fellesbestemmelser
          Felles øvre grense for samlet ordinær tjenesteplikt er 19 måneder eller 575 dager. Frivillig tjeneste i Heimevernets innsatsstyrke eller i operasjoner i utlandet regnes ikke som en del av den ordinære tjenesteplikt.
          http://www.regjeringen.no/pages/3807..._FDDDDPDFS.pdf (side 138)

          Kommentér


          • #40
           Forlenget førstegangstjeneste og verneplikt, kombinert med kadre-og mobiliseringsordninger er framtidens melodi for hæren slik jeg ser det. Hele systemet skulle få en ytterligere kapasitetsheving dersom rekruttskoleordning ble gjeninnført. Gjerne felles for alle forsvarsgrener.

           Kommentér


           • #41
            Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
            Hva baserer du det på? Er det motvilje blant politikerne til å opprettholde verneplikten?
            http://www.regjeringen.no/pages/3807..._FDDDDPDFS.pdf (side 29)
            Å endre den totale lengden på verneplikten er ikke noe problem.
            http://www.regjeringen.no/pages/3807..._FDDDDPDFS.pdf (side 138)
            Sa jeg at det var et problem å forlenge? Nei, jeg sa at jeg tror at det under de nåværende politiske omstendigheter vil være vanskelig å få politisk aksept for forlengelse av verneplikten. Hva baserer jeg det på? Magefølelsen!
            I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

            Kommentér


            • #42
             Virker det som at det vil være vanskelig, basert på at det er aksept for denne modellen hos både regjering og storting? Re de utdragene jeg viste til?

             Å bygge argumenter på magefølelse er vel heller tynt, vil jeg påstå.

             Kommentér


             • #43
              Som sagt av både meg selv og AGR416 over, den maksimale ordinære tjenesteplikt i fredstid bestemmes hvert år av Stortinget ved vedtaket av Statsbudsjettet. I dag er den 19 måneder, jeg vet ikke hvor lenge den har vært det. Men Stortinget har altså vedtatt at i Hæren kan førstegangstjenesten fra 2013 være opp til 18 måneder, faktisk lengre enn noen gang siden begynnelsen av 1960-tallet (da førstegangstjenesten var 16 måneder i Hæren og 18 måneder i luft og sjø). Så det skulle i hvert fall ikke så mye til for Stortinget å øke det.

              Det har alltid vært meget få som har nådd 19 måneder ordinær tjeneste totalt. Den gangen alle ble kalt inn til rep-øvelser, på 60-, 70- og 80-tallet, var normalt det meste man kunne bli kalt inn til 5 20-21-dagers øvelser (de aller færreste rakk mer enn fire) mens man var i linjen (felthæren, inntil utgangen av året man fylte 34) og 2 12-dagers øvelser mens man var i landvernet (lokalvernavdeling eller bakre forsyningsavdeling, fra man var 35 til utgangen av året man fylte 44). For befal og noen korporaler kom det 7-9 dager i forkant av 20-dagers øvelsene og 3-4 dager i forkant av 12-dagerøvelsene. Vernepliktig/utskrevet befal ble i tillegg gjerne kalt inn til noen ekstra befalskurs, som regel av to ukers varighet, men der sier vernepliktsforskriften: "§ 5-3. Tjeneste ved skoler og kurs kan ikke godskrives som utført repetisjonstjeneste eller ekstraordinær tjeneste."
              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

              Kommentér


              • #44
               Jeg har lest litt fort gjennom det som er skrevet her, og jeg syns det virker som en god ide å forlenge førstegangstjenesten. Så lenge man ikke ender opp med at det blir, som nevnt ganske tidlig i denne posten, at den siste tiden i tjeneste blir en slags "fri" for at folk som ønsker å studere skal slippe at det skal gå ut over studiet hvis de da, for eksempel, egentlig skal tjenestegjøre fram til September. Jeg syns holdningene til veldig mange innad Forsvaret er litt for "avslappet". Det å være i førstegangstjenesten virker å til tider bli tatt veldig lett på av mange. En ser bilder på Facebook av div aktiviteter soldatene deltar på, og hvis jeg ikke tar feil, så er det vel egentlig forbudt å ta bilder inne på militære områder med tanke på at disse bildene kan havne i gale hender hvis det som er tatt bilde av er sensitivt og ikke skal ut til almenheten. Det samme gjelder når folk har vakthold. Jeg har blitt fortalt historier av venner og bekjente fra når de tjenestegjorde (i tiden 2010-2012), hvor det har blitt fortalt at det på enkelte baser bare er en nattevakt som skal patruljere en leir som tar tilnærmet en time å fullføre. Så hvis det gjennomføres at førstegangstjenesten blir lengre, så hadde det ikke vært feil å se til at strukturen blir retta på. For vi nordmenn blir bare mer og mer naive for hvert år som går. Var ikke slik før 1990.

               Kommentér


               • #45
                først en liten notis, tror at hvis jeg legger sammen tid i førstegangstjeneste og HV så kommer jeg langt over 19 måneder, så er ikke så sikker på om de følger den regelen så nøye. For det andre, så tror jeg at en bør definere fasene i førstegangs tjenesten bedre.
                Definer kvalifiserings tiden for ulik tjeneste som en Tid. (Rekrutt / uttak o.l.) og så lære tid (kurs grunntrening) så tjensetetid.
                Definer så en minimumstjenestetid, legg så til ekstra betaling for tid over 12 måneder, og la ulike tjenester gå fra 12 til 24 måneder.
                Men gi tjeneste over 12 måneder lønn og goder (pensjonspoeng, ekstra studie poeng osv) Da kan en sile og bruke ulik personell (utifra evner og behov til ulik tid og oppgaver) DEt er jo det som er problemet er det ikke? De gode personene ønsker man jo å ha og bygge litt mer på? For de som da velger å gå lenger enn 12 måneder kan man så oppfordre til å ta mer krevende jobber i HV/ eller ta grenader jobber eller verve seg i forsvaret. bare en tanke, men jeg tror at muligheten for å beholde noen i 24 måneder istedenfor 12 måneder ville vært ønskelig for enkelte befal. Hvor mange en skulle kunne gi en slik mulighet blir jo da et politisk spørsmål. og stortinget måtte jo tatt stilliing til lønn/goder/ og den 18 måneder regelen....

                Kommentér


                • #46
                 18 måneders førstegangstjeneste

                 De 19 månedene vil si pliktig tjeneste, dvs fra HV regnes kun ordinær årets trening, ikke kurs, frivillig I-styrke trening, tjeneste som vervet, i intops etc.
                 At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                 Kommentér


                 • #47
                  Kurs er også pliktige, man kan bli tvunget til kurs i noen distrikter, men som hvit sier regnes de ikke med i tjenestetiden.

                  Kommentér


                  • #48
                   Er det noe nytt på denne fronten? Prøveprosjektet på GSV er vel over nå, eller er jeg helt på viddene?
                   Ubique quo fas et gloria ducunt

                   Kommentér


                   • #49
                    Mener jeg spurte noen av gutta fra 1301 om dette. Ble dette utsatt til 1307, eller tar jeg helt feil? Uansett så er det ferdig til sommeren eller neste vinter.

                    Kommentér

                    Annonse i emne

                    Collapse

                    Donasjoner

                    Collapse
                    Working...
                    X