Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Grensevakt nektes å bruke politiemblem?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Grensevakt nektes å bruke politiemblem?

  Jeg ser i media at Forsvaret nå nekter GSV soldater å bruke politiemblemer på uniformen når de er på jobb.
  Det er visst brudd på folkeretten iflg. Forsvaret. Hva med den finske grensevaktmodellen? Bryter de også folkeretten? Kunne den finske modellen vært noe for Norge?


  http://no.wikipedia.org/wiki/Den_finske_grensevakten

  http://www.abcnyheter.no/nyheter/201...ge-folkeretten
  Last edited by Sofakriger; DTG 051754B Jul 12, . Begrunnelse: Lagt på noe mer beskrivende tittel
  Død over ulven!

 • #2
  Mulig det er jeg som ikke ser det, men jeg finner ikke noe sted i wiki artikelen som sier noe om at de bruker sivilt politi sine emblemer.
  Vis de gjør det er det mulig at de kan slippe unna da de i fredstid ikke er en del av forsvarsdepartementet men innenriksdepartementet, og at de har en (vis ikke jeg har forstått feil) mye fler sivile oppgaver en GSV

  "Passport control at border crossing points, airports and ports.
  Rescue operations (mainly at sea and in the remote areas of Lapland).
  Provide aid to other authorities such as the Fire Department in case of unusual events like wild fires.
  Investigation of crimes pertaining to border security.
  Customs control in the minor border crossing points without customs authorities."
  "[...]conduct searches in apartments"
  Står det på engelse wiki

  Som vel gjør at de i fredstid ikke er helt det samme som GSV, selvom de i krig mobiliseres til en avdeling av samme type som GSV

  Jeg personlig er vel heller av den mening at, krigs advokaten sammen med politiet og gsv burde se på saken og kommer de frem til at det er brudd på folkeretten burde man lage et nytt merke som viser at man har politi myndighet

  Kommentér


  • #3
   Jeg fant heller ikke noe om at de bruker politiemblemer i Finland. Da står vi igjen med en person i full militæruniform som utfører vanlige politioppgaver, til og med på flyplasser og havner.
   Død over ulven!

   Kommentér


   • #4
    Noe som jo ikke er et brudd på folkeretten. Og jo er mer eller mindre vanlig i store deler av verden. Problemet var at de bærer et emblem som gjør dem "fredet" i krigstid.
    Det blir det samme som å male kors på redningshelekoptere, hadde vi gjort det ville vi ikke i en strids situasjon kunne transportere militært personell i dem, som jo er noe det trenes på sånn som det er nå

    Kommentér


    • #5
     Hva er historikken til "Garnisonskompaniet" ved GSV ? Drive grensevakt.

     Starta i 1921 og mista navnet sitt for få år sia da en ny OBLT kom til gards og følte han hadde noe han måtte utrette, men selv om navnet ble endra til GRKP/U (hehe, skulle skrevet "utvikling" der) så er såga den samme.

     Ikke politioppgaver men militær grensevakt. Tomatoe, potetoe.
     Shaking the ground with the force of a thousand guns

     Kommentér


     • #6
      Politiet er da "fair game" i krigstid? At vi velger å ha et hovedsakelig ubevæpnet politi er synd trist leit for oss.

      Greit med avdelingsnavn som gir et hint om hva avdelingen holder på med.
      DYT-DYYYYYT-DYT

      Kommentér


      • #7
       Opprinnelig skrevet av Vannglass Vis post
       Politiet er da "fair game" i krigstid? At vi velger å ha et hovedsakelig ubevæpnet politi er synd trist leit for oss.
       Nei, sivile er beskyttet av Geneve-konvensjonene, og politi er regnet som sivile, så lenge de ikke deltar i stridshandlinger. I følge Beredskapslovene kan norsk sivilt politi settes under militær kommando på krigsskueplass. I så fall vil de være å regne som militære og er ikke lenger beskyttet.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • #8
        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
        Nei, sivile er beskyttet av Geneve-konvensjonene, og politi er regnet som sivile, så lenge de ikke deltar i stridshandlinger. I følge Beredskapslovene kan norsk sivilt politi settes under militær kommando på krigsskueplass. I så fall vil de være å regne som militære og er ikke lenger beskyttet.
        Sier beredskapslovene også noe om uniformering og emblemer i sånne tilfeller?
        Død over ulven!

        Kommentér


        • #9
         Hva med mentorer fra politiet i Afghanistan? De bærer militær uniform med politimerker og plolitidistinksjoner på. Slutt på det også?

         Å bruke MP-merker blir vel ikke dekkende, siden grensevakten har større politimyndighet enn Militærpolitiet.

         Å behandle politi-merket som et slags genferkors blir vel litt rart vel? Politi-merket betyr ikke at man er ikke-stridende. Om den enkelte polititjenestemann eller enhet er et legitimt krigsmål avhenger av om de deltar i striden eller holder seg nøytrale.

         Kommentér


         • #10
          Opprinnelig skrevet av Tusseladd Vis post
          Hva med mentorer fra politiet i Afghanistan? De bærer militær uniform med politimerker og plolitidistinksjoner på. Slutt på det også?

          Å bruke MP-merker blir vel ikke dekkende, siden grensevakten har større politimyndighet enn Militærpolitiet.

          Å behandle politi-merket som et slags genferkors blir vel litt rart vel? Politi-merket betyr ikke at man er ikke-stridende. Om den enkelte polititjenestemann eller enhet er et legitimt krigsmål avhenger av om de deltar i striden eller holder seg nøytrale.
          P-OMLT er mentorer fra sivilt politi og Militærpolitiet. MP bærer PRT-og ISAF merking. Sivilt politi bærer sine ørkenantrekk med politi-merking. Kandak, Brigade og korps-mentorene har aldri båret politimerking

          Se feks her:

          http://www.aftenposten.no/nyheter/ur...cle3946296.ece
          Last edited by jaffar; DTG 071231B Jul 12, .
          mathematical analysis does not matter in high risk decision making

          Kommentér


          • #11
           Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
           Sier beredskapslovene også noe om uniformering og emblemer i sånne tilfeller?

           http://www.lovdata.no/all/tl-19501215-007-003.html


           Det hadde vært noe det, om landets politistyrker var underlagt militær kommando på krigsskueplass. Med sine emblemer og uniformer hadde dette ført til at Forsvarsstaben hadde fått kollektivt illebefinnende pga brudd på folkeretten.
           Død over ulven!

           Kommentér


           • #12
            Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
            Nei, sivile er beskyttet av Geneve-konvensjonene, og politi er regnet som sivile, så lenge de ikke deltar i stridshandlinger. I følge Beredskapslovene kan norsk sivilt politi settes under militær kommando på krigsskueplass. I så fall vil de være å regne som militære og er ikke lenger beskyttet.
            Er det kun en norsk tolkning av Geneve-konvensjonene, eller er det en allment akseptert tolkning.
            DYT-DYYYYYT-DYT

            Kommentér


            • #13
             Hva er din grunn til å anta at politi ikke skal regnes som hvilke som helst andre sivile ikke-stridende i forhold til Geneve-konvensjonene, dvs. som ulovlig mål for militære angrep (så lenger de ikke bruker våpen mot fienden)?
             At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

             Kommentér


             • #14
              At politiet er en del av statens sikkerhetsapparat, sammen med bl.a. militæret, JD og UD, og dermed er ventet å yte motstand.
              DYT-DYYYYYT-DYT

              Kommentér


              • #15
               Landkrigsreglementet og GC4 skiller mellom "members of armed forces" (og visse likestilte grupper som militser, frivillige korps, og levée en masse -- norsk politi vil som organisasjon ikke falle under noen av disse, med ett unntak, se under) og "andre" (sivile).

               Det er opp til det enkelte lands nasjonale lovgivning å fastsette hvem som er medlemmer av nevnte lands "armed forces" og dermed lovlige stridende. Etter norsk rett kan Kongen vedta å innlemme politiet i Forsvaret (beredskapsloven § 6 annet punktum), og militær myndighet kan vedta å overta kommando over sivilt politi "på krigsskueplass" (beredskapsloven § 6 første punktum). I disse tilfellene vil politiet være "members of the armed forces" (med plikt til å opptre som sådan). I andre tilfeller er politiet å regne som sivile beskyttede personer.
               Would you, Quintus? Would I?

               Kommentér


               • #16
                Hvis det blir krig vil kanskje fienden sende kommando- grupper langt inn i Norge for å skape frykt og kaos og ødeleggelse.
                Det er klart at sivilt politi må være med å bekjempe disse gruppene, selv om de er en del av fiendens militære styrker. Noe annet ville være vanvittig tåpelig, etter min mening. Hvis folkeretten ikke godtar dette, så er det noe galt fatt.

                Alt i alt tror jeg at Vannglass har rett i at sivile politifolk ville bli fritt vilt i en krig. Og fiendens kommandogrupper bør være fritt vilt for sivilt politi. (og kanskje til og med for "Ola jeger og skytter".)
                Død over ulven!

                Kommentér


                • #17
                 Nå tror jeg det er litt forvirring her. Krig mellom stater skal i utgangspunktet følge folkeretten - og i prinsippet blir det da ikke krig. Det er i seg selv et brudd på folkeretten. Dere som er jurister må gjerne korrigere meg her, men det finnes vel ikke noe eksempel på at en krig har foregått fullstendig innenfor folkerett og konvensjoner.

                 Når en suveren stat (feks Norge) opplever at noen bryter loven - feks ved å begå terrorisme (tiurleiks kommandogrupper..) så er det en politisak. Politiet kan be om bistand fra forsvaret.

                 Hvis landet er på krigsfot så er (på legmannspråk) hele landet militært område. Da trenger forsvaret ikke vente på noen bistandsanmodning.

                 Men for å ta en "enkel" en. Norge er i krig, men krigshandlingene foregår bare i en del av landet (feks Troms/Finnmark). I Oslo stopper politiet ett kjøretøy for brudd på vikeplikten, og finner en liten gruppe mennesker i sivil fra landet vi er i krig med. La oss nå si at politiet undersøker kjøretøyet og ikke finner noe mistenkelig (feks våpen/sambandsutstyr/uniformer/god knows). Men vi har innført visumplikt på dette landet, og disse har falske visum. Dette er da ikke krigsfanger - siden de ikke er uniform. De er folk som skal behandles etter sivilrettslige regler - akkurat som deg og meg i sivil.
                 "Gjør Ret, Frygt Intet"

                 Kommentér


                 • #18
                  Så vidt jeg vet er det opp til nasjonal rett å definere hva de væpnede styrker er, og i Norge er som utgangspunktet ikke politiet væpnede styrker. Dette kan endres, jf. beredskapsloven § 6.
                  At dette er bestemt av nasjonal rett er også ganske logisk, da forskjellige land har svært forskjellige løsninger på dette. I Frankrike har man jo for eksempel to separate politibransjer, en "paramilitær" (Gendarmerie nationale) og en sivil (Police nationale på nasjonalt nivå, pluss at hver enkelt kommune kan ha sin egen Police municipale). Uten å ha inngående kjennskap til dette vil jeg tro gendarmeriet er en del av de væpnede styrker i krigstid, mens Police national ikke er det.
                  Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

                  Kommentér


                  • #19
                   Samme som i Spania? Policia Local, Policia Nacional, og Guardia Civil? Italia har vel også samme greia.
                   In the age of information, ignorance is a choice.

                   Kommentér


                   • #20
                    Dersom fienden sender kommandostyrker langt bak norske linjer for å skape frykt og kaos, og målet er norske politistyrker, vil det være et brudd på folkeretten (sivile som aktivt militært mål).

                    Politiet vil kunne gripe inn etter det regelverket som gjelder for politiets inngripen overfor forbrytere/kriminelle. Det er, (folke)rettslig sett, ingenting i veien for at politiet pågriper en slik kommandogruppe.

                    Det politiet ikke kan gjøre (uten å være implementert i militære styrker etter beredskapsloven § 6) er å opptre som militære styrker, altså delta i aktiv krigføring. De vil ikke være lovlige stridende.

                    Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                    Nå tror jeg det er litt forvirring her. Krig mellom stater skal i utgangspunktet følge folkeretten - og i prinsippet blir det da ikke krig. Det er i seg selv et brudd på folkeretten. Dere som er jurister må gjerne korrigere meg her, men det finnes vel ikke noe eksempel på at en krig har foregått fullstendig innenfor folkerett og konvensjoner.
                    Nei, folkeretten er i praksis en etterfølgende kontroll (og svært ofte bare en kontroll av den tapende part).

                    Dersom krig er brutt ut vil minst én av partene vanligvis ha brutt med FN-paktens forbud mot krigføring.
                    Would you, Quintus? Would I?

                    Kommentér


                    • #21
                     krikkert: Jeg er helt enig med deg, men problemet er når opptrer politiet som en militær styrke:

                     Fi sender inn en komandogruppe som har som mål og slå ut forsvarets radarer, mens de kjører mot målet sitt ser politiet at de kjører litt rart og stopper dem, og ser våpen i bilen, trekker seg tilbake og får vepna forsterkninger fra politiet.

                     Politiet stiller nå opp med vepnapersonell mot en militær avdeling, men er de en militær avdeling eller er de sivile? er det sånn at vis komandogruppa roper: "militært personell!" så skal politiet trekke seg og si: nei vi de var soldater så vi kunne ikke gjøre noe??

                     Kommentér


                     • #22
                      Vakre, vakre praktiske dilemmaer som ikke tas opp i de hellige hallene på juridisk fakultet... Jeg antar dette er, geografisk sett, noe unna aktive kamphandlinger.

                      Politiet har lov til å pågripe sabotører, det følger av deres sivilrettslige myndighet. Disse blir krigsfanger (uavhengig av hvorvidt de kan straffes for handlingen). En pågripelse, med eller uten bruk av våpen, er ikke folkerettsstridig, og regnes heller ikke som en kamphandling (slik at politimennene ikke mister sin immunitet etter GC4). Angrep på politiet er da brudd på GC4. Politistyrkene har ikke plikt til å trekke seg ut eller unnlate pågripelse utelukkende fordi enheten som pågripes er militær.

                      Grensen mellom når politiet opptrer som militær styrke avhenger av hva politiet gjør. Pågripelse, selv med våpen, er en sivil handling (en handling der politiet ville ha opptrådt akkurat på samme måte om de hadde møtt egne borgere med våpen).

                      Klart som blekk?
                      Would you, Quintus? Would I?

                      Kommentér


                      • #23
                       Men hvordan kan du som soldat skille mellom fiendens væpnede politi som driver politiarbeid og de som driver "militær aktivitet", annet enn at de skyter på deg? Sett i en krigssituasjon så klart. Har de våpen og uniform vil vel de færreste vinke og kjøre videre forbi dem.

                       Men dette er jo litt utenfor tema da, eheh.

                       Tenkte også på de ymse paramilitære "Gendarmerie".
                       Last edited by Forsvarte; DTG 161756B Jul 12, .

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av Tusseladd Vis post
                        Å bruke MP-merker blir vel ikke dekkende, siden grensevakten har større politimyndighet enn Militærpolitiet.
                        Nei, MP har såvidt meg bekjent Generell politimyndighet på alt militært området, samt politimyndighet over militært personell uansett oppholdsted.

                        Grensejegere har begrenset politimyndighet - begrenset til håndhevelse av Riksgrenseloven og Grenseavtalen av 1949. Med mindre det har kommet på plass nye regler og retningslinjer de siste to årene så er det også ifbm håndhevelsen av disse to at grensejegere beskyttes som offentlig tjenestemann, så dersom en grensejeger forsøker å forhindre et slagsmål og i den forbindelse får seg en på trynet så har han ikke noe mer beskyttelse enn enhver sivilist som forsøker på det samme.

                        Forøvrig kjipt at jegerne mistet dette merket da det utvilsomt hjelper til å synliggjøre hvilken funksjon de har overfor sivile i grensetraktene, spes. turister som gjerne ikke er vant til å møte soldater med store sorte gevær på ryggen.
                        Sleep is for the weak
                        Caffeine is my sacrament
                        ...are those spiders real?

                        Kommentér


                        • #25
                         Nå vet ikke jeg, men jeg vil vel tro at de har status som militærevakter og da har de også begrenset politimyndighet på militert området og øyeblikkelig nærhet, og jeg vil da påstå at grensa med "faste" patruljeområder og poster er militært området eller øyeblikkelig nærhet?

                         Kommentér


                         • #26
                          Opprinnelig skrevet av Clutch Vis post
                          Grensejegere har begrenset politimyndighet - begrenset til håndhevelse av Riksgrenseloven og Grenseavtalen av 1949.
                          Utlendingsloven også, i tillegg til noen forskrifter ang. fiske og brannforebyggende tiltak (med tanke på bål).

                          Kommentér


                          • #27
                           Visste at det var en tredje lov å forholde seg til. Seff Utlendingsloven. Tar ti straffepush.

                           Nei, den begrensede politimyndigheten er begrenset geografisk til kun å gjelde grenseområdet. (mao, en grensejeger som oppholder seg i kirkenes og mistenker noen for brudd på utlendingsloven har ikke noen lovhjemmel for å pågripe eller innbringe vedkommende) Og har forøvrig ingen myndighet i leir, annet enn at ferske rekrutter kan finne på å gå opp i rett og gi prioritert adgang til messa på eget insj.

                           Ang. håndhevelse av fiskekort og slikt så tror jeg den ordningen bortfalt for noen år siden, evt. var begrenset til Grense Jakobselv.
                           Sleep is for the weak
                           Caffeine is my sacrament
                           ...are those spiders real?

                           Kommentér


                           • #28
                            Opprinnelig skrevet av Clutch Vis post
                            Ang. håndhevelse av fiskekort og slikt så tror jeg den ordningen bortfalt for noen år siden, evt. var begrenset til Grense Jakobselv.
                            Tror fortsatt det håndheves, men det er i Grense Jakobselv, ja. I Pasvik er det no-go for folk med utenlandsk statsborgerskap å fiske i elva, det er noe som håndheves. Men det her vel ikke så veldig on-topic uansett.

                            Kommentér

                            Fremhevede emner

                            Collapse
                             

                            Veteranmeldingen 2020

                            Meld. St. 15 (2019–2020)

                            Også vi når det blir krevet — Veteraner i vår tid


                            Tilråding fra Forsvarsdepartementet 15. april 2020, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

                            Melding til Stortinget

                            Meldingen oppsummerer de seneste ti årenes innsats for personell i internasjonale operasjoner for Norge, og peker ut veien for den framtidige...
                             

                            Sikkerhetsloven


                            (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                            Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                            Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                             

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                            https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                            ...
                             

                            COVID-19 virusutbrudd

                            En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                            Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                            Mest sannsynlig...
                             

                            NSM: Årlig risikovurdering


                            Ole Gunnar Onsøien
                            NTB scanpix

                            – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                            Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                            – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                             

                            Nyhetssaker: Veteraner

                            Starter en nyhetstråd for relevante nyheter for Veteraner. Innenlands som utenlands.

                            Åpent for alle å publisere det man finner interesseant.

                             

                            Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                            Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                            http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                            Rapporten dekker hovedpunktene:
                            Kode:
                              Globale utviklingstrekk
                              Nordområdene / Arktis
                              Russland
                              Afghanistan
                              Pakistan
                              Kina
                              Midtøsten og Nord-Afrika
                              Iran
                              Sudan
                              Somalia
                              Terrorisme
                              Spredning av
                            ...
                             

                            Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                            Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

                            Donasjoner

                            Collapse
                            Working...
                            X