Globalt toppbanner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Definisjonen på spesialstyrke

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Definisjonen på spesialstyrke

  Er ofte litt i tvil om hva som er definisjon på en spesial styrke..... Etter to standard er jo ALLE norske soldater (hær ) Spesialstyrker...... De de har spesiel utdanning (innen arktisk krigføring)

 • #2
  Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

  Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

  Spesiell styrke:
  KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
  KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
  HVI
  016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
  Hærens styrker
  Sjøforsvarets styrker
  Luftforsvaret.
  Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"

  Kommentér


  • #3
   Takker for den. de var jo spessielle di også-

   Mitt poeng er hv gjør en avdeling til spessiel (spessial) Slike som SEAL, SAS, MJK, RBS, RSG-9,MJK, HJK, Commandos, Recon Marines, mf Er i manges øyne spesial/elite avdlinger. Men hva skal til, hvem definerer hva osv.....

   Noen mulge inngangsverdier:
   Oppdrag
   Trening
   Utrustning
   Motivasjon

   Ser gjerne at flere kommer med noen kvalifiserte synsinger her.

   Kommentér


   • #4
    Eller bare smeller i bordet med steinharde fakta

    Spesialstyrker utgjør en fleksibel og unik kapasitet i fellesoperasjoner. Spesialstyrkene brukes i hovedsak til tre typer oppgaver: spesiell rekognosering, offensive operasjoner og militær assistanse.

    De operasjonene disse spesialstyrkene utfører kalles på det militærfaglige språket for spesialoperasjoner. Spesialoperasjoner er fellesoperasjoner der norske og allierte militære ressurser fra alle forsvarsgrener kan utnyttes til støtte i innsetting/uttrekking av konfliktområder.

    Spesiell rekognosering

    Spesiell rekognosering er innhenting av spesifikk, veldefinert og tidsriktig informasjon av strategisk eller operativ betydning. Spesiell rekognosering kan omfatte:

    * områdeoppklaring og overvåkning som støtte i beslutningsprosessen
    * rekognosering i forkant av operasjoner utført av regulære styrker
    * mållokalisering
    * overvåkning for å fastslå motstandernes operasjonsplaner og intensjon
    * vurdering av effektoppnåelse

    Offensive operasjoner

    Offensive operasjoner er raid, ildoverfall, angrep med begrenset mål, selvstendige sabotasjeaksjoner og ildledelse/utpeking for avstandsleverte våpen fra sjøen, i luften eller på land. Offensive operasjoner kan omfatte:

    * angrep på kritiske mål (materiell- eller personellmål)
    * avskjæring av kritiske kommunikasjonslinjer eller andre mål
    * lokalisering og innhenting av utpekt personell eller materiell
    * ødeleggelse eller nøytralisering av kritiske mål eller utstyr
    * frisetting av gisler
    * støtte til stridsmessige redningsoperasjoner

    Militær assistanse

    Militær assistanse gis gjennom spesialoperasjoner til vennligsinnede eller allierte styrker i fred, krise, væpnet konflikt eller krig. Militær assistanse kan omfatte:

    * øving, oppsetting, støtte og eventuelt ledelse av motstands- eller geriljastyrker
    * annen øving, rådgivning eller støtte
    * støtte til fredsstøttende operasjoner, herunder støtte til egne styrkers sikkerhet
    * liasonering med partene i fredsstøttende operasjoner

    Hemmelig

    Spesialoperasjoner kan utnyttes i hele spekteret av militære operasjoner. Som regel rettes spesialoperasjoner mot mål av høy eller kritisk betydning på militærstrategisk eller operasjonelt nivå. Disse operasjonene kan innebære høy risiko, men også stor effekt ved vellykket innsats. Spesialstyrker er begrenset i antall, de kan ikke erstattes lett og erstatter sjelden andre typer styrker. Det betyr at spesialstyrkene har konkrete oppgaver som ikke andre type styrker har.

    Operasjoner med spesialstyrker omfattes av høy operasjonssikkerhet. Oppdragenes viktighet, betydning og sensitivitet fordrer utstrakt skjerming av dem. Dette gjelder både ovenfor motstanderen og overfor eget personell som ikke har direkte behov for detaljinnsikt. Derfor gis det lite informasjon til omverdenen om spesialoperasjoner og styrkene som deltar i slike operasjoner.

    NATOs definisjon av spesialoperasjoner

    Militær aktivitet utøvd av spesielt utpekte, organiserte, trenede og utstyrte styrker ved bruk av operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for regulære styrker. Disse aktivitetene utøves både i fred, krise og krig uavhengig av eller koordinert med regulære styrker (ikke-spesialstyrker) for å oppnå militære, politiske, økonomiske eller psykologiske målsettinger. Politisk-militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskre metoder og vilje til å akseptere en grad av fysisk og politisk risiko som ikke er forbundet med regulære operasjoner.

    Kilde: Forsvarets fellesoperative doktrine
    Og bare så det var krystallklart: Norges spesialstyrker er Hærens Jegerkommando og Marinejegerkommandoen.

    Kommentér


    • #5
     NATOs definisjon av spesialoperasjoner

     Militær aktivitet utøvd av spesielt utpekte, organiserte, trenede og utstyrte styrker ved bruk av operasjonsteknikker og metoder som ikke er vanlige for regulære styrker. Disse aktivitetene utøves både i fred, krise og krig uavhengig av eller koordinert med regulære styrker (ikke-spesialstyrker) for å oppnå militære, politiske, økonomiske eller psykologiske målsettinger. Politisk-militære hensyn kan kreve fordekte, skjulte eller diskre metoder og vilje til å akseptere en grad av fysisk og politisk risiko som ikke er forbundet med regulære operasjoner.
     erm.... hva er egentlig "metoder som ikke er vanlige for regulære styrker"

     Kommentér


     • #6
      operere i små enheter over lang tid, ofte bak fiendens linjer, sabotere, innsetningsmetoder mm

      Kommentér


      • #7
       Lange, fine* turer i skog og fjell, evt. andre steder. Det gjelder å se lyst på det! :-)

       * Subjektivt dette, vil jeg tro... ;-)

       Kommentér


       • #8
        Spesialstyrker oppererer på strategisk niva mens vi andre dødlige jobber på det taktiske nivå.

        Kommentér


        • #9
         Må også bare slenge inn at på internasjonalt plan er det enten snakk om Special Forces (SF), eller Special Operations Forces (SOF).

         Kommentér


         • #10
          Opprinnelig skrevet av Zyrac
          Spesialstyrker oppererer på strategisk niva mens vi andre dødlige jobber på det taktiske nivå.
          Det er en svært interesang diskusjon...

          Faktumet er vel at alt tilåmed brigadenivå er Stridsteknisk nivå ikke taktisk nivå...(ref em insruktør på Stabaskolen)

          Kommentér


          • #11
           Jeg tror begrepet "en spesiell styrke" er noe enkelte avdelinger har skapt selv. f.eks KJK som tidligere har understreket at de ikke er en spesialstyrke, men derimot en spesiell avdeling! (akkurat som noen skoler har spesielle klasser for de med spesielle behov

           Spøk-> alvor: har det skjedd en tilnærming til spesialstyrke i kjk i det siste? Ettersom jeg hører de har opptak sammen med fallskjermjeger på Rena i år. - Jeg er ute etter harde fakta her...

           Så vidt jeg vet ligger det ikke noen klar definisjon bak hva som kvalifiserer til å være spesiell. Ellers setter jeg stor pris på denne begrepsavklaringen da det hersker vanvittig mye forvirring omkring dette temaet.

           Kommentér


           • #12
            Opprinnelig skrevet av BravoTwoZero
            Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

            Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

            Spesiell styrke:
            KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
            KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
            HVI
            016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
            Hærens styrker
            Sjøforsvarets styrker
            Luftforsvaret.
            Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"
            OK, du kaller litt ekstra sharpe heimevernsslakaer for spesialstyrke, men rakker ned på KJK? hahahahahahahahahaha

            Kommentér


            • #13
             Opprinnelig skrevet av BravoTwoZero
             Liker å skille mellom Spesialstyrke og Spesiell styrke.

             Spesialstyrke er: Hærens Jeger Kommando, Marinejeger kommandoen og FSK (består gjerne av personell fra HJK og MJK), Forsvarets Spesial Kommando.

             Spesiell styrke:
             KJK (Kyst Jeger Kommandoen, som ønsker å være Spesialstyrke)
             KJK (Kontor Jeger Kommandoen, som er spesielle)
             HVI
             016 (Spesiell styrke innenfor HVI).
             Hærens styrker
             Sjøforsvarets styrker
             Luftforsvaret.
             Etter definisjonen "Vi er alle spesielle"
             Men da er det jo ensten ingen igjen! Er jo ikke noe gøy å være spesiell hvis ingen andre er vanlige!

             Hvis alle er spesielle er det ingen som er det!

             Hilsen ordinær HV-F- soldat.

             Kommentér


             • #14
              Det er 3 spesialstyrker (SOF)i Norge:

              Hærens Jegerkommando ( FSK navnet brukes når HJK støtter politiet)
              Marinejegerkommandoen
              137 Luftving (med 720 skvadron)

              Det finnes ikke noe definerte spesielle styrker i dette landet. Mange ser kanskje på seg selv som spesielle, men spør dere morra deres er vel alle det...

              Noen kaller enkelte av de tidligere nevnte (nevnt av andre på denne tråden) styrkene for elitestyrker, men fakta er at de er konvensjonelle i definisjonen, men at noen av dem gjør oppdrag som til tider grenser inn mot SOF-oppdrag. På den annen side kan styrker som støtter SOF defineres som spesialstyrker ifm disse oppdragene.

              Kommentér


              • #15
               Opprinnelig skrevet av kvmJF
               Spøk-> alvor: har det skjedd en tilnærming til spesialstyrke i kjk i det siste? Ettersom jeg hører de har opptak sammen med fallskjermjeger på Rena i år. - Jeg er ute etter harde fakta her...
               Was? Dette er helt nytt for meg. Og forsåvidt ganske interesant siden jeg skal til Rena på opptak i år. Fortell, fortell!

               Trodde KJK hadde opptak med folk fra SJØ07 slik MJ og MD har?

               Kommentér


               • #16
                Glemte luftvingen (helikopterpilotene, ref. NRK1).

                Jeg mener jeg er ganske spesiell. Hv er spessialt og HV-F og O er spesielle :-)

                Ellers skulle vel det Crazy_K sa være ganske spesefikk.

                Samordnet opptak ble gjennomført av praktiske årsaker etter prinsippet, rett mann på rett plass. (og for å spare penger).

                Kommentér


                • #17
                 Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
                 Det er 3 spesialstyrker (SOF)i Norge:

                 Hærens Jegerkommando ( FSK navnet brukes når HJK støtter politiet)
                 Marinejegerkommandoen
                 137 Luftving (med 720 skvadron)

                 Det finnes ikke noe definerte spesielle styrker i dette landet. Mange ser kanskje på seg selv som spesielle, men spør dere morra deres er vel alle det...

                 Noen kaller enkelte av de tidligere nevnte (nevnt av andre på denne tråden) styrkene for elitestyrker, men fakta er at de er konvensjonelle i definisjonen, men at noen av dem gjør oppdrag som til tider grenser inn mot SOF-oppdrag. På den annen side kan styrker som støtter SOF defineres som spesialstyrker ifm disse oppdragene.
                 Når i alle dager ble 720 en spesialstyrke?! Dette er ikke i tråd med hva Forsvaret selv definerer som spesialstyrke, og da blir jo jeg selvsagt nysgjerrig: hva er det du vet som ikke Forsvaret selv vet?
                 Din siste definisjon; at støtteelementer kan defineres som spesialstyrker under oppdrag - hvor i all verden har du det fra? Dette betyr jo at ethvert støtteelement til enhver spesialstyrke faktisk ER en spesialstyrke!

                 Forklar deg!

                 // Medic

                 Kommentér


                 • #18
                  720 ble det for litt tid siden, sånn er det bare. Ikke vær så skeptisk du..

                  Støttende elementer; jo da sånn er det bare også, ref definisjoner.

                  Kommentér


                  • #19
                   Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
                   720 ble det for litt tid siden, sånn er det bare. Ikke vær så skeptisk du..

                   Støttende elementer; jo da sånn er det bare også, ref definisjoner.
                   Det er vel for å pirke 137 som ble spesialstyrke.

                   Kommentér


                   • #20
                    Er det ikke mer at de tilknyttet en egen helistyrke til SF for bedre og tettere samtrening, ikke at de ble definert som en spesialstyrke i seg selv? samme med støtte, at de ikke blir definert som spesialstyrker men at de er tilknyttet for å gjøre samtrening og samhandling bedre?

                    Kommentér


                    • #21
                     Opprinnelig skrevet av Sofakriger
                     Det er vel for å pirke 137 som ble spesialstyrke.
                     De tilhører jo 137. luftving, hentet litt fra mil.no

                     Primæroppdrag
                     720 skvadron sitt primæroppdrag er å gi støtte til spesialavdelinger, transport av personell og materiell, samt rekognosering.

                     http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasj ... leID=14484

                     339 skvadron er satt opp på Bardufoss Flystasjon. Hovedoppgaven er taktisk transportstøtte til Hæren.

                     339 skvadron yter også støtte til spesialoperasjoner

                     http://www.mil.no/luft/start/omlf/stasj ... leID=11566

                     Kommentér


                     • #22
                      OK - kall meg pirkete, men et "sånn-er-det-bare"-svar er ikke godt nok for meg...

                      Jeg kan fremdeles ikke finne noe informasjon om at 720 er en spesialstyrke, og er da nysgjerrig på hvor dette kommer fra og hvor denne informasjonen kan leses.

                      330-skvadronen har som kjent primæroopdrag innen SAR - er disse også å definere som spesialstyrker? De støtte både FSK og Politiet...
                      335-skvadronen (C-130) frakter SOF fra A til B og slipper dem iblant av midt mellom A og B - er disse å definere som spesialstyrker...?

                      // Medic

                      Kommentér


                      • #23
                       Hehe det står jo GI STØTTE til spesialavd.. Hadde de vært en spesialavdeling så hadde det vel stått det, tenker jeg.

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av isak
                        Hehe det står jo GI STØTTE til spesialavd.. Hadde de vært en spesialavdeling så hadde det vel stått det, tenker jeg.
                        Nettop dét var poenget mitt! Regner med at kjell theodor ring har info som ingen av oss andre har...

                        // Medic

                        Kommentér


                        • #25
                         Dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Tror dere at det er en tilfeldighet at alle tre SOF-sjefene uttaler seg på søndagsrevyen. Les denne fra FD. En kan også gå inn i Forsvarsstudien som ligger på mil.no.

                         137 skv regnes faktisk nå som en spesialstyrke (SOF) og så ferdig med det.

                         Andre land har tilsvarende luftelementer som regnes som spesialstyrker og ligger på et høyt nivå.

                         http://www.nightstalkers.com/

                         137 har i mange år støttet spesialstyrker i forsvaret og politiet (som de andre helikopterskvadronene) men er nå etablert som en egen SOF styrke som utvikleer seg videre innen spesialoperasjoner og spisser seg vekk fra buss-transport.

                         her er en fra FD:

                         http://www.dep.no/fd/norsk/dok/andre_do ... tml#pt.5.1

                         Kjell

                         Kommentér


                         • #26
                          Ikke for å pirke, men hentet dette fra linken du henviste til:


                          "Spesialstyrkene tilføres personell, og det etableres en luftving for spesialoperasjoner basert på øremerkede helikoptre i den eksisterende 720- skvadronen. Spesialstyrkene er en kritisk viktig kapasitet for nasjonal krisehåndtering. "

                          Der står det "Spesialstyrkene" og ang. luftvingen står det "for spesialoperasjoner". Her skiller jo forsvaret selv mellom orden SF (spesialstyrker) og SOF (spesialoperasjoner). Er det ikke en forskjell på SF og SOF? Kan ikke andre støtte avdelinger også delta i Spesial operasjoner uten å være spesial styrker

                          Kjenner en som er pilot i 720 og han forklarer det på samme måten som jeg har gjort overfor. " Vi er ikke en spesialstyrke men vi deltar i spesialoperasjoner".

                          Hehe nå høres jeg vel ut som en kverulerend advokat i NOKAS rettsaken?

                          Kommentér


                          • #27
                           ja vel

                           da er jeg vel ikke riktig informert da... En flyger burde jo være informert bedre enn de fleste av oss vanlige dødelige. Regner med at du snakket med han i det siste året? Kanskje de ikke tør å kalle seg SOF før de har startet med seleksjon...

                           les forøvrig denne når mil.no er oppe å går igjen:
                           www.mil.no/intops/start/spesialstyrker/ ... leID=99945 - 33k -

                           Kommentér


                           • #28
                            Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
                            ja vel

                            Kanskje de ikke tør å kalle seg SOF før de har startet med seleksjon...

                            les forøvrig denne når mil.no er oppe å går igjen:
                            www.mil.no/intops/start/spesialstyrker/ ... leID=99945 - 33k -
                            Hehe de kaller seg SOF men ikke SF ;-)

                            Kommentér


                            • #29
                             Opprinnelig skrevet av kjell theodor ring
                             En flyger burde jo være informert bedre enn de fleste av oss vanlige dødelige.
                             De er vel like dødelig som alle oss andre, burde vel heller skrevet en som jobber ved 720. Hvilken stilling er jo uvesentlig i denne sammenhengen.

                             Kommentér


                             • #30
                              Opprinnelig skrevet av isak
                              Er det ikke en forskjell på SF og SOF?
                              Såvidt jeg vet er Special Operation Forces (SOF) engelsk for spesialstyrker, mens Special Forces (SF) er navnet på en SOF-avdeling i US Army. Men SF og SOF har blitt brukt litt om hverandre opp igjennom årene. Det er ikke mer enn 10 år siden de norske spesialstyrkene omtalte seg selv som special forces på engelsk, mens de idag konsekvent bruker special operation forces. Jeg tror denne bruken av SOF er ganske universel idag, iallefall i miljøet, og det er nok ikke minst for å unngå forvekslinger med US Army Special Forces

                              Kommentér

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X