Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

spørsmål om nivå 3 versus godkjent ambulansepersonell

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • spørsmål om nivå 3 versus godkjent ambulansepersonell

  Er godkjent ambulansepersonell fra røde kors i mange år og har vært vikar i ambulansetjenesten, i forbindelse med tjeneste i HV er det snakk om å tjenestegjøre som san. Hvor mye mangler jeg? må jeg på san. 3 kurset? Hvilken nivå san. soldat i HV troppen kan jeg utføre uten mer kursing?

 • #2
  Sv: spørsmål om nivå 3 versus godkjent ambulansepersonell

  Ut i frå det du skriv har du ikkje fagbrev ambulanse. Det vil vere vanskeleg å sei noko sikkert utan å studere papira dine og på den måten vite kva kompentanse du sete på, kor mykje du har jobba som vikar vil og ha noko å sei. Kva intern kursing du har osv. Utan å kunne sei noko sikkert vil eg anta at du har omtrent sanitetsdelen av nivå 3, men vil trenge kortversjonen av nivå 3. Generelt sett vil eg uansett anbefale deg å ta nivå 3 kurset, du får ein del oppfrisking og lære forsvaret sin måte å tenke sanitet. I tillegg alt etter stilling vil du trenge evak kurs eller hjelpeplass kurs.

  Kommentér


  • #3
   Sv: spørsmål om nivå 3 versus godkjent ambulansepersonell

   Gammel tråd men skal forsøke og oppklare litt her.

   Røde Kors Ambulansekurs/Norsk Folkeghjelp:
   Følger gamle læreplanen til ambulansepersonell kurset i NOU 76/2 regi. Dette krevde 4års tid i full stilling for å kunne gå til fagprøve. idag er denne muligheten oppimot proffesjonell tjeneste sågodt som utelukket. Kurset bestod av medisinsk.kjøreteknisk.redningstekn isk del.

   Sanitetskurs nivå3 dette er minste kravet for soldater som skal fungere som rene sanitetspersonell. Kurset er lagt opp slik at man kan skal kunne gå ifra null til hundre innen 2måneders intensiv kursing teoretisk såvell som mye praksis. Kurset har stor fokus på relevans innenfor grønn tjeneste.

   Kommentér


   • #4
    Sv: spørsmål om nivå 3 versus godkjent ambulansepersonell

    Norsk førstehjelpsråd (hvor FSAN og i sin tid HSAN) er medlem av har standardisert utdanningene gjennom ulike nivåer som bygger på hverandre; grunnkurs, utvidet, videregående og spesialisert. Både nivå3 og RKH/NFS ambulansepersonellkurs hører til kategorien «spesialisert», men jeg er usikker på om de er ekvivalente slik kursene er i de tre øvrige kategoriene uavhengig av hvem som er kurstilbyder (de tre første kategoriene følger samme læreplan, evt. med mindre tilpasninger tilpasset den enkelte organisasjon). Ut i fra kategoriens navn aner det meg at organisasjonene fra dette nivået kjører ulike løp med egne organisasjonsinterne læreplaner.

    Uansett så er det læreplanen(e) for de(t) aktuelle kurs(ene) du har bestått som må danne vurderingsgrunnlaget for hvor du kan innplasseres. Her bør FSAN være rette myndighet til å foreta vurderingen.
    Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

    Kommentér

    Annonse i emne

    Collapse

    Fremhevede emner

    Collapse
     

    Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

    Bli en del av spesialstyrkene

    Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
     

    Roller i Geværlaget

    Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

    Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
    Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
    Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
     

    Sikkerhetsloven


    (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


    Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


    Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
     

    Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

    Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

    Håper dette er starten på noe vedvarende.

    https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
     

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

    UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

    https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

    ...
     

    Mentorordning i Heimevernet

    Hei,

    Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
     

    Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

    Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

    Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

    For tiden dreier det seg om disse:

    - Militær logistikk
    - Marineingeniør maskin
    - Marineingeniør elektro
    - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
    -...
     

    Troppssersjant

    Hei!

    Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
    Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
     

    NSM: Årlig risikovurdering


    Ole Gunnar Onsøien
    NTB scanpix

    – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


    Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

    – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

    Donasjoner

    Collapse
    Working...
    X