Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

  I forbindelse med Jensen saken kom jeg over dokumentet "Oslo 2022 - Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo" (Deler av Cappelens informasjon ble tatt inn i den store, offentlige rapporten Oslo 2022, skrevet av Jensen og tre kolleger, med to visepolitimestere i styringsgruppen.Rapporten handlet om kriminalitetsutfordringer fremover. Og det var marokkanske hasjnettverk de skulle se etter. Ikke hasj-ligaer fra beste vestkant.)
  (https://www.politi.no/vedlegg/lokale...dlegg_2161.pdf og http://www.vg.no/nyheter/meninger/re...dt/a/23925581/)

  På side 14 står det:
  "En annen stor gruppe som det knyttes mye usikkerhet til i tiden fremover er den kommende generasjonen av hovedsakelig unge menn med krigserfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS). De siste årenes innsats, i spesielt Afghanistan, har vært en operasjon preget av mange kamphandlinger, faktisk i et antall som overstiger antallet nordmenn i stridshandlinger under annen verdenskrig. Hvordan den enkelte soldat bearbeider sine opplevelser varierer. De fleste klarer å leve et normalt liv, mens andre får store psykiske og fysiske plager. Samfunnskostnadene ved å sende ut unge menn i krig er allikevel høy.
  Veteraner har erfaringsmessig utgjort to samfunnsmessige utfordringer. Det ene er at de skader seg selv og sine nærmeste – og i enkelte tilfeller tar selvmord og/eller livet av sine nærmeste. I USA viser tall at 22 veteraner tar sitt eget liv hver eneste dag - et selvmord hvert 65 minutt18. I tillegg har 25 prosent av veteranene en form for sinnslidelse. Tar en med psykososiale lidelser som vold i hjemmet er antallet 31 prosent.19
  Den andre utfordringen er de som søker sammen i negative lukkede fellesskap. Historisk har grupper av veteraner skapt egne grupper eller søkt seg til etablerte kriminelle miljøer, jfr. etablering av Hells Angels etter annen verdenskrig. Med sin militære kompetanse og erfaring har slike grupper både evner og kapasitet til å utføre spektakulære aksjoner mot eksempelvis bank – og finansinstitusjoner. Et annet scenario er en kompetanseoverføring i militær strategi og taktikk fra tidligere militært personell til etablerte kriminelle miljøer og gjengstrukturer. Dette vil kunne gi politiet store taktiske og operative utfordringer."

 • #2
  Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

  Har virkelig 25% av amerikanske veteraner en form for sinnslidelse?

  Sent fra min E5603 via Tapatalk
  Odd objects attract fire. You are odd.

  Kommentér


  • #3
   Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

   PTSD, TBI og andre sinnslidelser regnes med, så det er sannsynlig korrekt ja. Znuddel:
   mathematical analysis does not matter in high risk decision making

   Kommentér


   • #4
    Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

    Den andre delen der er jo hårreisende, at norske INTOPS-veteraner skal danne eller søke å bli med i kriminelle nettverk for å bedrive alvorlig kriminalitet (som f.eks. narkotikasmugling). Det er jo en voldsom insinuasjon. Jeg blir ganske irritert av noe slikt.
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • #5
     Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

     Nå ser vi jo at det faglige grunnlaget for en del av rapporten er på vei til å ramle sammen, men nå har det vel vært startet krig på et tynnere grunnlag. Skulle tro at nytteverdien hos politiet ved å ha INTOPS-veteraner i sine rekker er stor, og langt overgår kriminalitetsutfordringen veteraner måtte medbringe.
     Si vis pacem, para bellum

     Kommentér


     • #6
      Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

      Den delen av rapporten tror jeg ikke Cappelen har bidratt så alt for mye med, men baserer seg vel slik jeg ser det på erfaringen og ting man har sett skje i andre land. At majoriteten av IntOps-veteraner utgjør noen risiko for samfunnet tviler jeg sterkt på politiet bekymrer seg over, men at det er enkeltindivider med kunnskaper og erfaringer som har/søker tilhørighet til kriminelle miljøer som kan dra nytte av deres kompetanse, er det selvfølgelig en risiko for. Jeg kjenner selv en med IntOps-bakgrunn som tidligere var en del av et etablert kriminelt miljø, men om de som velger denne veien gjør dette med formål å begå kriminalitet eller for "gruppetilhørighet" kan ikke jeg svare på. I det store og hele setter nok politietaten stor pris på personer med bakgrunn og erfaringer fra Forsvaret og IntOps.

      Bare for å ta frem et par offentlig kjente saker:
      http://www.vg.no/nyheter/innenriks/g...er/a/10063061/ - Young Guns-medlemmet Mikael Ali

      https://www.nrk.no/norge/forsvaret-f...nger-1.8404851 - Forsvaret frykter MC-koblinger

      https://www.nrk.no/norge/borsemaker-...dlem-1.8410467 - Børsemaker ble HA-medlem

      Kommentér


      • #7
       Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

       Ser nå at temaet har vært debattert tidligere:
       https://milforum.net/showthread.php/...rlig-for-Norge

       I forelengelse av Jensen saken burde politet (POD) kanskje også vurdere om deres egne (politifolk som blir kriminelle) kan være et potensielt sikkerhetsproblem?

       Kommentér


       • #8
        Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

        Det er selvfølgelig klart at det er INTOPS-veteraner som har blitt kriminelle, akkurat som andre er blitt kriminelle. Men det som er spørsmålet her er om INTOPS-veteraner utgjør en spesiell risiko, altså utover å være norsk mann i alder 20-70, som gjør at politiet bør være spesielt på vakt. Da ville jeg gjerne se statistikk på om det finnes noen overvekt av INTOPS-veteraner blant de som blir med i lukkede kriminelle nettverk. I utgangspunktet har jeg ingen tro på det, snarere tvert imot.
        At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

        Kommentér


        • #9
         Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

         Det står i rapporten at de fleste veteraner lever et normalt liv.

         Dette handler altså om et mindretall som kan tenkes å utgjøre en sikkerhetsrisiko. Når det gjelder psykiske problemer, så vet man at mange soldater dessverre har en barriere mot å søke hjelp, selv når de har alvorlige plager. I stedet forsøker de å håndtere dette selv. Det handler også om at de frykter konsekvensene for videre karriere.

         http://www.psykologtidsskriftet.no/i..._id=471554&a=3
         Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

         Kommentér


         • #10
          Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

          Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
          Det står i rapporten at de fleste veteraner lever et normalt liv.

          Dette handler altså om et mindretall som kan tenkes å utgjøre en sikkerhetsrisiko. Når det gjelder psykiske problemer, så vet man at mange soldater dessverre har en barriere mot å søke hjelp, selv når de har alvorlige plager. I stedet forsøker de å håndtere dette selv. Det handler også om at de frykter konsekvensene for videre karriere.

          http://www.psykologtidsskriftet.no/i..._id=471554&a=3
          Det står at de fleste lever normale liv ja (det har også de aller fleste krigsveteraner i USA gjort), men det annulerer allikevel ikke det faktum at de som skriver dette uttrykker en tydelig bekymring for hvordan utviklingen vil bli med ISAF-veteranene. Man får inntrykk av at man på bakgrunn av negative erfaringer fra USA har konstruert et "worst case scenario", som man uten videre analyse direkte overfører til norske forhold. Dette er problematisk all den gang man verken har noe tallmateriale som bygger oppunder en slik hypotese (man har meg bekjent ingen statistikk på vold og kriminalitet blant norske veteraner, og de undersøkelsene som er gjort rundt veteraners psykiske helse viser at denne er sånn ca. på linje med resten av befolkningen), eller tar hensyn til forskjellene mellom USA og Norge på dette området (seleksjon, oppfølging under- og etter tjenestegjøring, osv.).
          Znuddel:: Vdr. tallene, så går ~20% igjen i mange undersøkelser. Det man kan stille spørsmål om, er hvilke kriterier som legges til grunn for at noe skal være klassifisert som en lidelse. For å sette det litt på spissen: Hvor mye må du sørge over tapet av en kollega på en operasjon for at man skal kunne si at du er deprimert? Uten at jeg sitter med undersøkelser rundt dette for hånden, så har det vært et tema at man i USA lettere griper til diagnoseboka og reseptblokka enn man har tradisjon for i Europa. Dette har nok kanskje vært mest diskutert i tilknytning til barne- og ungdomspsykiatrien, men det er nok ikke utenkelig at dette også gjelder i dette tilfellet.
          Ved kølle skal ondt fordrives!

          Kommentér


          • #11
           Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

           Eivind, du nevner seleksjon, oppfølging, osv., men på tross av at dette er mannskaper som er selektert, trent og godt forberedt til oppdraget, er det likevel en del som får psykiske problemer. Dette viser den påkjenningen mange av soldatene har vært utsatt for.

           Dette er en kjensgjerning, og ikke noe politiet påstår. Det er veteranene selv som melder om dette.

           Som du vet, håndterer politiet tusener av psykiatrioppdrag årlig, og årsaken til at politiet kobles inn, er at mange psykisk syke opptrer på en uforutsigbar, uberegnelig og ofte voldelig måte. Det er faktisk foruroligende når man ser ut fra Forsvarets undersøkelse at såpass mange velger ikke å søke hjelp, selv for alvorlige psykiske plager. Spesielt er det urovekkende dersom rus misbrukes i tillegg til at man er psykisk syk.

           En vesentlig andel av UNIFIL-veteranene har opplyst om at de psykiske plagene først ble merkbare lenge etterpå, slik at man vet ikke med sikkerhet hvordan fremtiden vil arte seg, selv om man kort tid etter tjenesten ikke opplever problemer. Heldigvis har Afghanistan-veteranene fått en annen og bedre oppfølging enn UNIFIL-veteranene, men likevel ønsker en god del av førstnevnte å klare seg selv fordi de er redde for stigmatisering, at det får negative konsekvenser for karriere, de tror ikke behandling vil hjelpe, og så videre.

           Jeg er enig i at vi ikke skal svartmale situasjonen. Flertallet av veteraner ser ut til å klare seg godt, og en stor del føler seg psykisk sterkere etter tjenesten i Afghanistan. Men vi skal heller ikke bagatellisere det faktum at en del har alvorlige problemer som man ikke kan forutse konsekvensene av.
           Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

            Aeliana:: Jeg påstår da heller ikke at det ikke eksisterer psykisk lidelse blant veteraner. Poenget mitt var å påpeke at politiets rapport generaliserer på grunnlag av erfaringer fra USA, tilsynelatende uten å ha gjort en vurdering på om dette er overførtbart til Norge. Man har funnet noen tall som viser at (tilsynelatende ettersom man ikke presenterer noe sammenlikningsgrunnlag) svært mange amerikanske veteraner sliter psykisk, og at de (igjen tilsynelatende) er overrepresenterte ifbm. drap og selvmord. I tillegg sier man noe - ikke tallfestet - om hvordan veteraner har vært sentrale i oppbyggingen av organisert kriminalitet i USA. Det jeg stiller meg sterkt kritisk til, er at man på bakgrunn av disse tallene og uten noen videre analyse, ser ut til å identifisere norske veteraner som en mulig sikkerhetsutfordring fordi de - satt på spissen - er psykisk syke, voldelige og potensielt kriminelle.

            Når det kommer til tallene for psykiske lidelser, så kan det nevnes at man for psykiske lidelser i USA beregner en prevalens på ca. 18% - dvs. at ca. 1 av 5 amerikanere ila. ett år antas å ha en eller annen psykisk lidelse. Da fremstår det, i mine øyne, ikke så voldsomt eller sensasjonelt at man regner med at 1 av 4 veteraner antas å ha en psykisk lidelse.

            For tallene for selvmord, så mener jeg at det i beste fall er unøyaktig (og i verste fall spekulativt) å opplyse om antall pr. dag i det som skal være et faglig skriv. 22 pr. dag høres jo unektelig voldsomt ut, særlig sett ut fra norske forhold, men det forteller jo oss ingenting om hvorvidt de er overrepresentert jmfr. befolkningen ellers. Jeg vil anta at veteraner her reelt sett er overrepresentert i USA ettersom man totalt sett beregner 121 selvmord pr. dag, men poenget er altså at tallmaterialet politiets rapport opererer med i bunn og grunn er ganske ubrukelig.

            Tallene for kriminalitet har jeg ikke klart å finne noe på, men rapporten presenterer da heller ingen tall (eller kilder for øvrig) å sammenlikne med...

            Så var det dette med norske forhold. Du skriver at veteraner blir utsatt for belastninger og at en del, på tross av seleksjon, trening og forberendelser, får psykiske problemer. Videre at dette er noe veteranene selv sier, og ikke noe politiet finner på. Dette er jo alt i og for seg korrekt. Samtidig er hensikten til denne rapporten å identifisere grupper som kan utgjøre en særlig trussel mot samfunnssikkerheten. Det store spørsmålet her er da følgelig om psykisk lidelse - og dermed også fare for egen/andres sikkerhet - er et større problem blant veteranene enn hos befolkningen for øvrig, slik at de utgjør nettopp en slik risiko. Her sier jo de undersøkelsene som så langt er gjort på norske veteraner sin helse - også de fra UNIFIL - at de generelt sett har like god psykisk helse som befolkningen for øvrig. Forskjellene man finner går hovedsaklig på at de (naturlig nok) i større grad ser ut til å slite med belastningslidelser knyttet til stress/traumer.

            Sistnevnte er dog i utgangspunktet ingen predikator for farlighet, for å ta opp det du skriver med at politiet må bruke ressurser på å håndtere psykisk syke mennesker. En god oppsummering for hva som, fra et psykologisk perspektiv, gir økt risiko for vold finner man hvis man ser på V-RISK 10 sine kriterier. Av psykiske lidelser er det psykosetilstander og antisosiale trekk, sammen med rus, som gir en statistisk økt risiko for vold. Den typer lidelser som særlig rammer veteraner, er altså i utgangspunktet ikke noe som medfører økt risiko for vold. Det skal sies at man mangler tall på dette fra Norge, så vidt jeg vet. Men da lurer jeg igjen på hvor politiet henter sin bekymring fra.

            Når det kommer til dette med seleksjon, trening og oppfølging etterpå, så vil jeg anbefale å lese UNIFIL-undesøkelsen 2016. Her beskriver man bla. noen av de store forskjellene man ser mellom UNIFIL- og ISAF-veteranene, og hvordan dette med stor sannsynlighet vil medføre at ISAF-veteranene - på tross av belastende kontigenter - vil være mindre plaget med senskader enn de fra UNIFIL.

            Avslutningsvis skal jeg si meg enig i at det er uheldig at veteraner ser ut til å ha høy terksel for å oppsøke hjelp. Allikevel tyder alt det andre her på at dette ikke er noe som skal få noen særlig betydning for politets hverdag.

            Psykisk lidelse i USA: https://www.nimh.nih.gov/health/stat...s-adults.shtml
            Selvmord i USA: https://afsp.org/about-suicide/suicide-statistics/
            UNIFIL-undersøkelsen: https://forsvaret.no/aktuelt_/Forsva...sen%202016.pdf
            Afghanistan-undersøkelsen: http://rvtsost.no/malgrupper/psykoso...sykiske-helse/
            V-RISK 10: http://sifer.no/verktoy/detalj/v-ris...isikovurdering
            Ved kølle skal ondt fordrives!

            Kommentér


            • #13
             Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

             Jeg har sett undersøkelsene, og det er informasjon fra både UNIFIL-undersøkelsen og Afghanistan-undersøkelsen jeg har lagt til grunn når jeg har skrevet de tidligere innleggene. Kan for øvrig nevne at svært mange politifolk har bakgrunn fra Forsvaret, og jeg har aldri hørt noen av dem si noe kritisk om denne rapporten (og dette er folk som absolutt sier fra når de har noe på hjertet).

             Hva angår de konkrete tallene fra USA, har i hvert fall ikke jeg noe problem med å skjønne at de viser en utvikling de amerikanske veteranene har hatt, og ikke at dette helt og fullt lar seg sammenligne med norske forhold.

             Politiets rapport kom i juni 2013. I 2012 gikk sjef for Forsvarets Sikkerhetsavdeling, kommandør Hans Kristian Herland, offentlig ut og uttrykte bekymring fordi personer i Forsvaret gjennom flere år var blitt nektet sikkerhetsklarering og mistet jobbene sine på grunn av kontakt med kriminelt belastede miljøer.

             Kommandør Herland uttalte til media at det er viktig å følge med, i tett samarbeid med politiet. Videre sa han at "Det er selvfølgelig ikke bra at det er sånn, for man kan bruke kunnskapen til kriminell aktivitet. Dette dreier seg om kunnskap om våpen, samt taktisk og militær kunnskap. I tillegg er det en utfordring at de kjenner Forsvarets lokaler og leire."

             Jeg skjønner ikke at dette plutselig blir kontroversielt når politiet nevner dette i rapporten ett år senere. Det står ingenting i politiets rapport utover det sjefen for Forsvarets Sikkerhetsavdeling selv har informert offentlig om.

             Med tanke på andelen veteraner som sliter med psykiske problemer, så trenger man ikke all verdens undersøkelser for å skjønne at kombinasjonen rus og psykiatri, i tillegg til at de forsøker å holde problemene sine skjult og derfor ikke får behandling, kan utgjøre en potensiell risiko. Selv om den vanlige mann og kvinne "i gata" kan være tøffe nok å håndtere når de lider av psykiske problemer (noe det svært høye antallet psykiatrioppdrag der politiet er involvert viser), kan nok de fleste tenke seg at det kan by på større utfordringer å møte en psykisk syk, men godt trent veteran, med god våpenkompetanse og erfaring fra kamphandlinger.

             Jeg vet at våre veteraner har gått gjennom en annen selektering og at de får bedre oppfølging. Men, som sagt tidligere, er det en kjensgjerning at en del får psykiske problemer. Psykiske lidelser er ikke totalt forskjellige om man er amerikansk, britisk, dansk eller norsk. Når veteraner fra andre land er i stand til å begå forskjellige typer kriminalitet, også vold og drap, er det veldig naivt å tro at dette ikke kan forekomme med en norsk veteran. Og det hjelper lite å si at Norge har god oppfølging av våre veteraner når det kommer frem at mange av veteranene som har problemer ikke ønsker hjelp. Av redsel for stigmatisering osv. holder de plagene sine skjult, uten å fortelle noen. Det betyr at de ikke får den oppfølgingen eller hjelpen de skulle hatt. Jeg har for øvrig ved flere anledninger opplevd at psykisk syke mennesker har vært transportert til psykiatrisk avdeling, for så å bli skrevet ut dagen etter. Noen av disse har tatt sitt eget liv i etterkant. Vi opplever stadig at psykisk syke mennesker kjøres nærmest i skytteltrafikk, uten å få den hjelpen de trenger. Jeg nevner dette som et eksempel på det jeg mener er en naiv holdning blant en del innen helsevesenet. Det virker ikke som at psykiske problemer blir tatt på alvor i en del henseende.

             Jeg er opptatt av at vi ikke skal stikke hodet i sanden, men ta tak i de problemene/utfordringene som er der. Når situasjonen er som den er i dag, må politiet tenke realisme. Vi kan ikke jobbe ut fra en "det vil sikkert gå bra"-tankegang. Av erfaring vet vi at det alltid vil komme situasjoner der det ikke går bra, og etter min oppfatning er det slike tilfeller rapporten tar høyde for.
             Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

              Hetland sin bekymring er sikkert ikke trukket ut av løse lufta nei. At disse 1%-miljøene aktivt rekrutterer ansatte i Forsvaret er selvsagt bekymringsfullt (i hvert fall hvis de lykkes). Men er dette problemet virkelig så stort at man skal stemple veteraner generelt som en potensiell sikkerhetsrisiko? De artikkelene jeg finner som omtaler saken du viser til, presiserer at det er snakk om et svært begrenset antall personer. Igjen så savner jeg tallmateriale som rettferdiggjør at man generaliserer i det omfanget man gjør. Det er der kontroverset ligger i mine øyne.

              Du refererer igjen til andelen veteraner som sliter med psykiske problemer som et argument for at de kan være en potensiell risiko. Jeg kan ikke annet enn å igjen referere til forskingen som er gjort på området, som forteller oss at det ikke er noe forskningsmessig grunnlag for å hevde at veteranene her utgjør noen større risiko enn "mannen i gata".

              Og jo, det er faktisk en del kulturelle forskjeller på dette området. Kanskje ikke mellom de skandinaviske landene, men i større grad hvis vi sammenlikner med land som Storbritania og USA. Det er feks. betydelige forskjeller i hvordan sistnevnte rekrutterer personell til sine styrker kontra Norge, der norske soldater generelt kommer fra vesentlig bedre sosioøkonomiske forhold enn amerikanske og britiske. Dette er svært relevant da man ser en betydelig sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse. Dette gjelder også for befolkningen generelt, men en ser effekten særlig i studier av britiske veteraner, der personer som var blitt rekruttert fra typiske lavklasse-områder hadde vesentlig større risiko for å utvikle senskader etter krigserfaringer.

              Diskusjonen om hvordan akuttpsykiatrien fungerer, er vel i grunnen et kapittel for seg selv. Jeg kan forstå frustrasjonen - den har jeg også kjent på som behandler (jeg jobber med personer med samtidig psykisk lidelse og rusavhengighet). Akkurat som for politiets del, handler det nok her heller om ressurser enn om naivitet. Samtidig har man fra politisk hold, gjennom lov om psykisk helsevern, vedtatt at det er svært begrenset i hvilket omfang man kan holde psykisk syke mennesker mot deres vilje (selv om avisene gjerne fremstiller det annerledes når tallene for bruk av tvang fremstilles). Dette siste er jo en ganske omfattende verdidebatt, men resultatet er, i kombinasjon med nevnte ressursmangel, uansett at det går en del mennesker rundt der ute som nok trolig hadde hatt det betydelig bedre på "lukket avdeling".
              Ved kølle skal ondt fordrives!

              Kommentér


              • #15
               Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

               Opprinnelig skrevet av EivindM Vis post
               At disse 1%-miljøene aktivt rekrutterer ansatte i Forsvaret er selvsagt bekymringsfullt (i hvert fall hvis de lykkes). Men er dette problemet virkelig så stort at man skal stemple veteraner generelt som en potensiell sikkerhetsrisiko?
               Det spør vel på hvordan eventuelle rekrutterte personer virker i sin nye stilling? Om det er snakk om Johnny-muskelbunt så er det nok ikke noen særlig større risiko enn alle de andre Ronny-muskelbunt, men la som si at de skaffer en fyr som er en jævel på stridsteknikk osv. på lavsnivå og driver trening og veiledning av andre slasker? Altså personell som kan heve nivået på 1% ol. må da absolutt kunne være en sikkerhetsrisiko?

               Realitisk? Jeg vet ikke, men jeg skriver heller ikke sikkerhetsvurderinger eller holder til i 1% miljøer...
               - Don't confuse enthusiasm with capability

               Kommentér


               • #16
                Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

                Opprinnelig skrevet av essal Vis post
                (...)Altså personell som kan heve nivået på 1% ol. må da absolutt kunne være en sikkerhetsrisiko?

                Realitisk? Jeg vet ikke, men jeg skriver heller ikke sikkerhetsvurderinger eller holder til i 1% miljøer...
                Ikke uenig i at det må kunne anses som en sikkerhetsrisiko. Men hvorfor begrenser man seg da til å snakke om veteraner, og ikke rekruttering av forsvarspersonell generelt? Og igjen, så savner jeg at man underbygger det man skriver bedre. Jeg synes hele det avsnittet som det vises til over her er ganske så tendensiøst, og hadde passet bedre i VG enn i en offisiell rapport.

                I mine øyne hadde det de skriver i rapporten vært langt mindre kontroversielt dersom de formulerte det noe ala: "Sjef for Forsvarets Sikkerhetsavdeling, kommandør Hans Krisitan Herland, gikk i 2012 ut og avdvarte om at man gjennom sikkerhetsklareringen av militært personell avdekket enkelte tilfeller der disse hadde kontakt med kriminelle miljøer. En ser i denne sammenheng en potensiell sikkerhetsrisiko knyttet til kompetanseoverføring i militær strategi og taktikk fra tidligere militært personell til etablerte kriminelle miljøer og gjengstrukturer. Dette vil kunne gi politiet store taktiske og operative utfordringer. Videre vil et annet scenario være at personellet i kraft av sin stilling og/eller kunnskaper kan bidra til at miljøene erverver seg våpen fra militære lagre."

                Jeg er altså ikke noe problem med at politiet anser at det kan være en risiko knyttet til at militært personell rekrutteres til kriminelle miljøer. Men jeg har et problem med at man anser veteraner spesifikt som "En (...) stor gruppe som det knyttes mye usikkerhet til i tiden fremover" fordi man mener at de er en gruppe preget av psykiske lidelser, voldsutøvelse/suicidalitet og kriminelle tilbøyligheter.
                Ved kølle skal ondt fordrives!

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

                 Synes dette nå bærer litt preg av flisespikkeri (sikkert fra min side, også), så jeg gir meg med dette innlegget. Som sagt har jeg mange kolleger med bakgrunn fra Forsvaret, uten at disse føler seg noe krenket eller mistenkeliggjort av rapporten.

                 Rapporten er skrevet i 2013. I rapporten poengteres det at det er en stor utfordring å forutse hva som kan skje i fremtiden, og at selv om fremtidsutsiktene er usikre, vil de bidra til å få etaten til å forberede seg på både det vi har kunnskap om, og til dels det utenkelige.

                 Jeg går ut fra at sjef for Forsvarets Sikkerhetsavdeling ikke ville gått ut offentlig med denne informasjonen dersom det kun var et marginalt problem. Han uttalte at det i flere år er personer som er nektet sikkerhetsklarering og som har mistet jobbene sine. Det trenger ikke dreie seg om hundrevis av veteraner for at det skal utgjøre en trussel, selv et mindre antall mennesker med "riktig" bakgrunn og kompetanse kan forårsake mye skade.

                 For å komme tilbake til den andelen veteraner som er psykisk syke, så tok jeg en titt på den danske Veteranalliancen sine sider. Hver femte av de 26.000 danske soldatene som har vært i utenlandstjeneste siden 1992 har fysiske og/eller psykiske problemer. I fjor ble en dansk veteran siktet for drap på begge foreldrene sine. Foreldrene hadde lenge bedt om hjelp fordi de oppfattet sønnen som farlig. Han ble jevnlig innlagt, men uten å få den behandlingen han trengte, i stedet ble han nesten alltid skrevet ut dagen etter. Da han ble pågrepet kjørte han rundt med sine døde foreldre i bilen. For noen få år siden ble to andre danske veteraner dømt for dobbeltdrap, og ifølge Veteranalliancen har det vært flere andre hendelser, i tillegg til at en del veteraner begår selvmord.

                 Noen husker kanskje saken som ble lagt inn i nyhetstråden, der en 32-åring fikk tre timer permisjon fra psykiatrisk enhet ved SUS, for deretter å drepe en person og forsøke å drepe en annen. Helsepersonellet mente det var forsvarlig å gi mannen permisjon. Dette viser hvor vanskelig slike vurderinger er, og hvor uforutsigbare mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan være. Dette erfarer politiet daglig, selv mennesker som vi vet kan gjøre det helt "store" blir sluppet ut etter noen timer, man tenker dessverre at "det går vel bra". Mange har sikkert også lagt merke til den store overraskelsen som kommer frem i mediene osv. når for eksempel et drap er begått. Ingen kunne tenke seg at gjerningspersonen kunne være i stand til noe sånt.

                 Nå ble dette veldig nedstemmende, så jeg minner igjen om at det store flertallet veteraner klarer seg helt fint. Dette står også i rapporten. Men vi skal ikke glemme eller forsøke å glatte over at noen sliter i det stille, uten å be om hjelp. Der burde fokuset ligge, og ikke på at ordvalget i en rapport kunne vært annerledes.

                 Jeg fant følgende på Veteranalliancen sin side:

                 "On the battlefield, the military pledges to leave no soldier behind. As a nation, let it be our pledge that when they return home, we leave no veteran behind".
                 Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Int ops fremtidig sikkerhetsrisiko?

                  Den største sikkerhetsrisikoen med Intops var vel egentlig at den ensidige fokusen på det bidro sterkt til å redusere evnen til nasjonalt forsvar, ved at det i praksis "spiste" all fokus og alle ressurser i en lang periode. Dette var sterkt medvirkende til at Norge i dag er tilnærmet forsvarsløst imot ytre påvirkning.
                  Dette var ikke tilfelle i forkant av denne fokusen på Intops, men det henger selvsagt sammen med den (idiotiske) bort-defineringen av en potensiell nær trussel.
                  Det er utrolig hvor "dum" man kan bli når det gjelder å spare penger (ikke betale forsikringspremie), samtidig som politikere vil forberede en karriere internasjonalt.

                  Resultatet er et Forsvar i ruiner, eller knapt nok det.

                  Som sagt før (men muligens i en annen tråd), status i dag er mye verre enn den var 9. april 1940 - veldig mye verre.

                  Kommentér

                  Fremhevede emner

                  Collapse
                   

                  Forsvarets jobbsøkerregister

                  Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                  https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                   

                  Luftforsvarets organisering

                  Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                  Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                  https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                  For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                   

                  Sikkerhetsloven


                  (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                  Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                  Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                   

                  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                  UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                  https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                  ...
                   

                  Fokus: Etterretningstjenesten


                  Etterretningstjenesten


                  Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                  Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                   

                  100 ÅR ETTER

                  100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                   

                  Et nytt forsvarskonsept?

                  I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                   

                  Beskikkelser på Milforum

                  Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                   

                  NSM: Årlig risikovurdering


                  Ole Gunnar Onsøien
                  NTB scanpix

                  – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                  – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                   

                  Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                  Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                  Rapporten dekker hovedpunktene:
                  Kode:
                    Globale utviklingstrekk
                    Nordområdene / Arktis
                    Russland
                    Afghanistan
                    Pakistan
                    Kina
                    Midtøsten og Nord-Afrika
                    Iran
                    Sudan
                    Somalia
                    Terrorisme
                    Spredning av
                  ...
                   

                  Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                  Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                   

                  Tema: Luftforsvaret

                  Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                   

                  Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                  Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                  – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                  Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                  http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                  Donasjoner

                  Collapse
                  Working...
                  X