Strategisk ledelse i krise og krig - Det norske systemet, av Ann Karin Larssen og Gjert Lage Dyndal (red.)

Spenner buen høyt

Strategisk ledelse i krise og krig. Det norske systemet, er en mangslungen bok om norsk beredskap og krisehåndtering. Den er en revidert og utvidet versjon av en bok med nesten samme tittel, redigert av Gjert Lage Dyndal og utgitt på Fagbokforlaget i 2010. Som medredaktør for den


Les mer...