Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Risiko i et trygt samfunn

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Risiko i et trygt samfunn

  Regjeringen utga i dag Stortingsmelding 10 - "Risiko i et trygt samfunn".

  Pressemelding finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokume...017/id2523238/

  Opprinnelig skrevet av Regjeringen
  Meldingen redegjør for regjeringens politikk for arbeidet med samfunnssikkerhet og er regjeringens strategi for arbeidet i et fireårsperspektiv. I meldingen omtales åtte sentrale områder av stor betydning for samfunnssikkerheten, som regjeringen vil vie særlig oppmerksomhet fremover. Fire av disse gjelder spesifikke trusler og risikoer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Dette er digitale sårbarheter og IKT-sikkerhet, alvorlige naturhendelser, alvorlig kriminalitet og CBRNE-beredskap (kjemisk, biologisk, radiologisk, nukleær og eksplosiv), med spesielt fokus på smittsomme sykdommer og farlige stoffer. Fire områder omhandler ulike aspekter ved arbeidet for å bedre samfunnssikkerhet og håndteringsevne, uavhengig av konkrete risikoer. Dette er krisehåndtering, sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, holdninger, kultur og ledelse, samt læring etter hendelser og øvelser. Meldingen inneholder et kapittel om håndtering av risiko. Den beskriver det tverrsektorielle samfunnssikkerhetsarbeidet og internasjonalt arbeid på området.
  Av spesiell interesse for milforums leserer er kanskje kapittel 10 - Sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret.

  Selve stortingsmeldingen ligger her: https://www.regjeringen.no/contentas...000dddpdfs.pdf
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Annonse i emne

Collapse

Donasjoner

Collapse
Working...
X