PST-sjef: - Mørketall skjuler norske Syria-krigere

PST-sjef Benedicte Bjørnland snakket om trusselbildet mot Norge i Oslo Militære Samfund i kveld.


- Vi registrerer at russisk etteretningstjenste søker informasjon om norsk forsvar og NATOs planer og strategier. Det kan tjene Russland, og svekke Vesten. Informasjon kan anvendes i sabotasjeøyemed, hvis det skulle bli aktuelt.
Aftenposten spurte Bjørnland etter foredraget om PST har registrert økt russisk etteretningsvirksomhet mot Norge etter Ukrainakonflikten?
- Det vi har sett er en dreining med russisk oppmerksomhet mot norsk energiplanlegging og energipolitikk, sier hun.http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...e-7955612.html