Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Veileder i verdivurdering av informasjon

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Veileder i verdivurdering av informasjon

  Veileder i verdivurdering av informasjon er utgitt av NSM, og er en veileder i sikkerhetslovens og virksomhetssikkerhetssforskriftens bestemmelser om skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon.

  Den kan leses her: https://www.nsm.stat.no/globalassets...masjon-1.1.pdf

  Veiledningen kan være nyttig i flere sammenhenger, også om man sivil aktør har behov for å skjerme informasjon.
  Opprinnelig skrevet av NSM
  Informasjon er skjermingsverdig om informasjonens konfidensialitet, tilgjengelighet og/eller integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Sikkerhetsgradert informasjon er skjermingsverdig informasjon hvor konfidensialiteten må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Ugradert skjermingsverdig informasjon er informasjon hvor tilgjengelighet og integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.
  Veiledningen sier også noe om de forskjellige sikkerhetsgraderingene som benyttes.

  Videre:
  Følgende liste er en ikke uttømmende oversikt over kategorier av informasjon som kan ha et skadepotensial:
   Skadevurderinger
   Sårbarhetsvurderinger
   Konsekvensvurderinger
   Trusselvurderinger
   Etterretning
   Sivilt- og militært beredskapsplanverk
   Opplysninger om spesifikasjoner, kapasiteter og kapabiliteter
   Opplysninger om kryptologi
   Opplysninger om Norges diplomati
   Opplysninger som omhandler vitenskap og teknologi
   Opplysninger om sikkerhetstiltak
   Opplysninger om hendelser i fortid (f.eks. rapporter om sikkerhetsbrudd eller gjennomførte øvelser)
   Opplysninger om hendelser i fremtid (f.eks. scenarioer, besøk eller utvikling)
   Opplysninger om militære og sivile operasjoner
   EOS-tjenestenes kilder og metoder
  Noen av disse er også relevante for Milforum. Som sagt utallige ganger før av andre - vi skal ikke ha noe gradert informasjon noen steder her på forumet. Det er også verdt å merke seg følgende:
  En sammenstilling av ugraderte opplysninger skal sikkerhetsgraderes om sammenstillingen avslører ytterligere assosiasjoner eller relasjoner som (1) ikke på annen måte er avslørt i de individuelle opplysningene, og (2) der disse ytterligere assosiasjonene eller relasjonene i seg selv har et skadepotensial for nasjonale sikkerhetsinteresser.
  Vi gjør også på Milforum fortløpende vurderinger for å unngå at informasjon blir sammenstilt på en slik måte at den burde vært skjermet. Dersom noen mener at det likevel er sluppet gjennom informasjon som ikke burde vært det, skal man si fra slik sjefen sa i går:

  Opprinnelig skrevet av Sjef Milforum Vis post
  Vi skal ikke ta lett på sikkerheten, og gjør det heller ikke. Det påligger alltid den enkelte å vurdere om det man vet kan eller bør deles på forumet, og det gjelder også på PM eller i de lukkede delene av Milforum. Så påligger det et spesielt ansvar på moderatorkorpset for straks å iverksette nødvendige tiltak hvis man ser eller mistenker et sikkerhetsbrudd. For øvrige som oppdager noe de mener er tvilsomt, går det an å enten si fra direkte i tråden, sende direktemelding til en moderator eller bruke "Kontakt oss" nederst på siden, hvor det er et eget valg for sikkerhetsbrudd.

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Fremhevede emner

Collapse
 

Sjøforsvarets organisering

Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Fokus: Ubåttjenesten

Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Fokus: Kystvakten

Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.Fra Forsvaret.no
Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
 

Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
 

Naval Strike Missile (NSM)

Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

Donasjoner

Collapse
Working...
X