Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Veileder i verdivurdering av informasjon

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Veileder i verdivurdering av informasjon

  Veileder i verdivurdering av informasjon er utgitt av NSM, og er en veileder i sikkerhetslovens og virksomhetssikkerhetssforskriftens bestemmelser om skjermingsverdig og sikkerhetsgradert informasjon.

  Den kan leses her: https://www.nsm.stat.no/globalassets...masjon-1.1.pdf

  Veiledningen kan være nyttig i flere sammenhenger, også om man sivil aktør har behov for å skjerme informasjon.
  Opprinnelig skrevet av NSM
  Informasjon er skjermingsverdig om informasjonens konfidensialitet, tilgjengelighet og/eller integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Sikkerhetsgradert informasjon er skjermingsverdig informasjon hvor konfidensialiteten må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser. Ugradert skjermingsverdig informasjon er informasjon hvor tilgjengelighet og integritet må beskyttes av hensyn til nasjonale sikkerhetsinteresser.
  Veiledningen sier også noe om de forskjellige sikkerhetsgraderingene som benyttes.

  Videre:
  Følgende liste er en ikke uttømmende oversikt over kategorier av informasjon som kan ha et skadepotensial:
   Skadevurderinger
   Sårbarhetsvurderinger
   Konsekvensvurderinger
   Trusselvurderinger
   Etterretning
   Sivilt- og militært beredskapsplanverk
   Opplysninger om spesifikasjoner, kapasiteter og kapabiliteter
   Opplysninger om kryptologi
   Opplysninger om Norges diplomati
   Opplysninger som omhandler vitenskap og teknologi
   Opplysninger om sikkerhetstiltak
   Opplysninger om hendelser i fortid (f.eks. rapporter om sikkerhetsbrudd eller gjennomførte øvelser)
   Opplysninger om hendelser i fremtid (f.eks. scenarioer, besøk eller utvikling)
   Opplysninger om militære og sivile operasjoner
   EOS-tjenestenes kilder og metoder
  Noen av disse er også relevante for Milforum. Som sagt utallige ganger før av andre - vi skal ikke ha noe gradert informasjon noen steder her på forumet. Det er også verdt å merke seg følgende:
  En sammenstilling av ugraderte opplysninger skal sikkerhetsgraderes om sammenstillingen avslører ytterligere assosiasjoner eller relasjoner som (1) ikke på annen måte er avslørt i de individuelle opplysningene, og (2) der disse ytterligere assosiasjonene eller relasjonene i seg selv har et skadepotensial for nasjonale sikkerhetsinteresser.
  Vi gjør også på Milforum fortløpende vurderinger for å unngå at informasjon blir sammenstilt på en slik måte at den burde vært skjermet. Dersom noen mener at det likevel er sluppet gjennom informasjon som ikke burde vært det, skal man si fra slik sjefen sa i går:

  Opprinnelig skrevet av Sjef Milforum Vis post
  Vi skal ikke ta lett på sikkerheten, og gjør det heller ikke. Det påligger alltid den enkelte å vurdere om det man vet kan eller bør deles på forumet, og det gjelder også på PM eller i de lukkede delene av Milforum. Så påligger det et spesielt ansvar på moderatorkorpset for straks å iverksette nødvendige tiltak hvis man ser eller mistenker et sikkerhetsbrudd. For øvrige som oppdager noe de mener er tvilsomt, går det an å enten si fra direkte i tråden, sende direktemelding til en moderator eller bruke "Kontakt oss" nederst på siden, hvor det er et eget valg for sikkerhetsbrudd.

  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

Fremhevede emner

Collapse
 

Forsvarets jobbsøkerregister

Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

Forsvaret i NATO

Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
 

Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Tema: Cyberforsvaret

Sjef Cyberforsvaret har en særskilt rolle i å være pådriver for digitaliseringen av Forsvaret; både for å utnytte teknologi som kan øke Forsvarets operative evne, og for å høste økonomiske gevinster gjennom modernisering av Forsvaret.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom - og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer...
 

Beskikkelser på Milforum

Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Jente i kongens klær? Dette er tråden!

Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...

Donasjoner

Collapse
Working...
X