Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Har ting blitt bedre?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Har ting blitt bedre?

  Nå som vi har fått 22 juli litt på avstand, men alle kritikk osv. Har ting virkelig blitt noe bedre?

  Vi har fått et ekstra politihelikopter, politiet har øvd mer på skyting pågår.

  Jeg vet at ting har endret seg, men har det blitt bedre?

  Det nye beredkapssentret er jo ikke blitt påbegynt enda, hvordan er båtstatusen ute i distriktene osv. Nødnettet er jo forsatt ikke landsdekkende.
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

 • #2
  Bedre; som i hva da har blit bedre?

  Bedre; i form av flere politifolk?
  Bedre; i form av klarere retningslinjer?
  Bedre; i form av økt fokus på utforming og opplæring i planverk og utførelse av disse?
  Bedre; i form av en klarere forståelse av risiko?
  Bedre; i form en økt forståelse i politiet i hva som kreves i ekstreme situasjoner?
  Bedre; i form av en høyere aksept fra samfunnet for f.eks stengning av gater i forbindelse med sikkerhetsvurderinger?
  Bedre; i form av bedre beredskap hos helsevesnet?
  Bedre; i form av samfunnet?

  I det store og hele, hva har vi blitt bedre i? Hvis vi kanskje ser på de enkelte områder, så kan vi jo se om vi har blitt bedre.
  Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

  Kommentér


  • #3
   http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2dLS5U.ips

   "Politidistriktene strupes, - får penger til nyansettelser, men ekstrabevilgningen spises opp av lønns- og prisvekst, og budsjettkutt".
   Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

   Kommentér


   • #4
    > hvordan er båtstatusen ute i distriktene osv.

    Det var jo ikke mangel på båter egentlig. Det må ikke bli sånn at man forsinker oppdrag fordi man må vente på at noen skal hente en politijolle på henger flere mil unna hvis det ligger brukbare båter i nærheten fordi man av prinsipp "først skal bruke ressurser innen etaten". Hver patrulje kan ikke ha båt på henger i tilfelle de må ut på et vann - men alle må vite hvor det kan skaffes fort (brannvesen, sivilforsvar, campingplass, HV, utleie, osv.)

    Patruljebåter blir jo noe annet, men det var ikke det vi snakket om her.

    > klarere retningslinjer?

    Ja, men vi så i forbindelse med Årdalssaken at enkelte politidistrikt ikke fulgte opp selv om det hadde kommet pålegg fra sentralt hold om å ha fremskutt lagring av våpen i bil, unntatt i særlige tilfeller. De hadde tolket at en av personene i patruljen var i IP5 (ikke våpengodkent) som en slik særlig grunn, som var åpenbart feil. Uvilje og trass, eller inkompetanse? Etter den saken har det blitt innskjerpet enda tydeligere, og man har bestemt at IP5-personell snart rett og slett ikke skal være med på patrulje. (Hvordan dette skal påvirke opplæring og hvordan vaktlistene skal gå ihop må da fåglarna veta - det blir vel flere skytegodkjenninger da kanskje).

    > i form av bedre beredskap hos helsevesnet?

    Beredskapen i helsevesnet var god 22. juli, og fungerte meget bra.

    > lønns- og prisvekst

    Her trengs det vel en lønns- arbeidstids- og pensjonsreform i politiet, samtidig som at arbeidet som nå pågår med å flytte perifere arbeidsoppgaver fra politiet må gå sin gang; men ikke for langt - enkelte oppgaver innenfor ID-arbeid, immigrasjon og våpenkontroll bør nok politiet fremdeles beholde.

    Kommentér


    • #5
     Om det er blitt bedre bør vel først og fremst måles på to dimensjoner:

     Beredskap - kommando&kontroll, beredskapsplanlegging og øvelser.
     Etterretning - kjenner vi truslene og gjør adekvate tiltak.

     Den første er det masse forskjellige tiltak på, og måles gjennom øvelser. Ikke med "forrige hendelse" scenario, men med varierende tema.

     Den andre måles enklest med benchmarking, dvs be søstertjeneste i annet land om å utføre revisjon. Det er først og fremst metoder som da revideres.
     "Gjør Ret, Frygt Intet"

     Kommentér


     • #6
      Grunnen til at jeg skrev så pass ullent er at jeg ville høre hva dere mente uten å sette rammene, fri tenking? ;-) Samfunnet er kanskje blitt litt flinkere til å tenke sikkerhet når det gjelder offentlige bygninger, politiet er vel blitt bedre på skyting pågår. Men neste store hendelse blir neppe en blåkopi av den forrige. Har fokuset vært så ensidig på bilbomber utenfor offentlige bygg og "skoleskyting" at man har glemt alt det andre? Sjursøya advarer jo OBRE mot, vil noen høre? Sikkert mange andre ulykker eller terrormål som ikke har fått fokus. Har vi skylapper og bare skal sikre oss mot ting som har skjedd?
      "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

      Kommentér


      • #7
       Ja, akkurat som Forsvaret ofte øver på forrige krig. Alle mulige scenarier er ikke tenkelige - og derfor øver en ikke på alt. Poenget med en god øvelse og god trening er jo ikke å øve på en bestemt situasjon, men øve for å kunne håndtere situasjoner.

       Ad den totale beredskapssituasjonen så mangler det koordinerende leddet som eier beredskap og rollefordeling.
       "Gjør Ret, Frygt Intet"

       Kommentér


       • #8
        Dette har vel ikke minst med tankesett og gjøre.

        Eller som Birger Eriksen skriver det i sin rapport etter 9.april, det var ikke tid til å kritisere mangel på utstyr eller trening, det var ikke tid til og klage over at man ikke hadde alt perfekt. Man var egentlig nødt til og "make the best of it".

        Det er der jeg lurer på om endringen har skjedd, eller om vi fortsatt er på pre 9.aprilnivå.
        Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

        Kommentér


        • #9
         Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
         Det er der jeg lurer på om endringen har skjedd, eller om vi fortsatt er på pre 9.aprilnivå.
         Det er det jeg lurer på, har politiet hatt så stor fokus på skyting pågår at de blir lammet hvis det oppstår en situasjon uten skyting?
         "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

         Kommentér


         • #10
          Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
          Ja, akkurat som Forsvaret ofte øver på forrige krig. Alle mulige scenarier er ikke tenkelige - og derfor øver en ikke på alt. Poenget med en god øvelse og god trening er jo ikke å øve på en bestemt situasjon, men øve for å kunne håndtere situasjoner.
          Selvfølgelig går det ikke å øve på alle mulige scenarioer. Men når fokus er så ensidig på "skyting pågår" "skoleskyting" hva skjer om det er en massiv ulykke eller terroraksjon hvor det ikke er skyting?

          Det offentlige har veldig fokus på bilbomber, sikring av offentlige bygg mot eksplosiver. Samøvelser over ltid med ulike aktører er det mange som savner, et av punktene i Gjørv kommisjonen var jo "ressursene som ikke fant hverandre".

          Her er et godt innspill i den debatten:

          http://www.nhoservice.no/getfile.php...enken_Erik.pdf
          "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

          Kommentér


          • #11
           Kan kommentere noe av det som står over:

           Båtstatus kunne absolutt vært bedre. I stor grad baserer mange seg på lån fra andre (feks Brann), noen har fått eget. Problemet med å låne utstyr og være avhengig av andre, er at man blir prisgitt at utstyret virkelig er tilgjengelig, og at det fungerer når politiet i en akutt situasjon har behov for det. Mannskapene får heller ikke trent med materiell som tilhører andre, slik en ville hatt mulighet til om en hadde eget.

           Politiet kan rekvirere nødvendig utstyr på stedet i en akutt situasjon, men da er man igjen avhengig av at eier er til stede. Det går bort mye tid i en nødsituasjon hvis man for eksempel må "tyvkoble" en båt før man kan benytte den.

           Så hvis politiets midler til investering av slikt materiell ikke eksisterer, kan man heller ikke i ettertid kritisere politiets mannskaper for den tid de har brukt for å løse oppdraget. Begrensede midler gjør at man må foreta beinharde prioriteringer.

           Som det fremgår av den linken jeg la inn over, er situasjonen fortsatt slik at mange politidistrikter må prioritere investering av utstyr opp mot mannskaper. Samtlige politidistrikt får en reell nedgang i frie, disponible driftsmidler. Eksempelvis uttalte Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland PD i går at de frie midlene reduseres med 6,3 mill. i forhold til i fjor. Hordaland PD var lovet penger til 36 nyansettelser i år, men politimesteren tror ikke han har mulighet til å gjøre så mange ansettelser. Det er stort behov for blant annet å skifte ut bilparken.

           Når det gjelder busskapringen ved Årdal, så avdekket den interne "regler" der mannskap uten våpengodkjenning kjørte patrulje, og dermed ikke var i stand til å løse skarpe oppdrag. Det skal nå alltid være tilgjengelig en patrulje der begge har våpengodkjenning.
           Når man velger politiyrket må man også sørge for at man er i stand til best mulig å håndtere de situasjoner man kan havne i. Vi kan ikke leve i fortiden, og selv om man stort sett lever i en "trygg" del av landet, må man alltid ta høyde for at man kan havne i skarpe situasjoner. Det som i utgangspunktet var meldt som et trafikkuhell viste seg å endre karakter. Slik vil politiets hverdag alltid være, og det må alle være forberedt på, uansett hvor man tjenestegjør. Dette må da også selvsagt legges til rette for av arbeidsgiver.

           Jeg går ikke i detaljer om politiets disponeringer, konkrete ressurser, og ikke i detalj på hvordan vi trener. Men per i dag trenes det langt mer enn tidligere, og selvsagt ikke kun på "skyting pågår". Jeg har ikke oversikt over hvordan alle distriktene trener, men man trener også med andre etater, både teoretisk og gjennom praktiske øvelser.

           Politifolk er i den situasjon at uttallige daglige scenarioer gjør at det ikke er mangel på utfordringer innen oppdragsløsing. Selv om politifolk på de større stedene/byene har et større mangfold av oppdrag, flytter tjenestemenn/-kvinner på seg til stadighet, og tar med seg erfaring og ideer til nye tjenestesteder. Det er mye god øvelse i den daglige tjeneste, men det forutsetter at man har tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode, riktige avgjørelser. Vi snakker sammen om hvordan oppdrag løses, en kan alltid bli bedre.

           Det er ikke noen hendelser som er helt like, men dersom man har godt innøvde grunnprinsipper og taktikker, vil de fungere i de fleste scenarioer. Når man mestrer "Skyting pågår", så er dette de mest krevende situasjonene. Der må du handle øyeblikkelig. Ved andre hendelser har politiet mulighet til å fryse situasjonen og avvente, for eventuelt så å kjøre en forberedt aksjon.
           Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

           Kommentér


           • #12
            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Mannskapene får heller ikke trent med materiell som tilhører andre, slik en ville hatt mulighet til om en hadde eget.
            Hvis man har avtale med en annen etat/organisasjon om tilgang på båt, så må selvsagt øvelser være en del av avtalen. Det burde være selvsagt. "Train as you fight."

            Det vil jo være avhengig av lokale forhold hva som er hensiktsmessig - hvis man er ved sjøen kan det være at det er best med en båt som ligger klar ved en brygge til bruk for brann og politi, eller egen patruljebåt 100% for politiet; hvis det dreier seg om et distrikt med mange vassdrag og vann som er adskilt av land kan det være best å ha en båt stående på en henger og avtale med lokale grunneiere eller båtklubber f.eks.

            Skal du ut på Gudfjelløya i isløsningen må du nesten ha luftputebåt, og da må de lokale beboerne stille opp. Hvis de skal arresteres, må man neste leie inn en luftputebåt eller bruke helikopter. Sært tilfelle, men slik er landet.

            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Politiet kan rekvirere nødvendig utstyr på stedet i en akutt situasjon, men da er man igjen avhengig av at eier er til stede. Det går bort mye tid i en nødsituasjon hvis man for eksempel må "tyvkoble" en båt før man kan benytte den.
            Det er jo også viktig med lokalkunnskap om hvor båter og eiere finnes, og at man har trent på å tyvkoble aktuelle båttyper.

            For å sammenligne med HV, så fant man vel ut at da ting var basert på mob-rekvisisjon av private biler, så ble det vanskelig for HV når man opererte i en "skarp freds/krisesituasjon" der ikke rekvisisjon var hjemlet? Treningsaspektet kan vel løses med at man har egne sentrale biler som nyttes til trening og skarpe fredsoperasjoner, samt å leie inn biler til større øvelser. (Dyre leie- og leasingavtaler må man jo vokte seg for, slik at de ikke blir dyrere enn å kjøpe. Litt det samme prinsippet om ikke å si opp faste stillinger og erstatte dem med konsulenter til høyere pris.)
            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Så hvis politiets midler til investering av slikt materiell ikke eksisterer, kan man heller ikke i ettertid kritisere politiets mannskaper for den tid de har brukt for å løse oppdraget.
            Man kan godt kritisere at man har oversett muligheten for samarbeid med andre utenfor politiet, for eksempel. Når dette skjer er det vel mest mangel på trening og forståelse for samvirkepotensialet, heller enn at utstyr ikke var tilgjengelig. Du peker jo på prioritering mellom materiell og personell - det nytter ikke hvis det står materiell X ved hvert lensmannskontor hvis det ikke er penger til vedlikehold og trening.

            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Når det gjelder busskapringen ved Årdal, så avdekket den interne "regler" der mannskap uten våpengodkjenning kjørte patrulje, og dermed ikke var i stand til å løse skarpe oppdrag.
            Mer spesifikt var det at hvis én av tjenestemennene ikke hadde våpengodkjenning, så hadde de med ingen våpen i bilen. Dette var jo stikk i strid med sentrale retningslinjer, og bra at det blir rettet opp i.
            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Det skal nå alltid være tilgjengelig en patrulje der begge har våpengodkjenning.
            Hva med patruljer som kun har én våpengodkjent tjenestemann - skal de fortsatt kjøre rundt uten våpen i bilen? (Hvis det er lov å svare på det?)
            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Det er mye god øvelse i den daglige tjeneste, men det forutsetter at man har tilstrekkelig kompetanse til å foreta gode, riktige avgjørelser. Vi snakker sammen om hvordan oppdrag løses, en kan alltid bli bedre.
            Dette er svært gode poenger, Aeliana. Det at for eksempel UEH og Beredskapstroppen er mye ute på patrulje og ikke er rene "armed response teams" som i enkelte andre land er nok en styrke for Norge.
            Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
            Det er ikke noen hendelser som er helt like, men dersom man har godt innøvde grunnprinsipper og taktikker, vil de fungere i de fleste scenarioer.
            Er egeninitiativ og intensjonsbasert ledelse prinsipper som blir brukt i politiet også? Eller kommer det an på lokale/personlige variasjoner?
            Last edited by Tusseladd; DTG 020120 Apr 14, .

            Kommentér


            • #13
             Det hjelper lite om en har utstyret tilgjengelig under trening/øvelser dersom det kanskje ikke er disponibelt når man i en akutt hendelse har bruk for det. Og det blir naturligvis ikke den samme mengdetreningen når man må ut og låne utstyr, som dersom en har eget tilgjengelig i umiddelbar nærhet.

             Vi kan gjerne ha lokalkunnskap om båter, og spesielt på de mindre stedene vil jeg tro de har ganske god oversikt, men politiet kan ikke forvente at lokale båteiere har noen form for restriksjon/beredskap, så det blir mer tilfeldig hva man kan skaffe til veie. Og sekunder og minutter går fort i en kritisk fase der man skulle aksjonert, heller enn å lete rundt etter båter man kan "tyvkoble". De fleste båter er også låst fast med kjetting og forskjellig, så man må også ha med for eksempel boltekutter. Det sier seg selv at dette er plunder og heft når man står midt oppe i en alvorlig hendelse.

             Det bør ikke forekomme at sivile båtførere frakter politiet til skarpe oppdrag. De har hverken verneutstyr eller trening til dette, og vi kan ende opp med å måtte beskytte de sivile båtførerne i tillegg til alt det andre.

             Jeg skjønner godt at det må foretas skjønnsmessige vurderinger i hva slags utstyr det enkelte distrikt får. Alle kan ikke ha alt av utstyr, selv om det ideelle hadde vært at man hadde eget. En får prøve å finne best mulig løsninger.

             Vi samarbeider med andre etater, og det tror jeg alle anser som verdifullt. Arbeidet på et skadested går for eksempel mye mer knirkefritt når vi kjenner hverandre og er vant til å samarbeide. Brann og Helse er gode støttespillere, jeg for min del har aldri møtt annet enn velvilje. Det samme gjelder Forsvaret.

             Men det politifaglige er det politiet som skal håndtere. Som de fleste vet, er politiet det eneste sivile maktapparat som i fredstid legalt kan benytte fysisk makt overfor borgerne. Vi kan ikke sette de andre nødetatene til oppgaver de hverken har utdanning, trening, eller utstyr til.

             Det kjører en del patruljer der kun den ene har våpengodkjenning. Driftsenhetene har en minimumsbemanning, og det skal være minst en patrulje tilgjengelig der begge har våpengodkjenning. Er du godkjent skal du selvsagt ha med våpen selv om du er alene.

             Innsatslederne har kurs i innsatsledelse. Mannskapene har veldig variert og forskjellig bakgrunn fra praktisk tjeneste. Eksempelvis har jeg hatt makkere både med bakgrunn fra BT og FSK.
             Vi har jo en felles plattform i at vi har gjennomført Politihøgskolen, og det er stor frihet til individuelle vurderinger i den daglige tjenesten. Eldstemann/-kvinne har ansvaret for utførelse av det enkelte oppdrag. Er det flere enheter som løser oppdraget, styrer U-05 og OPS, inntil det om nødvendig besluttes å sette stab.
             Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

             Kommentér


             • #14
              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Det hjelper lite om en har utstyret tilgjengelig under trening/øvelser dersom det kanskje ikke er disponibelt når man i en akutt hendelse har bruk for det.
              Hvilke ordninger mener du her? Hvis man har fast avtale om tilgang på båt så har man tilgang i en reell aksjon. Det var poenget med det første avsnittet - en avtale om deling av båt med andre etater/organisasjoner må også gjøre at man har tilgang til å øve - at man har tilgang i en akutt hendelse er selvsagt. Hvis Sivilforsvaret eller brannvesenet tilfeldigvis er ute og øver med båten akkurat når politiet trenger den, kan det jo bety at den er raskere klar enn ellers, og er i alle fall bedre enn ingen båt - uansett må man ha planlagt for slike situasjoner og politiet har jo øversteledelsen og disponerer ressursene.

              Det jeg skrev om å låne materiell fra sentralt hold eller leie materiell til større øvelser, gjelder i situasjoner der man ikke har hjemmel til å rekvirere materiell - og det har man tilgang til i en akutt aksjon fordi man da har hjemmel til å rekvirere. Selvsagt er det best at innsatsen kan starte med båter som man har avtalt tilgang til på forhånd, vet hvor ligger, og har nøkkel til, så kan rekvirerte/frivillige båter brukes til forsterkning. Men hvis private båter er de som er lettest tilgjengelig, så får man for all del bruke dem; en patrulje kan godt forsøke å skaffe båt lokalt samtidig med at en annen tar med seg båt på henger fra politi/brannstasjon.
              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Og det blir naturligvis ikke den samme mengdetreningen når man må ut og låne utstyr, som dersom en har eget tilgjengelig i umiddelbar nærhet.
              Nå tror jeg ikke den gjennomsnittlige polititjenestemann i distrikter der man sjelden trenger båt i aksjon har så mye mengdetrening i båt heller.

              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Det sier seg selv at dette er plunder og heft når man står midt oppe i en alvorlig hendelse.
              Hvor mye plunder er det veid opp mot å måtte kjøre milevis etter en båt som politiet eier, eller å måtte drasse rundt på en gummibåt på henger bak patruljebilen 24/7? Jeg forutsetter at det lokale politiet i sine planer og disposisjoner evner å tilpasse beredskapen til lokale forhold, innenfor gitte føringer fra sentralt hold.

              Når det gjelder boltekutter, vindushammer, osv. så er vel det utstyr som godt kan være med i en patruljebil til flere typer oppdrag type redning f.eks..
              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Det bør ikke forekomme at sivile båtførere frakter politiet til skarpe oppdrag.
              Spørs hva du mener med skarpt - hvis du mener væpnede aksjoner så kan nok politifolk også kjøre småbåt, og tidligere erfaring viser at det er nok av sivile som ville stille opp i en akutt situasjon. Hvis man har litt mer tid på seg til planlegging, så bør man nok få med seg båt fra Forsvaret istedet for å sette sivilt mannskap på større fartøyer i fare, av de grunner som du nevner.

              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
              Det kjører en del patruljer der kun den ene har våpengodkjenning. Driftsenhetene har en minimumsbemanning, og det skal være minst en patrulje tilgjengelig der begge har våpengodkjenning. Er du godkjent skal du selvsagt ha med våpen selv om du er alene.
              Men hva om du har våpengodkjennelse og kjører sammen med en som ikke har det? Man er da vel ikke så redd for at den ikke-godkjente skal fikle med våpenet at hele patruljen må være ubevæpnet?

              Kommentér


              • #15
               Som jeg skriver, så skal den som har våpengodkjenning ha med våpen. Dette gjelder uansett om man kjører helt alene, eller om man er den eneste på bilen som er godkjent. Den "regelen" de opererte med i Lærdal (som kom frem etter busskapringen), er noe som var helt fremmed for de fleste politifolk.

               Årsaken til at noen (forholdsvis få) ikke har våpengodkjenning, kan være at de er politistudenter (andreårsstudenter er ute i praksis et år), eller det kan handle om tjenestemenn som til vanlig har en tjeneste der det i utgangspunktet ikke er behov for bevæpning. Etter min oppfatning bør alle ha våpengodkjenning, men det er igjen et spørsmål om økonomi. Ledelsen kan ut fra knappe midler bli tvunget til å begrense antall tjenestemenn/-kvinner som får våpengodkjenning. Alt koster, en skal trene, utstyres med våpen, verneutstyr, og så videre. Men dette er en problemstilling som har liten relevans i byene, det er ute i distriktene, med få tilgjengelige patruljer, at dette kan være en utfordring.

               Problematikken rundt lånt utstyr og båter føler jeg nå begynner å bli litt utdebattert. Det ligger jo i ordet DELE at man ikke kan forvente å ha utstyret for seg selv. Da kunne man like godt hatt eget. Politiet kan selvfølgelig ikke forvente at private eller Brannetaten/Forsvaret har mulighet til å la sitt utstyr ligge på vent til enhver tid, fordi politiet mangler eget utstyr. De må kunne benytte sitt utstyr som de vil, og dersom det oppstår en akutt hendelse på et tidspunkt da båten man skulle ha lånt er en time eller to unna, eller ikke er disponibel av andre årsaker, så er det ikke så mye man kan gjøre med det. Øvelser kan man planlegge, en akutt situasjon oppstår når som helst. Enten har man flaks og utstyret er klart og tilgjengelig, eller så må man bruke tid på andre løsninger. Klart det går raskere om man ikke trenger å hente lånt utstyr, men kan rykke ut direkte med sitt eget, uten å måtte stole på andre.

               Det politiet har lite av ved akutte hendelser, er TID. Og alt som hefter og gjør at man får aksjonert senere enn man kunne gjort om alt var "på stell", er veldig uheldig. Sekunder kan være avgjørende i slike situasjoner.

               Sivile tilbyr ofte å bistå med forskjellig, det er mange engasjerte mennesker. De er til god hjelp i mange situasjoner.
               Men politiet skal beskytte sivile, ikke basere seg på at de skal involveres i skarpe situasjoner. Det er politiet som må rustes opp slik at man er i god stand til å løse egne oppgaver.
               Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

               Kommentér


               • #16
                Takk for svar om det med våpen på patrulje - det høres fornuftig ut. Jeg har truffet mange politistudenter på patrulje, og det må jo fortsette.

                Når det gjelder utstyr så mener jeg dette er en holdning som fokuserer for mye på hvem som juridisk eier en ting, når det som gjelder er tilgjengelighet, ansvar, gode rutiner og oversikt. Problemet med at en båt er langt unna på oppdrag vil jo oppstå like mye med en båt som politiet eier som med en som brannvesenet deler med politiet. Eller så er det rett og slett for lite volum uavhengig av eier.

                Hvis vi tar redningshelikoptrene som eksempel, så var det jo et problem den 22. juli at denne ressursen som eies av Justisdepartementet men drives av Forsvaret var disponert til helsevesenet og politiet ikke var klar over at det i praksis var disponibelt for politiet. I en skarp situasjon er det altså viktigst at man har oversikt over hvilket materiell og personell som er tilgjengelig og hvilke kapasiteter og kompetanse dette representerer - det være seg innen etaten, andre etater eller frivillige organisasjoner eller private. For å bli god til dette må man øve og planlegge sammen. Mitt inntrykk er at enkelte distrikter er mye flinkere til dette enn andre. FFI forsker nå på samarbeidet mellom sivilt politi og militæret - det var innslag om det på Dagsrevyen i dag.

                Når det gjelder sivile i væpnede operasjoner, så er det mer nærliggende å få bistand fra Forsvaret. Men for skarpe ikke-væpnede oppdrag så er jo f.eks. vektere og frivillige organisasjoner daglig i samarbeid med politiet (mener da skarp som i reell og av og til svært risikofylt, om ikke nødvendigvis med våpen).
                Last edited by Tusseladd; DTG 072241 Apr 14, .

                Kommentér


                • #17
                 Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                 Det politiet har lite av ved akutte hendelser, er TID. Og alt som hefter og gjør at man får aksjonert senere enn man kunne gjort om alt var "på stell", er veldig uheldig. Sekunder kan være avgjørende i slike situasjoner.
                 Der treffer du spikeren på hodet! Tid er avgjørende i slike tilfeller. Som politimesteren i bla. vest-finnmark har påpekt så er bla. Beredskapstroppen en kjemperessurs i seg selv, problemet er at de behøver tid. Politiet har behov for ressurser som kan vise handlekraft i løpet av en halv time, og da er det snakk om i minstefall en tomannspatrulje.

                 Kommentér


                 • #18
                  ^^ - Alle distriktene har UEH-mannskaper, og ofte finner du personell som tidligere har jobbet på Beredskapstroppen blant disse. Det er mye god og variert kompetanse i UEH, det er erfarne mannskaper, og med mindre det oppstår ekstraordinære hendelser, så brukes lokal kompetanse i stedet for å vente unødig på at Beredskapstroppen skal mobilisere og aksjonere. I løpet av 2014/2015 vil antallet UEH-mannskaper økes til 1200. Har for øvrig sett noen skrive at UEH trener X timer årlig, og det er lite i forhold til ... - det som glemmes er at mannskapene til daglig utfører en veldig variert tjeneste. Det er også "trening".

                  I akuttfasen av en hendelse er det lokalt politi som er den umiddelbare ressursen som er tilgjengelig på stedet. Derfor er det viktig at første patrulje har god trening og utstyr til å handle. UEHs mannskaper kan være lokalisert på forskjellige steder i politidistriktene, personellet inngår i de ordinære vaktlistene, og dermed kan første patrulje på stedet godt bestå av minst en tjenestemann/-kvinne fra UEH.

                  Når det oppstår en hendelse med "pågående dødelig vold"/"skyting pågår", skal de første som ankommer aksjonere.
                  Våre politikere bør ha fokus på at politiet, som har det overordnede ansvaret for å håndtere slike hendelser, gis tilstrekkelig med ressurser, utstyr, og selvsagt muligheter til jevnlig trening og øvelser.
                  Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                  Kommentér


                  • #19
                   http://www.politiforum.no/no/nyheter...25-T2dfQ5k.ips

                   isak har nevnt Sjursøya. Her er omtale av en øvelse Politiet i samarbeide med Forsvaret gjennomførte på Sjursøya i fjor.
                   Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                   Kommentér


                   • #20
                    [QUOTE=Aeliana;1158020
                    Våre politikere bør ha fokus på at politiet, som har det overordnede ansvaret for å håndtere slike hendelser, gis tilstrekkelig med ressurser, utstyr, og selvsagt muligheter til jevnlig trening og øvelser.[/QUOTE]

                    Helt enig. UEH er svært viktig og samfunnet forventer at de kan "alt".
                    Samtidig kan man ikke dimensjonere hverken distrikt eller nasjonalt etter Worst case. Derfor er det viktig å ha forsvaret/andre å støtte seg på om det er behov for det. Mobilitet er uansett en utfordring her i landet. Men en god start, om man skal opp noen hakk, er å starte med UEH.

                    Kommentér


                    • #21
                     VG melder at arbeidet med samfunnssikkerhet i JD hindres av en intern konflikt: Slakter beredskapen i Justisdepartementet, mens departementsråden påstår at det har blitt mye bedre siden ifjor høst. Jeg håper NoenTM klarer å skjære igjennom og rydde opp.
                     All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                     Kommentér


                     • #22
                      Departement lever og virker etter juss. Nye opprydningsarbeid lager flere retningslinjer og muligheter i alle himmelretninger, men som den enkle sjæla jeg er så liker jeg enkle ting slik at jobben kan gjøres med en gang, ikke så mange alternativ slik at jeg må tenke, vurdere og spekulere før jeg handler.

                      Bare tanken på hva en politimester må tenke på når det brenner på dass får meg til å skjelve av beslutningsvegring. Enkel komandovei, UEH personell innen rimelig rekkevidde over hele landet osv, men som vanlig er penger et tema.
                      Trenger bare litt flaks, så går det godt

                      Kommentér


                      • #23
                       Opprinnelig skrevet av M72 Vis post
                       VG melder at arbeidet med samfunnssikkerhet i JD hindres av en intern konflikt: Slakter beredskapen i Justisdepartementet, mens departementsråden påstår at det har blitt mye bedre siden ifjor høst. Jeg håper NoenTM klarer å skjære igjennom og rydde opp.
                       Legg merke til at dette er en rapport laget av Statens Helsetilsyn basert på tilsyn utført mellom september og desember 2013. Den nye justisministeren tiltrådde 16. oktober 2013.
                       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                        Legg merke til at dette er en rapport laget av Statens Helsetilsyn basert på tilsyn utført mellom september og desember 2013. Den nye justisministeren tiltrådde 16. oktober 2013.
                        Flott at Faremo er i VG i dag og sier at Amundsen skylder på andre da. Hurra.

                        Forøvrig aksepterer jeg ikke som skattebetaler at 10 år lange personkonflikter i departementet skal få hindre godt arbeid. Dette betaler jeg for!!
                        "Gjør Ret, Frygt Intet"

                        Kommentér


                        • #25
                         Det trenger vel ikke nødvendigvis være en personkonflikt?

                         Uansett ser jeg at moteordet samhandling er på banen. Da skal jo bli så bra atte.
                         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                         Kommentér


                         • #26
                          Kan budsjett og økonomi mellom avdelingene være avgjørende for hvordan et departemang blir styrt internt og kan det være en faktor som hindrer samarbeid
                          Trenger bare litt flaks, så går det godt

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Har ting blitt bedre?

                           Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet lokalt i Oslo er blitt bedre etter terrorangrepet på Oslo 22. juli 2011.

                           André Berg Thomstad skriver om det mindre mediesynlige beredskapsarbeidet i hovedstaden.

                           https://forsvaret.no/ifs/Publikasjon...ngrepet-i-oslo
                           Odd objects attract fire. You are odd.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Har ting blitt bedre?

                            http://www.tv2.no/a/8180676/

                            Fjorårets øvelse Gemini viste at Forsvaret hadde store utfordringer med å bidra med taktisk støtte på objektene før det hadde gått 24 timer.
                            Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Har ting blitt bedre?

                             Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                             http://www.tv2.no/a/8180676/
                             Fjorårets øvelse Gemini viste at Forsvaret hadde store utfordringer med å bidra med taktisk støtte på objektene før det hadde gått 24 timer.
                             Bet meg også merke i det innslaget som gikk på TV2 i går. Fornøyelse å betale skatt når man hører hjelpemannskapet på samband som takker politihelikopteret for uvurderlig bistand.

                             Så slo det meg hvordan dette eventuelt måtte ha blitt hvis Politiet fikk skoget tak i flere egne helikoptere. Bra beredskap rundt Oslo, sånn passe i Bergen og så som så i resten av landet? Er redd det ville blitt altfor mange helikoptere ift. politisk/økonomisk aksept hvis vi skulle fått alt på stell. Så da blir det en form for fellesløsning og de problemene som ble nevnt i artikkelen.

                             Man kan nesten ikke få nok helikoptere i et land som Norge. Store ulykker eller bevisst sabotasje kan fryktelig enkelt stenge inne politiets ressurser og hindre disse i å komme fram til et kritisk punkt.
                             Artillery is the God of War

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Har ting blitt bedre?

                              Opprinnelig skrevet av Aeliana Vis post
                              http://www.tv2.no/a/8180676/

                              Fjorårets øvelse Gemini viste at Forsvaret hadde store utfordringer med å bidra med taktisk støtte på objektene før det hadde gått 24 timer.
                              Dette var i nyhetene i alle media i september, etter at Aldrimer hadde denne reportasjen: Antiterrorøvelsen der det meste sviktet.

                              Det som da ble sagt fra Forsvaret, så vidt jeg husker (i tillegg til at mye var gradert og ikke kunne fortelles om) var at en hovedgrunn til at militære fly tok lang tid og militære helikoptre ikke kunne stilles til rådighet var at de var i bruk i en reell operasjon, og at reell bruk ("no play") alltid måtte ha prioritet foran øvelser. Hadde Gemini vært virkelighet og ikke bare en øvelse ville prioritetene selvfølgelig vært annerledes. Slik ville det selvfølgelig også vært med politihelikoptre. Hadde det skjedd et reelt væpnet ran samtidig som Beredskapapstroppen hadde en øvelse tror jeg også politihelikopteret hadde blitt prioritert til bankranet og ikke øvelsen (og kanskje hadde øvelsen blitt avblåst for å sette Beredskapstroppen inn mot ranerne i stadet for å fortsette øvelsen).
                              At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets jobbsøkerregister

                              Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                              https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                               

                              Luftforsvarets organisering

                              Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                              Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                              https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                              For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Fokus: Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                              Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                               

                              100 ÅR ETTER

                              100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                               

                              Et nytt forsvarskonsept?

                              I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                               

                              Beskikkelser på Milforum

                              Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                              Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                               

                              Tema: Luftforsvaret

                              Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                               

                              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X