Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Har ting blitt bedre?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • #31
  Sv: Har ting blitt bedre?

  Alt dreier seg om penger, sikkert ikke noe problem for Forsvaret å levere 15 minutter beredskap på heli hvis noen betaler for det. Men hvis det er satt opp 1 time eller 2 timer så kan man ikke klage på at det tar den tiden, ikke 15 minutter.

  Helikopter beredskapen sviktet ikke 22. Juli. Det var allerede i april meldt om at politiets helikopter skulle stå på bakken i juli pga ferieavvikling. Det stod til og med i Aftenposten. 22. Juli 2011 var vel Forsvarets helikopter i luften i henhold til den beredskapen som var den dagen. Mannskapene var hjemme siden ingen ville betale for døgnberedskap på Rygge.
  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

  Kommentér


  • #32
   Sv: Har ting blitt bedre?

   Tenker at denne passer inn her: http://www.dagbladet.no/nyheter/samo...heten/60256787

   I Gjørv-kommisjonens rapport pekes det på ressursene som ikke fant hverandre den 22. juli 2011, hvordan departementer ikke kommuniserte. Slik er situasjonen langt på vei fortsatt. Samhandling på tvers av departementer og etater fungerer ikke, sier forskningssjef Stian Antonsen ved SINTEFs avdeling for sikkerhet.
   Konklusjonene kommer fra forskningsprosjektet «The Next Disaster» (NEXUS), der en gruppe fra flere ulike forskningsmiljøer i Trondheim vurderer i hvilken grad lærdom fra 22. juli-angrepet har blitt omsatt til konkrete tiltak for å øke samfunnets sikkerhet og beredskap - eller «hvordan diagnosen er oversatt til medisin», som han selv sier
   Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

   Kommentér


   • #33
    Sv: Har ting blitt bedre?

    I likhet med Beredskapssenteret, som etter fem år ennå ikke er påbegynt, er heller ikke politihelikoptre høyt prioritert.

    VG har laget en sak der de viser konsekvensene av manglende politihelikoptre, blant annet basert på rapporten "Politiets nasjonale beredskap".

    http://www.vg.no/nyheter/innenriks/t...et/a/23735069/
    Ihr trugt die Schande nicht. Ihr wehrtet Euch.

    Kommentér


    • #34
     Sv: Har ting blitt bedre?

     I dag markeres femårsdagen for drapene mange steder.

     Det er tid for ettertanke, men også for å se fremover og sørge for at vi har en robust beredskap mot fremtidige terroraksjoner.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #35
      Sv: Har ting blitt bedre?

      Hvis det som kommer frem i denne artikkelen stemmer, må vel svaret være et rugende Nei!
      http://www.vg.no/nyheter/innenriks/t...iv/a/23749729/

      Statssekretær Ove Vanebo (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet er klar på at politiets oppgaver sidestilles med annen livreddende virksomhet i akutte og alvorlige situasjoner, men at redningsberedskapen ikke skal reduseres som følge av det.– Vi er ikke enig i at dette er dårlig beredskapsarbeid. Under vår regjeringsperiode har politiet flere helikopterressurser tilgjengeliggjort og bedre avtaler er inngått.
      Vanebo understreker at redningshelikoptrene skal være tilgjengelige for politiet, og at det er Justis- og beredskapsdepartementet som finansierer redningshelikoptrene og dermed har disposisjonsrett over dem. Han mener likevel ikke det er grunn til å være bekymret for redningstjenestens arbeid av den grunn:
      – Dersom ett helikopter avgis til politiet ved en akutt fase vil det fortsatt være fem baser med helikoptre som kan disponeres av Hovedredningssentralen, sier han.
      Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

      Kommentér


      • #36
       Sv: Har ting blitt bedre?

       Riksrevisjonen har sett på beredskapen; http://www.dagbladet.no/nyheter/ap-k...orlig/63970995

       I dag kom riksrevisjonen med sin årlige revisjonsrapport for 2015 til Stortinget.I den kommer riksrevisjonen med krass kritikk til regjeringen.
       Riksrevisjonens undersøkelser viser nemlig at flere offentlige bygg ikke er fysisk sikret etter regelverket, fem år etter 22.juli.
       - Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss om situasjonen.
       Samt dette biter jeg meg merke i;
       Blant annet trekker Riksrevisjonen fram Politidirektoratets lokaler i Oslo og bygg disponert av Forsvaret fram som eksempler på bygg som mangler permanent grunnsikring - altså fysiske sikringstiltak som barrierer eller bommer.


       Usikrede departementsbygg

       Det samme gjelder bygg under Kommunal- og moderniseringsdepartementets ansvarsområde, noe som altså er alle departementene bortsett fra Forsvarsdepartementet og det midlertidige Statsministerens Kontor (SMK).
       Hvilke bygg det konkret er snakk om vil ikke Riksrevisjonen ut med fordi informasjonen er gradert.
       De kritiserte regjeringen for mangelfull objektsikring av departementes lokaler også i fjor.
       I rapporten som kom i dag skriver de at de ser svært alvorlig på at arbeidet med sikring av departementenes lokaler er forsinket og at kravene til permanent grunnsikring ennå ikke er oppfylt.
       Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

       Kommentér


       • #37
        Sv: Har ting blitt bedre?

        Litt annen vinkling fra aftenposten; http://www.aftenposten.no/norge/Riks...d-607018b.html

        Bruker betegnelsen «svært alvorlig»

        – Her er viktige tiltak ikke utført. Vi ser det som svært alvorlig at Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet ikke har sørget for å styrke og bedre samarbeidet. Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon, konstaterer Foss.
        Det er kun unntaksvis Riksrevisjonen bruker betegnelsen «svært alvorlig». Det kan skje når de for eksempel avdekker risiko for liv eller helse.
        Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

        Kommentér


        • #38
         Sv: Har ting blitt bedre?

         Hvis det tv2 melder i dag er riktig, så er vel svaret fortsatt nei. Men mulig det kan nyanseres litt:
         https://www.tv2.no/nyheter/9616192/

         Forskere, som fikk i oppdrag å se om nasjonen har lært tilstrekkelig etter 22. juli-terroren, gir et nedslående svar i ny rapport.
         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

         Kommentér


         • #39
          Sv: Har ting blitt bedre?

          Dette var et stort diskusjonstema ved en tidligere arbeidsplass. Vi så problemet som manglende kommando og kontroll samt oversikt over tilgjengelige ressurser (samt mye mer).
          Prediksjonen fra vært ståsted var at det umiddelbart ville opprettes noen form for operasjonssentere(e) for å hindre at en enkelt distrikt ville bli flaskehalsen samt at tilstrekkelig erfarent personell kkunne vært tilgjengelig for å lede innsatsen med nødvendige ressursoversikter, prosedyrer, fullmakter etc.
          Så langt jeg har forstått mediebildet, er vi ikke i nærheten. Beredskapssenteret er kanskje et steg på vei for å samle innsatsvirkemidler på et sted, men K2 er fremdeles ikke på plass.

          Så nei, ting har ikke blitt bedre
          “If you find yourself in a fair fight, your tactics suck.”
          ― John Steinbeck

          Kommentér

          Annonse i emne

          Collapse

          Fremhevede emner

          Collapse
           

          Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

          Bli en del av spesialstyrkene

          Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
           

          Roller i Geværlaget

          Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

          Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
          Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
          Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
           

          Sikkerhetsloven


          (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


          Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


          Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
           

          Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

          Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

          Håper dette er starten på noe vedvarende.

          https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
           

          UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

          UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

          https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

          ...
           

          Mentorordning i Heimevernet

          Hei,

          Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
           

          Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

          Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

          Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

          For tiden dreier det seg om disse:

          - Militær logistikk
          - Marineingeniør maskin
          - Marineingeniør elektro
          - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
          -...
           

          Troppssersjant

          Hei!

          Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
          Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
           

          NSM: Årlig risikovurdering


          Ole Gunnar Onsøien
          NTB scanpix

          – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


          Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

          – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

          Donasjoner

          Collapse
          Working...
          X