Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

22 JULI: Nasjonal krisehåndtering

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • 22 JULI: Nasjonal krisehåndtering

  Den 22 juli var informasjonen mellom politi og regjeringsapparatet mangelfull. Det tok tid før det ble slått riksalarm, og enda lengre tid før den ble oppfattet hos øvrige deler av politiet. Heller ikke Forsvaret ble fullt ut informert, og det tok tid før man ble anmodet om bistand. Hva kan/bør gjøres for å forbedre nasjonal krisehåndtering neste gang det skjer noe?
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
  Ja, men det var jo på grunn av feilvurderinger hos politiet, ikke hos forsvaret.

  Det er greit at man ønsker at forsvaret skal være med i terrorbekjempelsen, men slik lovverket er nå er dette politiet sin vurdering om hva som skal skje, eventuelt ikke skje med forsvaret(med mindre vi snakker om et angrep på en militær instalasjon).

  Altså må vi holde tunga rett i munnen og ikke begynne å snakke om epler når vi egentlig snakker om pærer.

  Må innrømme at jeg ikke riktig forstår hva du mener. Når det gjelder sikkerhetspolitikk er det nødvendig å diskutere langs flere akser parallelt.

  Risikoanalysene er temmelig entydige. Angrep fra nasjonalstater er mindre sannsynlig enn. avanserte terroranslag. Erfaringene fra 22.7. viser at politiets resurser raskt ble satt på en slik prøve at de ikke kunne øke sikkerheten omkring vitale samfunnsfunksjoner eller opprettholde en aksjonsreserve/beredskap. Da er det jo absolutt på sin plass å diskutere en annen innfalsvinkel til samarbeidet mellom politi og forsvar.

  Det åpner også kommisjonen for, men de er ikke særlig konkrete utover å stille grunnleggende spørsmål ved utformingen av forsvarets oppdrag.

  Riktignok kom den uformelle henvendelsen raskt fra FSK som Rittmester sier.
  Anmodningen om støtte ble sendt fra OPD til POD kl 1829. Forsvarets liason mottok melding fra POD 1838. Kl 1926 beordret sjef FSK sammendragning. Styrken ble meldt klar ved midnatt. Det tok altså nærmere seks timer i forhold til en situasjon som hadde vært kjent ca 3 timer før anmodningen kom.

  Det er ikke vanskelig å se for seg ganske enkle scenario hvor BT ville hatt behov for støtte atskillig raskere.

  Eksplosivrydderne var foretaksomme og allerede underveis da anmodningen kom. Grunnet lovgivningen er terskelen for å agere høyere jo skarpere avdelingen er. Det kan ble skjebnesvangert.

  Hvis helsevesenet skulle tenke slik ville mønsteret bli slik: Togulykke med mange alvorlig skadde. Kun ambulanser rykker ut. Helikoptere venter til ambulansene har meldt at de ikke klarer oppdraget på egen hånd. - Ganske makabert egentlig.

  Kommentér


  • #3
   Personlig mener jeg denne passer bedre her:
   Opprinnelig skrevet av isak Vis post
   Vet ikke om denne passer best her eller i en av de andre undergruppene, men rapporten sier noe viktig som veldig få har bit seg merke i :


   “Storsamfunnet må ta sin del av ansvaret for manglende risikoforståelse og dermed de nedprioriteringene vi har dokumentert. Kommisjonens oppfording etter 22/7 er at befolkningen må vise større årvåkenhet og forholde seg mer nyansert, og interessert, til spørsmål om risiko og hva som er gode, men avbalanserte tiltak for å beskytte samfunnets verdier”

   22. juli rapporten side 452.
   Vi får de politikere vi fortjener, og dersom ikke vi legger press på at de skal sette av ressurser til sikkerhet, så gjør de det ikke nødvendigvis selv. Bygging av nye veier, sykehus og skoler har hittil vært sikrere velgervinnere enn penger til sikkerhet som ingen ser før det er for sent.
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Takkat:

    Da tror jeg vi må klargjøre enkelte grunnleggende ting, som er lett å glemme når vi nå snakker om forsvaret. Det norske forsvaret(sett bort fra hv) har gått fra å være et invasjonsforsvar med(relativt) store stående avdelinger, klare mobiliseringsplaner og hyppige øvelser av disse(igjen, relativt), til å være et innsatsforsvar. Dette medfører at vi har få stående avdelinger, lokalisert på enkelte plasser i landet. Disse avdelingene har høy kompetanse, men samtidig høy rullering av mannskap siden deler av personellet er "permanent" stående ute. Når det gjelder luft er historien mye av det samme(dog er det jo beredskapstider på f.eks F-16), og når det gjelder sjø er det mannskapsproblemer.

    Når det gjelder HV er det, i følge planverket, tilstede overalt i kongeriket, dog mangler jo store deler av strukturen trening og ikke minst vitalt utstyr.

    Et sidespor her er faktisk de gamle kystfortene, som kunne ha fungert som personelbrønner i krisesituasjoner, Oskarsborg hadde jo en relativt stor styrke tilknyttet.

    Men tilbake til poenget, man tester ikke lengre i dag en mobilisering av personell(annet enn at alt stående personell får beskjed om å pelle seg på jobb), slik at en mobilisering i dag ville, e.m.m, ta såpass lang tid at man ville sannsynligvis holdt på til langt ut over de få timene terroranslaget pågikk.

    Det forsvaret derimot gjorde, var å klargjøre de avdelinger man hadde inne, slik at man var klar, hvis man skulle få et oppdrag, i henhold til bistandsinstruksen. Nå tok det vel 2 timer, såvidt jeg husker fra kommisjonsrapporten, før man hadde helikoptermanskap klart på Rygge.

    Men, og her kommer vi over til det essensielle, forsvaret hadde ingen forutsetninger for å gripe inn eller sende større ressurser før enten politiet ba om det, eller at det ble helt klart at dette var en angrep av en fremmed makt, og man i så tilfelle kan suspendere politiet.

    Så passer det vel å gå over til det formelle. Grunnlovens §99 setter begrensinger for hva forsvaret kan bruke av makt mot egne innbyggere, eller er i hvert fall blitt tolket i den rettningen. Vi kan jo hevde av plakaten på veggen er en lov som til forsvaret rett til å bruke makt, men den gjelder bare i spesifikke situasjoner. Det kan også være et poeng at dette er utdatert, evnt, trenger å suppleres.

    Man kan også velge å se på bistandsinnstruksen som en lov som gir forsvaret rett til å bruke makt, men dette er da kun etter anmodning fra politiet, etter politisk godkjennelse, og under politikommando(formelt sett).

    Nuvel, når det gjelder FSK, for å ta et eksempel, mobiliserte de etter å ha fått anmodningen, og innenfor de krav som var satt(24 timer). Det kan sikkert spekuleres i at de kunne ha vært sendt raskere avgårde, men det lar vi ligge for nå. Altså er jo spørsmålet om dette "mobiliseringskravet" er adekvat.

    Hvilket bringer oss over til det jeg tror du vil frem til, nemlig sikkerhet i samspill. Det man burde gjøre, mener nå jeg, er å sammenflette bistandsinstruksen og direktiv for motstand/plakaten på veggen, sammen med andre hensyn, inn i en lov som følger grunnlovens §99, og klargjør situasjonen. Dette vil gjøre det lettere for forsvaret selv, på eget intinativ(f.eks distrikskommandant) å gjennomføre tiltak i eget område(mobilisering, grensesperringer osv). Dermed vil man slippe å vente på at politiet først skal klargjøre egen situasjon, for så å skulle melde inn behov til forsvaret.

    Når det er sagt så kan det fort blir en sammenblanding mellom slitsen og FOH, særlig når politikerene er hos slitsen. Men samtidig, når forsvarsstaben+politisk ledelse er på et sted, og hovedkvarteret på et annet, så risikerer man slike ting. Dette må da løses ved en klarere rolleforståelse, også hos politikerene.

    Så igjen, sikkerhetspolitisk sett vil mye kunne gjøres enklere ved noen lovmessige endringer, som klargjør hvordan de forskjellige etater skal fungere. Forøvrig synes jeg ikke det er rart at kommisjonen har brukt kun 5% av rapporten på forsvaret, da 100% av de tingene som ble gjort galt, var det politiet som stod for....
    Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

    Kommentér


    • #5
     Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
     Takkat:


     Hvilket bringer oss over til det jeg tror du vil frem til, nemlig sikkerhet i samspill. Det man burde gjøre, mener nå jeg, er å sammenflette bistandsinstruksen og direktiv for motstand/plakaten på veggen, sammen med andre hensyn, inn i en lov som følger grunnlovens §99, og klargjør situasjonen. Dette vil gjøre det lettere for forsvaret selv, på eget intinativ(f.eks distrikskommandant) å gjennomføre tiltak i eget område(mobilisering, grensesperringer osv). Dermed vil man slippe å vente på at politiet først skal klargjøre egen situasjon, for så å skulle melde inn behov til forsvaret.
     Nå forstår jeg vel egentlig enda mindre. På meg virker det som om du har samme oppfatning som artikkelforfatteren. Jeg støtter den. Hva er problemet?

     Forsvarets bistand til politiet reguleres gjennom Kongelige resolusjoner.

     Et viktig punkt som kommisjonen peker på er at forsvarets bistand til politiet ikke er dimensjonerende for forsvaret. Det burde det kanskje være hvis vi skal snakke effektiv resursutnyttelse.

     Når det gjelder FSK så var ikke det kritikk min side, men en konstatering av fakta.

     Forøvrig likte jeg denne klare røsten i Aftenposten:

     http://www.aftenposten.no/meninger/D...e-6969712.html

     Kommentér


     • #6
      Bestilte ny riksalarm først nå i august
      Justisminister Faremo sa forrige uke at ny riksalarmløsning prøves ut og snart er på plass. Det er ukjent for Politiets data- og materielltjeneste som har oppdraget.

      http://www.vl.no/samfunn/faremo-ny-riksalarm-testes-na/

      Kommentér


      • #7
       Det er veldig interessant om Grete Faremo, som allerede sitter utrygt på taburetten sin, har løyet om dette. Ser frem til videre utredninger om saken.
       Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

       Kommentér


       • #8
        Jeg blir trist når nasjonens tillitsvalgte lyver. Hovorfor Grete Faremo lyver kan ikke jeg vite, men tilliten hun hadde kan hun ikke få tilbake. Jeg lurer virkelig på hva som skjer i de byrokratiskekulisser, for meg virker det bare som et salig rot.
        Trenger bare litt flaks, så går det godt

        Kommentér


        • #9
         På to poster går det fra kan ha løyet, til et faktum

         Forøvrig, slik jeg leser kontrakten virker det som et salig rot mellom direktorat, dep. og PDMT, med tanke på anbudsprosseser, kvalitetsgodkjenning osv.
         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

         Kommentér


         • #10
          Slik jeg forstod artikelen har hun løyet, men det kan være en misforståelse. Jeg mener det som skjer etter at komisjon la fram sin rapport viser hvilke ledere som får sitte å hvem som må gå, nå er det resultat som teller.
          Trenger bare litt flaks, så går det godt

          Kommentér


          • #11
           http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...e-6975817.html

           Denne artikkelen har et særdeles spesielt innhold. Grovt.
           Insa.

           Kommentér


           • #12
            Men spørsmålet jeg stiller er jo veldig enkelt, hvorfor i all verden tar det så lang tid før informasjon flyter oppover i systemet? Dette var jo selv kommisjonen klar over, eller pekte på.
            Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

            Kommentér


            • #13
             Fordi folk antar, fremfor å utøve en av de mest oversette lederoppgavene, nemlig kontroll.

             Kommentér


             • #14
              Assumption is the mother of all fuck ups..

              Kommentér


              • #15
               Opprinnelig skrevet av Lucas Vis post
               http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...e-6975817.html

               Denne artikkelen har et særdeles spesielt innhold. Grovt.
               "Samtidig skrøt Regjeringen av kriseinnsatsen i Politidirektoratet. Kommisjonen avslørte at stabssjefen i direktoratet ikke engang hadde passordet til PC-en hvor terrorplanene var tilgjengelige".

               Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine..

               Kommentér


               • #16
                Og nå ser det ut til at vi er tilbake i den samme gamle tralten når det gjelder krisehåndtering, nemlig noen runder i Konstroll-komiteen og krangling på stortinget, men ingenting blir gjort i praksis.
                Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                Kommentér


                • #17
                 Som nevnt av noen andre får HV mindre å trene for, fordi de må spare inn ekstrakostnadene fra 22 juli. Det er noe som ikke helt henger på greip her.

                 http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...g-6977763.html#
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...k-6979919.html
                  Opprinnelig skrevet av Aftenposten
                  - Men var ikke 22. juli en så ekstraordinær hendelse at det burde vært gitt ekstrabevilgninger?

                  - Jeg mener også denne operasjonen bør tas innenfor budsjettet. Det å være ute på operasjon erstatter trening. Det er det samme vi gjør når vi bruker personell som assistanse under Landsskytterstevnet. De får trening. De som deltar her blir ikke kalt ut igjen på øvelse samme høst.
                  Min understrekning... er det bare meg eller henger ikke dette på greip over hodet? Som noen skriver over, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Bare for å ha spurt: Dem HV-soldater som blir jaget ut for å støtte på Landsskytterstevnet, har dem noe annen rolle enn å, satt på spissen, sjaue på folk? Altså, får dem selv noe skytetrening eller noe annen relevant trening opp imot det å faktisk være soldater? Dersom ikke, så er jo nevnte sitat, vel, interessant...
                  Last edited by MMB; DTG 312008B Aug 12, .
                  Elite Som En Trensoldat

                  Kommentér


                  • #19
                   Opprinnelig skrevet av MMB Vis post
                   http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...k-6979919.html

                   Min understrekning... er det bare meg eller henger ikke dette på greip over hodet? Som noen skriver over, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte.
                   Skulle akkurat til å poste dette sitatet. Finner ikke ord... finner... ikke... ord.

                   Kommentér


                   • #20
                    Opprinnelig skrevet av MMB Vis post
                    Dersom ikke, så er jo nevnte sitat, vel, interessant...
                    HV-sjæf prøver seg med noe bortforklaringsfjas på forsvaret.no
                    http://hv.forsvaret.no/aktuelt/hende...-og-bedre.aspx

                    Kommentér


                    • #21
                     Hvordan blir det med karrieren til sjef HV-02 når han "klager" om status i media? ( dvs at han ikke svarer politisk korrekt til journalister)

                     Kommentér


                     • #22
                      Ble faktisk utrolig provosert når jeg leste sitatet her i tråden, til jeg skjønte hvem som var "leverandøren". Kristin Lund er Kristin Lund - ihvertfall når rådgiverne ikke kan forme budskapet for henne. Det hadde vært meget interessant å se hvordan den skikkelsen hadde klart seg ett år uten rådgivere, uttalelsen MMB linker til er ikke noe jeg opplever som særlig sjokkerende når man tar i betraktning hvem avgiver er, det passer tvertimot ganske godt til inntrykket jeg har av den skikkelsen fra perioden hun jobbet på Rena. Hun kan heldigvis ikke holde stillingen for alltid.
                      Last edited by Bestefar; DTG 010028B Sep 12, .
                      Beidh a lá leo

                      Kommentér


                      • #23
                       Opprinnelig skrevet av MMB Vis post
                       http://www.aftenposten.no/nyheter/ir...k-6979919.html

                       Min understrekning... er det bare meg eller henger ikke dette på greip over hodet? Som noen skriver over, jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Bare for å ha spurt: Dem HV-soldater som blir jaget ut for å støtte på Landsskytterstevnet, har dem noe annen rolle enn å, satt på spissen, sjaue på folk? Altså, får dem selv noe skytetrening eller noe annen relevant trening opp imot det å faktisk være soldater? Dersom ikke, så er jo nevnte sitat, vel, interessant...
                       Så vidt jeg vet får de ikke lenger engang "styrketreninga" det er å vifte med anviserspaken. Det er vel elektronisk anvisning nå.
                       Mulig at de får noe sambandstrening+ trening i å sette opp telt.
                       Død over ulven!

                       Kommentér


                       • #24
                        Opprinnelig skrevet av schaly Vis post
                        Hvordan blir det med karrieren til sjef HV-02 når han "klager" om status i media? ( dvs at han ikke svarer politisk korrekt til journalister)
                        Det er bare til å se svaret fra Sjef HV. Med en slik innstillig blandt våre ledere på faglig og politiske nivå, er det ikke rart at resultatet av 22 julikommisjonen ble som det ble. ¨(og selve 22 juli ble som den ble)

                        Se forøvrig denne : http://www.aftenbladet.no/meninger/H...a-3021809.html (ganske god artikkel om Faremo sin tale, og litt til )
                        Last edited by MGhøyre; DTG 011142B Sep 12, .
                        Følg på, jeg er like bak!

                        Kommentér


                        • #25
                         Bare synd at alle partiene på tinget er enig i at NPM er veien å gå....
                         Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                         Kommentér


                         • #26
                          Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                          Bare synd at alle partiene på tinget er enig i at NPM er veien å gå....
                          Mulig det, men det er vel fremdeles lov å bruke vurderingsevne der man mot formodning måtte ha personer som innehar dette?
                          Følg på, jeg er like bak!

                          Kommentér


                          • #27
                           Poenget med NPM er at skjønn, eller vurderingsevne, ikke skal være noe gutta på gølve skal kunne bruke.

                           Det er egentlig en operasjonering av Webbers idealbyråkrat, en person som ikke har lov til å bruke skjønn, som skal behandle alle saker strengt i henhold til lovverket, og hvor lovverket(eller praksis) skal ha foreskrevet alle mulig situasjoner. I tillegg legger man på NPM-komponentet med mål- og resultatstyring, og hvor kun øverste leder* er den som har lov til å ha ideer og yver, som kan skjære igjennom. Da blir det suppe. Bare se på hva som skjedde med flyktningedirektoratet etter at politikerene gjorde om loven, da blir tilogmed folk som har vært ute et akademisk liv, og som ønsker å avslutte karrieren som proffesor i Norge, nektet å ta med seg ektefellen(som også er skolert og motivert for å integrere seg) fordi inntekten er for lav, når det er samme inntekt som nordmenn overlever på...

                           *øverste leder her må forståes i henhold til organisering, dvs kontorsjef osv.
                           Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                           Kommentér


                           • #28
                            Opprinnelig skrevet av yamaha Vis post
                            Poenget med NPM er at skjønn, eller vurderingsevne, ikke skal være noe gutta på gølve skal kunne bruke.

                            Det er egentlig en operasjonering av Webbers idealbyråkrat, en person som ikke har lov til å bruke skjønn, som skal behandle alle saker strengt i henhold til lovverket, og hvor lovverket(eller praksis) skal ha foreskrevet alle mulig situasjoner. I tillegg legger man på NPM-komponentet med mål- og resultatstyring, og hvor kun øverste leder* er den som har lov til å ha ideer og yver, som kan skjære igjennom. Da blir det suppe. Bare se på hva som skjedde med flyktningedirektoratet etter at politikerene gjorde om loven, da blir tilogmed folk som har vært ute et akademisk liv, og som ønsker å avslutte karrieren som proffesor i Norge, nektet å ta med seg ektefellen(som også er skolert og motivert for å integrere seg) fordi inntekten er for lav, når det er samme inntekt som nordmenn overlever på...

                            *øverste leder her må forståes i henhold til organisering, dvs kontorsjef osv.
                            Jisess....
                            Følg på, jeg er like bak!

                            Kommentér


                            • #29
                             Velkommen til den fabelaktige politiske verdenen

                             Men da kan vi kanskje skli tilbake til temaet.
                             Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                             Kommentér


                             • #30
                              Dagsavisen

                              Vil sette Forsvaret i beredskap
                              SIKKERHET: - Vi kan ikke bygge ut politiet som en parallell militær organisasjon, mener Stein Ørnhøi, tidligere SV-leder. Veteraner innen forsvar og politikk åpner opp for å bytte ut betjenter med offiserer.

                              ...
                              DYT-DYYYYYT-DYT

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

                              Bli en del av spesialstyrkene

                              Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
                               

                              Roller i Geværlaget

                              Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

                              Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
                              Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
                              Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

                              Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

                              Håper dette er starten på noe vedvarende.

                              https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Mentorordning i Heimevernet

                              Hei,

                              Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
                               

                              Informasjon: Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Militære studier med fordypning i ledelse (bachelor)

                              Forsvaret tilbyr flere utdannelsesretninger som alle fører frem til en bachelor, og gir rett til yrkestilsetting som offiser.

                              For tiden dreier det seg om disse:

                              - Militær logistikk
                              - Marineingeniør maskin
                              - Marineingeniør elektro
                              - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data
                              -...
                               

                              Troppssersjant

                              Hei!

                              Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
                              Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X