Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

22. juli-kommisjonen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Må si jeg er relativt skuffet over denne seksjonen av rapporten, her er det upresist, og kan lede til missforståelser. Det er flere seksjoner om våpen som er upresise, og villedende.
  Enkelte steder kan det se ut som kommisjonen har sett nyhetsartikler og tatt nyhetsmediet som sannhetsvitne, istedenfor å sjekke den faktiske politirapporten i tilfellet. Det er rett og slett ikke godt nok om det er tilfellet.

  Min utheving etter overskriften.

  Opprinnelig skrevet av 22.juli kommisjonen
  Våpen: Mer enn hagler og rifler
  Rifler og hagler er de mest utbredte våpentypene i
  Norge, og de fleste er manuelle. Helautomatiske
  våpen og militære våpen er forbudt.
  Halvautomatiske våpen kjennetegnes ved at et
  våpen avfyrer ett prosjektil hver gang man trykker
  inn avtrekkeren på våpenet, og at det ikke er
  nødvendig å ta ladegrep for å få en ny patron inn i
  kammeret. Helautomatiske våpen, er våpen hvor
  det er tilstrekkelig å holde avtrekkeren inne for en
  kontinuerlig avfyring.
  Halvautomatiske rifler er i dag tillatt kjøpt i
  Norge til bruk i jakt-, øvelses- og konkurranseskyting.
  24 Etter dagens ordning er halvautomatiske
  skytevåpen forbudt med mindre de er godkjent i
  forskrift fastsatt av Politidirektoratet. Denne forskriften
  regulerer hvilke halvautomatiske rifler
  som er tillatt ervervet til jakt og øvelses- og konkurranseskyting.
  Den oppstiller også forbud mot
  enkelte andre skytevåpen, blant annet enkelte pistoler
  og halvautomatiske hagler. Sentralt for godkjenningsordningen
  er hvorvidt det halvautomatiske
  skytevåpenet enkelt kan gjøres om til å avgi
  helautomatisk ild.
  Til tross for at myndighetene har vært opptatt
  av å begrense halvautomatiske våpen i privat eie,
  finnes det i dag ingen oversikt over antall våpen av
  denne typen.
  Mange halvautomatiske våpen kan omgjøres
  til helautomatiske våpen. Dette kan skje ved kjøp
  av ekstrautstyr som nye magasiner
  . Våpenlovutvalget
  slo nylig fast at samtlige halvautomatiske
  rifler i utgangspunktet vil kunne omgjøres til å
  avgi helautomatisk ild.25 Enkelte halvautomatiske
  rifler deler for øvrig karaktertrekk med militære
  eller politimessige skytevåpen, slik som utformingen
  av selve riflen, men også dens mulighet for å
  kunne påmonteres ekstra magasiner, lasersikter,
  lys, bajonett med mer. Riflen kan på den måten
  omgjøres til å få et mer militært eller politimessig
  preg.
  Det kreves i dag ikke tillatelse til å anskaffe
  seg ekstrautstyr til skytevåpen. Dette kan i dag
  fritt anskaffes eller importeres over Internett av
  privatpersoner. Slikt ekstrautstyr kan være både
  ekstra store magasiner, siktemekanismer og
  utstyr som dramatisk endrer et våpenets funksjon
  eller utseende. Det finnes en rekke filmer på Internett
  som illustrerer hvordan rimelig ekstrautstyr
  kan omgjøre halvautomatiske våpen godkjent i
  Norge til helautomatiske våpen. Med slikt utstyrkan for eksempel en pistol som blir solgt på en
  ordinær sportshandel i Norge, omgjøres til å bli
  en helautomatisk maskinpistol.
  Slike anskaffelser
  registreres ikke, og modifikasjoner er heller ikke
  forbudt.
  Last edited by Safariland; DTG 170925A Aug 12, .

  Kommentér


  • Interessant kronikk i Dagbladet i dag: Ukulturen i politiet

   Noen sitat:
   Norske polititenestemenn lyt sjølve stå til ansvar for den elendige forfatninga som 22. juli-kommisjonen har avdekkja i politiet.
   kor mykje kan ein leiar få til dersom yrkesgrupper ikkje ynskjer å utføre godt arbeid?
   Gode medarbeidarar skaper gode leiarar - og omvendt: Dårlege yrkesutøvarar gir dårlege leiarar. Til dømes sjukemelde 22 polititenestemenn seg i ein koordinert aksjon slik at politihuset måtte stenge for helga i Stavanger 7. november 2008
   Det er ikkje nok med gode planar dersom yrkesgruppene ikkje følgjer opp.
   I 2009 er skyting pågår-instruksen innført i Noreg også. Men i staden for å øve, kjem det meldingar om at norske politifolk bommar med vilje under øvingane. Over heile landet skjer liknande sabotering som ledd i den ulovlege lønskampen til Politiets Fellesforbund.
   Same våren som skytemassakren i tyske Winnenden hende, måtte til dømes den norske politihøgskulen avlyse fullteikna kurs for fleire hundre politifolk. Temaet var nettopp utrykningsoppdrag i kritiske situasjonar. Grunnen til avlysingane var at støttespelarar til Politiets Fellesforbund pressa medlemmene til å melde seg av.
   «Flere inspektører har rett og slett ringt oss for å spørre om hva man kan gjøre for å slippe å møte» sa dåverande rektor Hans Sverre Sjøvold og la til: «Så vanskelig er det blitt for dem - i forhold til sine kolleger - å møte på slike kurs. Det er ingen grunn til å tvile på at det har vært en organisert aktivitet for å ramme oss». På stasjonen nærast Utøya, i Hønefoss, var polititenestemenn kjente for å vere mellom dei hardaste aksjonistane i lønskampen. Då ein polititenestemann ville stå opp mot aksjonistane og heller gjere ein skikkeleg jobb, fekk han ein sjikanøs og direkte trugande melding signert med fullt namn frå ein av aksjonistane, sendt frå jobb-mailen
   Det beste for vår tryggleik ville vere om polititenestemenn og -kvinner no sjølve viste vilje til sjølvransaking. Det same gjeld leiarskapen i Politiets Fellesforbund, men det er vel meir enn ein kan håpe på.
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • http://www.vg.no/nyheter/meninger/ar...artid=10067721
    VG har virkelig erklært krig mot Regjeringen.
    Prima di ogni altra cosa, siate armati
    Primus Intrat Exit Novissimus

    Kommentér


    • Solheim, som alltid med ærlig og klar tale, ber Arne Johannessen gå. Og denne gangen tror jeg at både Willoch og jeg er enig i det han sier:

     http://46.137.75.49/live/fvnlive1_3.sdp/playlist.m3u
     Last edited by Vannglass; DTG 171234A Aug 12, .
     DYT-DYYYYYT-DYT

     Kommentér


     • Playlist? Vannglass?
      I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

      Kommentér


      • http://www.fvn.no/lokalt/aust_agder/...a-2272322.html
       DYT-DYYYYYT-DYT

       Kommentér


       • Jeg havna bare i en stream, men regner med at klippet kommer etterhvert.
        I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

        Kommentér


        • Ja, dette er akkurat det samme som sies i Svein Tuastads kronikk i Dagbladet i dag som jeg refererte over. Polititjenestemennene saboterer bevisst trening og nytt utstyr hvis de ikke stadig får lønnsøkninger langt over det resten av samfunnet får.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
          Interessant kronikk i Dagbladet i dag: Ukulturen i politiet

          Noen sitat:
          Et av sitatene: "kor mykje kan ein leiar få til dersom yrkesgrupper ikkje ynskjer å utføre godt arbeid?"

          Er det altså slik at operative politifolk på gateplan ikke ønsker å utføre godt arbeid? Jeg skjønner ikke helt.

          Kronikken inneholder en rekke slike merkelige uttalelser som ser ut til å forutsette ting jeg ikke kan se at det er ført bevis eller argumentasjo for.

          Nå kan det selvsagt stemme at politifolk ikke ønsker å utføre godt arbeid. Er det noen som vet?

          Kommentér


          • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
           Ja, dette er akkurat det samme som sies i Svein Tuastads kronikk i Dagbladet i dag som jeg refererte over. Polititjenestemennene saboterer bevisst trening og nytt utstyr hvis de ikke stadig får lønnsøkninger langt over det resten av samfunnet får.
           Er det virkelig tilfelle? Da har de sabotert trening og nytt utstyr mange ganger da eller..?

           Jeg trodde den saboterte skyteøvelsen var i forbindelse med arbeidstidsavtalen, og ikke lønnsforhandlinger?

           Kommentér


           • Så arbeidstidsavtalen og lønnsforhandlinger henger ikke sammen? Haha.

            Milvar - du er veldig på defensiven på politets vegne i denne og andre tråder. Faktum er at Sønderlands rapporten og arbeidet etterpå ikke viser en endrings- og forbedringsevne. Faktum er at politifolk har historikk på å aksjonere i fredsperiodene med ymse virkemilder for å fremme lønnskrav. Faktum er at politet sviktet på mange nivå og steder 22 juli.

            Før ledelse og den jevne politimann oppfører seg profesjonelt som beredskapsorganisasjon gjennom å borre og brette ut sine feil og forbedringsområder for hverandre, identifisere og GJENNOMFØRE endringer så vil det som gikk galt 22 juli kunne gå galt igjen.
            "Gjør Ret, Frygt Intet"

            Kommentér


            • Arbeidstidsavtaler, sosiale goder, og lønn er en del av "pakken" som vi får som ansatte. I en konkuranseutsatt virksomhet vil det finnes elementer av selvregulering (les moderasjon) vedrørende fagforeningens krav. Man skjøner at forutsettningen for at lønningen skal komme er at bedriften man jobber i fungerer. I et statligt forvaltningsorgan eller i monopolbedrift blir det litt annorledes. Her må fagforeninger være beviste på sitt ansvar. Ikke minst når det gjelder kultur og holdninger.
             Minsk, det nye Utopia

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
              Så arbeidstidsavtalen og lønnsforhandlinger henger ikke sammen? Haha.
              Haha. Så fint at du utdyper det du skriver da. Haha.

              Haha.

              Haha.

              Milvar - du er veldig på defensiven på politets vegne i denne og andre tråder.
              Javel. Jeg ser ikke helt relevansen. Skal dette være et relevant svar på det jeg skriver? Blir politiet bedre eller dårligere avhengig av hva jeg skriver?

              Faktum er at Sønderlands rapporten og arbeidet etterpå ikke viser en endrings- og forbedringsevne.
              Selve rapporten inneholdt da en rekke ting som måtte forbedres?

              Faktum er at politifolk har historikk på å aksjonere i fredsperiodene med ymse virkemilder for å fremme lønnskrav.
              Kan du utdype?

              Faktum er at politet sviktet på mange nivå og steder 22 juli.
              Ja, det gjorde de. Men mye av dette skyldtes jo ting politiet selv ikke rådet over, som ressurser og utstyr.

              Før ledelse og den jevne politimann oppfører seg profesjonelt som beredskapsorganisasjon gjennom å borre og brette ut sine feil og forbedringsområder for hverandre, identifisere og GJENNOMFØRE endringer så vil det som gikk galt 22 juli kunne gå galt igjen.
              Det vil alltid gå galt på en eller annen måte. Det er tross alt bare mennesker som skal drive med disse tingene.

              Den jevne politimann har vel forresten påpekt mange av tingene i rapporten utallige ganger gjennom årene. Dårlig kommunikasjosnutstyr, utdaterte systemer, lite trening, osv. De ble møtt med "politifolk bare syter og klager", men så kom 22. juli... Det er skjegg i mange postkasser rundt omkring nå.

              Kommentér


              • QED.
               "Gjør Ret, Frygt Intet"

               Kommentér


               • Heia Norge!
                http://www.nettavisen.no/nyheter/article3454994.ece
                Prima di ogni altra cosa, siate armati
                Primus Intrat Exit Novissimus

                Kommentér


                • Forøvrig er opplysningene om politiets aksjonsformer ganske dyster lesning. Sabotasje av øvelser er skremmende uprofesjonelt, og det helt uavhengig av hva som var foranledningen til det. Hvis påstanden til Tuastad om at politi har blitt presset til å melde seg av kurs fra PF er sann....ja, da står det ille til. Da er det virkelig en ukultur i politiet som det må røskes godt opp i, og det nytter det ikke å gjemme bak klager om for lite bevilgninger. Måtte det gå troll i Solheims ord.
                 Beidh a lá leo

                 Kommentér


                 • Var vel et livvaktskurs som ble avlyst pga ingen påmeldte, pleier normalt å være meget stor rift om plassene. Dette var mens aksjonene pågikk.
                  "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

                  Kommentér


                  • Opprinnelig skrevet av isak Vis post
                   Var vel et livvaktskurs som ble avlyst pga ingen påmeldte, pleier normalt å være meget stor rift om plassene. Dette var mens aksjonene pågikk.
                   Det stemmer.
                   There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av rush Vis post
                    At spesialenheten tar saker seriøst er bra. Kjeltringer melder ting inn uansett. Hvis han har handlet rett, situasjonen tatt i betraktnining, og har sitt på det tørre så går nok dette bra. Forstår at dette føles vanskelig, men ikke mye vi kan eller bør gjøre med det.

                    Opprinnelig skrevet av milvar
                    Opprinnelig skrevet av skeidar
                    Faktum er at politifolk har historikk på å aksjonere i fredsperiodene med ymse virkemilder for å fremme lønnskrav.
                    Kan du utdype?
                    Jeg tar meg den frihet til å svare på dette. Tenker umiddelbart på:
                    - Koordinerte sykemeldinger (muligens dette var tilbake på 90-tallet)
                    - "Tilsynelatende" overlagt bomme på skyteprøver
                    - To ganger demonstrere i uniform, på tross av forbud mot dette. Første gangen var PHS-Oslo-studenter på Youngstorget. Andre gangen var PF-medlemmet generelt, på Eidsvolls plass, i like uniformer, i firkantformasjon og det som for meg virket som sluttet orden generelt. Arne Johannessen visste selvfølgelig hva han gjorde, og var derfor den eneste som møtte opp i sivilt. *

                    Og så har vi følgende:
                    Opprinnelig skrevet av isak Vis post
                    Var vel et livvaktskurs som ble avlyst pga ingen påmeldte, pleier normalt å være meget stor rift om plassene. Dette var mens aksjonene pågikk.
                    (* Ref. strl § 99. Den som ved vold, trusler eller andre ulovlige midler søker å hindre Kongen, Regenten, Statsrådet, Stortinget eller noen av dets avdelinger, Høyesterett eller Riksretten i sin virksomhet, straffes med fengsel i inntil 15 år. Det samme gjelder hvis handlingen er rettet mot noen av medlemmene i Statsrådet, Stortinget eller Høyesterett. Medvirkning er straffbar.

                    IIRC: Han som kastet en bløtkake på Kristin Halvorsen ble dømt etter denne paragrafen. Aktor ba om 6mnd, men Høyesterett gikk bare med på 3mnd.

                    Visstnok så ble "The Riot Act" opplest for Arne Johannessen bak lukkede dører. Mao. hvis de fortsatte med dette tullet så kom AJ, og PF generelt, til å bli slått i hodet med ei slegge.)

                    IMAO: Siden vi ikke har knust AJ og PF ennå så er det en gyllend mulighet nå. Hvis det stemmer at PF-ledere på Hønefoss er medskyldige i den elendige beredskapen så bør de stå til rette for det nå.
                    Last edited by Vannglass; DTG 181912A Aug 12, .
                    DYT-DYYYYYT-DYT

                    Kommentér


                    • Enig i at det er en gyllen mulighet til å få gjort tiltak som ellers ville vært upopulære, dvs gå mot Arne Johannessens særinteresser.
                     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                     Kommentér


                     • Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                      Enig i at det er en gyllen mulighet til å få gjort tiltak som ellers ville vært upopulære, dvs gå mot Arne Johannessens særinteresser.
                      Dette er jo en fullstendig avsporing av debatten og denne diskusjonen syns jeg ikke hører hjemme her. Tuastad og Onstad har jo drevet kampanje mot politiet i lang tid og benytter nå muligheten til å komme opp å fyre av et par salver i sakens anledning.

                      Det er jo er relativt drøye påstander de kommer med (spesielt Tuastad) med beskyldninger om at PF og norske politifolk må bære ansvaret for tragedien. Når det gjelder PF, og lønnskampen i 2009, så var det nok endel uheldige virkninger. Dette har nok sammenheng med at man har gått sulteforet over lang tid, samt at man ikke har fått gehør oppover organisasjonen, og til politisk nivå.

                      Når det gjelder PF og Arne Johannesen så er det selvsagt at de har medlemmenes interesser i første rekke, noe annet ville jo ha vært meget unaturlig? Så jeg har litt vanskelig for å se at han skal kritiseres for det. Når det har sagt så har faktisk PF i all sin tid også arbeidet for at vi skal ha et så godt politi som mulig. Det er faktisk mulig å ha to tanker i hodet samtidig. De fleste politifolk er nemlig grunnleggende idealistisk anlagt og ønsker selvsagt å gjøre en jobb for samfunnet. Når man ikke føler man blir hørt gang på gang, og blir motarbeidet av systemet, så fører det til noen utslag som nevnt.

                      Det er faktisk PF som har løftet frem det aller meste av virkelighetsbeskrivelsene som har kommet fra norsk politi de siste 50 årene. Det har ihvertfall ikke kommet noe fra norske politiledere. Problemet i norsk politi ligger i all hovedsak på mellomleder og toppledernivå, og har derfra gjennomsyret hele etaten. Politiet er i likhet med forsvaret en grunnleggende hierarkisk organisasjon og har tradisjonelt bestått av toppledere fra en annen yrkesgruppe, nemlig juristene.

                      Etaten har dyrket frem ledere (av alle kategorier) som har vært systemtro og resultatorienterte. Det siste skulle man kanskje tro var en god ting, problemet er bare at resultatene måles på en måte som ikke sier noe om virkeligheten. Sagt med andre ord, det har ikke spilt så mye rolle hvor godt politiarbeid som har vært utført, eller hvor fornøyd publikum har vært, bare
                      det har vært arbeid som kunne måles riktig. Arbeid som ikke er så lett å måle, feks forebyggende arbeid, blir dermed nedprioritert. Og har man toppledere som er kun er opptatt av å vise hvor flinke de er, og ikke legger frem virkeligheten i egen organisasjon, da er man på ville veier.

                      Den tidligere politidirektøren satt jo nesten 25 år i toppen av norsk justissektor og har nok vært en tragedie for norsk politi. At hun kommer så billig fra dette er vanskelig å forstå.

                      Det er et kulturproblem i etaten, men ingen ukultur som Tuastad hevder (Lurer egentlig på hvilke motiver han har). Kulturproblemet er sammensatt og komplisert, men la meg nevne noen ting. Manglende risko-, sårbarhets- og beredkapsanalyser medfører at man ikke tar inn over seg en tankegang som beredskapsetat. Dette er et lederansvar. Tankegangen ved innvendinger mot bemannings- og utstyrs spørsmål har i mange, eller alle tilfellene vært "Men det går jo som regel bra" eller "Det har ikke skjedd her på de 20 årene jeg har jobbet her" Dette kommer spesielt til uttrykk på mellomledernivå. Mellomledernivåets inkompetanse fører til at politifaglige råd ikke blir løftet høyere opp i systemet. Det må dramatiske hendelser til for at noen skal våkne og saken dukker opp i media.

                      Et annet kulturproblem er lukkethet og mangel på selvkritikk. Et utmerket eksempel er jo Sønderlandutvalget som faktisk ikke evner til å rette vesentlig kritikk mot egen etat eller innsats. Det er egentlig ganske fantastisk og er en fin illustrasjon på hvordan ting fungerer i toppen av systemet.

                      Tenk at før Nokas, så hadde ikke politifolk alle polititjenestepersoner tilgang på eget verneutstyr som ballistisk vest og hjelm.. Fortsatt så har ikke alle distrikter biler med pansring.. Jeg har lurt mange ganger på hva som faktisk skal til før man våkner og innser hvilken katastrofal situasjon norsk politi er i. Det er ufattelig trist at det må en slik enorm tragedie som 22/7 til for å se at politiet har vært på ville veier. Dette har norske politifolk advart mot i mange mange år, da er det råttent å gi dem skylda.

                      Når det er sagt så er jeg ikke sikker på om det er alle politifolk som ville ofret sitt eget liv i forhold til en handlingsplikt, i en situasjon der livet står på spill. Her må man igjen begynne å se hvem man tar inn på politihøgskolen og kriteriene for dette.
                      Men husk at det er politikerne som har bestemt hvilket politi vi som samfunn ønsker, de har ønsket seg et samfunn som har et politi med et "sivilt preg" (Altså motsatte av et militært) Det er kanskje også påtide å tenke mer spesialisering kontra den gamle generalisten. Politiet har vel heller ikke en krone i risikotillegg, såvidt jeg vet. Så kan man si, "de har jo valgt det selv" Javel, men har jo de som drar til Afghanistan også? De får fortsatt risikotilegg.

                      Det positive er jo at norsk politi kommer til å bli totalt transformert i løpet av de neste årene, helt sikkert til en langt mer robust organisasjon. Det krever store endringer og hele toppledelsen i POD bør gå. Har lederne i distrikter og særorganer ikke umiddelbar endringsvilje, får de ta samme vei.
                      Charlie don't surf

                      Kommentér


                      • Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
                       Jeg er helt uenig. Aftenposten har ansvar for å legge press på politikerne. Aftenposten bruker sin makt som den fjerde statsmakt (som ikke må stå til ansvar for noen!) for å presse politikerne til å gå i en viss retning. Da har de medansvar i og med at de har misbrukt sin makt til å presse politikerne til noe som åpenbart var galt gjort.

                       Hadde Aftenposten hatt journalistisk integritet, hadde de heller gjort en sak ut av at det faktisk var et vedtak på stengning av Grubbegata uten at det skjedde noe som helst. Da kunne de belyst hvor tungt byråkratiet er, og hvordan selv ting som er vedtatt for lengst ikke ble gjort.

                       Dette kunne reddet mange liv den 22. juli, da mye av grunnen til katastrofen var gode intensjoner og planer som aldri ble fullt ut satt i verk.
                       Enig i det, jeg mente at deres ansvar var å stille kritiske spørsmål og drive undersøkende Men det er jo ikke pressen som har ansvaret for politiet vårt. Heldigvis
                       Følg på, jeg er like bak!

                       Kommentér


                       • @milvar:
                        Ang kjenning som ikke var politisk korrekt: Ingen med vette i behold går ut mot systemet i media i slike saker. Man har alt å tape på det. Sist jeg snakket med ham vurderte han privat næringsliv forran etaten

                        BT og mobilitet: Jeg synes ikke det å kun ha egne bilder til disp mobile når de er en nasjonal resurs. (derav behov for å styrke UEH rundt om i landet)

                        Angående feilet i evaluering: Dette var Faremos ord, jeg har ikke lest Sønderlandrapporten.
                        Følg på, jeg er like bak!

                        Kommentér


                        • Opprinnelig skrevet av rush Vis post
                         Storm i et vannglass. Det er vel ren rutine at spesialenheten etterforsker når det oppstår personskade?

                         Opprinnelig skrevet av Bestefar Vis post
                         Forøvrig er opplysningene om politiets aksjonsformer ganske dyster lesning. Sabotasje av øvelser er skremmende uprofesjonelt, og det helt uavhengig av hva som var foranledningen til det. Hvis påstanden til Tuastad om at politi har blitt presset til å melde seg av kurs fra PF er sann....ja, da står det ille til. Da er det virkelig en ukultur i politiet som det må røskes godt opp i, og det nytter det ikke å gjemme bak klager om for lite bevilgninger. Måtte det gå troll i Solheims ord.
                         Det hadde kanskje vært skremmende hvis det skjedde stadig vekk, men såvist jeg kan huske skjedde dette bare i forbindelse med at desperasjonen toppet seg da regjeringen insisterte på å fortsette hardkjøret og ignorere alt som heter hviletid.

                         Opprinnelig skrevet av Vannglass Vis post
                         At spesialenheten tar saker seriøst er bra. Kjeltringer melder ting inn uansett. Hvis han har handlet rett, situasjonen tatt i betraktnining, og har sitt på det tørre så går nok dette bra. Forstår at dette føles vanskelig, men ikke mye vi kan eller bør gjøre med det.

                         Jeg tar meg den frihet til å svare på dette. Tenker umiddelbart på:
                         - Koordinerte sykemeldinger (muligens dette var tilbake på 90-tallet)
                         - "Tilsynelatende" overlagt bomme på skyteprøver
                         - To ganger demonstrere i uniform, på tross av forbud mot dette. Første gangen var PHS-Oslo-studenter på Youngstorget. Andre gangen var PF-medlemmet generelt, på Eidsvolls plass, i like uniformer, i firkantformasjon og det som for meg virket som sluttet orden generelt. Arne Johannessen visste selvfølgelig hva han gjorde, og var derfor den eneste som møtte opp i sivilt. *
                         Dette var fryktelig tynt. Når det ble skrevet "historikk på å aksjonere i fredsperiodene", så jeg i det minste for meg flere aksjoner enn to-tre stykker på 100 år.

                         Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
                         Enig i at det er en gyllen mulighet til å få gjort tiltak som ellers ville vært upopulære, dvs gå mot Arne Johannessens særinteresser.
                         Hvordan skulle det foregå? Og hvorfor?

                         Er det ikke litt pussig å ønske å fjerne personen som i flere år har påpekt mange av manglene som kommer frem i 22. juli-rapporten?

                         Hvis noe skulle skjedd med Johannessen, så måtte det jo være å gi ham mer innflytelse fordi han har tatt så mange problemer på kornet at det er rent skremmende.

                         Opprinnelig skrevet av MGhøyre Vis post
                         Ang kjenning som ikke var politisk korrekt: Ingen med vette i behold går ut mot systemet i media i slike saker. Man har alt å tape på det. Sist jeg snakket med ham vurderte han privat næringsliv forran etaten
                         Dette er jo en gyllen mulighet, siden "alle" er ute etter å røske opp i politiet. Hvis det er så store problemer som dette, så fortjener alle "på gølvet" i politiet å få belyst saken.

                         Tror du en eventuell yrkeskarriere i det sivile vil kunne gå i vasken hvis han blir en "whistleblower"? At potensielle arbeidsgivere ikke tør å gi ham jobb fordi de er redd han skal si fra om kritikkverdige forhold i deres bedrift?
                         Last edited by Herr Brun; DTG 200807A Aug 12, .

                         Kommentér


                         • I Aftenpostens papirutgave kritiseres kommisjonen for å rette for lite oppmerksomhet mot forsvarets rolle den 22.7.

                          Kjetil Stormark påpeker forsvarets ansvar for å mobilisere uten ordre, plakaten på veggen, og trekker også fram FSKs relativt lange responstid.

                          Hans hovedpoeng er at forsvaret er den tyngste resursen og vi vet ikke hvordan den ville fungert i et litt større scenario. Kommisjonen bruker bare 2-4% av møter og formelle avhør på forsvaret. Det lille vi vet er ikke betryggende: Lang og nølende respons, rolleblanding mellom Sitsen og FOH. Alt i følge forfatteren selvfølgelig. Gode poeng etter mitt syn.

                          Kommentér


                          • Det lange og nølende responsen kommer vel av at politiet ikke ber om ting?

                           Forøvrig kunne vel forsvaret ha iverksatt mobiliseringsplaner, men hva skulle de så ha gjort?

                           Jeg bare lurer på hvor Stormark vil hen med kronikken(som jeg regner med at det er).

                           Edit: her er forøvrig overnevte kronikk:
                           http://www.aftenposten.no/meninger/k...l-6968979.html
                           Last edited by yamaha; DTG 200947A Aug 12, . Begrunnelse: kilder
                           I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

                           Kommentér


                           • Slik jeg tolker det ønsker han å rette oppmerksomhet mot neste trinn på eskaleringsskalaen.
                            Viktig å ikke overse det når den nasjonale sikkerheten skal evalueres.

                            Det er etter mitt syn svært klokt.

                            Kommentér


                            • Det må han for all det gjøre, men slik som jeg har forstått det er plakaten på veggen skrevet ut fra, og beregnet på at en annen stat skal gjøre noe(fremmede makter som uhjelmet søker adgang over norsk teritorium, fritt etter hukommelsen), og ikke at en ikke-statlig organisason eller enkeltperson skal gjøre noe.

                             Da bør man vel revidere en del av lovverket.
                             I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

                             Kommentér


                             • Nå tok sjef FSK uformell kontakt med politiet bare minutter etter bomben, så de ville vel klart å stable sammen et team på vesentlig kortere tid enn de maksimale 24 timer, dersom de hadde blitt spurt.

                              Jeg er enig med Stormark at Forsvaret gjerne kunne vært analysert grundigere; nå er det bare ett av de 31 forbedringspunktene som omhandler Forsvaret. Av det jeg har lest er det to punkter som uroer meg spesielt:
                              - At det tilsynelatende er uklart hvem som har den operative ledelse av Forsvarets avdelinger, FOH eller Sitsen. Sistnevnte har FMIN som fast iakttaker, og slik jeg har forstått det er den primære rollen for denne enheten å gi politisk ledelse i FD, samt millitær ledelse i FST, situasjonsforståelse. Den reelle operative ledelse skal ligge hos FOH og undergitte hovedkvarter. Hvis FMIN eller noen i FST detaljstyrer avdelinger uten å gå via FOH kan det fort oppstå kaos.
                              - Deler av HV-02 ble mobilisert på lokalt initiativ, men det var tilsynelatende lenge uklart hvordan ulike deler av Forsvaret skulle forholde seg. Dette burde være mye klarere definert i planverket, og som nevnt av andre: Det er bedre å mobilisere mye tidlig ved en større hendelse, og heller demobilisere dersom det ikke er behov for støtte.
                              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                              Kommentér


                              • Snakket om "Plakaten på veggen" var ut fra at det at Regjeringskvartalet blir sprengt i lufta kan være første moment i et væpnet angrep på Norge. Like etter at Regjeringskvartalet var bombet, kunne ingen sikkert vite at neste trinn ikke var et større antall cruise-missiler inn over landet og deretter bombefly... Jeg synes nå dette var vel "far fetched".
                               At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                               Kommentér

                               Annonse i emne

                               Collapse

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X