Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

AUF-leder fryktet statskupp

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
  Klart en skal peke på hvem som ikke har gjort det de skulle hvis de ikke har gjort det. Det er da relevant å korrigere/refse/straffeforfølge folk som ikke gjør slik de skal selv om det har store konsekvenser og ikke bare små?

  Dine hypotetiske spørsmål er vanskelig å ta stilling til, men jeg vet at forsvaret i sine granskninger tar stilling til disse spørsmålene. Det har jeg selv opplevd i utenlandstjeneste - hvor feilvurderinger og regelbrudd har blitt forfulgt som de skal, selv om den skyldige også sliter med at annen soldat har omkommet i forbindelse med deres feil.
  Hypotetiske spørsmål?

  Jeg viser til 3 konkrete tilfeller. Hvordan hadde folk på forumet reagert hvis jeg rett etter 22. juli hadde sagt at de to politimennene som ankom Utøya 17.52 var feige, løgnere og deres mangel på handlekraft førte til uante antall drepte? Hadde folk tenkt, ja, det er helt greit å mene det. Klart, AGR416 var jo ikke der, men de burde jaggu å reist over å drept ABB. Tror ikke jeg hadde fått mange beundrere da.....

  Så kan man tenke i de samme baner rundt de to andre scenarioene jeg oppga, men ut av respekt for de som ga sine liv og de etterlatte velger jeg å ikke bruke de i en sånn setting. Var usikker på om det var smakløst å bruke de som eksempel i det hele tatt. Forøvrig ble det i de to tilfellene ikke nedsatt kommisjoner for å finne eller fordele skyld, men for å lære.

  Kommentér


  • Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
   22 juli var en krise som var relativt begrenset i tid og rom. Det kan skje kriser av mye større omfang i vårt samfunn, da er ikke kravløshet til ledere i "naive"-organisasjoner godt nok. Selfølgelig må vi da ha politikker som har stor kapasitet i stress/krisehåntering.
   I tidligere tråder på dette forumet har det blitt pekt på at det kan være forskjellige egenskaper som gjør en soldat og militær leder på lavt nivå god i forhold til egenskapene som gjør en general god. Det har vært sagt at det slett ikke er utenkelig at man gjøre glimrende generaler ut av folk som ikke nødvendigvis ville vært blant de beste sersjantene. På det punktet har det altså vært vilje til å differensiere mellom ulike typer lederskap - internt i en militær organisasjon, hvor alle lederne på alle nivå skal spisses mot væpnede konflikter.

   Ikke her. Her generaliseres evne til krisehåndtering så mye at de handlingene en AUF-leder foretar seg når han er midt oppe i situasjonen nærmest fullstendig ukritisk brukes som en indikator på hvordan han ville ha håndtert en situasjon dersom han befant seg på avstand, i en situasjon hvor han faktisk hadde en reell mulighet til å få oversikt. Dette illustreres også av at et nyansert bilde på situasjonen hvor man påpeker at ulike stillinger krever ulike typer lederskap karakteriseres som "kravløshet". Man opererer tydeligvis med et svart/hvitt-bilde - enten klarer man å håndtere enhver form for krise i alle tilfeller uten feilvurderinger, eller så er man ikke istand til å håndtere noe som helst.

   Å poengtere at 22. juli var relativt begrenset i tid og rom er også fullstendig skivebom når man vurderer EP's tilfelle. Dersom én person lykkes i å kidnappe Stoltenberg vil krisen som oppstår som følge av det være svært begrenset - det er jo bare én mann som er borte. Men det får like fullt dramatiske konsekvenser for JS' evne til å skaffe seg oversikt over situasjonen. Har vi da med en svak statsminister å gjøre, ettersom han ikke er i stand til å skaffe seg oversikt over en så begrenset krise?
   På samme måte får naturlig nok skytingen på Utøya langt mer dramatiske konsekvenser for EPs evne til å skaffe seg oversikt enn det får for personer som befinner seg på et annet sted. Som for eksempel politifolkene som satte i marsj mot øya.
   Vurderingene i innlegget ditt er i mine øyne særdeles svake.

   Kritikken er forøvrig fortsatt temmelig innholdsløs og varierende mellom alle de ulike kritikerne, og til dels mellom ulike innlegg fra de enkelte kritikerne.
   1) Hva er den alternative handlingsmåten EP og mannskapene ombord på ferja burde ha valgt, som de ikke valgte?
   2) Hvis evne til å håndtere skyteepisoder skal være et krav for å bli politisk leder i Norge, hvordan bør ungdomspartiene gå frem for å selektere og utdanne sine ledere for å oppnå dette? Eller er dette noe som skal "gå av seg selv" i slike organisasjoner, til tross for at det ikke gjør det i politi, forsvar, etc etc?
   3) Hva legger du i at han ikke kan delegere ansvar, bare oppgaver i dette konkrete tilfellet? Hvilket ansvar er det som ikke er oppfylt pga delegeringer?
   Last edited by Bestefar; DTG 221059B May 12, .
   Beidh a lá leo

   Kommentér


   • Mye som har gått i ring i denne tråden, men det siste innlegget der må jeg bare applaudere.
    Who needs 72 virgins? How about 72 slutty women who know what they are doing?

    Kommentér


    • Her har vi litt ulik synn på hvilken rolle en som er "sjefen i AUF" har i egen organisasjon. I mitt enkle hode kan sjefen delegere oppgaver men ikke ansvar, ikke minst sitt overordnede lederansvar. Kan ikke si at min synnspunkt er mer riktig eller gal, enn andres, men det er slik jeg ser på det.
     Sjef.

     Ansvar.

     Oppgaver.

     Ord som man ser igjen ofte, uavhengig av hvilken yrkesvei man har valgt.

     Man sier at man kan delegere oppgaver, og ikke ansvar. Det stemmer, med noen forbehold. Klart, en øverste leder i en organisasjon har alltid det overordnede ansvaret, men kan ikke ha ansvaret for alt. Det er derfor man har en hierarkisk organisasjon.

     I en bataljon f.eks, så er det BN sjefen som har hovedansvaret. Det betyr allikevel ikke at Kp.Sjefen ikke har hovedansvaret for sitt kompani. Ansvaret er altså delegert. Det mer riktige begrepet er at man ikke kan fraskrive seg ansvar. Det betyr ikke at BN sjefen ikke har ansvaret hvis et kompani ikke leverer varene, men KP sjefen er og ansvarlig. Han kan ikke skylde på Bn sjefen, eller de under seg.

     Skal vi gi Stoltenberg skylda for mangel på innsats på Utøya, i kraft av hans stilling som partileder i AP og AP sin tilknytning til AUF?

     Så er det ordet sjef eller leder igjen. Ja, EP er AUF leder, eller "sjef" i AUF. Betyr det at det er han som skal dra folk opp av vannet? At det er han som skal presse bandasjen inn i såret? Hadde han vært alene i en situasjon med en skadd måtte han pinadø ha gjort det. I den situasjonen han befant seg i? Ifølge han selv, så får dere selv vurdere troverdigheten i det, så ringte han politiet, han ringte bekjente og kollegaer i maktposisjoner for å få varslet og iverksattt tiltak.

     Kanskje det var riktig handlemåte fra hans side, gitt hans posisjon i AUF? Igjen, for å bruke en bataljon som eksempel. Er det BN sjefen som skal ta grop sammen med Lag 1, Tropp 2, KP C? Kanskje ikke en smart ide....Goose Green og H. Jones anyone.....? Er det en situasjon hvor CP'en til Bn.sjefen holder på å bli overkjørt, ja da burde han nok ligge i siktemidlene han og. Er situasjonen ikke slik, er det bn.sjefen sin jobb å ha helhetsoversikt, styre og kontrollere.

     Oppgaver. Hva man skal kunne håndtere som del av jobben. Dette har vi diskutert flere ganger, og jeg vet ikke om man kan komme til enighet. Jeg mener at forventninger til hva man skal kunne håndtere må reflektere det yrket og den treningen man har. Og det er faktisk særs stor forskjell på å håndtere en "in your face, liv eller død situasjon" og en høring på Stortinget pga rådgivere som bruker for mye penger.

     Det vises til faglitteratur om stresshåndtering, hvordan det burde være og hvordan andre har reagert. Det vises til enkelthistorier fra Utøya og Regjeringskvartalet, om ungdom som har utvist stort mot eller utvist ekstremt samhold i en krevende situasjon. Dette er kjempegode eksempler på hvordan det burde være, og i en ideell verden hadde det vært sånn at alle gjorde alt for alle andre. Men, til tross for disse eksemplene på handlekraft, mot og initiativ, så mener altså jeg at det er feil å kritisere folk som ikke handler slik. Samme hva faglitteratur sier. Det finnes ingen fasit.

     Det er blitt tatt opp hvilke oppgaver folk hadde på Utøya, ifm beredskap, arrangement osv. Slik jeg har oppfattet det, og jeg er ikke akkurat HI AUF eller Utøya sommerleir, så var det noe a la dette:

     -Mor Utøya (Monica Bøsei) og skipperen på MS Thorbjørn var ansvarlige for øya og lokaler osv, driftsleder og teknisk ansvarlig.
     -Trond Berntsen og en annen var vaktansvarlige
     -Frivillige i AUF fungerte som vakter. Disse var kledd i refleksvest under oppholdet på øya

     EP er leder for AUF og har sikkert en finger med i spillet, sammen med resten av styret, ifm organisering av aktiviteter, talere osv. Han er og ansiktet utad, og skal ta imot VIP'er osv.

     Utifra det jeg har lest, så hadde ikke EP noen rolle ifm noen beredskapsplaner, ansvar for å lede eller organisere evakuering etc.

     ------------------------------------

     Tja, det som er interessant fra min side er uvilligheten til å diskutere hans vurderinger. Jeg tror ikke de er spesielt sentrale i forhold til beredskapslæring og institusjonell kompetanse - men jeg synes det er veldig interessant at leder for landets største politiske ungdomsorganisasjon (og dermed en meget sannsynlig fremtidig statsminister) skal beskyttes for et kritisk søkelys.
     Poenget er det fremstår som et ønske om å "ta" EP. Og som du selv sier, å kritisere EP vil ikke utgjøre noen forskjell ift beredskapslæring. Hvorfor er det så viktig da å kritisere EP? Er det ikke mange andre ting man heller bør fokusere på, som faktisk vil ha noe å si og som kan gjøre nasjonen bedre rustet til å håndtere lignende situasjoner i fremtiden?

     Kommentér


     • Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
      Betyr det at det er han som skal dra folk opp av vannet? At det er han som skal presse bandasjen inn i såret?
      Her gjentas av begge parter argumentasjon om og om og om og om og om igjen. Denne debatten er for lenge siden død, jeg har ikke sett et vesentlig nytt argument her på lenge. Men akkurat det jeg quoter her er typisk stråmannargumentasjon. Man tillegger motparten utsagn som motparten aldri har kommet med, og argumenterer så mot disse.

      Så vidt jeg kan huske (jeg orker ikke lese gjennom 16 sider med ad absurdum gjentatte argumentasjonsrekker) har ingen her kommet med kritikk mot Eskil Pedersen for at han ikke ble på øya og prøvde å lede et angrep på ABB eller drive førstehjelp på de sårede. Det som først og fremst er blitt nevnt som mulig negativt er at han var medvirkende til at det eneste store stålfartøy som befant seg på Tyrifjorden i det hele tatt ble fjernet så langt fra Utøya (en halv times seiling i marsjfart) at den neppe ville kunne ha noen praktisk betydning i noen som helst redningsaksjon, uansett hvem som skulle utføre aksjonen, hvordan den skulle utføres eller hva formålet med den kunne bli. Å seile så langt med den kunne jo også vurderes i forholdsvis mak og ro nettopp i de 30 minuttene denne seilasen foregikk, selv om flere ombord (og særlig kapteinen) var sterkt traumatiserte. Allikevel kom han ikke til den konklusjon at båten, som det viktigste redskap man kunne tenke seg for en fremtidig redningsaksjon, burde etterlates så nær Utøya at politi, militær, eller hvem det nå skulle være skulle kunne ta den i bruk når/hvis det ble aktuelt. Jeg mener det ikke krever overmenneskelige lederevner å forstå at båten ville kunne bli et svært viktig redskap som ikke burde fjernes for langt fra Utøya, men noe som ren logikk tilsier for en som nettopp vet at MS Thorbjørn er Tyrifjordens eneste større stålfartøy.
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • Her gjentas av begge parter argumentasjon om og om og om og om og om igjen. Denne debatten er for lenge siden død, jeg har ikke sett et vesentlig nytt argument her på lenge. Men akkurat det jeg quoter her er typisk stråmannargumentasjon. Man tillegger motparten utsagn som motparten aldri har kommet med, og argumenterer så mot disse.
       Da fikk du tydeligvis ikke med deg konteksten i innlegget mitt. Jeg snakket om ansvar og oppgaver som sjef, eksemplene var illustrerende ift konteksten i lukman sitt innlegg.

       Og det er kritikere i tråden som mener at de burde ha brukt MS Thorbjørn til å plukke opp svømmende ungdom.

       Kommentér


       • Og forøvrig, hvis det er noe som i mine øyne gjør at jeg ikke håper EP blir statsminister, så er det tankegodset -> statskupp. Ikke det at han berget livet på Utøya 22. juli.

        Kommentér


        • Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
         Og forøvrig, hvis det er noe som i mine øyne gjør at jeg ikke håper EP blir statsminister, så er det tankegodset -> statskupp. Ikke det at han berget livet på Utøya 22. juli.
         DET er jeg enig i.

         Ellers viser hvlts innlegg tydelig hvor spredt kritikken mot EP er.

         Lukman mener at kapteinens beslutning om å ta seg til land for å bevæpne seg var en handling det stod respekt av. Forutsetningen for å gjennomføre dette var at ferja ble brukt som fremkomstmiddel.

         Hvlt mener at det at EP ikke grep inn i denne beslutningen for å holde ferja nærmere Utøya (det er bare én ferje, og den kan ikke klones) er kritikkverdig.

         Dette er rake motsetninger.
         Beidh a lá leo

         Kommentér


         • Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
          Og det er kritikere i tråden som mener at de burde ha brukt MS Thorbjørn til å plukke opp svømmende ungdom.
          Jeg mener det kan ha vært kritikkverdig at de umuliggjorde at noen som helst, de selv eller andre, kunne ta i bruk MS Thorbjørn til å plukke opp svømmende ungdom, ved å fjerne MS Thorbjørn uhensiktsmesig langt fra utøya og Utøyas omgivelser. Og de hadde en halv time på seg (mens de kjørte nordover med MS Thorbjørn) til å tenke over akkurat hvor hensiktsmessig det kunne være for redningsmannskaper å kunne bruke Thorbjørn. Men nå gjentar jeg meg, dette har jeg skrevet før.
          At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

          Kommentér


          • Enig med hvlt at det bedrives både stråmannargumentasjon og gjentagende argumenter her (og helt sikkert fra begge sider, hvis det kan gjøre noen lysere til sinns).

           Også enig med AGR og Bestefar at det mest kritiske i forhold til Pedersen spesielt og AUF generelt er at statskupp (med mulig innblanding fra Mossad) var det første som flammet opp i bevisstheten deres - ikke at det var en terroroperasjon utført av en eller flere utkledd som politi. Dette hindrer oss likevel ikke i å diskutere andre aspekter av Pedersens tanker og handlinger, ref hvlt over.

           Til AGR: Ja, det er selvsagt mange andre ting man heller burde fokusere på. Imidlertid handler akkurat denne tråden om Pedersen, og den har blitt så lang som den har blitt fordi flere antagonister, på begge sider, har gått inn for å gjøre den så lang (eller har ønsket å få det siste ordet, noe som går ut på det samme). Ønsker man å diskutere spesifikke saker (som ikke allerede dekkes av tråden om lærdom for fremtidig beredskap), får man åpne egne tråder for det, og holde seg unna denne tråden.
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • Hva er stråmannsargumentasjon?

            Ikke ta innlegget mitt, som var et svar til lukman hvor jeg har brukt eksempler for å illustrere de tre punktene jeg tar opp; Sjef, Ansvar og Oppgaver, for deretter å kalle den lille setningen hvlt cherry picker som stråmannsargumentasjon. Som jeg sa til hvlt, kontekst.

            Det andre svaret til hvlt var en presisering av at noen av kritikerne har ment at EP og MS Thorrbjørn burde ha plukket opp overlevende. En presisering, ikke noe annet.

            Og jeg vet at tråden handler om EP. Mitt spørsmål er da, hvis kritikerne mener det Sofakriger sier (diskutere hans vurderinger. Jeg tror ikke de er spesielt sentrale i forhold til beredskapslæring og institusjonell kompetanse - men jeg synes det er veldig interessant at leder for landets største politiske ungdomsorganisasjon (og dermed en meget sannsynlig fremtidig statsminister) skal beskyttes for et kritisk søkelys.), hva er vitsen. Eller det poenget bare for å "ta" han.....?

            Hadde det vært bedre om han ble drept kanskje?

            Og hvem er som skal beskytte ham? Jeg mener kritikken er uberettiget, det er noe helt annet. Hvis det er stråmannsargumentasjon eller sirkelargumentasjon, ja vel.

            EP var ikke ansvarlig for at ABB angrep Utøya, han var ikke ansvarlig for sikkerheten til de på Utøya, han var ikke ansvarlig for at folk ble drept på Utøya.
            Last edited by AGR416; DTG 221400B May 12, .

            Kommentér


            • Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
             Og forøvrig, hvis det er noe som i mine øyne gjør at jeg ikke håper EP blir statsminister, så er det tankegodset -> statskupp. Ikke det at han berget livet på Utøya 22. juli.
             DER, er vi helt enig.

             Kommentér


             • Opprinnelig skrevet av lukman Vis post
              Politikk handler om makt. En politisk organisasjon har makt som formål. Evne til å hentere stress, og egenhet til krisehåntering borde være særs viktig for en leder i en politisk organisasjon.
              Hvorfor?

              22 juli var en krise som var relativt begrenset i tid og rom. Det kan skje kriser av mye større omfang i vårt samfunn, da er ikke kravløshet til ledere i "naive"-organisasjoner godt nok. Selfølgelig må vi da ha politikker som har stor kapasitet i stress/krisehåntering.
              Hvorfor mener du det? Er det ikke bedre at de som er dyktige på politikk heller ansetter folk som har god kompetanse på stress/krisehåndtering enn at de bruker masse tid på noe andre kan bedre enn dem?

              Er det slik at du går inn for at det skal være et krav om at man må ha erfaring med stress/krisehåndtering for å drive med politikk?

              Kommentér


              • Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
               EP er leder for AUF og har sikkert en finger med i spillet, sammen med resten av styret, ifm organisering av aktiviteter, talere osv. Han er og ansiktet utad, og skal ta imot VIP'er osv.
               Den som var ansvarlig for organiseringen av leiren på Utøya var generalsekretær Tonje Brenna. Pedersen var der bare som "gjest" (for å holde en tale) hvis jeg ikke tar feil.

               Det er som når toppsjefen i en butikkjede kommer på besøk til en av butikkene. Han kommer ikke for å ta over styringen, for den er delegert til butikksjefen. Han er der som "gjest" og har ikke noe formelt ansvar som sådan for det som skjer i butikken. Dersom det oppstår en nødsituasjon så er det butikksjefen som har ansvaret for at rømingsveier er åpne og alt fungerer som det skal.

               Kommentér


               • Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                Jeg mener det kan ha vært kritikkverdig at de umuliggjorde at noen som helst, de selv eller andre, kunne ta i bruk MS Thorbjørn til å plukke opp svømmende ungdom, ved å fjerne MS Thorbjørn uhensiktsmesig langt fra utøya og Utøyas omgivelser. Og de hadde en halv time på seg (mens de kjørte nordover med MS Thorbjørn) til å tenke over akkurat hvor hensiktsmessig det kunne være for redningsmannskaper å kunne bruke Thorbjørn. Men nå gjentar jeg meg, dette har jeg skrevet før.
                De fikk ordre fra politiet om å fjerne seg fra området, så den kritikken faller selvsagt i grus.

                Dessuten forventer du at traumatiserte sivilister uten så mye som et fnugg av erfaring fra krisesituasjoner skal begynne å gjøre vurderinger på hvordan politiet og annet utdannet personell skal gjøre jobben sin. Det blir å legge en altfor tung byrde på skuldrene til panikkslagne sivilister som rømmer for livet.

                Kommentér


                • EP-kritikar og ein av ytterst få Breivik spara på Utøya etter å ha hatt vedkomande i kikkertsiktet, Adrian Pracon, er tiltalt for å ha slått ned to personar på utestaden London pub i Oslo.

                 http://www.vg.no/nyheter/innenriks/2...artid=10051153

                 Kommentér


                 • Uten tvil veldig alvorlig for han, ut i fra hva som blir beskrevet så langt skal han være sjeleglad det ikke fikk verre utfall enn det gjorde.

                  Lite nyttig å spekulere i om det er tilbøyelighet han har hatt tidligere i livet eller om det kan ha sammenheng med traumatiske ettervirkninger.

                  Kommentér


                  • Opprinnelig skrevet av Navytimes Vis post
                   Uten tvil veldig alvorlig for han, ut i fra hva som blir beskrevet så langt skal han være sjeleglad det ikke fikk verre utfall enn det gjorde.

                   Lite nyttig å spekulere i om det er tilbøyelighet han har hatt tidligere i livet eller om det kan ha sammenheng med traumatiske ettervirkninger.
                   Adrian Pracon vart av nokon hylla fordi han skreiv bok der han meir eller mindre kom med kritikk av EP etter Utøya.
                   EP vart hevda å ikkje ha naudsynte leiareigenskapar for vidare politisk karriere. Men det er Pracon som klikkar og blir valdeleg.
                   EP har så langt ikkje klikka og vore valdeleg, sjølv om han også har hatt ein svært stri og tøff periode etter 22. juli.

                   Kommentér


                   • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
                    Adrian Pracon vart av nokon hylla fordi han skreiv bok der han meir eller mindre kom med kritikk av EP etter Utøya.
                    EP vart hevda å ikkje ha naudsynte leiareigenskapar for vidare politisk karriere. Men det er Pracon som klikkar og blir valdeleg.
                    EP har så langt ikkje klikka og vore valdeleg, sjølv om han også har hatt ein svært stri og tøff periode etter 22. juli.
                    Hva så? Vil du fram til at Pracons kritikk av EP er uberettiget fordi han begår en voldshandling i ettertid?
                    Angående stri og tøff periode så forlot vel EP slakteplassen på et tidlig tidspunkt, mens Pracon var der helt til slutten. Pracon kan derfor ha langt større traumer enn EP.
                    Død over ulven!

                    Kommentér


                    • Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
                     Hva så? Vil du fram til at Pracons kritikk av EP er uberettiget fordi han begår en voldshandling i ettertid?
                     Det var berre eit ørlite stikk til dei som måtte meine at Pracon er slik ein grepa person, i motsetning til kva Pedersen er.
                     Pracon kan vere bra han, likevel klikkar han og blir valdeleg.


                     Opprinnelig skrevet av tiurleik Vis post
                     Angående stri og tøff periode så forlot vel EP slakteplassen på et tidlig tidspunkt, mens Pracon var der helt til slutten. Pracon kan derfor ha langt større traumer enn EP.
                     Det er vel på det reine at Pracon har slitt. Etter kva eg skjønar har han lura mykje på kvifor Breivik spara livet hans. Det kom vel eit svar på dette under rettssaken. Brevik sa han syntes Pracon såg "høgreoreintert" ut og at Pracon minna han litt om seg sjølv. Derfor trakk han ikkje av då han hadde han i kikkertsiktet. Mogleg har Pracon hatt traumer.

                     Vedrørande Pedersen så er det ingen som har fått så mykje pes, mellom anna på nettforum som dette, som han. Når me veit at han i tillegg har slitt med skuldkjensle for å ha overlevd Utøya, så ville eg tru at slikt tek ganske mykje på ein person. Likevel verkar det stort sett som han har greidd å stå oppreist og vore i jobb i dette året som snart har gått.
                     Last edited by Mike20; DTG 012042B Jul 12, .

                     Kommentér


                     • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
                      Vedrørande Pedersen så er det ingen som har fått så mykje pes, mellom anna på nettforum som dette, som han. Når me veit at han i tillegg har slitt med skuldkjensle for å ha overlevd Utøya, så ville eg tru at slikt tek ganske mykje på ein person. Likevel verkar det stort sett som han har greidd å stå oppreist og vore i jobb i dette året som snart har gått.
                      Man kan kanskje si at det at Pedersen ikke har brutt totalt sammen viser en person med usedvanlig sterk ryggrad og lederegenskaper som faktisk er relevante for et politisk parti? Jeg mener, hvis man først skal tolke ditt og datt, hvorfor ikke tolke noe i positiv retning (selv om jeg ikke er enig med ham)?

                      Kommentér


                      • Opprinnelig skrevet av milvar Vis post
                       Man kan kanskje si at det at Pedersen ikke har brutt totalt sammen viser en person med usedvanlig sterk ryggrad og lederegenskaper som faktisk er relevante for et politisk parti? Jeg mener, hvis man først skal tolke ditt og datt, hvorfor ikke tolke noe i positiv retning (selv om jeg ikke er enig med ham)?
                       Veldig bra oppsummert. Synest du treff blink med dette innlegget.

                       Kommentér


                       • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
                        Adrian Pracon vart av nokon hylla fordi han skreiv bok der han meir eller mindre kom med kritikk av EP etter Utøya.
                        Kan du vise til noen kilder for denne påstanden? Jeg har ikke registrert noen hyllest.
                        All animals are equal, but some animals are more equal than others.

                        Kommentér


                        • Opprinnelig skrevet av M72 Vis post
                         Kan du vise til noen kilder for denne påstanden? Jeg har ikke registrert noen hyllest.
                         Mogleg at var litt unyansert av meg å skrive at Pracon spesielt har blitt hylla, det har vel meir vore ein tendens hos ein eller einskilde her inne at ein har skrytt ekstra av AUF-arar som har framførd kritikk mot MS Thorbjørn og EP.

                         Når det gjeld Pracon så vart det insinuert at generalsekretæren i AUF, som uttalte seg kritisk til bokutgivelsen hans, var så redd for å få kritikk av EP at ho offentleg ikkje torde anna enn å kritisere Pracons bok.

                         Kommentér


                         • Opprinnelig skrevet av Mike20 Vis post
                          ....det har vel meir vore ein tendens hos ein eller einskilde her inne at ein har skrytt ekstra av AUF-arar som har framførd kritikk mot MS Thorbjørn og EP.
                          Har du belegg for denne påstanden da?
                          "Gjør Ret, Frygt Intet"

                          Kommentér


                          • No fear har trukket det frem som "positivt" eller bra at noen ville ta bladet fra munnen og uttale seg. Herunder Pracon.

                           Kommentér


                           • Opprinnelig skrevet av Sofakriger Vis post
                            Har du belegg for denne påstanden da?
                            Det var da voldsomt til oppheng i å etterlyse belegg for alt mogleg her nå da.
                            Ja, det er belegg for dette. Leit, og du vil finne. Eg treng vel ikkje servere alt på eit sølvfat for deg heller.
                            Du kan vel gjere ein innsats for å finne ut av ting sjølv også.

                            Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
                            No fear har trukket det frem som "positivt" eller bra at noen ville ta bladet fra munnen og uttale seg. Herunder Pracon.
                            Takk skal du ha, AGR416.

                            Kommentér


                            • Bump it up ; )

                             "Utøya-mamma: - Eskil Pedersen må gå av"
                             http://www.vg.no/nyheter/innenriks/2...artid=10060874

                             "- Jeg må understreke at jeg uttaler meg kun på egne vegne, men tror mange er enige med meg. Eskil Pedersen sier at AUF skal ha ansvar for å ta beslutninger. Hvilken beslutning var det han tok da han dro fra øya 22. juli? Han viste seg som en uansvarlig leder som forlot alle ungdommene han hadde ansvaret for."

                             "- Det følger et ansvar med det å være leder, du kan ikke være feig. Det har han ikke tatt. Er du en god leder når du drar på den måten han gjorde? Er du en god leder når du ikke tar hensyn til de etterlatte? Det kreves noe spesielt av ledere. Jeg vet at jeg selv ikke kunne vært leder, derfor holder jeg meg også unna slike verv. Han har ikke tatt ansvaret i det vervet han har påtatt seg."

                             Kommentér


                             • "Bjørn (20) overlevde 22. juli-terroren, vil ikke anbefale andre å kritisere AUF-ledelsen:
                              Utøya-overlevende beskriver AUF som sekt"
                              http://www.vg.no/nyheter/innenriks/2...artid=10068688
                              Syns jeg har møtt den holdningen her inne også fra visse deltagere...

                              "Eskil Pedersen vraket av sine egne"
                              http://www.vg.no/nyheter/innenriks/n...artid=10068720

                              "Legitimt å diskutere Eskil Pedersens innsats 22. juli"
                              http://www.vg.no/nyheter/innenriks/2...artid=10068663

                              Åh ja, det er legitimt nå å diskutere dette nå... Velkommen etter!

                              Kommentér


                              • Uten videre kommentar, eller hva jeg mener, men denne er kanskje verd å lese...
                               http://www.aftenbladet.no/meninger/k...s-3029437.html

                               Kommentér

                               Fremhevede emner

                               Collapse
                                

                               Forsvarets jobbsøkerregister

                               Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                               https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                                

                               Sikkerhetsloven


                               (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                               Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                               Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                                

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                               UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                               https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                               ...
                                

                               COVID-19 virusutbrudd

                               En ny type coronavirus som nå sprer seg i Kina.

                               Det ble først oppdaget i midten av desember i millionbyen Wuhan i sentral-Kina. Viruset tilhører coronavirus-familien, men dette er en helt ny variant som ikke er oppdaget tidligere. Det finnes forskjellige typer coronavirus innenfor denne familien, men denne genetiske koden ligner mest på SARS av de vi kjenner til.
                               Mest sannsynlig...
                                

                               Fokus: Militærmisjonen i Brussel (MMB)

                               Forsvaret i NATO

                               Norge har en egen delegasjon ved NATOs hovedkvarter i Brussel, NORDEL, som ledes av en ambassadør. NATO-ambassadøren er Norges faste representant til NATOs Råd. Utenriksministeren møter vanligvis i Rådet to ganger i året.

                               Forsvarsdepartementet er representert i NORDEL med en forsvarsråd.

                               Politiske avgjørelser i rent militære saker treffes i komiteen...
                                

                               Fokus: Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten


                               Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                               Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                                

                               Generell nyhetstråd om Forsvarets sanitet

                               NATO har en flernasjonalt militært sykehus i Kabul, der flere land bidrar med personell og midler. Fra neste år vil Norge bidra med om lag 35 personer til sykehuset. Av disse skal de fleste lede, organisere og drifte sykehuset, mens et mindre antall personer inngår i et kirurgisk team.

                               https://www.regjeringen.no/no/aktuel...tan/id2680324/
                                

                               Fokus: Forsvarets logistikkorganisasjon

                               Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) er en selvstendig driftsenhet i Forsvaret.


                               FLO har ansvaret for forsyning til Forsvaret, herunder forsyningslagre, driftsanskaffelser, distribusjon og transportkontroll. I tillegg har FLO de verkstedene i Forsvaret som utfører tungt vedlikehold mot alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen, i...
                                

                               Tema: Forsvarets ledelse og fellesinstitusjoner

                               I går ble viseadmiral Elisabeth Natvig innsatt som ny sjef for Forsvarsstaben, og nr 2 i Forsvaret.

                               https://forsvaret.no/aktuelt/natvig_ny_sjeffst...

                               Donasjoner

                               Collapse
                               Working...
                               X