Kunngjøring

Collapse

Info

Problemer med innlogging/registering er løst, og e-post sendt til de berørte.
See more
See less

Scenario: Russland vs Norge 2014

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

  Scenario: Russland vs Norge 2014

  Skilt ut fra; http://milforum.net/forum/viewtopic.php ... &start=150.

  Skal presantere et scenarier jeg ser på som sannsynlig i Nordområdene.

  Sommeren 2014

  1.A Verdenssituasjon

  USA er fremdeles engasjert i Irak. Den demokratiske presidenten som overtok etter G.W.Bush har redusert antall styrker i landet, og irakerne selv har ansvar for mye av sikkerheten, men pga faren for større Iransk innblanding står ca 40 000 soldater der ennå. Tilstadighet blir amerikanske soldater drept.
  Iran har ennå ikke blitt angrepet, og Vestlig etteretning er usikker på hvor langt de har kommet med sitt atomprogram. ( Reaktorene er operative, men ingen prøvesprengninger registrert). Landet har forsterket sine bånd til Russland og investert store summer i sitt konvensjonelle forsvar.
  Pakistan har vært preget av borgerkrigsliknende tilstander siden 2007, men de sentrale myndigheter er fremdeles moderate og de har kontroll på landets atomvåpen. USA følger denne situasjonen meget tett.
  Nord Korea har nærmet seg Sør Korea, men fremdeles sitter Kim Jong Il ved makten og ingen fredsavtale er formellt undertegnet ennå.
  Kina har modernisert sitt forsvar og Marinen vokser kraftig. Neste generasjon SSN er operativ og et hangarskip skal påbegynne oppøving denne sommeren. De verbale angrepene på Taiwan har blitt skarpere i det senere og en amerikansk hangarskipsgruppe er i regionen.
  Ingen ser noen ende på NATOs operasjoner i Afghanistan og dette tærer på alliansen. Spesiellt da flere land etterhvert innfører egne nasjonale begrensninger på troppene.
  Afrika preges av blodige borgerkriger, som et resultat av kamp om naturressurser. FN styrker har stått i Sudan siden 2008, men situasjonen er ustabil. Mange konflikter raser uten at Vesten har kapasitet til å blande seg inn.

  1.B Situasjonen i Europa

  EUs andre forsøk på å lage en grunnlov havarerte i 2011, pga uenigheter om overføringer fra de "gamle" medlemmene i Vest til de nye i Øst. Spania og Frankrike, sterkt preget av indre uroligheter blandt innvandrerbefolkningen, følte de ikke kunne hanskes med mer. Uenigheten er også stor mtp hvordan man skal redusere energiforbruk og CO2 utslipp. Her er også avstanden stor mellom øst og vest. Norge står fremdeles på utsiden.

  1.C Situasjonen i Russland

  Den store økonomiske veksten under Putin har fortsatt med hans etterfølger. Olje og gass står for de største inntektene og EU og USAs behov overskrider produksjonskapasiteten. Innvesteringer i andre sektorer fører til at hele landet føler velstandsveksten på kroppen. Moskvas grep om landet er stramt og det finnes ingen større opposisjon. Den jevne russer er dog fornøyd fordi livet er lettere enn noen gang.
  Man begynner å se fruktene av investeringene i forsvaret som ble igangsatt av Putin, og treningsnivået nærmer seg Sovjettiden. Siden 2009 har russiske styrker vært engasjert i operasjoner mot muslimske opprørere i hele Sentral Asia, og nå med større suksess enn i Tsjetsjenia. (pga bedre trente og motiverte soldater). Forholdet til USA er på det kjøligste siden Gorbatsjov og Regan møttes på Reykjavik i 1986, pga det amerikanske rakettforsvaret som snart er operativt i Europa. Men, pga oljeinntektene, spilles det på flere plan.
  Den Russiske Marine har siden 2010 hatt en flåtestyrke permanent i Middelhavet.

  2. Nordområdene
  Norge har prøvd å få kontroll med tjuvfiske i Barentshavet, men uten full suksess. I 2009 åpnes det for prøveborring i til nå stengte havområder utenfor kysten av Norland og Troms. Større reserver blir påvist, men ingen produksjon har startet pga uenighet bland partiene på Stortinget. Shtokman har begynnt å produsere, men etterspørselen er større og leteborring igangsettes lengre nord enn før.
  Sommeren 2013 gjennomføres den største militærøvelsen i Norske og Barentshavet siden Summerex' 85. Målet med øvelsen var beskyttelse av oljeinnstalasjoner og de strategiske ubåtene. Av større fartøyer var 3 Oscar II, 6 SSN og 6 SSK, Admiral Kuznetsov, Peter Velikiy, 2 Slava, 4 Sovremenny, 3 Udaloy og Ivan Rogov på sjøen. Inkludert støttefartøyer var ca 60 fartøyer på sjøen samtidig. Itillegg var det strategiske flyvåpnet og større taktiske flystyrker involvert. På landsiden ble for første gang større elementer 76 Luftbårne Divisjon, base i Pskov, luftlandsatt rundt Murmansk.
  Siden 2009 har Russerne alltid hatt minst en Udaloy / Soveremenny + 2 - 3 ubåter i Barentshavet til enhver tid. Kystvakten har i flere episoder maktesløst sett på at Russiske tjuvfiskere stikke av med beskyttelse av Marinefartøyer. Flere ganger har Norske og Russiske marinefartøyer støtt på hverandre i episoder mer og mer liknende Den Kalde Krigen.
  Vinteren 2013 / 14 vedtok Dumaen å gjennoppbygge de Russiske bosetningene på Svalbard, og bygging av en flystripe i Barentsburg er snart ferdig.

  Tilspissningen
  15.04.2014
  Et Russisk seismikkskip begynner kartleggning av havbunnen på Russisk side i Gråsonen. Den russiske ambassadøren bli umiddelbart kalt inn på teppet i Oslo og blir møtt med krav om en umiddelbar forklaring. Gode svar uteblir og KV Svalbard og KV Andenes sammen med P3-C Orion blir satt til å overvåke situasjonen. Regjeringen blir ikke enig om hvordan løse krisen, så de norske fartøyene følger med russeren til han forlater området 2 uker senere.

  17.05.2014
  På dagen for Norges Grunnlovs 200års jubile, kommer en pressemelding fra Moskva om at det denne sommeren skal drives prøveborring i Gråsonen. Samtidig varsles en større militærøvelse også denne sommeren, som skal omfatte alle forsvars og våpengrener. Norske offisielle protester møter døve ører i Moskva.

  10.06.2014
  En markant økning i russisk flyaktivitet langs Norskekysten. Iløpet av 24 timer avskjæres totalt 30 Tu-22M Backfires utenfor Norge. Flyene, i grupper på 4, fulgte en flightprofile som tilsier kryssermissilangrep mot Jåttå, Haakonsvern, Ørlandet, Bodø og radarstasjonene i Nord. MiG - 31 flyr som eskorte som bombeflyene et stykke på veien. Den offisielle russiske begrunnelsen er en beredskapsøvelse for de strategiske styrkene.


  12.06.2014
  Både i dag og den 11. opererer et antall Tu - 95 Bear og tankfly i Norskehavet. 2 Soveremenny og en Udaloy forlater Severomorsk for å gjennomføre en missiltest mot Novaja Semlja.
  Samtidig går et fartøy, eid av Gazprom og bygd for prøveborring fra kai i Murmansk.
  NorTG seiler fra Haakonsvern. Totalt går 2 Nansen, 3 Skjold,2 mineryddere og et logistikkfartøy nordover. Taktisk båtskvadron og MJK er på beredskap i Ramsund. En Ula, som har hatt weekendhavn i Tromsø, seiler ut i Barentshavet, og en annen avbryter øvelse i Vestfjorden for å seile lengre nord.

  14 - 15.06.2014
  Borrefartøyet går mot Gråsonen. Gjentatte norske protester blir ikke hørt. Den 14. blir 720. skvadron og FSK overført til Bardufoss. Tu - 95 Bear er konstant i luften i Norskehavet, 1 / 2 fly av gangen.
  De tre Skjoldklassene ligger ferdig bunkret på Nordkynhalvøya allerede natt til den 14. Første norske marinefartøyer i området.


  16.06.2014
  Russisk prøveborring er igang i Gråsonen. Norges ambassadør i Moskva overbringer en melding om at alt annet enn umiddelbar stans i borringen, vil få alvorlige konsekvenser for forholdet våre to land i mellom.
  Få andre land, deriblandt USA, Tyskland og Frankrike, viser noen interesse i konflikten. De har nok med sine problemer andre sted, og har et skrikende behov for energi.
  Kusnetsov og Peter Velikiy + eskorte forlater Severomorsk. Av ubåter er 1 Akula II, 1 Sierra II og 2 Kilo klasse i Barentshavet. En Oscar II er et sted i Norskehavet som en del av en anti ubåt øvelse for Tu - 142 Bear. En formasjon på 6 Tu - 160 Blackjack blir avskåret nord av Senja.
  GSV rapporterer om økt aktivitet hos 200. Motor Rifle Brigade i Pechenga. Beredskapen styrkes.
  KV Nordkapp, KV Ålesund og KV Harstad følger borringen.

  17.06.2014
  Russisk prøveborring forstetter. Sovremennyene og Udaloyen har avbrutt øvelsen og befinner seg såvidt i russisk sektor, rett øst av borrefartøyet. Kuznetsovgruppen går en nordlig kurs og legger i Smutthullet.
  KNM Uredd får sonarkontakt med den minste russiske fartøysgruppen. NorTG, som seiler innaskjærs, blir monitorert av russiske fly hele veien nordover. Over Lopphavet blir KNM Roald Amundsen belyst av en Backfireradar i 10 sekunder. På ordre fra Sjef NorTG settes krigsvakter på alle fartøyer nord av 69. breddegrad. 24 timer til KNM Roald Amundsen og KNM Otto Sverderup er innen rekkevidde av den russiske borringen.
  Den russiske ambassadøren blir utvist fra Norge, sammen med store deler av ambassadens personell.
  EU ber om at partene skal komme til en løsning på konflikten.

  18.06.2014
  Russiske mekaniserte avdelinger står oppstillt langs norskegrensen, som en gjentagelse av junidagene 1968. GSV settes i alarmberedskap. På statsministerens ordre økes også beredskapen i Brig N. Brigaden skal deployeres i nærteig ila 24 timer. FSK operatører i sivilt overføres til Longyearbyen. MJK lag overføres til de tre helikopterbærende fartøyene våre som er ute i Barentshavet. KNM Ula får sonarkontakt med Kuznetsov gruppen. Russisk flyaktivitet er alarmerende høy. TU - 95 Bears, i formasjoner på 2 og 2, flyr langs kysten fra Stavanger til Bodø, dog i internasjonalt farvann. 6 Tu - 22M Backfire simulerer missilangrep på Bodø. 331skv flyttes overføres til Banak. KJK deployeres til Kirkenes for å støtte GSV.
  På russisk side blir et regiment fra 76 Luftbårne Divisjon landsatt i Pechenga. GSV rapporterer om stor helikopteraktivitet.
  På vei nordover mot Gråsonen blir Nansen og Sverderup overflytt av 4 Su-34 i svært lav høyde.
  Russlands president sier i en tale på russisk TV at Norge må stoppe den aggressjon de nå viser i Barentshavet. Russland driver kun med fredlig utnyttelse av naturressurser.

  19.06.2014
  På telefon med Russlands president stiller Norges statsminister et ultimatum. Avslutt prøveborring i Gråsonen innen 2400 denne dag. Hvis ikke vil Norge iverksette tiltak for å stanse den russisk borringen.
  Får intet konkret svar.

  Situasjon 192300B

  Gråsonen - Borrefartøyet + destroyergruppen. KV fartøyene er alle i visuell kontakt med de russiske. KV Nordkapp har NH - 90 og et Marinejegerlag.
  KNM Uredd har fått kontakt med noe som trolig er en Sierra II i tillegg til destroyergruppen

  Kuznetsovgruppen er 300nm lengre nord. Har flere helikopter i luften. Fartøyene i gruppen veksler på hvem som har luftvarslingsradar på. KNM Ula har fremdeles sonarkontakt og er ikke oppdaget, tiltross for endel aktive sonarbøyer.

  Nansen og Amundsen er 50nm sydvest for borrefartøyet og innenfor NSM rekkevidde av destroyergruppen.
  P3-C har kontakt med mulig Akula 15nm øst for fregattene. NH-90 sendes for å undersøke nærmere.

  KNM Skudd, Glimt og Storm ligger 15nm nord av Berlevåg. Bruker i underkant av to timer på å komme innenfor NSM rekkevidde av de russiske fartøyene i gråsonen.
  Resten av de Norske marinefartøyene ligger i Porsangerfjorden.

  Akkurat nå er følgende russiske fly i lufta identifisert av norske styrker.
  4 x Tu -95 Bear, kurs sydvest, 250nm vest av Lofoten.
  8 x Tu 22M Backfire går en racetrack - kurs 100nm nord av Murmansk.
  8 x MiG 31 i to formasjoner sammen med Backfirene.
  En Mainstay har akkurat skrudd på radaren på vei nordover fra Kola.
  Elint forteller at et ukjent antall Su - 27 og MiG - 29 er i luften over land på Kola.

  Norske fly:
  2 x F16 som følger Bearene.
  2 x F16 på CAP nord av Nordkyn.
  2 x F16 på CAP mellom Bjørnøya og Nordkapp.
  1 x P3-C som samarbeider med fregattene våre

  2 x F16 står på 15min alert lastet med GBU - 12
  6 x F16 på 15min alert med Air to Air
  4 x F16 på 30min med GBU - 12.

  Langs russergrensen stirrer GSV og KJK ned kanonløpene på T-80 og BMP - 3 vogner. Ekstra ammunisjon er delt ut. Helikoptere høres i bakgrunnen. Observasjonsposter har sett rør og rakettartilleri gå i stilling.
  Størstedelen av Brig N har forlatt sine leirer og er utgruppert i teig.

  Ombord på norske fartøyer, i FOHK og blandt mannskaper på land og i luften venter man spent mens klokken tikker nærmere 2400 og deadline.
  For norske styrker i våre nærområder, har ikke situasjonen vært så aspent noen sinne, og både offiserer og menige lurer på hva de neste timene vil bringe.
  I sitt stille sinn har alle skipssjefer bestemt seg for å slå klart skip ved midnatt uansett. Hva enn som hender er de iallefall så forberedt som de kan.

  Klokken tikker..
  "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

  #2
  Opprinnelig skrevet av Zampolit
  Snip
  Norge angriper, russerne svarer med å valse over det vi eier og har av militære styrker...the end

  Comment


   #3
   Whoah! Spennende! Oof, jeg merket at pulsen økte mer og mer her!

   Norge utsetter fristen, men en dag, tar kontakt med allierte og sier: Vi går i krig mot Russland, vi trenger hjelp.
   Da er det igjen to alternativer: A: Ingen vil hjelpe, B: Vi får hjelp.

   A: Om ingen vil hjelpe, gir Norge seg, og Russland tar full kontroll over alle nordområdene.
   B: Vi viser at vi har fått støtte, og at vi er villige til å bruke makt. Russerne trekker seg ut, på grunn av den alierte makten, og Norge bygger ut forsvaret i nord betraktelig, og begynner å yte mer til sine allierte, i andre deler av verden.

   Min ufaglige spådom.

   Comment


    #4
    kunne blitt et brukbart scenario i ett dataspill det her
    Plus ultra

    Comment


     #5
     Hmm, kunne blitt en god start på en bok dette. Du har virkelig gjort en god jobb og samlet mye info, gleder meg til å høre forskjelige løsninger.

     Comment


      #6
      Russland vs Norge, blir nesten som Polen vs Tyskland anno 1939, bare med ny gettho i Trondheim.....vs Warsawa.

      Når blir kålen ferdig tro?
      ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

      Comment


       #7
       Opprinnelig skrevet av SWATII
       Russland vs Norge, blir nesten som Polen vs Tyskland anno 1939
       Er lov å håpe på at det snarere blir som Finland vs Russland anno 1939-1940. Hvis befolkningen virkelig går inn for å være vanskelige, samt får støtte fra vennligsinnede land nytter det lite å ha overlegen ildkraft på papiret. Russerne har neppe glemt hva som skjedde sist gang de prøvde seg på et fjelland som fikk vestlig støtte.
       meh

       Comment


        #8
        Jøss, svært imponerende case, Zampolit.

        Rett før jeg kjøper rettighetene til å skrive en bok eller historien bak et datspill/film her!

        Jeg føyer meg inn under det eirikeb sier.
        Er en sjanse for at Storbritannia, Nederland, Danmark (og Sverige?) ville hjulpet oss. Storbritannia fordi økt russisk nærvær i de omtalte områdene ville være en "trussel" også for dem, og de andre landene (Storbritannia inkludert) pga godt samarbeid/naboskap.
        As you wish.

        Comment


         #9
         Russerne har neppe glemt hva som skjedde sist gang de prøvde seg på et fjelland som fikk vestlig støtte.
         Ja, men da kjempet de også mot folk som nesten i hopetall var villige til å ofre livet i kampen mot (da)CCCP. Skal ikke dra det negative for langt ut her, men er den "vanlige Ola Nordmann" per idag, for ikke å snakke 2014 like villige til å gjøre det samme? Vil vi se Norske menn og kvinner med "selvmordsbelter, eller bak rattet i en bombebil" på vei inn i en Russisk kolonne?

         Norge ville nok på sikt fådt Russerne på vikende front, men ikke uten aliert hjelp. Den Norske marinen og flyvåpen ville fort bli satt ut av spill, igjen så sto man med en "broket forsamling" av Norske hær styrker sprett rundt om, de ville nok gjøre enkelte "avsnitt" ubehagelige, men utover det ikke ha større innvirking på utfallet av en slik krig, som sagt, ikke uten aliert hjelp.

         Ellers må jeg si at "Zampolit" har en god evne til "penneføring." Nesten på linje med en "Pompolit."
         ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

         Comment


          #10
          Trur verken vi, Russland eller våre allierte er villige til å gå til krig for eit havområde, der ein ikkje kjenner til kor mykje ressursar som er tilgjengelig.

          Rett og slett på grunn av oljeprisen (og griskhet), trur eg Norge og Russland innen få år vil kome til enighet om dette området.
          Da vil leiteboring bli raskt igangsatt, og ei eventuell utbygging vil skje om der skulle vise seg å være ressursar.

          Sjølv om ein ikkje har åpen krig, men ei høgintensitets konflikt, vill eit eventuelt krigsmaskineri som skal vise styrke i området, være ein storforbrukar av olje.
          Det vil gi større netto inntekter å samarbeide med oss (Nordmennene) og tappe oljen i eit større tempo. I motsetning til å forbruke mykje olje i ei konflikt, der gevinsten er olje, og ein nettopp har slått ut dei ein treng hjelp frå.

          Russland vil tjene meir på ei enighet, og eventuell utbygging av området med hjelp frå Norge. I motsetning til ei åpen konflikt om dette området.
          Den beste historie skrivaren vinn krigen.

          Comment


           #11
           På telefon med Russlands president stiller Norges statsminister et ultimatum

           HAHAHAHAhahaha!

           Comment


            #12
            Tilleggsinformasjon

            NATOs Rolle

            Norge informerte alle NATO land den 12.06 om at en mulig krise var under oppseiling i Barentshavet. Da flere medlemmsland, bla Spania og Portugal, er uenige i vårt forvaltningsregime av fisk i nord, blir det ikke enighet om å sende SNMG 1 ( Standing Maritime Group 1: destroyere og fregatter ) for å støtte Norge. Det kommer frem iløpet av forhandlingene at Artikkel 5 kun vil bli iverksatt "ved et større væpnet angrep på Norges territorium". Hovedintrykket til Norges NATO delegasjon er at de fleste føler de har mer å tape på å konfrontere Russland enn å ikke støtte Norge.
            Det blir derimot enighet om å dele all etteretningsinfo om russiske bevegelser med Norge. USA gir tilgang til rekognoseringssatelitter.
            Få allierte enheter er i området. En amerikansk Los Angeles SSN opererer i Barentshavet, men får ordre om å holde seg unna alle russiske fartøyer, og "under noen omstendiigheter engasjere russiske fartøyer".
            Av marineenheter er det kun SNMG 1 og noen få britiske fartøyer som kan nå Barentshavet innenfor samme tidsperspektiv som KNM. Nærmeste amerikanske hangarskipsgruppe er i Rødehavet pga en ny tilspisning med Iran.
            Allierte luftstyrker ( RAF melder 2 skvadoner Eurofighter og 2 skvadron Tornado klare allerede den 11. men Downing Street sier nei) kan sendes nordover. Ingen allierte landstyrker kan sendes til Norge før om minst tre uker.

            2300 den 19. er alliansen fremdeles splittet. Norges statsminister meddelte sine kolleger denne dag at vi kom til å sette makt bak vårt ultimatum. Fremdeles ingen felles støtte til Norge, men Storbrittanias statsminister forteller vår at en Trafalgar class SSN er påvei til Barentshavet.


            Selvfølgelig vet Kreml at alliansen er splittet.

            Skandinavia
            I Sverige blir situasjonen fulgt tett, men få militære tiltak blir gjort da det ikke er noen unormal aktivitet i Østersjøflåten. I Finland derimot er situasjonen litt mer spent. Den 16. blir 1 av beredskapsbrigadene deployert i teig. Jagerfly patruljerer 12 timer i døgnet langs grensene og et antall er på beredskap.
            Finnene følger de russiske bevegelsene nøye.
            "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

            Comment


             #13
             Igjen svært bra case...

             Til dere andre, det er liten eller ingen vits i å fundere over hvorvidt dette KAN eller KOMMER TIL Å skje eller ikke. Denne tråden bygger på det at dette faktisk skjer, og diskusjonen skal tas derfra. Synd å ødelegge poenget i en slik bra tråd med en ny "Russland - fremtidig trussel?" diskusjon.
             As you wish.

             Comment


              #14
              Situajon 200001B

              KV Nordkapp kaller opp borrefartøyet på kanal 16, og beorder de til å avslutte sitt arbeide og sette kurs mot russisk farvann. Intet svar fra russeren. KV fartøyene legger seg 1000m ifra det russiske fartøyet.
              KV Nordkapps helikopter flyr til Amundsen.

              Situasjon 200030B

              Fremdeles ingen reaksjon fra det russiske fartøyet. Oppkall gjenntas hvert 5minutt. Den norske fregattgruppen er nå 15 nautiske mil unna. De to norske F16 som patruljerte nord av Nordkyn går nordover mot Gråsonen. Marinejegerne laster ombord i NH 90 ombord på Ingstad og Amundsen. Marinejegerne på Nordkapp gjør seg klare til å gå i sjøbjørnen.
              Skjold gruppen er på vei nordover, loggen viser i øyeblikket 58.8 knop. Radarer er avskrudd.
              KNM Uredd har klassifisert sin kontakt som en sikker Sierra II.
              Et større antall SU - 27 tar av fra Kilpyavr og går utover havet. Langs grensen er det ingen endring i situasjonen. Fremdeles mye aktivitet på russisk side som blir nøye monitorert av våre styrker.
              I Oslo har man fremdeles ikke hørt noe nytt fra Kreml.
              "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

              Comment


               #15
               Situasjon 200037

               Bearene vest av Lofoten setter kurs mot Bodø og går under radardekning. KV Nordkapp informerer det russiske fartøyet om at de kommer til å blir bordet hvis de ikke avslutter sitt arbeide. Samtidig som NH 90ene tar av fra våre fregatter tar 2 Helix av fra Udaloyen og den ene Sovremennyen. Helixene holder seg nær moderfartøyene sine.
               Backfirene, med eskorte, bryter ut av mønsteret sitt og går vestover i 600 knop.
               "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

               Comment


                #16
                Opprinnelig skrevet av flex1984
                Opprinnelig skrevet av SWATII
                Russland vs Norge, blir nesten som Polen vs Tyskland anno 1939
                Er lov å håpe på at det snarere blir som Finland vs Russland anno 1939-1940. (...) Russerne har neppe glemt hva som skjedde sist gang de prøvde seg på et fjelland som fikk vestlig støtte.
                De vant og fikk innfridd alle sine krav?
                "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                - Dmitrij Boltenkov

                Comment


                 #17
                 Finland: De forventet å ta hele landet på kort tid, endte med å få 10% til en enorm kostnad.

                 Afghanistan: Satt igjen med 0% av landet, igjen med stor kostnad.
                 meh

                 Comment


                  #18
                  Opprinnelig skrevet av flex1984
                  Finland: De forventet å ta hele landet på kort tid, endte med å få 10% til en enorm kostnad.

                  Afghanistan: Satt igjen med 0% av landet, igjen med stor kostnad.
                  Hva russerne forventet av angrepet på Finland skal jeg ikke uttale meg om, du kan formodentlig henvise til gode kilder. Jeg vet bare at Sovjetunionen forut for krigen stilte begrensede territorielle krav som de fikk mer enn innfridd da de moste finnene i 1940 etter å ha lært av egne katastrofale feil i 39. De enorme tapene skyldtes jo vel så mye inkompetent sovjetisk ledelse tidlig i krigen som at finnene var så magisk gode, uten å underkjenne den finske innsatsen. Det er selvfølgelig godt å tenke på for soldater i et lite land at finnene kunne bremse opp en sovjetisk offensiv og påføre en på papiret så mye sterkere motstander helt uproporsjonale tap. Men det forandrer ikke på at Finland ble tvunget til forhandlingsbordet som den svake parten til slutt og måtte innfri de kravene som i alle fall hadde vært Sovjetunionens offisielle grunn til å gå til krig. Finland tapte, Sovjetunionen vant - riktignok etter å ha betalt en fryktelig høy pris.
                  "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
                  - Dmitrij Boltenkov

                  Comment


                   #19
                   Et case som vekker en del tanker. Er vi feks garantert å ha en statsledelse som er signad med fornuft?

                   Om vi ska ha en sjanse til suksess i en konflikt så må vi forstå motstanderen samt ha selvinsikt. Vilka mål har de ulike aktørerene i dette case og hur vurderer de situasjonen?

                   Dette er mitt forslag:

                   Norge:

                   Vi har valgt å ikke ingå et perment avtale om gråsonen. Dette må baseres på en tro at vi kommer kunne TVINGE Russland til en løssning som er mer gunnstig for oss enn hva vi kan oppnå ved et bilateralt avtale med dem. Når Russland starter prøveborninger ser vi akut trussel mot denne strategien. Vi TROR at vi kommer får støtte av USA i en eventuell konflikt. Vi velger derfor at eskalera til krigets rand. Vi har nå to valg, å gå videre eller vike av. Velger vi å gå videre er det av en av tre grunner; 1. Vi tror at Russland ikke kommer å se dette som en grunn til å gå til krig 2. Vi tror at om det blir krig så kan ikke USA akseptere at vi taper, i.e. provoserer vi frem en russisk motreaksjon så vil denne tvinge frem et inngripende fra USA 3. Vi styrs av B-gjengen.

                   Så helt sentralt i vår strategi er å prøve å spre konflikten til flere.

                   Russland

                   Russland ønsker å høste fra Gråsonen men ønsker ikke krig (kostnadene med kriget vil bli store, bådde de direkte og indirekte). Spørsmålet er om man kan akseptere en Norsk militær selvtekt i Gråsonen? Om ikke, hur og når er det mest hensiktsmessig for Russland å svare? Her vil det finnes to gode grunner for Russland å ta det med ro; 1. Det vil få Norge å fremstå som den aggresive parten 2. Det gi Russland mulligheten til å agere og ikke kun reagere. Et militært svar vil trolig bli et massivt bruk av våpensystemer med svært lang rekkevide mot våre sentrale sivile og militære infrastryktur. Man kommer om mulligt å få et vedtak i Sikkerhetsrådet som legitimerer dette maktbruket. Russland vil ikke ha något intresse at ekspandere konflikten til mer en bilateral konflikt.

                   USA

                   Vil ha stabile energileveranser. Vil ikke ha krig. Kan ikke akseptere at Russland på permenent basis tar kontroll over Nord Norge eller havområdene i nord. Vil trolig prøve å presse oss til en avtale med Russland som løsser Gråsoneproblemet.

                   EU/NATO

                   Se USA.

                   Kina

                   Vil ikke ha krig.

                   Sverige

                   Vil ikke ha krig. Kan ikke akseptere at Russland tar kontroll over Norge. Frukter at Russland vil bruke svenskt luft, land eller sjøterritorium som en del av et krig mot Norge. Kommer å prøve å spille flere kort parallelt men vil trolig å sette nøkkel deler av forsvaret i krigsberedskap ffa luftforsvaret.

                   Finland

                   Se Sverige plus mobilisering av relevante hæravdelinger.
                   Minsk, det nye Utopia

                   Comment


                    #20
                    Svenskene kommer garantert til å gi en god F..., akkurat som de gjorde under krigen.
                    ...we few, we happy few, we band of brothers

                    Comment


                     #21
                     Opprinnelig skrevet av Frost
                     Svenskene kommer garantert til å gi en god F..., akkurat som de gjorde under krigen.
                     Om feks Tyskland, Frankrike eller USA skulle okupere Norge vil det være levelig for Sverige men ikke om Russland gjorde dette. Dette var feks grunnen til unionen mellom Norge og Sverige (Sverige ofret Finland for at hindre at Norge ble russiskt).
                     Minsk, det nye Utopia

                     Comment


                      #22
                      Svenskene kommer til å være "nøytrale" slik som de har vært tidligere. Mulig at vår nye fiende også denne gangen får bruke bl.a tog til å frakte sine tropper i Sverige.

                      Dersom Russland skulle finne på å invadere oss, er jeg redd for at det kommer til å bli en smal sak. Det er ikke være enn at russerne sender en tropp eller to over grensa. Uten mye kamp, kan de overgi seg slik at vi har nokså mange krigsfanger.

                      Da kommer forsvaret til å bruke alt vi har av ressurser på disse fangene, og vi er som nasjon lammet. Rødstrømpene kommer til å gå i fakkeltog med krav om at fangene må løslates, de har jo bare fulgt ordre. De aller fleste sivili vil støtte rødstrømpene, og da har vi opinionen å kjempe mot i tillegg til russerne. Tenk om de ikke får tre måltider og internet i fangenskap?

                      Comment


                       #23
                       Er det en Nostradamus Anno 2007 vi her har med å gjøre ? Den som lever får se hvordan rigets tilstand er i år 2014.Kan jo hende at mange av oss har ruslet hen innen den tid.
                       Nyt livet nå ingen vet hvordan dagen ble før sola har gått ned.

                       Comment


                        #24
                        Et helt utrolig bra scenario, og tettere virkeligheten enn man kanskje tror.

                        Lösningen for Norge på kort og lang sikt blir allianse med EU.

                        USA anser NATO som en av sine viktigste sikkerhetsallianser. Men, i forhold til de konfliktområdene der USA kommer til å oppholde seg mye fremover (Midt-Östen, samt det Afrikanske kapplöp om Oljen, der hovedmotstander er Kina), har NATO ingen annen relevans enn en standard trekk-fasilitet for å vise "at man har en koalisjon".

                        Frankrike er nok den partneren Norge på sikt må rette seg mer inn mot. England önsker å balansere Europa-USA aksen. Frankrike / Tyskland önsker en tettere strategisk front mot USA. (Jamför spillet Frankrike/Tyskland/Russland för Irak-krigen.)

                        Frankrike önsker å spille den ledende part i Europa når det gjelder utforming av utenrikspolitikken. Miseren de gjorde ved å knytt seg opp mot Russland för Irak, gjorde at Öst-Europeiske land knyttet seg tettere mot USA.

                        Frankrike er idag det eneste land i vår sfäre som har effektive atomvåpen de har 100% kontroll på. De har videre en uttalt strategi om et sterkt Europa.

                        Historisk sitter Norge med for litte ballast for å umiddelbar dreining mot Frankrike. Men etter 50 år der vi har hatt hard valuta innenfor etteretningsverden (info om Sovjet), begynner vår valuta den veien å bli mindre og mindre verdt. (Det er jo et tankekors at Norge selv må bygge etteretningsnettverk INNE i Iran. At vi ikke får nok andel av USA's innhentinger til at vi klarer å trygge egne tropper i Irak, men ser oss nödt til å hente infoen selv.)

                        For å kunne virke med forebyggende diplomatiske og politiske virkemidler må våre analyser av vår nabo i öst väre 110%. Og uten å väre inne i sirkelen lenger, kan dette bli vanskelig på sikt.

                        Norge alene i denne type situasjon betyr mindre for våre naboer. Störstedelen av energien vi leverer til våre naboer er sikret uansett om det blir begrensede aksjoner på norsk jord. Manglende norsk utbyggingstakt, eksempelvis på grunnlag av miljö-restriksjoner vil jo bare gi Russerne bedre våpen om de starter med utvinning i Norsk farvann. (Politisk ser det stygt ut, men realpolitisk vet jo alle politikere verden rundt at man trenger all oljen som er mulig.)

                        Et eventuelt strategisk grep for fremtiden, er å legge norske oljepenger inn der man i störst mulig grad påvirker kursene globalt når man trekker dem ut. Et alternativ for USA der vi skaper armageddon på börsene ved en konflikt i vårt närområde kan väre noen fantastiske jokere den dagen vi får större problemer om delingen nordpå.
                        Sentio aliquos togatos contra me conspirare

                        Comment


                         #25
                         dobbeltpost - Moderator Haward
                         Sentio aliquos togatos contra me conspirare

                         Comment


                          #26
                          Situasjon 0053

                          Etter en dramatisk bordingsaksjon har MJK kontroll over det russiske fartøyet. Flere av mannskapet satte seg til motverge og brukte verktøy og brannslukningingsmateriell som våpen. To russere ble alvorlig skadet da Marinejegerne ble nødt til å avfyre skudd pga fare for sin egen sikkerhet. Disse er nå påvei til Roald Amundsen med et NH90. Helixene var svært nærgående under bordingsoperasjonen og det var flere nestenkollisjoner. De norske fregattene har Backfirene på radaren. 2 MiG 31 bryter ut at formasjonen og setter kursen direkte mot de norske fartøyene.
                          Udaloyen kaller opp KV Nordkapp og forlanger at de norske marinejegerne umiddelbart trekkes tilbake. Utikkene på de norske kystvaktfartøyene rapporterer om hektisk aktivitet på dekk på de russiske destroyerne. De har slått klart skip...

                          Sjefen på KNM Ula er bekymret mtp alle sonarbøyene i vannet. Til nå har de vært på trygg avstand men det virker som om flere helikoptere er i luften nå.
                          I FOHK stiger spenningsnivået etterhvert som Backfirene går vestover og Su - 27 snart er utenfor Varangerhalvøya.

                          Hva kommer russerne til å gjøre nå??
                          "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

                          Comment


                           #27
                           veldig bra skrevet,du kan jo gi ut en bok eller noe..
                           spennende lesing.
                           venter i spenning på resten
                           stormere fryser ikke,de skjelver av glede

                           Comment


                            #28
                            Opprinnelig skrevet av lukman
                            Dette var feks grunnen til unionen mellom Norge og Sverige (Sverige ofret Finland for at hindre at Norge ble russiskt).
                            Det var en forklaring jeg aldri har hørt før..? Kunne du tenke deg å skrive litt mer om det i Milhist-delen av forumet? Er dette en gjengs forklaring i Sverige?

                            (vil på ingen måte spolere denne fantastisk gode tråden, hvor er Norsk Film og fylkeskommunal kulturstøtte når man faktisk trenger dem...)

                            (Endret en gang pga manglende quote-kode)
                            Semper Non Paratus

                            Comment


                             #29
                             Går og gleder meg hver dag til fortsettelsen av denne her.

                             Kanskje trådstarter kunne lage flere lignende?
                             As you wish.

                             Comment


                              #30
                              Situasjon 200100B

                              Russlands president ringer vår statsminister og anmoder om at vi trekker våre styrker tilbake. "Vi er i en meget spent situasjon, og faren for at eskalering er stor. Jeg anmoder dem derfor på det sterkeste å trekke deres styrker tilbake og senke beredskapen. Vi ønsker ikke krig med dere, men vi er beredt til å ta nødvendige tiltak for å forsvare våre interesser. Jeg har blitt opplyst om at to russiske borgere ble skutt da dere bordet det sivile russiske fartøyet. Denne hendelsen var meget beklagelig og viser at slik uansvarlig opptreden norske styrker nå viser, rammer uskyldige sivile. La fornuften seire denne gang også."

                              De dobble 130mm kanonene på de russiske destroyerne har vært rettet mot de norske kystvaktfartøyene i 5 minutter.
                              0058 fløy to MiG 31 over Helge Ingstad i svært lav høyde. De norske kanonene fulgte sine mål, men visuelt og ikke radar. Ula har gått under et nyoppdaget sjikt for å ikke bli oppdaget av sonarbøyene. Avstand til Kuznetsov var da 8000 meter.
                              Skjoldklassene er under en time fra å være i posisjon for levering av NSM.
                              Backfirene flyr nå i lav høyde ca 70 nautiske mil øst for de norske fregattene. Godt utenfor rekkevidden til fregattenes Sea Sparrow, men ikke utenfor rekkefvidden til flyenes AS-4 Kitchen missiler..

                              Mannskapet på borrefartøyet, gjør under MJKs harde blikk, seg klare til å droppe borreutstyret for kjapt å kunne sette kursen mot Tromsø.

                              Sysselmannen på Svalbard får melding om unormal russisk aktivitet i Barentsburg. Både helikoptere, ATVer og RiBer er observert.
                              "For Konge, Fedreland og Flaggets heder"

                              Comment

                               
                              • Filter
                              • Tid
                              • Show
                              • New Topics
                              Clear All
                              new posts
                              No content found
                              Show More
                               
                              • Filter
                              • Tid
                              • Show
                              • New Topics
                              Clear All
                              new posts
                              Please log in to your account to view your subscribed posts.
                              Underforum Tråder Innlegg Nyeste innlegg
                              Oppstillingsplassen
                              Tekniske driftsmeldinger
                              Tekniske driftsmeldinger.
                              Tråder: 8 Innlegg: 654
                              Nyeste innlegg: Milforum: Driftsmeldinger
                              8 654
                              Kunngjøringer fra ledelsen
                              Kunngjøringer og informasjon fra forumledelsen.
                              Tråder: 15 Innlegg: 1.086
                              Nyeste innlegg: Meldinger til/fra S-1
                              15 1.086
                              Kommentarer fra rekkene
                              Stedet for korte spørsmål og kommentarer om forumet. Faglige diskusjoner tar vi på andre tråder under fagforumene.
                              Tråder: 3 Innlegg: 450
                              Nyeste innlegg: NYE BRUKERE - POST HER!
                              3 450
                              Fagforum S-1: Personell & administrasjon
                              S-1 1. Førstegangstjeneste, opptak og trening
                              Rekruttering, opptak og trening til førstegangstjeneste. Livet som vernepliktig etter førstegangstjenesten.
                              Tråder: 2.453 Innlegg: 41.955
                              Nyeste innlegg: Livet i tjeneste
                              2.453 41.955
                              Rittmester
                              Livet i tjeneste
                              Underforum:
                              Treningsdagbøker (11/1.130)
                              S-1 2. Utdanning og tjeneste
                              Utdanning og tjeneste som offiser, befal og spesialist, herunder diskusjoner rundt OMT (Ordning for Militært Tilsatte).
                              Tråder: 66 Innlegg: 2.900
                              Nyeste innlegg: Luftforsvarets flygeskole
                              66 2.900
                              Underforum:
                              S-1 3. Ledige stillinger innen totalforsvaret
                              Se annonseringer av ledige stillinger i Forsvaret, Politiet, NSM, Sivilforsvaret og andre forsvars- og sikkerhetsrelaterte næringer.
                              Tråder: 30 Innlegg: 492
                              30 492
                              S-1 4. Utnevnelser, utmerkelser og administrative forhold
                              Alt om utnevnelser, utmerkelser og annet administrativt.
                              Tråder: 8 Innlegg: 283
                              8 283
                              Fagforum S-2: Etterretning & sikkerhet
                              S-2 1. Generelle nyheter.
                              Her følger vi det generelle nyhetsbilde, hovedsaklig sikkerhets og militærrelaterte temaer, verden over.
                              Tråder: 1.054 Innlegg: 33.842
                              1.054 33.842
                              S-2 2. Etterretning
                              Følg utviklingen i ulike deler av verden, regioner, land og konfliktområder.
                              Underinndeling og innhold er tilpasset Etterretningstjenestens fokusområder.
                              Tråder: 395 Innlegg: 28.350
                              395 28.350
                              Underforum:
                              Tema: Russland (58/6.882)
                              Tema: Asia (102/4.213)
                              S-2 3. Sikkerhet
                              Terrorisme, spionasje, sabotasje, subversjon og organisert kriminalitet.
                              Underinndeling og innhold er tilpasset PSTs trusselvurderinger.
                              Tråder: 59 Innlegg: 5.302
                              59 5.302
                              Underforum:
                              22.juli 2011 (32/4.562)
                              S-2 4. Nyhetsfeed
                              Automatiske nyhetsfeeder. NB! Slettes automatisk etter en tid, så diskusjoner bør føres videre på andre tråder.
                              Tråder: 206 Innlegg: 261
                              206 261
                              Fagforum S-3: Operasjoner & avdelinger
                              S-3 1. Forsvarets avdelinger, øvelser og operasjoner
                              Forsvarets ulike forsvarsgrener, våpengrener og avdelinger.
                              Tråder: 2.549 Innlegg: 62.550
                              Nyeste innlegg: FN Mali: Operasjon MINUSMA
                              2.549 62.550
                              93A
                              FN Mali: Operasjon MINUSMA
                              av 93A
                              Underforum:
                              Hæren (41/1.518)
                              Sjøforsvaret (36/1.959)
                              Luftforsvaret (62/1.285)
                              Heimevernet (564/17.509)
                              S-3 2. Totalforsvaret
                              Diskuter totalforsvaret unntatt Forsvaret, herunder Sivilforsvaret, Redningstjenesten og Politiet.
                              Tråder: 584 Innlegg: 19.529
                              Nyeste innlegg: Rettssaken mot Erik Jensen
                              584 19.529
                              Underforum:
                              Politiet (235/12.996)
                              S-3 3. Ledelse
                              Diskuter ledelse, strategi, operasjonskunst og taktikk.
                              Tråder: 9 Innlegg: 179
                              Nyeste innlegg: Ledelse
                              9 179
                              93A
                              Ledelse
                              av 93A
                              S-3 4. Militære fag og stridsteknikk
                              Stridsteknikk, skyting, feltarbeider, sprengning, vintertjeneste og andre militære fag.
                              Tråder: 21 Innlegg: 2.271
                              Nyeste innlegg: Den store PI-tråden
                              21 2.271
                              pioff
                              Den store PI-tråden
                              av pioff
                              Fagforum S-4: Logistikk & materiell
                              S-4 1. Kjøretøy, fartøy og fly
                              Alt om militære kjøretøy, fartøy og flymaskiner.
                              Tråder: 109 Innlegg: 10.281
                              109 10.281
                              S-4 4. Forsvarets anskaffelser, annet materiell
                              Analyser og diskusjoner om ulike anskaffelser av militært materiell til Forsvaret i Norge, samt generelle diskusjoner rundt materiell som ikke er dekket andre plasser.
                              Tråder: 65 Innlegg: 827
                              65 827
                              Underforum:
                              Landsystemer (28/624)
                              Sjøsystemer (4/5)
                              Luftsystemer (6/41)
                              INI-systemer (23/128)
                              Fagforum S-5: Planer & policy
                              S-5 1. Forsvarsbudsjett, planer og doktriner
                              Forsvarsbudsjett og langtidsplaner, doktriner og militærmakt. Debatt rundt politiske føringer for Forsvaret, samt Forsvarets egne strategier og planer.
                              Tråder: 93 Innlegg: 6.070
                              93 6.070
                              S-5 3. Militærhistorie
                              Her diskuterer vi norsk og internasjonal militærhistorie, avdelingstradisjoner og militaria.
                              Tråder: 411 Innlegg: 10.512
                              411 10.512
                              Underforum:
                              S-5 4. Veteranforum
                              Informasjon om veteraner og reservister og aktiviteter landet rundt. FN-tjeneste, NATO-Veteraner, NROF etc.
                              Tråder: 89 Innlegg: 1.564
                              Nyeste innlegg: Team Rubicon.
                              89 1.564
                              magskor
                              Team Rubicon.
                              av magskor
                              Fagforum S-6: Samband & IKT
                              S-6 1. Fagforum Samband
                              Dette formet skal være for alle innlegg om sambandsmidler, relaterte systemer, erfaringer, utdanning, avdelinger og historikk samles. Tråden vil være ugradert, noe som er en selvfølge på dette forumet.
                              Tråder: 119 Innlegg: 1.706
                              Nyeste innlegg: Alternativ til kontorkasse
                              119 1.706
                              Underforum:
                              01 Fagområder (16/297)
                              02 Felttriks (23/301)
                              S-6 2. Tekniske forum
                              Her diskuterer vi tekniske saker innenfor IKT og data, som ikke er dekket av fagforum samband.
                              Tråder: 170 Innlegg: 3.017
                              170 3.017
                              Markedsplassen
                              Kjøp og salg
                              Her kjøper og selger du utstyr. Kun for privatpersoner.
                              Buy and sell kit. Non-commercial use only.
                              Tråder: 537 Innlegg: 2.182
                              537 2.182
                              Milforums testarena
                              Tester med terningkast på forskjellige typer utstyr. Det forutsettes at tester ikke har noen tilknytning til produsent eller forhandler av utstyret.
                              Tråder: 3 Innlegg: 16
                              3 16
                              Bedriftspresentasjoner
                              Bedrifter som mener de har noe å tilby Milforums lesere, enten i form av produkter eller jobb, kan her legge inn en tråd med informasjon og relevante lenker.
                              Tråder: 2 Innlegg: 2
                              2 2
                              Working...
                              X