Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Masseødeleggelsesvåpen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fokus: Masseødeleggelsesvåpen

  Fra FOKUS 2019 - Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer:

  - Russland svarer på framveksten av et globalt missilforsvar med nye, offensive systemer. Flere av systemene blir både konvensjonelle og kjernefysiske, og dette øker faren for misforståelser. Kjernevåpen forblir en sentral komponent i den russiske militærmakten, og nye typer skal sørge for å opprettholde den kjernefysiske balansen med USA.

  - Kina utvikler en rekke avanserte regionale og interkontinentale missiler med både konvensjonelle og kjernefysiske stridshoder som får større rekkevidde og bedre presisjon. Landet fortsetter å fase inn nye strategiske ubåter, og utvikler hypersoniske glidefarkoster og manøvrerbare stridshoder som motsvar til missilforsvar.

  - Nord-Korea er å regne som en kjernevåpenmakt, og har gjort framskritt innen utvikling av interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Landet har avstått fra testing av missiler i 2018, og tilsynelatende stengt ned det kjernefysiske testfeltet. Regimet kommer trolig til å beholde kapasitetene og programmene likevel.

  - Det er usikkert om Iran vil holde seg til atomavtalen etter at USA har trukket seg og gjeninnført sanksjoner. Teheran har så langt overholdt forpliktelsene i avtalen, men har også signalisert at de raskt kan gjenoppta sensitive deler av atomprogrammet. Missilprogrammene vil fortsette, og dersom Iran trekker seg fra atomavtalen, for- ventes det at landet legger ytterligere innsats i missilprogrammene som pågår.

  - Utenlandske aktører blir mer kreative i de fordekte forsøkene på å anskaffe sensitiv teknologi og kunnskap. Én trend er å anskaffe kapasitet til å framstille egne, listeførte varer. Kontroll med eksporten blir mer komplisert på grunn av uklarhet om hvem som er den reelle sluttbrukeren, og av etterspørsel etter materiell som ikke er underlagt eksportkontroll, men som like fullt øker kapasiteten.

  - Bruk av ny teknologi driver fram nye offensive og defensive våpenkategorier der skillelinjer og roller blir mer uklare. Flere land vil på sikt få tilgang til avanserte våpensystemer, og de vil også tilegne seg evnen til å framstille slike systemer selv. I et langtidsperspektiv vil dette utfordre den tradisjonelle sikkerhetspolitiske tenkningen, og gjøre det vanskeligere å lage avtaler om rustningskontroll.

Annonse i emne

Collapse

Fremhevede emner

Collapse
 

Minedykker

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
 

Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

Bli en del av spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
 

Roller i Geværlaget

Mulig jeg er dårlig på å lete, men jeg syns nå tross alt jeg har prøvd...

Hvor finner man en oversikt over hvilke roller hver enkelt soldat i geværlaget har?
Som; hvem bærer M72, Sankit, Samband, osv osv..
Nyere materiell fra Hæren og til dels også HV er i stor grad basert på LMG/Minimi, og da blir jo alt bare rot for et lag med MG
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

Varsler flere øvingsdøgn for soldater i Heimevernet

Generalmajor Elisabeth Michelsen bruker sitt økte budsjett til å øke antall øvingsdøgn, både for mannskap og befal, dvs. seks øvingsdøgn for mannskap og ni for befal.

Håper dette er starten på noe vedvarende.

https://www.bt.no/innenriks/i/VbMPp3...-i-heimevernet
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Mentorordning i Heimevernet

Hei,

Jeg står i stilling som troppssjef i Heimevernet. Min militære bakgrunn har jeg fra Befalsskolen for Feltartilleriet med påfølgende tjeneste som kanonkommandør. 13 år etter at jeg leverte inn vinklene ble jeg kalt inn til Heimevernet, kledd opp og satt i stilling som NK tropp i et ungt og uerfarent Heimevernsområde. Året etter ble jeg troppssjef og startet på kursrekka, og siden...
 

Troppssersjant

Hei!

Blitt tildelt troppssjersant, har fått info om dette.
Jeg er også sersjant, tatt lagfører kurs og grunnkurs lederskap, men hvordan blir nå mtp implementering av det nye OR systemet, noen som vet dette? Forblir jeg sersjant?
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...

Donasjoner

Collapse
Working...
X