Google

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus: Masseødeleggelsesvåpen

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fokus: Masseødeleggelsesvåpen

  Fra FOKUS 2019 - Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer:

  - Russland svarer på framveksten av et globalt missilforsvar med nye, offensive systemer. Flere av systemene blir både konvensjonelle og kjernefysiske, og dette øker faren for misforståelser. Kjernevåpen forblir en sentral komponent i den russiske militærmakten, og nye typer skal sørge for å opprettholde den kjernefysiske balansen med USA.

  - Kina utvikler en rekke avanserte regionale og interkontinentale missiler med både konvensjonelle og kjernefysiske stridshoder som får større rekkevidde og bedre presisjon. Landet fortsetter å fase inn nye strategiske ubåter, og utvikler hypersoniske glidefarkoster og manøvrerbare stridshoder som motsvar til missilforsvar.

  - Nord-Korea er å regne som en kjernevåpenmakt, og har gjort framskritt innen utvikling av interkontinentale ballistiske missiler (ICBM). Landet har avstått fra testing av missiler i 2018, og tilsynelatende stengt ned det kjernefysiske testfeltet. Regimet kommer trolig til å beholde kapasitetene og programmene likevel.

  - Det er usikkert om Iran vil holde seg til atomavtalen etter at USA har trukket seg og gjeninnført sanksjoner. Teheran har så langt overholdt forpliktelsene i avtalen, men har også signalisert at de raskt kan gjenoppta sensitive deler av atomprogrammet. Missilprogrammene vil fortsette, og dersom Iran trekker seg fra atomavtalen, for- ventes det at landet legger ytterligere innsats i missilprogrammene som pågår.

  - Utenlandske aktører blir mer kreative i de fordekte forsøkene på å anskaffe sensitiv teknologi og kunnskap. Én trend er å anskaffe kapasitet til å framstille egne, listeførte varer. Kontroll med eksporten blir mer komplisert på grunn av uklarhet om hvem som er den reelle sluttbrukeren, og av etterspørsel etter materiell som ikke er underlagt eksportkontroll, men som like fullt øker kapasiteten.

  - Bruk av ny teknologi driver fram nye offensive og defensive våpenkategorier der skillelinjer og roller blir mer uklare. Flere land vil på sikt få tilgang til avanserte våpensystemer, og de vil også tilegne seg evnen til å framstille slike systemer selv. I et langtidsperspektiv vil dette utfordre den tradisjonelle sikkerhetspolitiske tenkningen, og gjøre det vanskeligere å lage avtaler om rustningskontroll.

Fremhevede emner

Collapse
 

Sjøforsvarets organisering

Har kopiert inn noen innlegg fra tematråden om Sjøforsvaret inn her.
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

Fokus: Ubåttjenesten

Oppretter egen tråd for Ubåttjenesten.

Generelle ubåtnyheter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...%A5t-tr%C3%A5d

Nyheter om våre fremtidige ubåter postes her: https://milforum.net/forum/fagforum-...er-212-klassen
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Fokus: Kystvakten

Kystvakten - En tråd for å samle informasjon og nyheter om Norges Kystvakt.Fra Forsvaret.no
Historien: (fra Marinemuseet) Før 1905 var oppsynstoktene noe sporadisk, men den industrielle utvikling forårsaket at ekspedisjonene og toktene kom inn under mer faste former. Engelske trålere gjorde seg bemerket i de Nord Norske fa...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Fokus: Kystjegerkommandoen (KJK)

Oppretter en egen tråd om avdelingen for aktuelle nyheter og diskusjoner.
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Fokus: KNM Maud logistikkfartøy

Regjeringen vil styrke Sjøforsvaret

Regjeringen vil anskaffe et nytt logistikk- og støttefartøy til Sjøforsvaret. Fartøyet forventes å være tilgjengelig for Sjøforsvaret fra 2014. Kostnadsrammen for totalprosjektet er 1 550 mill. kroner. Regjeringen har i dag lagt frem St.prp. nr. 70 (2008-2009) – ”Om investeringar i Forsvaret” der dette prosjektet inngår.

http://www.mil.no/start/aktuelt/pressem...
 

Fokus: Skjold-klassen kystkorvetter

Skjold-klassen: Lengde: 47.5 m bredde:13.5 største høyde: 15 m Deplasement: 273 tonn rekkevidde: 800 nm ved 40-45 knop. Hva er rekkevidden ved lavere hastighet? Jeg ville tro den kan være en smule lengre? Dette er kanskje klassifisert info siden jeg ikke har funnet det noensteder? Hvis jeg har regnet riktig så blir "payload fraction" såvidt under 15% -- er det noen som vet hva den var for Hau...
 

Naval Strike Missile (NSM)

Jeg ble litt overrasket over ikke å finne en tråd dedikert til NSM/JSM på milforum!

Etter min mening det mest spennende og banebrytende som skjer innen norsk forsvars-industri idag -- det er vel verdt en egen tråd?

Noen "basic facts" (som nok er kjent for de fleste her...):

http://www.kongsberg.com/eng/kda/pro...G/KDA/Products...

Donasjoner

Collapse
Working...
X