Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Ressursknapphet versus økologisk produksjon

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • lukman
  replied
  Sv: Ressursknapphet versus økologisk produksjon

  Er vel annet enn økologisk som lukter i denne saken.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
  Vi burde ha kjørt dette i en egen tråd, ref. Sofa..
  Dønn! Selv om dette startet med nye boxere til Forsvaret er effektiv utnyttelse av knappe jordbruksressurser viktig sikkerhetspolitikk. Men miljøgevinst som i faktisk overlevelse menneskeheten er heller ikke helt uviktig. Altså økologi inkludert faktisk skade/effekt/hype og kampen om ressursene.

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Det påpekes av flere at den unøyaktige informasjonen om økologisk kosthold kan ha bidratt til uriktige sammenhenger mellom økologisk kosthold og urinrørsmisdanning. Det gjelder først og fremst hvis det er systematiske forskjeller i informasjonen gitt av mødre med barn henholdsvis med og uten urinrørsmisdanning. Vi har liten grunn til å tro at dette har skjedd i vår undersøkelse fordi opplysninger om økologisk kosthold er innhentet før mødrene visste om barnet hadde en misdannelse.

  Dersom det er sammenheng mellom økologisk kosthold og urinrørsmisdanning, ville unøyaktighet i informasjon om kostholdet føre til at sammenhengen ble svekket. Når vi derfor fant en statistisk sammenheng mellom bruk av økologisk mat og lavere forekomst av urinrørsmisdanning med et såpass grovt mål på økologisk mat, er det stor sannsynlighet for at sammenhengen kunne blitt enda sterkere med bedre metoder. Bare nye studier vil imidlertid kunne svare på om det er en årsakssammenheng.
  Vi burde ha kjørt dette i en egen tråd, ref. Sofa..

  Leave a comment:


 • Biggs
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  "Women who indicated that they sometimes, often, or mostly consumed organic foods in at least one of the six food groups were classified as organic food consumers in analyses."

  Sent from my SM-N910C using Tapatalk

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Det du påpeker er beskrevet i kronikken. Forskerne forventet at hypotesen om en sammenheng ville bli avkreftet. Selv har jeg en viss respekt for at dette er et fagfellevurdert, publisert arbeid og ser frem mot mer forskning.

  Leave a comment:


 • Pinch
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Uansett så er det nesten umulig å dra slike konklusjoner på mulige effekter på foster/barn basert på økologisk kosthold. Gruppen som ensidig spiser Øko mat er såpass liten og utrolig skeivfordelt med tanke på utdanning, økonomi, livsstil, boforhold og andre sosiale forhold at de ikke kan generaliseres ut til befolkningen generelt. Det at en klarer å finne en statistisk korrelasjon betyr ikke at en har kausal sammenheng.

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Mye interessant der, men har han fått med alt?

  Økologisk mat og misdannelse i urinrørsåpningen hos guttebarn - Folkehelseinstituttet

  Det stemmer at økologisk mat gir mindre sjanse for misdanning i urinrøret | forskning.no

  Kritikk:

  Ingen påviste helseeffekter av økologisk mat | forskning.no

  Mer forskning og gjerne store metastudier er vel på sin plass.

  Leave a comment:


 • milvar
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
  Uansett forstår jeg det slik at økologisk produksjon bør settes under lupen i et bredt perspektiv for å belyse eventuelle gevinster og ulemper, lokalt og globalt, miljømessig og folkehelsemessig. Det hersker visstnok en del usikkerhet knyttet til bl.a. plantevernmidler i mat og eventuelle kombinasjonseffekter på lang sikt. Det er vel positivt om det skulle vise seg at forskjellene mellom konvensjonelt og økologisk produsert mat er marginale.
  Næringsinnhold, helsefordeler, trygghet med økologisk dyrket mat:
  "En gjennomgang av forskningen viser ingen klare fordeler med tanke på hverken næringsinnhold, helsefordeler eller trygghet med økologisk dyrket mat. Forskjellene i for eksempel næringsinnhold handler ofte mer om hvordan og hvor maten dyrkes, enn om den dyrkes konvensjonelt eller økologisk."

  Økologisk mat, sprøytemidler og sunnhet:
  "Økologisk dyrket mat er ikke sunnere. Nope. Niks. Ingenting tyder på at de marginale rester av sprøytemidler på konvensjonelt dyrket mat har noen negative helsekonsekvenser, og økologisk dyrket mat er slettes ikke fritt fra sprøytemidler."

  Leave a comment:


 • essal
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
  Innenfor landbruk så kreves det ofte at marken ligger brakk i inntil 2 år før en kan starte produksjon av økologiske produkter der.
  I bomulls bransjen er det 5 år fra siste brukte kjemikalie til du kan sertifiseres som organic bomulls produsent. Alt som produseres ila disse 5 årene skal ikke selges som økologisk bomull, men som "transitional cotton".
  Selvsagt så er forbruket av økologisk bomull mye høyere enn hva som faktisk produseres hvert år, men det er det jo ingen som vet.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Vi kan jo snakke om to store endringer i forhold til energi.

  Den første var oppfinnelsen av jernbanen, hvor man for første gang fikk overskudd av energi i samfunnet i forhold til å flytte ting.
  Den andre var at man fant opp kunstgjødsel. Da fikk man endelig mer mat(energi) enn det samfunnet faktisk trengte, og man kunne begynne å fokusere på andre ting.

  For å sette tall på det: landbruk før kunstgjødsel: mengden mat som ble produsert tilsvarte mengden jord som ble dyrket.
  Etter kunstgjødsel fikk man en ekspansjon av produksjonskapasitet, hvor man før første gang fikk en endring i forhold, dvs at vi kan snakke om 3 mengder mat per stykke jord, for å ta et tall.

  Men som alt annet, det finnes balanse i ting. Det er vel enda store jordbruksområder i det gamle sovjet som sliter med ettervirkningene av utarming o.l.

  Leave a comment:


 • MMB
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  For å skyte inn på dette økologi-snobberiet og øvrig vestlig dekadense. Satire tatt så grundig på kornet: https://twitter.com/losfelizdaycare

  #VestenErFucked
  #LaDetGåTilGrunne
  #SeHvorMyeJegBryrMeg

  Leave a comment:


 • Pinch
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Innenfor landbruk så kreves det ofte at marken ligger brakk i inntil 2 år før en kan starte produksjon av økologiske produkter der. Enkelte landbruksprodukter kan en jo plante og høste samme år men andre, som trenøtter feks. trenger jo gjerne 3-6 år for å få full produksjon. Bare det drar ned produksjon ganske kraftig selv om det er en engangs investering.

  Når det gjelder selve produktene så har vi på jobben fått testet en del produkter ned til kjemisk nivå og i moderne landbruk er det ikke signifikant forskjell på innhold av fremmedstoffer i Øko vs vanlig.

  Det finnes deler av verden hvor en vil finne farlige stoffer; eks. Gulrøtter dyrket utenfor tungt industrialiserte byer i Asia har ofte høyt innhold av div. Tungmetaller osv men å finne spor fra korrekt vestlig landbruk er ikke noe en vanligvis finner når en tester produktene.

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Ressurskampen er jo viktig sikkerhetspolitikk. Kanskje vi skulle hatt en egen tråd om den vestlige "luksusen" miljøhensyn versus ressursutnyttelse?

  Ps: kult at det begynte med at Forsvaret kjøper nye boxere...

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Pinch Vis post
  Pro-økologisk debatten er like håpløs som anti-vaksine diskusjonen...
  Det er mye jeg ikke vet, men jeg blir overrasket om det finnes vitenskapelig grunnlag for en slik påstand. Uansett forstår jeg det slik at økologisk produksjon bør settes under lupen i et bredt perspektiv for å belyse eventuelle gevinster og ulemper, lokalt og globalt, miljømessig og folkehelsemessig. Det hersker visstnok en del usikkerhet knyttet til bl.a. plantevernmidler i mat og eventuelle kombinasjonseffekter på lang sikt. Det er vel positivt om det skulle vise seg at forskjellene mellom konvensjonelt og økologisk produsert mat er marginale.

  Ellers mener jeg det er viktig at merkelappen "økologisk" brukes strengt/pålitelig og i minst mulig grad blir til en gimmick.

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Det sagt, så kastes det enorme mengder mat i den vestlige verdenen. Så på den måten er det logisk å favorisere økologisk produksjon med dertil mindre output, i og med at all produksjon ikke blir konsumert likevel. Da får man i realiteten mindre avfall, og dét i seg selv er en fordel ved å redusere produksjonen. Dog er det ikke like heldig mtp økonomien og vekstfaktorer som sådan. Uansett: overskuddsvarer i form av mat fra vesten kommer i realiteten ikke de som sulter til gode, dermed er det faktum at folk som sulter i seg selv et håpløst argument mot økologisk produksjon. Jeg ser poenget ditt, men det gjør seg ikke gyldig fordi mobiliteten til slike varer mellom rike og fattige ikke er tilstrekkelig i det hele tatt, noe som umuliggjør omsetning av overskuddsvarer i fattige regioner.

  Forøvrig er jeg fullstendig uenig i sammenligningen av diskusjonene vedrørende økologisk produksjon vs anti-vaksine. Det er ikke like straight forward å argumentere mot økologisk produksjon, det vet du veldig godt med din bakgrunn, Pinch.


  Sent from my iPhone using Tapatalk

  Leave a comment:


 • Pinch
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
  Har du gode kilder på det?

  Når det gjelder økologisk mat og forbrukerhelse har jeg hørt sprikende funn så langt -> behov for mer forskning over tid og gode metaanalyser som bl.a. kan belyse eventuelle kombinasjonseffekter av selv små mengder plantevernmidler osv.

  Har imidlertid ikke vært borti større argumenter mot miljøgevinsten ved økologisk produksjon, men regner med det er avhengig av hvilke varer det er snakk om.

  I norsk sammenheng er det også kanskje slik at konvensjonell produksjon er såpass godt regulert i utgangspunktet at økologisk drift ikke medfører større forskjeller, men hva med verden for øvrig?
  Som jeg nevnte i KIT tråden så er den største utfordringen med økologisk produksjon at andel ferdig vare en får ut av ett mål dyrket mark er signifikant lavere ved Øko produksjon den ved forsvarlig moderne produksjon (forsvarlig og teste produksjon, ikke bare dyse på med kjemikalier).

  Ettersom det P.T er store mengder med folk som sulter i verden så blir det litt tragisk at en skal redusere produksjonen på det vi har av dyrket mark for at vi i vesten skal selv realisere oss selv.

  Pro-økologisk debatten er like håpløs som anti-vaksine diskusjonen...

  Leave a comment:


 • Sofakriger
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Det kommer også an på hvordan du måler miljøgevinst. Feks er effektiv utnyttelse av matjord en miljøgevinst. ..

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Kort sagt er Økologisk produksjon like bra/ille som konvensjonell produksjon.
  Har du gode kilder på det?

  Når det gjelder økologisk mat og forbrukerhelse har jeg hørt sprikende funn så langt -> behov for mer forskning over tid og gode metaanalyser som bl.a. kan belyse eventuelle kombinasjonseffekter av selv små mengder plantevernmidler osv.

  Har imidlertid ikke vært borti større argumenter mot miljøgevinsten ved økologisk produksjon, men regner med det er avhengig av hvilke varer det er snakk om.

  I norsk sammenheng er det også kanskje slik at konvensjonell produksjon er såpass godt regulert i utgangspunktet at økologisk drift ikke medfører større forskjeller, men hva med verden for øvrig?

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Gnist Vis post
  Bare en markedsføringsbetegnelse i dette tilfellet eller i det hele tatt, mener du?
  Spesielt i dette tilfellet da bomull krever enorme mengder vann uansett, men også generelt.

  Kort sagt er Økologisk produksjon like bra/ille som konvensjonell produksjon.

  Leave a comment:


 • Gnist
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Kdo_Under Vis post
  Verre er et a man kjøper økologisk, som bare er en markedsføringbetegnelse, skal man gjøre noe for miljøet bør man heller kutte ut bomull.
  Bare en markedsføringsbetegnelse i dette tilfellet eller i det hele tatt, mener du?

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Opprinnelig skrevet av Hulkinator Vis post
  Soldatene får økologisk undertøy - Forsvaret - VG

  Vi har ikke stort behov for ammunisjon, vi får heller kjøpe dyrere undertøy til soldatene.

  Tragikomisk om vi ser det opp imot denne artikkelen fra april:
  FÃ¥r skyte ett skudd hver tredje dag - Aftenposten
  Verre er et a man kjøper økologisk, som bare er en markedsføringbetegnelse, skal man gjøre noe for miljøet bør man heller kutte ut bomull.

  Leave a comment:


 • henbruas
  replied
  Sv: Interessante nyhetslinker

  Sløsing, ingen som bruker bomullsboxerne til Forsvaret uansett. De lange ullboxerne derimot er så gode at jeg (uten hell) har prøvd å få tak i noen. Tar gjerne imot tips ...

  Leave a comment:


 • Hulkinator
  started a topic Ressursknapphet versus økologisk produksjon

  Ressursknapphet versus økologisk produksjon

  Click image for larger version

Name:	Undertoy_Forsvaret1.jpg
Views:	1
Size:	62,3 KB
ID:	872989

  Soldatene får økologisk undertøy - Forsvaret - VG


  Vi har ikke stort behov for ammunisjon, vi får heller kjøpe dyrere undertøy til soldatene.

  Tragikomisk om vi ser det opp imot denne artikkelen fra april:
  Får skyte ett skudd hver tredje dag - Aftenposten
  Last edited by Feltposten; DTG 091110 Sep 15, . Begrunnelse: 21 første innlegg flyttet fra annen tråd

Fremhevede emner

Collapse
 

Forsvarets jobbsøkerregister

Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
 

Luftforsvarets organisering

Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

Fokus: Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten


Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
 

100 ÅR ETTER

100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
 

Et nytt forsvarskonsept?

I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
 

Beskikkelser på Milforum

Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Jente i kongens klær? Dette er tråden!

Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
 

Tema: Luftforsvaret

Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
 

Forsvarets veterantjeneste (FVT)

Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


– Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

Donasjoner

Collapse
Working...
X