Milrab - gears you there

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

  Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
  http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

  Rapporten dekker hovedpunktene:
  Kode:
    Globale utviklingstrekk
    Nordområdene / Arktis
    Russland
    Afghanistan
    Pakistan
    Kina
    Midtøsten og Nord-Afrika
    Iran
    Sudan
    Somalia
    Terrorisme
    Spredning av masseødeleggelsesvåpen
    Trusler i det digitale rom
  Last edited by Rittmester; DTG 271359A Aug 19, . Begrunnelse: Trådtittel
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Re: Fokus 2011 - Etterretningstjenestens åpne vurdering

  Jeg vil anbefale alle å ta en titt på denne. Det er fort gjort (kun 32 sider med mange bilder), og gir en grei oversikt. Tips: Passer perfekt å ligge på sofaen med musikk og lese på en iPad 2. Prøvd og funnet i orden.

  Jeg legger snart ut et par smakebiter i analyseforumet, under respektive tema.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Fokus 2012 - Etterretningstjenestens vurdering

   E-tjenesten har utgitt en ny, åpen vurdering: http://forsvaret.no/om-forsvaret/org...etj_lo-res.pdf
   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

   Kommentér


   • #4
    Jeg syns denne er veldig tynn og "ullen" ang situasjonen i midtøsten, spesifikt da Iran og Syria.
    Men det er vel kanskje vanskelig å tolke mulige utfall av nåværende situasjon.

    I tillegg begynner flere statsoverhoder å dra på årene i sør og midt delen av Afrika. De vil nok ikke ha direkte påvirkning på Norge, men en endring der vil rokke hele området.
    Heavy is good, heavy is reliable. If it doesn't work... you can always hit them with it.

    Kommentér


    • #5
     Fokus 2013 er nå tilgjengelig.

     Etterretningstjenesten ugraderte vurdering er nå tilgjengelig:
     http://forsvaret.no/aktuelt/publiser...fokus2013.aspx
     "Agmine Consectamur"
     "GP; Stedet Gud glemte, Fanden forlot og Forsvaret overtok"

     Kommentér


     • #6
      Det er ingen executive summary i vurderingen, men et forsøk på oppsummering når det gjelder trusselsituasjonen fremover:
      - Nordområdene/arktis: Redusert risiko for konflikt pga ressurssituasjonen
      - Russland: Uro mtp islamistiske grupper i Kaukasus og andre østlige områder
      - Midt-Østen og Nord-Afrika generelt: Økt trussel fra militante islamister i regionen, fortsatt uro i Syria, økt spenning mellom Iran og andre land
      - Afghanistan/Pakistan: Ingen vesentlige endringer i 2013
      - Kina: Fortsatt militær opprustning, økt indre misnøye
      - Grenseoverskridende trusler: Trusler både fra islamistiske og høyreekstreme miljøer, men ikke spesielt rettet mot norske interesser
      - Det digitale rom: Trusler både fra stormakter og terroristorganisasjoner
      Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

      Kommentér


      • #7
       Det vil vel si at alt er som før med andre ord?
       "saaatan din lille heltjævel, du berga dæ faen mæ den hær gangen å!"

       Kommentér


       • #8
        Fokus 2014 - Etterretningstjenestens åpne vurdering

        Etterretningstjenesten mener terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014. Hovedårsaken er krisen i Syria.

        Mandag formiddag la Forsvarets etterretningstjeneste fram Fokus, en årlig vurdering av terrorfare og situasjonen i ulike regioner av verden. Internasjonal terrorisme og militant islamisme er ifølge tjenesten de mest alvorlige truslene mot Norge og norske interesser i utlandet.

        – Vi mener det har blitt en økt terrortrussel mot Norge, og at denne trusselen kommer til å øke ytterligere gjennom 2014, sa sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen da han la fram vurderingen.
        http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/...html?id=751706
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         Fokus 2015 - Etterretningstjenestens vurdering

         E-tjenesten har på nytt lagt frem sin vurdering, og den åpne versjonen kan finnes her: http://forsvaret.no/fakta/undersokel...apporter/fokus .

         Fra innledningen:
         Opprinnelig skrevet av Sjef E
         Inngangen til 2015 er preget av flere alvorlige
         sikkerhetspolitiske utviklingstrekk som vil
         være i fokus for Etterretningstjenestens videre
         arbeid. Russlands anneksjon av Krim og militære
         operasjoner i Øst-Ukraina i 2014 er i strid med
         folkeretten, og innebærer en vesentlig endring av
         den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Det
         viser et Russland som opptrer mer aggressivt og
         har en klar vilje til å bruke makt overfor naboland.
         Russiske myndigheter ønsker å gjenreise Russland
         som stormakt og fremtvinge etterlengtet
         internasjonal respekt.

         Utviklingen i Syria og Irak viser et Midtøsten som
         står overfor omfattende utfordringer knyttet til
         statsbygging, økonomisk politikk, sosial uro og
         nasjonale konflikter. Det er nå et belte av svake og
         destabiliserte stater som strekker seg fra Nord-
         Afrika/Sahel via Midtøsten til Sentral-Asia. I løpet
         av 2014 har militante islamistgrupper styrket sin
         posisjon, spesielt i Syria og Irak. Den islamske
         staten i Irak og Levanten (ISIL) står nå i spissen for
         en bred front av væpnede sunniarabiske grupper
         som har fratatt myndighetene kontroll over store
         områder i Irak og Syria. Disse områdene utgjør
         fristeder som benyttes til trening og som base for
         planlegging av terrorangrep i Europa. Utviklingen
         medfører at terrortrusselen mot Vesten, Norge
         og norske interesser i utlandet sannsynligvis vil
         fortsette i 2015.

         Trusler i det digitale rom vil ha høy prioritet i
         Etterretningstjenesten arbeid i 2015. Nettverksbaserte
         etterretningsoperasjoner blir stadig mer
         målrettede, og teknisk avanserte, og fremmed
         etterretning angriper nå daglig norsk digital
         infrastruktur.
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

          E-tjenesten legger om få minutter frem sin åpne vurdering - Fokus 2016.

          https://www.facebook.com/Forsvarsdep/?fref=nf

          Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil innlede før sjef for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde vil presentere vurderingen.

          FOKUS 2016 gir innblikk i geografiske og tematiske områder som Etterretningstjenesten mener har særlig interesse for norske beslutningstagere og for opinionen.

          Det er sjette gang Etterretningstjenesten gir ut en åpen vurdering.
          Last edited by Rittmester; DTG 091421A Dec 16, .
          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

          Kommentér


          • #11
           Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

           Rapporten kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta/undersoke...ter/fokus2016/
           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

           Kommentér


           • #12
            Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

            Livestream på NRK.no.

            Kommentér


            • #13
             Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

             Forord

             Etterretningstjenesten leverer løpende vurderinger
             til norske myndigheter av forhold som påvirker
             norsk sikkerhet. Vurderingene skal også bidra
             til å skape et best mulig beslutningsgrunnlag. I tillegg
             har tjenesten siden 2011 gitt ut en ugradert vurdering
             som er ment å bidra til en informert offentlig debatt om
             de mange sikkerhetsutfordringene Norge står overfor.

             Det globale sikkerhetspolitiske bildet er sammensatt
             og består av sikkerhetspolitiske endringer i våre nærområder,
             grenseoverskridende trusler og regionale konflikter
             med globale konsekvenser. Tjenesten innhenter, bearbeider
             og analyserer informasjon om fremmede stater,
             organisasjoner eller individer som kan utgjøre en reell
             eller potensiell trussel mot våre nasjonale interesser. Fokus
             2016 gir en vurdering av geografiske og tematiske
             områder som er sentrale for tjenestens arbeid.

             Utviklingen i våre nærområder har særlig betydning for
             Norge. Konsekvensene av Russlands økte selvtillit på
             den utenrikspolitiske arenaen vil fortsette å være helt
             sentralt i tjenestens arbeid fremover. Russland viser økt
             vilje og evne til å bruke et bredt spekter av virkemidler
             for å nå sine politiske mål. I 2016 vil Russland videreføre
             en offensiv utenrikspolitikk, i første rekke overfor
             tidligere sovjetstater. En ny utvikling er imidlertid Russlands
             økende ambisjoner i andre geografiske områder,
             som Midtøsten. Forsvarssektoren er høyt prioritert, og
             moderniseringen av den russiske militærmakten har
             gitt landet en bedre evne til å understøtte landets stormaktsambisjoner.
             Militærmakten har nå økt mobilitet,
             redusert reaksjonstid og forbedret koordineringsevne. I
             nordområdene betyr dette økt russisk evne til å påvirke
             norsk og alliert handlefrihet.

             Konfliktnivået i Midtøsten, Nord-, og Øst-Afrika er
             høyt og vil kunne øke i 2016. Spesielt Midtøsten og
             Nord-Afrika er i en brytningstid. Regionen preges av
             en serie voldelige konflikter med overlappende konfliktlinjer
             og ekstern innblanding. Mulighetsrommet for ikkestatlige
             aktører er økende og representerer en stadig
             større utfordring mot de allerede skjøre statlige strukturene
             i regionen. Det økte konfliktnivået har også ført
             til folkevandringer av et omfang verden ikke har vært
             vitne til på mange tiår. Utviklingen vil utfordre regional
             stabilitet og påvirke europeisk og internasjonal orden.

             Et sentralt element i Etterretningstjenestens arbeid
             er vårt bidrag til å forhindre terroranslag mot Norge
             og norske interesser. I all hovedsak er det i dag terrororganisasjonene
             Den islamske staten i Irak og Levanten
             (ISIL) og al-Qaida som representerer en trussel mot vestlige
             interesser. Det internasjonale trusselbildet har over
             flere år forverret seg som følge av konflikten i Syria og
             Irak, og planlagte og gjennomførte terrorangrep i Europa
             har økt. Trusselen mot vestlige interesser fra militante
             islamister er alvorlig og kompleks. Norge er ikke et
             prioritert mål, men som vestlig land er Norge en del av
             fiendebildet til grupperinger som ISIL og al-Qaida, og
             derfor et legitimt mål. Analysen av terrortrusselen mot
             Norge og norske interesser må reflektere nasjonale forhold
             og hvordan de henger sammen med internasjonale
             utviklingstrekk. Etterretningstjenesten jobber derfor tett
             sammen med Politiets sikkerhetstjeneste for å sikre et
             så helhetlig bilde som mulig av de utviklingstrekk som
             i sum påvirker terrortrusselen.

             Fremmede staters etterretningsoperasjoner i det
             digitale rom representerer i dag en alvorlig og økende
             trussel mot nasjonale myndigheter og virksomheter.
             Digitaliseringen av samfunnet innebærer at lagring og
             behandling av data blir et stadig mer sentralt element
             i all menneskelig aktivitet og gjør samtidig samfunnet
             mer sårbart. Fremmede stater, grupper og personer
             søker kunnskap om politiske, økonomiske, teknologiske
             eller militære forhold i Norge som kan brukes politisk,
             økonomisk eller militært. Etterretningsoperasjoner mot
             Norge i det digitale rom fremstår som både teknisk
             avanserte og målrettede, og det er viktig for tjenesten
             å følge statlige eller statlig sponsede trusselaktører.

             Generalløytnant Morten Haga Lunde
             Sjef for Etterretningstjenesten
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • #14
              Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

              Kreativt/fiffig morse på omslaget ..-. --- -.- ..- ... / ..--- ----- .--- -....

              Kommentér


              • #15
               Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

               Regjeringen vurderer å la E-tjenesten få overvåke din internettbruk

               Data som ikke er kryptert, altså sendt uten beskyttelse, vil også kunne overvåkes av E-tjenesten. Det inkluderer når du sender ukrypterte eposter eller bruker ukrypterte nettsider. Men for eksempel Facebook og Google har krypterte tjenester, så det betyr at hva du skriver på Facebook og Google ikke nødvendigvis blir overvåket.

               Kommentér


               • #16
                Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

                Opprinnelig skrevet av MiniMe Vis post
                Kreativt/fiffig morse på omslaget ..-. --- -.- ..- ... / ..--- ----- .--- -....
                FOKUS 20J6

                Kommentér


                • #17
                 Sv: Fokus 2016 - Etterretningstjenestens vurdering

                 Flyttet fokustrådene til dette subforumet for å ha vurderingene til PST, NSM og ETJ på samme sted.
                 - Mod
                 Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                  Etterretningstjenestens årlige vurdering presenteres nå: https://www.regjeringen.no/no/aktuel...s17/id2537187/


                  Fokus 2017 kan lastes ned her: https://forsvaret.no/fakta/undersoke...us2017/rapport
                  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                   Jeg har ikke fått lest gjennom rapporten ennå, men veldig grovt oppsummert gjennomgås følgende hovedtema.

                   - Russland, mer selvhevdende og økt militær kapasitet
                   - Det digitale rommet, omfattende etterretning spesielt fra Russland og Kina
                   - Midtøsten og Afrika, fortsatt urolig (bombe...)
                   - Internasjonal terrorisme, uendret, og Norge er fortsatt et legitimt, men ikke prioritert angrepsmål for terrorister
                   - Masseødeleggelsesvåpen, Nord-Korea en økende trussel
                   - Asia, økt spenning bl a i Sør-Kinahavet, Korea og Afghanistan


                   En glad gutt!
                   Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                    Dansk E-tjeneste:

                    https://fe-ddis.dk/cfcs/CFCSDocument...ring_2016_.pdf
                    Odd objects attract fire. You are odd.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                     Da har det kommet en kommentar fra det som vel må kunne sies å være en politiker høyt oppe i systemet:
                     http://www.klassekampen.no/article/2...ICLE/170209898

                     Rapporten uroar Christian Tybring-Gjedde i Framstegspartiet (Frp), som er andre nestleiar i utanrikskomiteen.– Me har alt eit dårleg naboskap til Russland, og denne rapporten kan vera med å forverra forholdet. Mitt generelle inntrykk er at me må tona ned den påståtte trusselen frå Russland, seier Tybring-Gjedde.

                     – SENDER TYDELEGE SIGNAL
                     Han er kritisk til at E-tenesta legg fram desse vurderingane i ein offentleg rapport.
                     – Det sender eit tydeleg signal. Den utvida utanrikskomiteen på Stortinget får jamleg oppdateringar om tryggleikssituasjonen. Slik informasjon kan like godt bli gjeven der.
                     – E-tenesta er tidlegare blitt skulda for å driva med for mykje hemmeleghald. Er det ikkje bra den gjer kunnskapen den sit på tilgjengeleg for alle?
                     – Det er ikkje alt alle har nytte av å vita. Rapporten kjem uansett ikkje med råd til vanlege folk om kva dei bør gjera i denne situasjonen.
                     I forhold til en løpende problematikk tilgjengeliggjøres kompetansehevingen utenom vesentligheten.

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                      Høyt oppe i systemet og høyt oppe i systemet, Christian Tybring-Gjedde er en løs kanon på dekk. Han har jo vært sentral i ryktene om å splitte Fr.P. og starte et nytt parti. Han er vel nesten mer Trumpsk enn Trump selv. Han har lenge stått på at Islam er den største, og nærmest eneste, trusselen mot Vesten, og at alt må underordnes det, og at Putin er en stor mann som vi må alliere oss mot i kampen mot Islam.
                      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                       Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
                       Høyt oppe i systemet og høyt oppe i systemet, Christian Tybring-Gjedde er en løs kanon på dekk. Han har jo vært sentral i ryktene om å splitte Fr.P. og starte et nytt parti. Han er vel nesten mer Trumpsk enn Trump selv. Han har lenge stått på at Islam er den største, og nærmest eneste, trusselen mot Vesten, og at alt må underordnes det, og at Putin er en stor mann som vi må alliere oss mot i kampen mot Islam.
                       Jævla morsomt det der, da Putin ikke kjemper mer mot islam enn han strengt tatt må, Kadyrov eksempelvis.

                       Christian Tybring-Gjedde er en av dem som bare har bestemt seg for at vi må bøye oss som en tjener for Russland fordi grunner.

                       Egentlig ganske likt sluttresultat som venstreekstremister som Steigan.
                       Død ved Kølle!
                       Bla bla... Hybrid warfare is easy

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                        Ja, jeg hadde også forventet en slik holdning hos Steigan og hans kumpaner heller enn FrP.

                        Jeg synes for øvrig det er svært betenkelig at politikere, uansett farge, skal være så opptatt av å 'forskåne' vanlige folk for kunnskap om verden og hvilke trusler vi er utsatt for. Det er en formynderholdning. Jeg skjønner selvsagt at noe må hemmeligholdes, men da må det være noe som begrunnes spesifikt, mens det normale bør være åpenhet.
                        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                         En av de jeg leser en del av angående Russland og Putin og hvordan vi skal takle disse så er alltid svaret delt i flere biter.

                         1. Fungerende og stort nok forsvar
                         2. Justisvesen som fungerer, gode lover som blir håndhevet.
                         3. Åpenhet og demokrati som gjør påvirkning vanskeligere.
                         Død ved Kølle!
                         Bla bla... Hybrid warfare is easy

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                          E-tjenestens årlige åpne vurdering https://forsvaret.no/fokus

                          «NATO blir i stadig større grad framstilt som en trussel. Til tross for vedvarende budsjettunderskudd vil landet fremdeles styrke nærværet i Arktis og destabiliseringspolitikken overfor Ukraina,» heter det i rapporten.
                          mathematical analysis does not matter in high risk decision making

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                           Jeg tillater meg å ta med hele sammendraget hva angår Russland her:

                           Presidentvalget i mars 2018 preger Russland i starten av året, og ingen andre kandidater
                           vil kunne utfordre Vladimir Putin ved valget. De siste par årenes utskiftinger i statsapparatet
                           har forsterket sentraliseringen av makt hos presidenten. I tillegg har myndighetene styrket
                           den interne kontrollen for å demme opp for politisk opposisjon og sosial uro.

                           Samtidig står Russland foran krevende økonomiske og sosiale utfordringer. Den økonomiske
                           veksten er ikke sterk nok til å unngå vedvarende budsjettunderskudd. Situasjonen begrenser
                           myndighetenes handlefrihet og understreker behovet for å gjennomføre strukturelle reformer
                           som kan sikre fremtidig økonomisk vekst. Den politiske og økonomiske eliten vil imidlertid
                           motsette seg grunnleggende økonomiske reformer som kan utfordre deres maktgrunnlag.

                           Den strategiske og økonomiske betydningen av Arktis gjør at regionen er høyt prioritert
                           av russiske myndigheter. Russland fremhever i økende grad at NATO representerer en trussel
                           mot russiske interesser i Arktis. Myndighetene ønsker derfor å styrke evnen til tilstedeværelse
                           og kontroll i de nordlige havområdene.

                           Russiske målsettinger om å øve kontroll over sine nabostater og hindre at de integreres i
                           NATO og EU står fast. Kreml vil derfor søke å styrke samarbeidet med tidligere sovjetstater og
                           videreføre destabiliseringspolitikken overfor Ukraina. Konflikten her, og det kjølige forholdet til
                           Vesten, begrenser Russlands utenrikspolitiske handlefrihet. Myndighetene søker følgelig nye
                           internasjonale arenaer der de kan spille en sentral rolle. Involveringen i Syria må ses i et slikt lys.

                           Russland har modernisert og trent militærmakten til et nivå som gir Kreml økt handlingsrom,
                           også i Nordområdene og Arktis. I 2017 har russisk aktivitet i Norges nærområder speilet denne utviklingen,
                           gjennom bruk av forsterkningsstyrker og tilfeller av mer utfordrende opptreden. Det kan derfor
                           gå mot en ny normalsituasjon i nord, som vil kjennetegnes av at russiske forsterkningsstyrker oftere
                           trener i arktiske strøk og at militærmakten brukes mer aktivt til å signalisere russiske standpunkter.

                           Russland fortsetter å destabilisere Ukraina og engasjere seg militært i Syria, og har vist
                           evne til å gjennomføre operasjoner over lange avstander. Denne trenden vil sannsynligvis
                           vedvare i året som kommer, med fortsatt deployering av ubåter til Atlanterhavet og Middelhavet.
                           Det er faktisk bekymringsfullt at Russland, samtidig som de øker evnen til å engasjere seg, også har en vilje til å handle som må sees i sammenheng med indre politisk uro. En farlig kombinasjon, spesielt når en av de viktigste områdene deres også er vårt nærområde.
                           Så skal det sies at rapporten også omhandler andre felter, nemlig:
                           - Det digitale rommet (et bedre navn enn cyberspace, spør du meg)
                           - Midtøsten og Afrika
                           - Internasjonal terrorisme
                           - Asia
                           - Masseødeleggelsesvåpen

                           Les og bli klok!
                           Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                            Årets utgave: https://forsvaret.no/fokus

                            Click image for larger version

Name:	353354DA-3975-4E76-A58B-147B5D0AF6C4.png
Views:	1
Size:	11,4 KB
ID:	869664
                            Last edited by Rittmester; DTG 112325A Feb 19, .
                            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                             Fra oppsummeringen: «Oppsummert er trusselbildet sammensatt og i rask endring og utvikling. Truslene blir stadig mer sektoroverskridende. Den teknologiske utviklingen har ført til at handlingsrommet til både statlige og ikke-statlige aktører har vokst. Denne utviklingen vil fortsette. Stadig flere både statlige og andre aktører vil få tilgang til avanserte våpensystemer og produk- sjonskapasiteter. Det vil forsterke trenden mot et sektoroverskridende trusselbilde. I tillegg vil utviklin- gen føre til at aktører i stigende grad vil forsøke å skaffe sensitiv teknologi, også fra Norge. Dette er med på å gjøre oppfølgingen av rustningskontrollavtaler svært krevende i årene som kommer. Russlands brudd på INF-avtalen, som forbyr utvikling og utplas- sering av kort- og mellomdistansemissiler i Europa, er ett tydelig eksempel på hvordan rustningskontroll og samarbeidsavtaler blir prioritert ned. Med tiltakende stormaktsrivalisering, øker også sannsynligheten for at opprustning fører til nye former for våpenkappløp, både regionalt og globalt, i årene framover. Reguler- ingen av internasjonal politikk vil bli ytterligere svekket.»
                             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering

                              Den oppsummeringen burde være kraftig kost for Storting og regjering. Hvis man blar tilbake i tilsvarende dokument noen år, så var ikke truslene av samme kaliber. Det er trusselvurderinger som dette som i prinsippet skal lage grunnlaget for beslutningene knyttet til forsvars og utenrikspolitikken. Jeg holder ikke pusten.
                              TTTF - Trykk, Tal, Tenk, F***!

                              Kommentér

                              Annonse i emne

                              Collapse

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X