Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Lov om Etterretningstjenesten

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Lov om Etterretningstjenesten

  Gjeldende Lov om Etterretningstjenesten finnes her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-03-20-11

  Regjeringen legger frem forslag til ny lov i morgen. Høringsutkastet møtte sterk kritikk. Vi kommer tilbake til saken.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

 • #2
  Fra Forsvarets forum:

  Følg pressekonferansen her:
  I dag legger regjering ut et nytt lovforslag om etterretningstjenesten


  I høringsrunden i fjor ble lovforslaget slaktet.

  Silje Kampesæter
  PUBLISERT Onsdag 22. april 2020 - 07:30 SIST OPPDATERT Onsdag 22. april 2020 - 08:41


  Påvirkning, terror og klassiske militære trusler må veies opp mot personvern når ny etterretningslov skal fremmes i dag.

  Regjeringen legger fram sitt reviderte forslag til ny etterretningstjenestelov klokka 13.15 på en pressekonferansen på Statsministerens kontor. Dette skjer et drøyt år etter at Forsvarsdepartementets opprinnelige forslag til ny e-lov ble ettertrykkelig slaktet i høringsrunden.

  Det var særlig forslaget om å gi etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som kysser landegrensene, som møtte motstand i høringsrunden.

  Under fremleggelsen av Fokus2020 - Etterretningstjenesten åpne trusselvurdering - sa Morten Haga Lunde følgende til Forsvarets forum:

  – Spørsmålet blir på mange måter om Norge evner, og har vilje til, å planlegge helhetlig for å beskytte seg mot disse truslene. Det er en diskusjon som må tas og som vil innebære en rekke dilemmaer i dagens sikkerhetspolitiske kontekst.


  https://forsvaretsforum.no/digitalt-...enesten/122141
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • #3
   Prop. 80 L (2019–2020)

   Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven vil avløse etterretningstjenesteloven av 1998. Formålet med loven vil være å bidra til å trygge Norges suverenitet, territorielle integritet, demokratiske styreform og andre nasjonale sikkerhetsinteresser. Den skal dessuten bidra til å trygge tilliten til og sikre grunnlaget for kontroll med Etterretningstjenestens virksomhet, og sørge for at virksomheten utøves i samsvar med menneskerettighetene og andre grunnleggende verdier i et demokratisk samfunn. Den nye loven vil i hovedsak kodifisere gjeldende regelverk og praksis, men det foreslås også nyvinninger. Departementet foreslår blant annet regler om tilrettelagt innhenting av grenseoverskridende elektronisk kommunikasjon. Forslaget, som blant annet følger opp Lysne II-utvalgets rapport av 26. august 2016 om digitalt grenseforsvar, vil styrke Norges selvstendige etterretningsevne og vår mulighet til å oppdage og motvirke spionasje, sabotasje, terrorhandlinger og andre trusler mot nasjonale sikkerhetsinteresser.

   Les mer...

   Kommentér


   • #4
    Fra Forsvarets forum:

    Statsminister Erna Solberg (H), forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad la onsdag fram forslag til ny lov for Etterretningstjenesten.

    Det mest kontroversielle forslaget er å gi tjenesten rett til såkalt tilrettelagt innhenting av elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen – i praksis det meste av nordmenns nettbruk.

    Det innebærer at tjenesten får tilgang til å masselagre metadata om nettbruk i 18 måneder, også nordmenns, i den grad man ikke klarer å filtrere ut denne. Under visse vilkår kan E-tjenesten få tillatelse fra Oslo tingrett til å gjøre søk i metadataene og få se på innholdet i dataene – men kun i sanntid.

    Slaktet i høringsrunden

    Påvirkning, terror og klassiske militære trusler må veies opp mot personvern når ny etterretningslov skulle fremmes i dag.

    Regjeringen legger fram sitt reviderte forslag til ny etterretningstjenestelov klokka 13.15 på en pressekonferansen på Statsministerens kontor. Dette skjer et drøyt år etter at Forsvarsdepartementets opprinnelige forslag til ny e-lov ble ettertrykkelig slaktet i høringsrunden.

    Det var særlig forslaget om å gi etterretningstjenesten fullmakter til å samle og lagre metadata om nordmenns nettrafikk som kysser landegrensene, som møtte motstand i høringsrunden.

    Under fremleggelsen av Fokus 2020 - Etterretningstjenesten åpne trusselvurdering - sa Morten Haga Lunde følgende til Forsvarets forum:

    – Spørsmålet blir på mange måter om Norge evner, og har vilje til, å planlegge helhetlig for å beskytte seg mot disse truslene. Det er en diskusjon som må tas og som vil innebære en rekke dilemmaer i dagens sikkerhetspolitiske kontekst.


    PS: Venstre tar dissens i regjering.
    Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

    Kommentér


    • #5
     NRKs artikkel: https://www.nrk.no/norge/ny-lov_-vil...ata-1.14991192
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • #6
      Forsvarsministerens innlegg ved presentasjonen av forslag til ny etterretningstjenestelov

      Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt dette innlegget ved presentasjonen av forslag til ny e-lov.

      Les mer...

      Kommentér


      • #7
       Derfor trenger vi ny etterretningstjenestelov

       Hverdagen er digital – også for de som truer sikkerheten vår. Det er alvorlig at vi i dag mangler evne til å avdekke og motvirke trusler mot vår sikkerhet i det digitale rom. Digitale trusler kan ikke møtes med analoge svar.

       Les mer...

       Kommentér


       • #8
        Regjeringen får støtte av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet til forslaget om å masselagre nordmenns nettdata. Det omstridte forslaget gjorde at Venstre tok dissens i regjering tidligere i år.

        Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som kom med sin innstilling mandag, gjør imidlertid vilkårene noe strengere for å innhente informasjonen.

        – I innstillingen er det presisert et uttrykkelig krav til saklig grunn for at E-tjenesten skal kunne søke i dataene som er samlet inn. Det skal noe mer til enn at etaten selv fant en grunn. Både i forhåndsgodkjenningen fra Oslo tingrett og i etterkontrollen av EOS-utvalget skal det vurderes om vilkårene for søk er oppfylt, sier saksordfører Michael Tetzschner til NTB.

        En enstemmig komité har også blitt enige om at loven skal evalueres fra første stund etter at den tas i bruk, og i en fireårsperiode etter at den er tatt i full bruk, etterfulgt av en uavhengig evaluering.

        https://forsvaretsforum.no/digitalt-...trafikk/126774
        Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

        Kommentér


        • #9
         E-loven ble vedtatt i dag:         Den nye E-loven


         * Den nye etterretningstjenesteloven er ment å avløse dagens lov fra 1998.

         * Det mest kontroversielle forslaget er å gi E-tjenesten rett til såkalt tilrettelagt innhenting av elektronisk kommunikasjon som krysser den norske grensen – i praksis det meste av nordmenns nettbruk.

         * Informasjonen som lagres, vil være såkalte metadata som informasjon som navn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse.

         * Dette skal lagres i 18 måneder med formål om at E-tjenesten skal kunne søke i informasjonen.

         * Venstre har tatt dissens i regjeringen på denne delen av lovforslaget, som partiet mener er et for stort inngrep i personvernet.

         * For å få lov til å gjøre søk i metadataene må E-tjenesten komme med en begrunnet begjæring og få tillatelse fra Oslo tingrett.

         * Teleoperatørene vil bli pålagt å speile all elektronisk trafikk inn og ut av Norge, slik at E-tjenesten kan søke om innsyn ved behov.

         * Stortinget har nå behandlet loven, og et bredt flertall bestående av Høyre, Ap, Frp, Sp og KrF støtter forslaget om masselagring.

         * Stortingsflertallet har lagt inn krav om evaluering av loven fra første stund, samt noe strengere krav for å få se på innholdet i metadataene.

         Kilde: Forsvarsdepartementet, proposisjonen Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Prop. 80 L (2019-2020).
         Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

         Kommentér


         • #10
          På tide å gå over til VPN skjønner jeg.
          Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

          Kommentér


          • #11
           Forsvarsministerens innlegg under Stortingets behandling av etterretningstjenesteloven

           Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holdt dette innlegget 11. juni 2020.

           Les mer...

           Kommentér


           • #12
            Ny e-lov bidrar til et tryggere Norge

            Dette innlegget av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om den nye etterretningstjenesteloven som ble vedtatt av Stortinget har stått på trykk i flere aviser i juni 2020.

            Les mer...

            Kommentér

            Fremhevede emner

            Collapse
             

            Forsvarets jobbsøkerregister

            Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.            https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
             

            Luftforsvarets organisering

            Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

            Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
            https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

            For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
             

            Sikkerhetsloven


            (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


            Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


            Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
             

            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

            UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

            https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

            ...
             

            Fokus: Etterretningstjenesten


            Etterretningstjenesten


            Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

            Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
             

            100 ÅR ETTER

            100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
             

            Et nytt forsvarskonsept?

            I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
             

            Beskikkelser på Milforum

            Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
             

            NSM: Årlig risikovurdering


            Ole Gunnar Onsøien
            NTB scanpix

            – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


            Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

            – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
             

            Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering            Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
            http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

            Rapporten dekker hovedpunktene:
            Kode:
              Globale utviklingstrekk
              Nordområdene / Arktis
              Russland
              Afghanistan
              Pakistan
              Kina
              Midtøsten og Nord-Afrika
              Iran
              Sudan
              Somalia
              Terrorisme
              Spredning av
            ...
             

            Jente i kongens klær? Dette er tråden!

            Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
             

            Tema: Luftforsvaret

            Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
             

            Forsvarets veterantjeneste (FVT)

            Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


            – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

            Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

            http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

            Donasjoner

            Collapse
            Working...
            X