Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

IS bruder og repratriering av disse.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • IS bruder og repratriering av disse.

  JEg prøver jeg forsiktig på å lage meg en egen tråd,
  Jeg har fulgt med grundig på IS bruder som trygler å komme hjem til sine respektive hjemland,

  Jeg skal inrømme jeg er av to minds here...

  På den ene siden,min tro på rettstaten og internasjonal lov spiller på den idealistiske siden som er igjen etter den en gang så idelistiske rekrutten jeg var i kjølvannet av 9/11..

  Den andre siden av meg som er den dominante siden av min personlighjet,lærte på den harde måten hard pragmatisk krigføring...med realpolitikk som min rettesnor..(09 i Helmland ble vi i 3ID satt til å indirekte vokte valmuefeltene ,grunnen som ble gitt var forståelig i og med at om vi hadde brent avlingene hadde vi spilt rett taliban sine hender mer enn hva vi gjorde allerede...90 % av all heroin kom fra Afghanistan og vi "were not there to fuck with their livelihood"...

  When ANP and lesser extent ANA took over FOBs from the british it was very appearant they partook in quite a bit of smoking of raw opium,they had often saliva running from their mouths carrying old soviet era squad automatic weapons..yeah..that was demoralizing ,but if my livfe expectancy was 30,I might very well have done the same in their shoes.


  We had some ugly Blue on Blue incidents where either some local enlisted warchief wanted to earn favour with the Taliban..but also straight up infiltration where NATO grade weapon systems were turned on our own giuys while they were in their bunks..

  We also had a huge problem with normalized pedophilia at the ANP FOBs and CPs as well as straight up abductions of rival clan members...something straight out of the Sopranos!

  When this is said--this is not at all to disparage the entirety of the Afghan forces..many of wich were volunteers..

  Nå merket jeg at jeg slo over til engelsk,skal holde meg til norsk..old habits die hard my friends.  Vi hadde en stygg episode der vi utsyrte en bataljon med ferske ANA med det beste gear og kits,og hadde store planer om å ta dem med på HVT sweep neste morgen...'
  Det viste seg at mesteparten av styrken,hadde solgt alt kitet påden nærmeste basar der mentor team CO sine assistenter fant rikelig med amerikansk/koalisjonstype gear og kits/støvler,stridvester,kampuniformer og hjelmer osv...

  De møtte opp til avmarsj uten noe utstyr,men CO etter hva jeg fikk med meg dro dem med allikevel til deres store overraskelse over at dette ikke var en lek lenger...

  Et stykke opp på vei til AO ,ble det klart at ingen av ANA peronell hadde crypto på sambandet,samtlige hadde"mistet" sin fill...

  For å gjøre vondt verre begynte det å røyne på drifstoff,CO og hans RTO klarte kontakte en canadisk avdeling som hjalp dem med diverse og etter nhva jeg vet,ble hele ope3rasjonen avblæst,men ikke uten av at ANA bataljonens offiserer og NCOs fikk noen velfortjente timer med nervene på høyspenn!!

 • #2
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Ok OT var om disse brudene som vil tilbake til vesten,,UK har allerede frasagt statsborgerskapet til den ene,samme med US...

  JEg mener at vi burde følge dette eksempelet,disse menneskene,ville ikke ha nølt med å ta livet av en koalisjonssolsat derunder Norske...så hvorvor skal vi vise dem nåde som de aldri hadde gitt en av oss om skoen hadde vært på andre foten.

  Kommentér


  • #3
   Sv: IS bruder og repratriering av disse.

   Tja. Jeg er stor tilhenger av demokratiske prinsipper og rettsstaten på den ene siden. Og så ønsker jeg IS-brudene på den andre siden dit peppern gror. Men lover og regler overstyrer alltid min personlige mening. Har du et statsborgerskap fra fødselen av så kan det i de fleste land vi liker å sammenligne oss med, ikke tas fra deg (noen land har en landssvikparagraf som gjør at dette kan skje). Et statsborgerskap kan heller ikke tas i fra deg hvis du ikke kan få et annet statsborgerskap. Skal ikke si det for sikkert, men jeg mener å huske at det finnes internasjonale konvensjoner som sier at man ikke kan ta i fra noen statsborgerskapet hvis man ikke har et annet statsborgerskap å falletilbake på.
   Nå er jeg veldig usikker på om det er korrekt prosedyre å ta fra den amerikanske IS-bruden statsborgerskapet. Det blir det vel opp til en domstol å avgjøre. Hvis domstolen skulle komme til at hun ikke har rett til amerikansk statsborgerskap så kommer jeg ikke til å felle en tåre over henne. Men jeg forventer at amerikanske myndigheter forholder seg til egne lover og regler i stedet for følelser. Skulle det vise seg at hun er amerikansk statsborger og at hun klarer å komme seg hjem til USA så håper jeg hun straffes så strengt som mulig efter gjeldende amerikansk lov. Hvis amerikansk lov ikke tilsier at hun kan straffes så får det bare være. Men jeg regner med at amerikanske påtalemyndigheter finner en paragraf de kan bruke.
   There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

   Kommentér


   • #4
    Sv: IS bruder og repratriering av disse.

    Den europeiske(som da ikke gjelder for USA...) konvensjonen om statsborgerskap tillater riktignok fradømmelse av statsborgerskap under visse forutsetninger, deriblant:

    1. frivillig erverv av annet statsborgerskap;
    2. erverv av statspartens statsborgerskap ved hjelp av svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren;
    3. frivillig tjenestegjøring i en fremmed militær styrke;
    4. fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser;
    5. fravær av reell tilknytning mellom statsparten og en statsborger med fast bosted i utlandet;
    6. når det fastslås før et barn når myndighetsalder at de vilkår som er fastsatt i den nasjonale lovgivning og som førte til ex lege erverv av statspartens statsborgerskap ikke lenger er oppfylt;
    7. adopsjon av et barn dersom barnet erverver eller innehar den ene av eller begge adoptivforeldrenes fremmede statsborgerskap.


    Bokstavene c) og d), tildels e) er jo høyaktuelle, men så kommer fortsettelsen: "En statspart kan i sin nasjonale lovgivning ikke gi bestemmelser om tap av dens statsborgerskap i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel dersom den berørte derved ville bli statsløs, unntatt i tilfeller som nevnt i nr. 1 bokstav b i denne artikkel."

    "frivillig tjenestegjøring i en fremmed militær styrke" eller "fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser" er altså IKKE lovlig grunnlag for å gjøre noen statsløse, dvs ta fra dem det eneste statsborgerskapet de har (har noen dobbelt, så kan vi jo håpe Norge er først ute med å trekke det norske tilbake, så de må få beholde det andre...).
    Slik jeg tolker konvensjonen er det heller ikke godt nok at den det gjelder "kan få" annet statsborgerskap, han/hun må faktisk HA det på det tidspunktet vi fratar dem det norske.

    Men legg merke til det siste der; "unntatt i tilfeller som nevnt nr. 1 bokstav b", altså der man har ervervet norsk (eller annet...) statsborgerskap på falske premisser, der kan det faktisk trekkes tilbake/fradømmes selv om "svindleren" da blir statsløs.

    Ellers er jeg i all hovedsak enig med pioff, og kan jo tilføye at vi i den nye straffeloven har et helt kapittel om krigsforbrytelser/forbrytelser mot menneskeheten, som forhåpentligvis kan brukes i disse tilfellene (og jeg håper det brukes ressurser på å etterforske og bevise slikt så det kan holde i en norsk rettssak)...

    Kommentér


    • #5
     Sv: IS bruder og repratriering av disse.

     Forumet erstattet bokstavene a-g i punktlisten med tallene 1-7 helt av seg selv, men jeg regner med dere klarer å oversette; en veldig enkel Cæsar-kode...

     Kommentér


     • #6
      Sv: IS bruder og repratriering av disse.

      IS-medlemmer (enten de er "bruder", "krigere", "kokker" eller wtf) med norsk statsborgerskap skal vi selvfølgelig ta hjem og straffe selv. (Eventuelt etter at "vertslandet" er ferdig med dem.) Ruinene Syria og Irak har mer enn nok hjemmegrodde massemordere å håndtere, da kan da verdens rikeste land ta ansvar for sine egne.

      Hadde vært artig å sett diskusjonen om vi f.eks. skulle utvise en colombiansk dopsmugler og fikk til svar at han var fratatt statsborgerskapet, så han fikk vi pent beholde.
      "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
      - Dmitrij Boltenkov

      Kommentér


      • #7
       Sv: IS bruder og repratriering av disse.

       Akkurat disse krigerne og brudene synes jeg er helt underordnet.
       Vi har norske statsborgere som er små barn og som IKKE har valgt å være en del av kalifatet, men som nå sitter fanget i sult, død, fattigdom, dårlige sanitærforhold og hygiene, uvisshet, dårlige fremtidsutsikter og elendig odds. Disse sitter i dette totalt ufortjent. Disse MÅ hjem, og med på lasset følger vel noen nordmenn som majoriteten helst ikke ville hatt med hjem, men tar man med barn, tar man også med mor. Så får vi heller straffe mor her hjemme.

       Vi må først se og jobbe for de disse små uskyldige norske barna, så får de andre forholdene komme i andre rekke selv om det medfører ting vi ikke liker. Det går rett og slett ikke an å la barnas skjebne avhenge av hvilke følelser folket har, legale muligheter for straff (eller forvaltningsrettslige forføyninger) som finnes eller ønsker isolasjon og sosial utfrysning for disse som har satt dem til verden.
       Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

       Kommentér


       • #8
        Sv: IS bruder og repratriering av disse.

        Ser ingen grunn til at mor må følgje med på lasset om ungen blir henta til Norge.

        Kommentér


        • #9
         Sv: IS bruder og repratriering av disse.

         Er enig med deg i grunn SIMPLEX...Jeg bare håper at PST er på ballen og snapper de opp ,gjerne omplasserer ungene til et sted der de ikke er i fare for å få radikaliserimhem inn med morsmelka!

         Jeg var en gang en meget idealistisk ung aspirerende rekrutt,tvillingtårnene hadde falt for ikke så lenge siden og jeg gikk en del runder med meg selv ,jeg bestemte meg da for at jeg alltid skulle ha en sammenhenge livsfilosofi...det gikk fra veldig idealistisk og tro på den etablerte orden og haddee stterk tro på at den trengtes å forsvares...etter noen år og litt tid i grønt/ACU og 12 mnd som var gørr kjedelig og absulott piss i buksen på en gang.med ROE kort i lommen som ikke ga noen nevneverdig mening eller bidro til en meningsull hverdag...f.eks Opiumsvalmue åkrene,..man skulle tro at det var noe av det første som ble brent...men absolutt ikke..av pragmatiske grunner...forståelig..
         Så jeg tilegnet meg en pragmatisk filosofi.

         Jeg følte at jeg ble mer hip på hvordan verden gikk rundt...


         Den pragmatiske siden av meg stritter i mot å i hele tatt anerkjenne IS bruder som Norske statsborgere...

         Mem,vi er et land,som er en del av Vestliug kultur ..som er ett samfunn av lover og regler,vi verdsetter ting som ytringsfriheten,rettferdige rettsaker,,og vi har en forståelse av at det går an å gjøre feil når man er ung og blir utsatt for gruppepress..
         Vi er en kultur som tror på nye sjanser,og vi tror på å behandle de som har havnet utenfor samfunnet og forbrutt seg på en fair måte...

         Jeg synes dette er noe som er verdt å kjempe for,verdt å ta vare på og verne om...

         Kommentér


         • #10
          Sv: IS bruder og repratriering av disse.

          Jeg skjønner ikke logikken i å ta fra statsborgerskap og utvise IS-medlemmer. "Staten" de forrådte Norge og sivilisasjonen for å slutte seg til finnes ikke lenger. (Evt. er den fortsatt en stripe med helvete ved elva). Er det mer naturlig at de skal fortsette å bo i landene de kom til som okkupanter?
          "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
          - Dmitrij Boltenkov

          Kommentér


          • #11
           Sv: IS bruder og repratriering av disse.

           Vi, altså staten Norge feilet i å holde styr på våre egne borgere.
           Disse dro utelands og slavebandt ett lite land.

           De var vi som feilet i å stoppe radikalisering, det var vi som ikke klarte å stoppe at våre egne borgere med morderiske tendenser dro til en krigsone.

           Så det å la det totalt nedkjørte samfunnet i Irak og Syria måtte ta seg av slampene er selve essensen av bortskjemte vestlige nasjoners navlepolitikk.

           Vi utviser ikke pedoer fra landet og dømmer dem til å bo i Pataya resten av livet. Vi tar på oss ansvaret.
           Død ved Kølle!
           Bla bla... Hybrid warfare is easy

           Kommentér


           • #12
            Sv: IS bruder og repratriering av disse.

            Den som gjør seg til kryp, kan ikke klage over å bli knust.

            Skjønt, samtidig.

            Handle bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig kan ville at det skal bli en allmenn lov.

            Så hva skal samfunnet velge?
            Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

            Kommentér


            • #13
             Sv: IS bruder og repratriering av disse.

             Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
             Ser ingen grunn til at mor må følgje med på lasset om ungen blir henta til Norge.
             Har du barn, du?
             Hvis, ja: Har du, eller bor du sammen med noen som har dagligomsorg?
             Hvis, ja: Har du sett hvordan et barn knytter seg til omsorgspersoner?

             Opprinnelig skrevet av 11Bravo Vis post
             Jeg var en gang en meget idealistisk (...) Så jeg tilegnet meg en pragmatisk filosofi.
             (...)
             Den pragmatiske siden av meg stritter i mot å i hele tatt anerkjenne IS bruder som Norske statsborgere...
             En pragmatisk-idealistisk filosofi kan føre langt den. Det var først når jeg anerkjente at barna var norske, og var uforskyldt havnet i situasjon løsningen åpenbarte seg for meg - også hva som skulle skje med mødrene. Kall det gjerne pragmatisk-idealistisk filosofi.
             Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

             Kommentér


             • #14
              Sv: IS bruder og repratriering av disse.

              Ja, eg har barn og eg ville aldri utsette ungen for det desse mødrene utsetter ungane sine for. Det er direkte omsorgsvikt og ved omsorgsvikt er det vanleg i både Norge og mange andre land å ta ungane i frå foreldra. For ungane sin del så ser eg berre fordelar med å komme seg vekk frå ein slik mishandling.

              Kommentér


              • #15
               Sv: IS bruder og repratriering av disse.

               Det at disse mødrene i det hele tatt har valgt å sette ikke bare ett, men gjerne flere barn til verden i det helvetet der nede taler jo for en total manko på både vurderings- og omsorgsevne - ergo er disse mødrene uskikket til å være mødre. Ungene er uten skyld og kan godt få komme til Norge. Mødrene derimot... jeg kunne ikke ha brydd meg mindre om dem, og hva som skjer med dem nå i årene framover, når konflikten i Syria nå utover går over i en oppgjørsfase mellom de forskjellige fraksjonene.
               Elite Som En Trensoldat

               Kommentér


               • #16
                Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                Jeg hadde tenkte å forfatte et litt mer diplomatisk innlegg før MMB: kom meg i forkjøpet. Men veldig greit summert opp. Men jeg er opptatt av at barnevernet blir involverte fordi mødrene er ubrukelige og ikke fordi det skal være en straff.
                There is nothing that can't be solved by the proper use of high explosives.

                Kommentér


                • #17
                 Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                 Å si at hvis barna skal med hjem, så skal mødrene bli med hjem er "gammeldags" tankegang. Det er grunnen til at i 9 av 10 tilfeller så vil mor få foreldreretten til fordel for far. (Aktoratet dømmer at et barn har behovet for moren sin og at fedre er dårligere foreldre, på generelt grunnlag)
                 Hva skjer når barna kommer hjem?
                 I Sverige skjer det ingenting. https://www.aftenposten.no/norge/i/l...folges-i-Norge De straffeforløges ikke, det følges ikke opp. "Små barn som kan ha sett brutal vold, bombeangrep, døde mennesker og drap har begynt i barnehage uten særlig traumebehandling eller annen oppfølging."

                 Først må vi kunne ta vare på barna, de har som nevnt over her ikke gjort annet feil en å bli født. Disse må kunne få god psykologisk støtte og traumeoppfølging. I tillegg til enkle ting som intregering i samfunnet igjen.
                 Mødrene på en annen side skal straffes. Hva er en god straff? 1 års ubetinget fengsel? 10år? Skal de da i tillegg få betinget fengsel fordi de forsørger barn; da blir det ikke mye straff. Bøter er heller ikke mye vits, da de ikke har mye å gi. Samfunnsstraff? Husarrest?
                 Hvis vi sier at IS-kvinnene skal 3-5år i ubetinget fengsel; med fokus på intregering og at de skal ut i jobb.
                 Hvem tar vare på barna i mellomtiden, hvem skjermer barna for rettsaken, skal barna dra fra fosterhjem til fengsel for å besøke mødren sine?

                 Hvem sier at disse mødrene er skikket til å oppdra barn? Det er ikke så vanskelig å få et barn til verden, men det å være en god mor/far følger ikke med det å få barn.
                 Barna har rett til komme hjem til Norge og vi har råd til å ta vare på dem, men har vi råd til å intregere mødrene og kan vi håndtere det dersom de er dårlige omsorgspersoner? (Samt og eventuell soningstid)

                 Helsetilsynets rapport på gjennomgang av 106 akutte barnevernssaker, legger ved bilder av hva bekymringsmeldingene var:
                 https://www.helsetilsynet.no/presse/...gsovertakelse/

                 Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
                 Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                 Kommentér


                 • #18
                  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                  Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                  Ja, eg har barn og eg ville aldri utsette ungen for det desse mødrene utsetter ungane sine for. Det er direkte omsorgsvikt og ved omsorgsvikt er det vanleg i både Norge og mange andre land å ta ungane i frå foreldra. For ungane sin del så ser eg berre fordelar med å komme seg vekk frå ein slik mishandling.
                  Her tror jeg nok at man må se litt lengre - her er det betingelsene som har endret seg, ikke mors og fars omsorgsevne. Under kalifatets beskyttelse og indre orden har det nok vært en langt mer trygg situasjon både for mor og barn, ja kanskje til og med harmonisk. Det er når kalifatet rakner at problemene oppstår, og det er jeg nok ikke sikker på at verken mor eller far vurderte før disse satte barn til verden. Poenget mitt er at omsorgsevnen ikke henger sammen med situasjon og betingelser. Så kan det selvfølgelig finnes mange gode grunner til at mor og barn bør separeres; psykiske vansker, vold, osv. Men, den vurderingen må norsk barnevern gjøre, og det vil i tilfelle skje etter at disse er kommet til Norge. En automatikk fordi man har vært en del av IS er ikke en tilstrekkelig begrunnelse. Separering må vurderes individuelt og etter de fastsatte standarder.
                  Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                  Kommentér


                  • #19
                   Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                   Opprinnelig skrevet av Simplex Vis post
                   Her tror jeg nok at man må se litt lengre - her er det betingelsene som har endret seg, ikke mors og fars omsorgsevne. Under kalifatets beskyttelse og indre orden har det nok vært en langt mer trygg situasjon både for mor og barn, ja kanskje til og med harmonisk. Det er når kalifatet rakner at problemene oppstår, og det er jeg nok ikke sikker på at verken mor eller far vurderte før disse satte barn til verden. Poenget mitt er at omsorgsevnen ikke henger sammen med situasjon og betingelser. Så kan det selvfølgelig finnes mange gode grunner til at mor og barn bør separeres; psykiske vansker, vold, osv. Men, den vurderingen må norsk barnevern gjøre, og det vil i tilfelle skje etter at disse er kommet til Norge. En automatikk fordi man har vært en del av IS er ikke en tilstrekkelig begrunnelse. Separering må vurderes individuelt og etter de fastsatte standarder.
                   Ueinig. Foreldra sin omsorgsevne forsvant i det augeblikket dei bestemte seg for å reise til Syria for å støtte IS/Daesh/ISIL eller kva terroristane vil bli kalla. Kalifatet som du kaller det har aldri vore noko harmonisk land, det er ei fornærming mot andre land å kalle det eit land i det heile. Å få ungar og oppdra dei i ein terroristleir er langt i frå det ein kan kalle å vise omsorg for ein unge. For ungane si skuld så bør dei så langt vekk frå foreldra som mulig.

                   Kommentér


                   • #20
                    Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                    Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
                    Ueinig. Foreldra sin omsorgsevne forsvant i det augeblikket dei bestemte seg for å reise til Syria for å støtte IS/Daesh/ISIL eller kva terroristane vil bli kalla. Kalifatet som du kaller det har aldri vore noko harmonisk land, det er ei fornærming mot andre land å kalle det eit land i det heile. Å få ungar og oppdra dei i ein terroristleir er langt i frå det ein kan kalle å vise omsorg for ein unge. For ungane si skuld så bør dei så langt vekk frå foreldra som mulig.
                    Jeg skrev "ja, kanskje til og med harmonisk" - det bygde jeg på hvordan svenske IS-bruder omtalte situasjonen (mens kalifatet besto) i et intervju. Det var ikke en påstand fra min side.

                    For mange av disse forsvant vel ikke omsorgsevnen i det disse sluttet seg til IS? I de fleste tilfeller var vel heller ikke barna født på det tidspunktet.
                    Evnen til å yte omsorg for sitt barn påvirkes ikke av hvem man gir støtte til eller de ytre betingelsene. Den avhenger hvilken kjærlighet en mor har til sitt barn. Trolig er det nettopp i krig og terror at et barn søker og knytter kontakt der hvor det er tryggest - hos mor. Selv om vi ikke liker det mor har gjort, føler hun har forrådt oss, osv. tror jeg absolutt at hun kan evne omsorg og romme kjærlighet til sitt barn.

                    Mor og barn til Norge, så må barnevern og rettsapparat gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle basert på faglige standarder og fatte beslutninger etter rettsstatsprinsipper.
                    Det er bedre å ta toget med NSB enn å fly med LSD.

                    Kommentér


                    • #21
                     Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                     Som sagt: Mor har visst utmerket godt hvor i verden hun har befunnet seg, og hvordan situasjonen har vært der. Hun har sittet midt oppi en krig av den aller skitneste sort, og folk i dette "herlige kalifatet" hennes har blitt idømt sharia-straffer 360 rundt henne, mens hun i beste fall ikke har brydd seg, i verste fall har stått og heiet med - eller deltatt - mens tjuver har fått hender kappet av (eller røykere fått peke- og midtfungre kappet av), homser - eller påståtte homser - kastet av hustak, utro har blitt steinet og folk har mistet hodet for mindre ting enn å ikke ha vært flinke nok til å gjengi koranvers, utenat, på kommando. Utenfor denne 360-boblen, ved fronten, har IS drevet og brent folk levende, som rotter inni svære bur, fordi dem har vært yezidijenter, synonymt med djeveldyrkere, eller jordanske jagerflypiloter, eller tilfangetatte tyrkiske soldater. Massedrap med tilhørende massegraver har liksom vært normen...

                     Allikevel har mor funnet det for godt å sette (flere) barn til verden, oppi alt dette. Enten har hun vært så dum i hodet, der hun ikke har forstått noe omkring seg, til at hun ikke er skikket for foreldreansvar - eller så er hun tvert igjennom et så jævlig menneske som synes alt omkring henne i løpet av disse årene har vært helt greit, og at hun på bakgrunn av dette heller ikke er skikket for foreldreansvar. Driver folk og blir drept på bestialsk vis rundt deg, så burde en del sperrer kicke inn hos et normalt mentalt fungerende menneske, som sier at nå kanskje ikke er den beste tiden å få en unge "pult på seg" / "kjøre en dame på tjukka" - for så å bære denne fram. Som sagt - dersom mor ikke har hatt noen betenkeligheter med alt som har foregått rundt henne, så er hun enten for dum eller for ond til å ha omsorgsansvar og -rett for barn.

                     Sånn forøvrig, når du sier "mor og barn til Norge" - hvordan mener du spesifikt at dette skal gjennomføres i praksis, og hvem mener du skal gjøre dette; altså "hente ut" både mor og barn? UD-ansatte? Barnevernsmedarbeidere? PST? FSK? Hva er isåfall kost-nytten av en slik operasjon, og hvor mange norske liv - i form av disse stipulerte statsansatte medarbeidere / politifolk / soldater - er isåfall denne moren / mødrene og barnet hennes verdt, all den tid vi snakker om å sende et kobbel med nordmenn til et krigsherjet og komplett uoversiktlig land for å hente ut et stykke daukjøtt av en mor, og hennes (uskyldige) barn?
                     Elite Som En Trensoldat

                     Kommentér


                     • #22
                      Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                      Omsorgsevne er ikkje noko som kjem når ein får barn, enten har ein det eller så har ein det ikkje. Og ei mor som oppdrar ungen sin til å bli terrorist har det ikkje. Å reise til Syria/Irak for å støtte IS viser eit menneskesyn som er noko av det verste som ein har sett i moderne tid. Det viser og at ein ikkje er i stand til å oppdra eit barn. Når ein og ser at desse "mødrene" lærer barna sine å kaste stein på andre kvinner som ikkje følgjer deire syn på korleis ein skal oppføre seg, ja då viser ein enda ein gang at dei ikkje er i stand til å oppdra ungar. Nei la desse mødrene få stå framfor ein internasjonal domstol, i lag med fedrene og dei andre terroistane. Så får heller ungane få komme til Norge, og la dei sleppe all kontakt med sine biologiske foreldre.

                      Kommentér


                      • #23
                       Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                       De fleste her i tråden er tilhenger av at norske statsborgere - født i landet eller ikke - må vi ta oss av. Ikke dumpe på et krigsherjet ødelagt samfunn.

                       Det betyr også at vi da vil få hjem kvinner og menn som på diverse måter har deltatt i en terrororganisasjon - IS. Disse vil vi i vårt rettsstat straffeforfølge når det er riktig å gjøre, og som alle andre voksne med daglig omsorg for barn som straffeforfølges må barnevernet på banen.

                       En dag, for noen sikkert om ikke lenge, vil de har sonet sin straff og skal tilbake til samfunnet. Som alle andre straffedømte i Norge. Da har de samme rettigheter og plikter som alle oss andre.

                       Den dagen vi begynner å fire på slike prinsipper kan vi like godt skrive et brev til IS og si at de kan komme hit å opprette kalifatet sitt, for vi er tydeligvis klar for en eller annen type fascisme.
                       "Gjør Ret, Frygt Intet"

                       Kommentér


                       • #24
                        Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                        Veldig mye gode intensjoner i tråden her, tuftet på veldig edle og idealistiske motiver som man på papiret ihvertfall vanskelig kan være uenig med, men igjen: Hvordan skal dette løses i praksis - altså dette må å "få dem hjem", da siden dette tydeligvis er så himla viktig for flere både her i tråden, og ellers i landet?

                        Dette med at Norge er en rettstat, rettsprinsipper gjelder og så videre og så videre går jo igjen på repeat nærmest til det kjedsommelige, og utover at Norge har vært klokkeklar på at dem som kommer seg til en norsk utenriksstasjon (hvilket vil si enten Libanon, Jordan eller Tyrkia) har krav på konsulær bistand i kraft av å være norske statsborgere, så ser ikke jeg ihvertfall at man har så fryktelig mange andre virkemidler til rådighet for å hjelpe disse menneskene, der dem er, i den situasjonen dem selv aktivt har valgt å sette seg i.

                        Nok en gang: Skal Norge sette opp et team bestående av folk fra FSK, PST, E-Tjenesten, UD-medarbeidere og hva annet for å spore opp- og deretter aktivt gå inn i Syria, og i beste Tom Clancy stil hive disse damene + unger baki en sliten sivil Toyota Corolla og smugle dem til nærmeste konsulat / ambassade - som befinner seg over et annet land sin grense? Altså mener folk seriøst dette - for det virker jo litt slik utifra hva / hvordan jeg ihvertfall leser noen av innleggene her. Tror ikke hverken Tyrkia, Jordan eller Libanon er interessert i å ta del i noe slikt som dette - og da vil jo noe slikt som dette per def være menneskesmugling, med alt det dette innebærer for de involverte. Og hva da når folk i dette teamet begynner å bli drept "på jobb" fordi dem vitterlig befinner seg i komplett uoversiktlig landskap mtp trusselnivå, og jobben er å bringe hjem mennesker som er komplett uønsket i sine hjemland blant den største delen av landets befolkning? Vil det være verdt å utsette dette teamet for en slik risiko, gitt hva oppdraget faktisk er? Og dersom folk mener "ja", hvor mange folk er det eventuelt akseptabelt å miste for et slikt oppdrag som dette? 1-2-5-10 folk? Altså rent "kost-nytte"-messig.

                        Veien til helvete er jo som sagt brolagt med gode intensjoner, og jeg skjønner jo at folk gjerne ønsker å spille seg selv mest mulig god på diverse offentlige internettforum (dagens in-ord er jo "virtue-signalling"), men hva med å sette posturing på pause i et par minutter og heller tenke litt igjennom hva man faktisk tar til orde for å gjøre her... og hvordan man realistisk sett skal gå fram for å få dette til?
                        Elite Som En Trensoldat

                        Kommentér


                        • #25
                         Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                         Ja, vi skal ta oss av norske statsborgarar, men ikkje reise for å hente dei. Og norske og andre terroristar bør dømmast der dei er enten dei er i Norge eller Syria. Det har komme forslag om ein internasjonal domstol for desse, eg personleg meinar det er ein god ide. Viss det ikkje blir oppretta ein slik domstol så håper eg at alle dei forskjellige landa desse hamnar i går til det skritt å tiltale dei og føre rettsaker mot dei. Når det gjeld ungane så meinar eg uansett at dei er uskyldige og bør beskyttast mot sine foreldre.

                         Kommentér


                         • #26
                          Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                          Jeg har ikke lest hvert eneste innlegg her, men er det noen som har snakket om å hente ut folk med fordekte metoder? Jeg trodde det var snakk om å la folk som har tatt seg frem til et etter forholdene trygt område få lov til å sette seg på et fly hjem?
                          Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

                          Kommentér


                          • #27
                           Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                           Ikke i klartekst, men sånn jeg leser noen av innleggene her så blir det jo implisitt litt ned den gaten. "Få dem hjem!" / tilsvarende sier meg ihvertfall at man tar til orde for en mer aktiv tilnærming til repatriering... så er det jo mulig jeg leser ting helt feil. Det at disse selv må komme seg til en utenriksstasjon - altså en mer passiv tilnærming til repatriering - for så å få sin identitet verifisert, klarert utreise hos "vertslandet" (altså sørge for at vedkommende IKKE blir straffeforfulgt og kastet i fengsel i f.eks. Jordan, Libanon, Tyrkia) og gitt økonomisk støtte (enten i form av lån eller en avskrevet utgift hos Norge A/S) for å komme seg på et fly hjem blir noe annet.

                           Dette er jo den store forskjellen i oppfatning her IMHO. Dersom noen av disse damene / øvrige kommer seg for egen maskin til en norsk utenriksstasjon og deretter videre til Norge, så skal ikke jeg legge meg noe videre opp i dette. Men utover dette mener jeg at Norge ikke skal løfte en eneste finger for disse folka.
                           Elite Som En Trensoldat

                           Kommentér


                           • #28
                            Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                            Det er vel ingen motsetning i å henvise til hvordan verden burde fungere, samtidig som man forventer en aktiv innsats fra "folk"?

                            Særlig ikke når noen aktiv har søkt seg ned til kalifatet?

                            Når det er sagt, har vel ikke den norske stat andre muligheter enn å vente på hva som måtte ramle innom en utenriksstasjon, eventuelt som dukker opp på Gardermoen i passkontrollen.
                            Just when you'd think they were more malignant than ever Hell could be, they could occasionally show more grace than Heaven ever dreamed of. Often the same individual was involved. It was this freewill thing, of course. It was a bugger.

                            Kommentér


                            • #29
                             Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                             Jeg er ihvertfall skeptisk til å dra inn og hente noen som en ren norsk operasjon. En FN-støttet operasjon hvor man feks går inn og sikrer flyktningleirer og andre steder folk er internert nå - folk fra andre land enn Syria flys ut for videre distribusjon fra feks Tyrkia er vel ikke helt urealistisk. Det bør risikomessig være overkommelig, ref at vi og mange andre har hatt folk i området over lang tid.

                             En slik operasjon gjennomføres først og fremst for å hjelpe til for å stabilisere området. Internering, leirer og fengsler er veldig ressurskrevende for lokale myndigheter som vel har nok å ta seg av.
                             "Gjør Ret, Frygt Intet"

                             Kommentér


                             • #30
                              Sv: IS bruder og repratriering av disse.

                              https://www.abcnyheter.no/amp/nyhete...tsborgerskapet

                              Torsdag ble det kjent at den danske regjeringen og Dansk Folkeparti har inngått en avtale som vil gjøre det lettere å ta statsborgerskapet fra danske IS-krigere med dobbelt statsborgerskap og barna deres.

                              Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
                              Your signature cannot be longer than 70 characters long.

                              Kommentér

                              Fremhevede emner

                              Collapse
                               

                              Forsvarets jobbsøkerregister

                              Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.                              https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
                               

                              Luftforsvarets organisering

                              Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

                              Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
                              https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

                              For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
                               

                              Sikkerhetsloven


                              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


                              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


                              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
                               

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

                              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

                              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

                              ...
                               

                              Fokus: Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten


                              Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

                              Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
                               

                              100 ÅR ETTER

                              100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
                               

                              Et nytt forsvarskonsept?

                              I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
                               

                              Beskikkelser på Milforum

                              Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
                               

                              NSM: Årlig risikovurdering


                              Ole Gunnar Onsøien
                              NTB scanpix

                              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


                              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

                              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
                               

                              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering                              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
                              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

                              Rapporten dekker hovedpunktene:
                              Kode:
                                Globale utviklingstrekk
                                Nordområdene / Arktis
                                Russland
                                Afghanistan
                                Pakistan
                                Kina
                                Midtøsten og Nord-Afrika
                                Iran
                                Sudan
                                Somalia
                                Terrorisme
                                Spredning av
                              ...
                               

                              Jente i kongens klær? Dette er tråden!

                              Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
                               

                              Tema: Luftforsvaret

                              Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
                               

                              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

                              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


                              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

                              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

                              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

                              Donasjoner

                              Collapse
                              Working...
                              X