Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

IS bruder og repratriering av disse.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • pioff
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Jeg hadde tenkte å forfatte et litt mer diplomatisk innlegg før MMB: kom meg i forkjøpet. Men veldig greit summert opp. Men jeg er opptatt av at barnevernet blir involverte fordi mødrene er ubrukelige og ikke fordi det skal være en straff.

  Leave a comment:


 • MMB
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Det at disse mødrene i det hele tatt har valgt å sette ikke bare ett, men gjerne flere barn til verden i det helvetet der nede taler jo for en total manko på både vurderings- og omsorgsevne - ergo er disse mødrene uskikket til å være mødre. Ungene er uten skyld og kan godt få komme til Norge. Mødrene derimot... jeg kunne ikke ha brydd meg mindre om dem, og hva som skjer med dem nå i årene framover, når konflikten i Syria nå utover går over i en oppgjørsfase mellom de forskjellige fraksjonene.

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Ja, eg har barn og eg ville aldri utsette ungen for det desse mødrene utsetter ungane sine for. Det er direkte omsorgsvikt og ved omsorgsvikt er det vanleg i både Norge og mange andre land å ta ungane i frå foreldra. For ungane sin del så ser eg berre fordelar med å komme seg vekk frå ein slik mishandling.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Opprinnelig skrevet av magskor Vis post
  Ser ingen grunn til at mor må følgje med på lasset om ungen blir henta til Norge.
  Har du barn, du?
  Hvis, ja: Har du, eller bor du sammen med noen som har dagligomsorg?
  Hvis, ja: Har du sett hvordan et barn knytter seg til omsorgspersoner?

  Opprinnelig skrevet av 11Bravo Vis post
  Jeg var en gang en meget idealistisk (...) Så jeg tilegnet meg en pragmatisk filosofi.
  (...)
  Den pragmatiske siden av meg stritter i mot å i hele tatt anerkjenne IS bruder som Norske statsborgere...
  En pragmatisk-idealistisk filosofi kan føre langt den. Det var først når jeg anerkjente at barna var norske, og var uforskyldt havnet i situasjon løsningen åpenbarte seg for meg - også hva som skulle skje med mødrene. Kall det gjerne pragmatisk-idealistisk filosofi.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Den som gjør seg til kryp, kan ikke klage over å bli knust.

  Skjønt, samtidig.

  Handle bare etter den maksime gjennom hvilken du samtidig kan ville at det skal bli en allmenn lov.

  Så hva skal samfunnet velge?

  Leave a comment:


 • Kdo_Under
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Vi, altså staten Norge feilet i å holde styr på våre egne borgere.
  Disse dro utelands og slavebandt ett lite land.

  De var vi som feilet i å stoppe radikalisering, det var vi som ikke klarte å stoppe at våre egne borgere med morderiske tendenser dro til en krigsone.

  Så det å la det totalt nedkjørte samfunnet i Irak og Syria måtte ta seg av slampene er selve essensen av bortskjemte vestlige nasjoners navlepolitikk.

  Vi utviser ikke pedoer fra landet og dømmer dem til å bo i Pataya resten av livet. Vi tar på oss ansvaret.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Jeg skjønner ikke logikken i å ta fra statsborgerskap og utvise IS-medlemmer. "Staten" de forrådte Norge og sivilisasjonen for å slutte seg til finnes ikke lenger. (Evt. er den fortsatt en stripe med helvete ved elva). Er det mer naturlig at de skal fortsette å bo i landene de kom til som okkupanter?

  Leave a comment:


 • 11Bravo
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Er enig med deg i grunn SIMPLEX...Jeg bare håper at PST er på ballen og snapper de opp ,gjerne omplasserer ungene til et sted der de ikke er i fare for å få radikaliserimhem inn med morsmelka!

  Jeg var en gang en meget idealistisk ung aspirerende rekrutt,tvillingtårnene hadde falt for ikke så lenge siden og jeg gikk en del runder med meg selv ,jeg bestemte meg da for at jeg alltid skulle ha en sammenhenge livsfilosofi...det gikk fra veldig idealistisk og tro på den etablerte orden og haddee stterk tro på at den trengtes å forsvares...etter noen år og litt tid i grønt/ACU og 12 mnd som var gørr kjedelig og absulott piss i buksen på en gang.med ROE kort i lommen som ikke ga noen nevneverdig mening eller bidro til en meningsull hverdag...f.eks Opiumsvalmue åkrene,..man skulle tro at det var noe av det første som ble brent...men absolutt ikke..av pragmatiske grunner...forståelig..
  Så jeg tilegnet meg en pragmatisk filosofi.

  Jeg følte at jeg ble mer hip på hvordan verden gikk rundt...


  Den pragmatiske siden av meg stritter i mot å i hele tatt anerkjenne IS bruder som Norske statsborgere...

  Mem,vi er et land,som er en del av Vestliug kultur ..som er ett samfunn av lover og regler,vi verdsetter ting som ytringsfriheten,rettferdige rettsaker,,og vi har en forståelse av at det går an å gjøre feil når man er ung og blir utsatt for gruppepress..
  Vi er en kultur som tror på nye sjanser,og vi tror på å behandle de som har havnet utenfor samfunnet og forbrutt seg på en fair måte...

  Jeg synes dette er noe som er verdt å kjempe for,verdt å ta vare på og verne om...

  Leave a comment:


 • magskor
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Ser ingen grunn til at mor må følgje med på lasset om ungen blir henta til Norge.

  Leave a comment:


 • Simplex
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Akkurat disse krigerne og brudene synes jeg er helt underordnet.
  Vi har norske statsborgere som er små barn og som IKKE har valgt å være en del av kalifatet, men som nå sitter fanget i sult, død, fattigdom, dårlige sanitærforhold og hygiene, uvisshet, dårlige fremtidsutsikter og elendig odds. Disse sitter i dette totalt ufortjent. Disse MÅ hjem, og med på lasset følger vel noen nordmenn som majoriteten helst ikke ville hatt med hjem, men tar man med barn, tar man også med mor. Så får vi heller straffe mor her hjemme.

  Vi må først se og jobbe for de disse små uskyldige norske barna, så får de andre forholdene komme i andre rekke selv om det medfører ting vi ikke liker. Det går rett og slett ikke an å la barnas skjebne avhenge av hvilke følelser folket har, legale muligheter for straff (eller forvaltningsrettslige forføyninger) som finnes eller ønsker isolasjon og sosial utfrysning for disse som har satt dem til verden.

  Leave a comment:


 • Lille Arne
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  IS-medlemmer (enten de er "bruder", "krigere", "kokker" eller wtf) med norsk statsborgerskap skal vi selvfølgelig ta hjem og straffe selv. (Eventuelt etter at "vertslandet" er ferdig med dem.) Ruinene Syria og Irak har mer enn nok hjemmegrodde massemordere å håndtere, da kan da verdens rikeste land ta ansvar for sine egne.

  Hadde vært artig å sett diskusjonen om vi f.eks. skulle utvise en colombiansk dopsmugler og fikk til svar at han var fratatt statsborgerskapet, så han fikk vi pent beholde.

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Forumet erstattet bokstavene a-g i punktlisten med tallene 1-7 helt av seg selv, men jeg regner med dere klarer å oversette; en veldig enkel Cæsar-kode...

  Leave a comment:


 • LVGRP99
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Den europeiske(som da ikke gjelder for USA...) konvensjonen om statsborgerskap tillater riktignok fradømmelse av statsborgerskap under visse forutsetninger, deriblant:

  1. frivillig erverv av annet statsborgerskap;
  2. erverv av statspartens statsborgerskap ved hjelp av svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren;
  3. frivillig tjenestegjøring i en fremmed militær styrke;
  4. fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser;
  5. fravær av reell tilknytning mellom statsparten og en statsborger med fast bosted i utlandet;
  6. når det fastslås før et barn når myndighetsalder at de vilkår som er fastsatt i den nasjonale lovgivning og som førte til ex lege erverv av statspartens statsborgerskap ikke lenger er oppfylt;
  7. adopsjon av et barn dersom barnet erverver eller innehar den ene av eller begge adoptivforeldrenes fremmede statsborgerskap.


  Bokstavene c) og d), tildels e) er jo høyaktuelle, men så kommer fortsettelsen: "En statspart kan i sin nasjonale lovgivning ikke gi bestemmelser om tap av dens statsborgerskap i henhold til nr. 1 og 2 i denne artikkel dersom den berørte derved ville bli statsløs, unntatt i tilfeller som nevnt i nr. 1 bokstav b i denne artikkel."

  "frivillig tjenestegjøring i en fremmed militær styrke" eller "fremferd som er sterkt til skade for statspartens vitale interesser" er altså IKKE lovlig grunnlag for å gjøre noen statsløse, dvs ta fra dem det eneste statsborgerskapet de har (har noen dobbelt, så kan vi jo håpe Norge er først ute med å trekke det norske tilbake, så de må få beholde det andre...).
  Slik jeg tolker konvensjonen er det heller ikke godt nok at den det gjelder "kan få" annet statsborgerskap, han/hun må faktisk HA det på det tidspunktet vi fratar dem det norske.

  Men legg merke til det siste der; "unntatt i tilfeller som nevnt nr. 1 bokstav b", altså der man har ervervet norsk (eller annet...) statsborgerskap på falske premisser, der kan det faktisk trekkes tilbake/fradømmes selv om "svindleren" da blir statsløs.

  Ellers er jeg i all hovedsak enig med pioff, og kan jo tilføye at vi i den nye straffeloven har et helt kapittel om krigsforbrytelser/forbrytelser mot menneskeheten, som forhåpentligvis kan brukes i disse tilfellene (og jeg håper det brukes ressurser på å etterforske og bevise slikt så det kan holde i en norsk rettssak)...

  Leave a comment:


 • pioff
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Tja. Jeg er stor tilhenger av demokratiske prinsipper og rettsstaten på den ene siden. Og så ønsker jeg IS-brudene på den andre siden dit peppern gror. Men lover og regler overstyrer alltid min personlige mening. Har du et statsborgerskap fra fødselen av så kan det i de fleste land vi liker å sammenligne oss med, ikke tas fra deg (noen land har en landssvikparagraf som gjør at dette kan skje). Et statsborgerskap kan heller ikke tas i fra deg hvis du ikke kan få et annet statsborgerskap. Skal ikke si det for sikkert, men jeg mener å huske at det finnes internasjonale konvensjoner som sier at man ikke kan ta i fra noen statsborgerskapet hvis man ikke har et annet statsborgerskap å falletilbake på.
  Nå er jeg veldig usikker på om det er korrekt prosedyre å ta fra den amerikanske IS-bruden statsborgerskapet. Det blir det vel opp til en domstol å avgjøre. Hvis domstolen skulle komme til at hun ikke har rett til amerikansk statsborgerskap så kommer jeg ikke til å felle en tåre over henne. Men jeg forventer at amerikanske myndigheter forholder seg til egne lover og regler i stedet for følelser. Skulle det vise seg at hun er amerikansk statsborger og at hun klarer å komme seg hjem til USA så håper jeg hun straffes så strengt som mulig efter gjeldende amerikansk lov. Hvis amerikansk lov ikke tilsier at hun kan straffes så får det bare være. Men jeg regner med at amerikanske påtalemyndigheter finner en paragraf de kan bruke.

  Leave a comment:


 • 11Bravo
  replied
  Sv: IS bruder og repratriering av disse.

  Ok OT var om disse brudene som vil tilbake til vesten,,UK har allerede frasagt statsborgerskapet til den ene,samme med US...

  JEg mener at vi burde følge dette eksempelet,disse menneskene,ville ikke ha nølt med å ta livet av en koalisjonssolsat derunder Norske...så hvorvor skal vi vise dem nåde som de aldri hadde gitt en av oss om skoen hadde vært på andre foten.

  Leave a comment:


 • 11Bravo
  started a topic IS bruder og repratriering av disse.

  IS bruder og repratriering av disse.

  JEg prøver jeg forsiktig på å lage meg en egen tråd,
  Jeg har fulgt med grundig på IS bruder som trygler å komme hjem til sine respektive hjemland,

  Jeg skal inrømme jeg er av to minds here...

  På den ene siden,min tro på rettstaten og internasjonal lov spiller på den idealistiske siden som er igjen etter den en gang så idelistiske rekrutten jeg var i kjølvannet av 9/11..

  Den andre siden av meg som er den dominante siden av min personlighjet,lærte på den harde måten hard pragmatisk krigføring...med realpolitikk som min rettesnor..(09 i Helmland ble vi i 3ID satt til å indirekte vokte valmuefeltene ,grunnen som ble gitt var forståelig i og med at om vi hadde brent avlingene hadde vi spilt rett taliban sine hender mer enn hva vi gjorde allerede...90 % av all heroin kom fra Afghanistan og vi "were not there to fuck with their livelihood"...

  When ANP and lesser extent ANA took over FOBs from the british it was very appearant they partook in quite a bit of smoking of raw opium,they had often saliva running from their mouths carrying old soviet era squad automatic weapons..yeah..that was demoralizing ,but if my livfe expectancy was 30,I might very well have done the same in their shoes.


  We had some ugly Blue on Blue incidents where either some local enlisted warchief wanted to earn favour with the Taliban..but also straight up infiltration where NATO grade weapon systems were turned on our own giuys while they were in their bunks..

  We also had a huge problem with normalized pedophilia at the ANP FOBs and CPs as well as straight up abductions of rival clan members...something straight out of the Sopranos!

  When this is said--this is not at all to disparage the entirety of the Afghan forces..many of wich were volunteers..

  Nå merket jeg at jeg slo over til engelsk,skal holde meg til norsk..old habits die hard my friends.  Vi hadde en stygg episode der vi utsyrte en bataljon med ferske ANA med det beste gear og kits,og hadde store planer om å ta dem med på HVT sweep neste morgen...'
  Det viste seg at mesteparten av styrken,hadde solgt alt kitet påden nærmeste basar der mentor team CO sine assistenter fant rikelig med amerikansk/koalisjonstype gear og kits/støvler,stridvester,kampuniformer og hjelmer osv...

  De møtte opp til avmarsj uten noe utstyr,men CO etter hva jeg fikk med meg dro dem med allikevel til deres store overraskelse over at dette ikke var en lek lenger...

  Et stykke opp på vei til AO ,ble det klart at ingen av ANA peronell hadde crypto på sambandet,samtlige hadde"mistet" sin fill...

  For å gjøre vondt verre begynte det å røyne på drifstoff,CO og hans RTO klarte kontakte en canadisk avdeling som hjalp dem med diverse og etter nhva jeg vet,ble hele ope3rasjonen avblæst,men ikke uten av at ANA bataljonens offiserer og NCOs fikk noen velfortjente timer med nervene på høyspenn!!

Annonse i emne

Collapse

Fremhevede emner

Collapse
 

Minedykker

Minedykkerkommandoen (MDK) er Norges største eksplosivrydderavdeling. Operatørene på MDK er spesialtrente dykkere som er utdannet til å uskadeliggjøre alle typer eksplosiver. Oppstart av neste minedykkerkurs blir sommeren 2020.

Den generelle søknadsfristen for både vernepliktige og øvrig personell er 15. april 2020.Les mer: https://forsvaret.no/minedykker...
 

Forsvarets spesialstyrker rekrutterer

Bli en del av spesialstyrkene

Forsvarets spesialstyrker består av spesielt utvalgt personell som er i stand til å gjennomføre ukonvensjonelle og krevende operasjoner i alle slags omgivelser.Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen har tidligere tilhørt henholdsvis Hæren og Sjøforsvaret og er nå samlet i én felles driftsenhet, ledet av Forsvarets Spesialstyrker Stab (FSST) i...
 

Sikkerhetsloven


(Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
 

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

...
 

NSM: Årlig risikovurdering


Ole Gunnar Onsøien
NTB scanpix

– Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

– Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
 

Militær livvakt

Er det noen inne her som har erfaringer med Militær livvaktavdeling?

tenkte på hva de brukes til, om det er mest innland eller utlandsoppdrag, og hva de trener på?
 

Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurderingEtterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

Rapporten dekker hovedpunktene:
Kode:
  Globale utviklingstrekk
  Nordområdene / Arktis
  Russland
  Afghanistan
  Pakistan
  Kina
  Midtøsten og Nord-Afrika
  Iran
  Sudan
  Somalia
  Terrorisme
  Spredning av
...
 

Generell panserprat

Nord Korea har nå utviklet en ny stridsvogn


P`okpoong MBT
125 mm kanon
7.62 coax
14.5 mm AA

Og nå til noe annet:
USA holder på å oppgradere sine Abram M1A2 til M1A3.
Første prototypen kommer i 2013.

Her har vi en Abram M1A2 med TUSK
...

Donasjoner

Collapse
Working...
X