Globalt banner

Collapse

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Arfan Bhattis jihad

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Bestefar
  replied
  Nei, NAV er ikke kriminelle, støtten de utbetaler til Bhatti er ikke rettstridig. Den burde vært det, men det er noe annet.

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  Herr Brun: Nei, det vil jeg ikke si.

  AGR: Se eksemplene mine lenger opp. Jeg vet ikke om det er eksemplene du etterlyser, eller om det er litt på siden?
  Poenget mitt er at å finansiere kan være så mangt, og at det å hjelpe andre i noen tilfeller kan være å hjelpe terrorister. Så lenge paragrafen definerer det som straffbart å finansiere terrorisme i form av aktiviteter, så er jeg forsåvidt enig. Dog: NAV bør jo vurderes som kriminell ift denne lovparagrafen da støtten Arfan Bhatti mottar fra dem garantert er med på å finansiere terror i Midt-Østen.

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Arfan Bhattis jihad

  Opprinnelig skrevet av 9echo Vis post
  Der er jeg helt enig. Men hva med tilfellene der partene ikke er så enkle å definere fysisk?
  Da straffer man ikke, rimelig tvil og alt det der. Men er det et argument mot å straffe de tilfellene hvor partene ER enkle å definere?

  Leave a comment:


 • AGR416
  replied
  Har du noen eksempler på slike parter?

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  Der er jeg helt enig. Men hva med tilfellene der partene ikke er så enkle å definere fysisk?

  Leave a comment:


 • Navytimes
  replied
  Re: Arfan Bhattis jihad

  I mitt hode dreier finansiering seg om bunnlinje. Du kan ikke øremerke penger du gir til våre fiender for å slippe unna påtale.

  Skrevet etter beste evne på Tapatalk

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  AGR: Langt ifra, jeg bare stiller spørsmål ved hva man skal definere som straffbart ifm terrorisme og hva man kan forby. At man forbyr kjøp og salg av sex er en ting, men det er ikke dermed sagt at det er ulovlig å gi bort penger til en hore, som i praksis vil gå til finansiering av tjenesten hora bedriver ved at hun kjøper mat eller medisiner for å overleve, noe som ikke er ulovlig. Jeg for min egen del synes det er helt greit at det er forbudt da jeg er sterk motstander av terrorisme uansett hvilket standpunkt terroristene innehar, men jeg setter spørsmål ved praksisen rundt bruk av forbud til alt og hvordan man håndhever dette konsekvent med måloppnåelse. Selv om man gir penger til Taliban, så er det ikke sikkert pengene går til våpen eller ammunisjon e.l. Jeg kan jo snu på flisa: Det kan også hende at penger som går til hjelpeorganisasjoner, øremerket bistand, kun går til hjelp av mennesker, men som også ender opp med å finansiere terrorister med primære behov. Hvor skillelinjen går mellom å finansiere terror og finansiere mennesker som kan gjennomføre terrorhandlinger er det jeg etterlyser, for til syvende og sist kan alle gjennomføre terrorhandlinger. I ekstreme tilfeller kan hjelpeorganisasjoner i Afghanistan bedriver ulovlig aktivitet da det er umulig å skille mellom terrorister og sivile der nede med det blotte øyet. Ser dere hvor jeg vil hen? Finansiering er knyttet til en pengetransaksjon alene.
  Last edited by 9echo; DTG 271338 Jan 13, .

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Finansiering av terroraktiviteter er veldig straffbart, og har en strafferamme på fengsel i 10 år. Se strl § 147b.
  Dette er definitivt ikke ytringer de bør ha noen form for frihet til å komme med, jeg har alvorlige problemer med å forstå tankesettet til folk som mener at dette skal være greit. Det er helt uinteressant om de mener dette er eneste måte å ivareta sine "verdier" på.
  Last edited by Bestefar; DTG 271300 Jan 13, .

  Leave a comment:


 • krikkert
  replied
  Innskrenkning i handlings- og organisasjonsfriheten er det, men i Norge har vi ikke (iallefall ikke ennå) den "pengebruk er en ytring"-regelen som bl.a. USA har etter Citizens United v. Federal Elections Commission.

  Leave a comment:


 • Navytimes
  replied
  Re: Arfan Bhattis jihad

  Lurer jeg også på.

  Skrevet etter beste evne på Tapatalk

  Leave a comment:


 • MMB
  replied
  Da bør isåfall noen starte en organisasjon som har som uttalt mål å drepe Arfan Bhatti, Moyeldeen Mohammad, Ubaydullah Hussain og Mullah Krekar, og begynne å ta imot donasjoner innenlands og utenlands fra. Kan gjerne programfeste også at dette er snakk om en terrororganisasjon.
  Jeg er ganske sikker på at vedkommende som hadde gjort dette ikke hadde trengt å jobbe en dag til i livet sitt...

  Leave a comment:


 • AGR416
  replied
  9echo:

  Mener du seriøst at pengedonasjoner til terrororganisasjoner er ok? At det er en av frihetene man har i et demokrati med ytringsfrihet?

  Leave a comment:


 • Herr Brun
  replied
  Arfan Bhattis jihad

  Opprinnelig skrevet av 9echo Vis post
  Men er ikke det en innskrenkning av ytringsfriheten? Noen velger å bidra med midler til Redd Barna, noen bidrar til Den Norske Kirke, noen bidrar til WWF, sannsynligvis begrunnet i at de identifiserer seg med verdiene disse organisasjonene fronter. Bør ikke andre med, for det norske samfunnet, mer "fremmede" verdier få støtte organisasjoner som fronter deres respektive verdier, på samme måte som vi får bidra til å la andre få fremme våre verdier? Hva er egentlig riktig, og hva er galt? Ytringsfriheten gjelder for alle.
  Det kan hende det er en innskrenking i ytringsfriheten, men ytringsfriheten er ikke absolutt. Det følger ganske klart av både emk og grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet at den kan begrenses, og et forbud mot å sponse terror er ganske klart innafor.

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Tanken eller meningen var organisasjoner som drev terror ikke redd barna, synes det er litt forskjell på Alquida og redd barna.

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  Men er ikke det en innskrenkning av ytringsfriheten? Noen velger å bidra med midler til Redd Barna, noen bidrar til Den Norske Kirke, noen bidrar til WWF, sannsynligvis begrunnet i at de identifiserer seg med verdiene disse organisasjonene fronter. Bør ikke andre med, for det norske samfunnet, mer "fremmede" verdier få støtte organisasjoner som fronter deres respektive verdier, på samme måte som vi får bidra til å la andre få fremme våre verdier? Hva er egentlig riktig, og hva er galt? Ytringsfriheten gjelder for alle.

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Å bevist gi økonomiske bidrag av egne penger til en organisasjon som kjemper med våpen mot norske styrker synes jeg er over grensen til hva som bør tillates.

  Leave a comment:


 • 9echo
  replied
  Så kan du begynne å diskutere meningene dine, 4312. Er det landssvik om du benytter dine egne økonomiske ressurser, tjent på ærlig og lovlig måte, til å finansiere organisasjoner som bedriver terroraktivitet, eller er det en indirekte benyttelse av ytringsfrihet og et demokratisk virkemiddel hvor du får bestemme selv hva du vil gjøre med dine eiendeler og benytter disse til å fronte din personlige mening uten å ty til terrorisme selv? Skillet kan være hårfint, eller ikke-eksisterende.

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Det var et godt svar, og jeg håper vi snarest får på plass lover som virkelig viser at våre beste menn er i strid for Norge og at de fra Norge som velger å kjempe i mot Norske soldater er landssvikere.

  Jeg synes X er landssviker når han: Bidrar økonomisk til en gruppe/organisasjon(eks Alquida), rekruterer, trener, kjemper med våpen osv.
  Jeg synes ikke x er en landssviker når han: bruker ytringsfriheten eller demokratiske virkemidler.

  Leave a comment:


 • yamaha
  replied
  ref http://klassekampen.no/61116/article...il-landssviker

  KRIG: Regjeringen jobber på spreng for å stanse islamister som slåss mot norske styrker i utlandet. Nå vurderer de et forslag som kan gjøre utenlandskjemperne til landssvikere.

  - Vi ønsker å se på om vi bør endre straffebestemmelsene for nordmenns deltakelse i strid i utlandet, sier statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet.

  Generaladvokaten i Forsvaret, Arne Willy Dahl, ser på mulighetene for å endre den såkalte «landssvikerparagrafen» i straffeloven. På denne måten kan nordmenn som kriger mot norske styrker i utlandet dømmes som landssvikere med inntil 21 års fengsel som strafferamme.

  Det kommer fram i et brev Klassekampen har fått tilgang til.

  - Dette er alvorlig, og det er en veldig uønsket situasjon at norske borgere deltar i operasjoner mot norske styrker, sier Lønseth.

  snipp

  Generaladvokatens klare melding er at det finnes et hull i det norske lovverket: Personer som reiser til andre land for å kjempe mot norske styrker, kan ikke dømmes med mindre man kan bevise at de har forsøkt å drepe norske soldater eller begått krigsforbrytelser.

  - Jeg vet ikke om noen bestemmelse i dagens lovverk som kan ramme norske statsborgere som reiser til utlandet med mål om å gå til krig mot norske styrker, sier Dahl, som er den høyeste juridiske rådgiveren i disiplinær- og straffesaker i Forsvaret.

  Avhenger av krig

  Nå jobber Justisdepartementet på spreng for å tette dette hullet. Dersom lovendringen kommer på plass, kan personer som Arfan Bhatti risikere lovens strengeste straff dersom han kjemper på opprørernes side i Afghanistan.

  - Saken ligger nå til vurdering og utredning i lovavdelingen vår, og har høy prioritet, sier Lønseth.

  Dagens lovtekst forutsetter at norske styrker deltar i en krig før man kan benytte seg av landssvikerparafragen. Dermed er ikke paragrafen gyldig i Afghanistan, fordi Norge ikke definerer dette som en krig.

  Generaladvokat Dahl mener landssvikerparagrafen, som sist ble revidert i 1950, er utdatert og ikke tar høyde for nye former for militære operasjoner.

  - Loven ble skrevet på en tid da det ikke falt noen inn at den varianten av krigføring vi ser i dag kunne være aktuell, sier han.

  Kan dømmes for å reise

  I brevet til Justis- og beredskapsdepartementet foreslår Dahl å inkludere begrepene «væpnet konflikt» i tillegg til dagens formulering om «krigstid», samt å føye til «eller norske styrker» der det nå heter «militære operasjoner mot Norge».

  - Jeg tror veldig mange vil synes at det er et problem at det ikke finnes noen straffehjemmel for å ramme en person som bærer våpen mot Norge-uavhengig av om du kan bevise faktiske krigshandlinger, sier Dahl, som presiserer at dette er en politisk avgjørelse.

  - Vil en slik utvidelse gjøre at man kan dømmes uten at man har deltatt i faktiske kamphandlinger?

  - Ja, og formuleringen er jo allerede «bærer våpen mot, eller på annen måte deltar i militære operasjoner». Det må nok kreve noe mer enn bare tilstedeværelse og ønsker, men hvis man skal revidere loven vil det også være naturlig å si noen ord om hvor en slik grense skal gå.

  Leave a comment:


 • 4312
  replied
  Jeg er ikke så inne på lov og rett, men var det ikke en del diskusjon i media om straff for norske borgere som fikk terroropplæring i utlandet skal kunne dømmes i norsk rett?

  Hvis Bhatti er tatt av Pakistanske myndigheter og de mener han var en eller annen form for deltaker mot ISAF, da må vell vi kunne dømme han som landssviker?

  Hvis det kan bevises at han har hatt terror trening og deltat mot ISAF, hvilke virkemiddell har vi å hva vill være mest hensiktsmessig og bruke for en mest prevantiv effekt for de som vurderer tilsvarende handlinger?

  Hvis han blir dømt til fengsel slik Breivik ble, så kan de ha selskap i hver andre, dele celle osv, kansje kommer det to religiøse budda terrorister ut av fengsle hånd i hånd....bare en tanke som fikk meg til å le.

  Leave a comment:


 • Mike20
  replied
  Synest Ubaydullah Hussain bør ta med seg nokre meiningsfeller frå Profetens Ummah og reise til dei områda av Pakistan der Bhatti oppheldt seg i eit forsøk på å finne den sakna kompisen. Kan hende får Hussain & Co noko "terrortrening" med på kjøpet dei også dersom dei tek turen.

  Leave a comment:


 • OstiasMoscas
  replied
  Opprinnelig skrevet av Rittmester Vis post
  Det går an å ha to tanker i hodet samtidig.

  Bhatti er en løk, dust, slask, kjeltring - you name it. Dersom jeg får høre at man har funnet hans råtnende skrott i fjellstrøkene i Waziristan, kommer jeg nok til å markere det med en god Laphroaig og tenke på de ISAF-soldatene den tosken aldri får drept. Jeg kommer nok også til å sovne med et smil om munnen den kvelden.

  Juridisk sett har Sofakriger selvsagt rett. Bhatti er bevislig en kjeltring, og har vært dømt for det flere ganger. Men dermed har han også sonet for sine forbrytelser, så om han skal straffes må det være for noe han ikke allerede er dømt for. Og hva har han egentlig gjort, bortsett fra å anlegge et ukledelig skjegg og stikkende øyne? Han har deltatt på noen demonstrasjoner, som ikke er ulovlig, og han er neppe hjernen bak Profetens Ummah. Det er ikke ulovlig å posere med en kalash og en PKM (selv om han kanskje kunne påtales for brudd på våpenloven). Det er ikke ulovlig å si at han hater ISAF og norske soldater, og håper at de dør (det ville kunne vært ulovlig å oppfordre andre til å drepe norske soldater, men det kan jeg ikke se at han har gjort). Det er ikke ulovlig å dra til Pakistan, og det er ikke ulovlig å heve støtte fra NAV.

  Vi kan som privatpersoner ønske at svinet dør en langsom død, men rettsstaten Norge har faktisk plikt til å hjelpe familien hans med å finne ham, og det bør vi være stolte av.
  Godt sagt!

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Stoltheten min over at det kan kreves bistand fra staten for å finne ham er forøvrig omtrent på samme nivå som stoltheten min over at vi ikke kan utlevere Mullah Krekar.

  Leave a comment:


 • jaffar
  replied
  Re: Arfan Bhattis jihad

  Opprinnelig skrevet av Bestefar Vis post
  Magisk, magisk. Satser på at dette får "lykkelig" utgang. Så får det være så "uakseptabelt" det bare vil

  Leave a comment:


 • Bestefar
  replied
  Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
  Han er trolig tatt av pakistansk etterretning
  .Personer som står Bhatti nær er redd noe alvorlig kan ha skjedd.

  http://www.dagbladet.no/2013/01/25/n...ning/25429700/
  Magisk, magisk. Satser på at dette får "lykkelig" utgang. Så får det være så "uakseptabelt" det bare vil

  Leave a comment:


 • onkel smerte
  replied
  Opprinnelig skrevet av krikkert Vis post
  Hvor profilert advokaten er er lite relevant, fri rettshjelp betales etter faste satser uavhengig av hvem advokaten er. Eldens selskap er heller ikke så dyrt - 1500-2500 kr pluss mva. er ikke uvanlig pris for advokattjenester.
  Aha, skjønner!
  Takk for forklaringen

  Leave a comment:


 • isak
  replied
  T.o.m jeg har "kundeforhold" til firmaet Elden greit med et "svært hus i ryggen" når man trenger advokathjelp :-)

  Leave a comment:


 • krikkert
  replied
  Opprinnelig skrevet av onkel smerte Vis post
  Får de dekket en så profilert advokat via fri rettshjelp-saken, blir det gjort pro-bono for publisitet, eller klarer de å stable disse pengene på bordet selv?
  Hvor profilert advokaten er er lite relevant, fri rettshjelp betales etter faste satser uavhengig av hvem advokaten er. Eldens selskap er heller ikke så dyrt - 1500-2500 kr pluss mva. er ikke uvanlig pris for advokattjenester.

  Leave a comment:


 • Rittmester
  replied
  Opprinnelig skrevet av AGR416 Vis post
  Nja....min vurdering basert på den infoen som finnes heller mot at det er sannsynlig eller høyt sannsynlig at han ihvertfall ikke er på ferie....;-)
  Det tror jo ikke jeg heller. Men en ting er å tro, en annen å kunne bevise at han har gjort noe straffbart, på en slik måte at det holder i norsk rett.

  Leave a comment:


 • onkel smerte
  replied
  Opprinnelig skrevet av jaffar Vis post
  Han er trolig tatt av pakistansk etterretning
  .Personer som står Bhatti nær er redd noe alvorlig kan ha skjedd.

  http://www.dagbladet.no/2013/01/25/n...ning/25429700/
  Hvis det er tilfellet, vil han da ikke være blant sine egne, på en måte....?

  (jada, tillater meg litt spøking på en fredda, Admins får fjerne om det er upassene)

  Leave a comment:

Donasjoner

Collapse
Working...
X