Følg Milforum på Facebook, Instagram og Twitter!

Kunngjøring

Collapse
No announcement yet.

Enhetsbefal: gått ut på dato?

Collapse
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Show
Clear All
new posts

 • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

  Opprinnelig skrevet av hvlt Vis post
  Jeg er litt overrasket over ekvivalentene til OF som Rittmester skriver.
  Jeg var kanskje litt upresis - med ekvivalenter mente jeg bare det som er uttalt om de lønnsmessige overgangsordningene her til lands, ikke noe om kommandonivå. For å finne gode kandidater til OR-9 bør man velge blant folk som har noenlunde tilsvarende erfaringsnivå, dvs noen som enten er oberstløytnanter i dag, eller majorer som er kvalifisert til å bli det. Eventuelt muligens kapteiner som ikke har avansert fordi de mangler formell utdannelse, men som har bred tjenesteerfaring.
  Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

  Kommentér


  • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

   Men betyr dette at man nå har klarhet i hvilke tjenestestillinger som skal være for OR og hvilke for OF (eventuelt tjenestestillinger som kan innehas av både OF og OR?).

   Hvis vi skal ta et geværkompani slik jeg husker det, dvs. fra 70- til 90-tallet, og overfører fra UK/US, skal troppssjefer, kompanisjef og NK kompani være OF, sannsynligvis også PV-sperreoffiser (siden han normalt var en som alt hadde et par års tjeneste som geværtroppssjef). I kompanistaben ville følgende være OR i området OR-5 til OR-8: Admoff som eneste OR-8, dessuten KP-ass og sanitetsbefal. De som den gangen var korporaler ville sikkert være det nå og, som OR-4: admass, sambandskorporal, kompanisjefens vognfører. Så er spørsmålet om man i tropp legger seg på nivåer tilsvarende US eller UK. Dvs i USA OR-7 som NK tropp, OR-6 som lagfører og OR-5 som nestlagfører (tilsvarende), eller i UK OR-6 som NK tropp, OR-4 som lagfører og OR-3 som nestlagfører....
   At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

   Kommentér


   • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

    Det blir så spennende å se hvordan dette blir å overføre til f.eks. HV. Det var vel forresten en annen tråd om det. For å gjenta hva som i dag i følge KOP er befal og korporaler i et HV-område med objektsikringstropper:

    Områdestab:
    Sjef: Kapt
    NK: Kapt-Lt
    E&S-off: Lt-Fenr
    Personelloffiser: Lt-Fenr
    Sambandsoffiser: Lt-Fenr
    Admoff: Lt-Fenr
    Operasjonsoffiser: Lt-Fenr
    Liaisonoffiser: Kapt-Lt

    Stabstropp:
    Troppssjef: Lt
    E&S-befal: Fenr
    Sanitetsbefal: Sjt
    Kommandoplassbefal: Sjt
    Stabsassistent: Korp
    Materiellbefal: Sjt
    Personellassistent: Korp

    Objektsikringstropp:
    Troppssjef: Lt
    NK: Lt-Fenr
    Troppsass: Korp
    Sambandskorporal: Korp
    Lagfører: Sjt
    Nestlagfører: Korp
    At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

    Kommentér


    • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

     Jeg vil stille et spørsmål ved troppssjefer spesielt: i Tyskland, og i hvert fall delvis i USA, kan de være OR. Så vidt jeg vet utdanner man fortsatt ikke flere offiserer i Tyskland enn at det skal være tilstrekkelig på kompaninivå, dvs at bare en troppssjef trenger å være offiser, mens de to andre i et typisk kompani kan være OR. Det finnes vel fortsatt noen troppssjefer i Norge uten KS (jeg vet i hvert fall om to milforum-brukere som har vært det), og disse var det naturlig fortsatt kunne være det, kanskje på nivå OR-7.

     EDIT: Jeg kan huske feil, men jeg mener at i UK kunne Company Sergeant Major også være troppssjef i stabstroppen, som du har som lt i oversikten.
     Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

     Kommentér


     • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

      Nå er jo problemet hos oss (eller har i hvert fall vært det for kort tid siden) at det ikke har vært tilstrekkelig mange ledige troppssjefsstillinger til at de som kommer ut av KS har kunnet gå inn som troppssjef, de har startet i typisk OR-stillinger som NK tropp eller (i stormeskadron/mek infanteri) fottroppfører. Hvis attpå til troppssjefsstillinger skal fylles av eldre OR, blir det jo enda færre stillinger til de som kommer ut av KS. Skal vi ha nok offiserer som skal bli kompanisjefer og stabsoffiserer, og det skal være et krav at de har vært troppssjefer, må de få muligheten til å bli det. Vi må alltid (som i alle andre yrker) regne med et vesentlig frivillig frafall fra offisersyrket ut i "det sivlie helvete". Hvordan skal vi ellers skaffe HR-direktører?
      At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

      Kommentér


      • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

       Addendum: For stabstroppen kan det være naturlig at troppssjef er senior OR og gjerne identisk med admoff. Den KOPen jeg skrev her tok jeg fra HVSKS' kursrekker på nett. Den KOP vi hadde i HV i 2004 hadde litt færre folk i områdestab og stabstropp, og det samme gjelder min fra 1999. Hvem som tilhørete områdestaben og hvem som tilhørte stabstroppen har også variert sterkt med tiden.
       At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

       Kommentér


       • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

        Etter hva jeg forstod av artikkelen som ble lagt ut på intranettet, skulle OR-9-nivået være rådgivere for generalinspektør-nivået i saker som angår OR-gruppen. Det vil si at det neppe blir mange av dem. 7-8 stykker kanskje?

        De som nå blir tilsatt i prosjektstillingene vil så vidt jeg skjønte beholde den faste OF-graden sin og fortsette OF-løpet når de er ferdige i stillingene (som er tidsbegrenset).
        "En undervannsbåt er ikke en sykkel -"
        - Dmitrij Boltenkov

        Kommentér


        • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

         Høres fornuftig ut.
         At sauene vedtar at alle skal leve av gress hjelper dem lite hvis ikke ulvene er enige.

         Kommentér


         • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

          Historisk skråblikk. Fant denne på Facebook og fansidene til Shetland-Larsen:

          "Krigsbefalet var befal før disse 20-åringene var født, og de har gjennomgått en krigsskole man ikke kan simulere i fredstid." sier Larsen."          <script src="//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3" id="facebook-jssdk"></script><script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
          "Aftenposten desember 1958. "Jeg er i krig igjen" Leif Larsen slår i bordet, han er sint fordi myndighetene i 1958...
          Posted by Shetlands-Larsen on 30. mai 2015          Se også kommentarene på posten på Facebook.<iframe src="http://static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter/QrU_tEEWym9.js?version=41#channel=f 277b1ea368d7de&origin=about%3A%2F%2 F" style="border: medium none;" tabindex="-1" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" aria-hidden="true" id="fb_xdm_frame_http" scrolling="no" allowfullscreen="true" allowtransparency="true" name="fb_xdm_frame_http" frameborder="0"></iframe><iframe src="https://s-static.ak.facebook.com/connect/xd_arbiter/QrU_tEEWym9.js?version=41#channel=f 277b1ea368d7de&origin=about%3A%2F%2 F" style="border: medium none;" tabindex="-1" title="Facebook Cross Domain Communication Frame" aria-hidden="true" id="fb_xdm_frame_https" scrolling="no" allowfullscreen="true" allowtransparency="true" name="fb_xdm_frame_https" frameborder="0"></iframe>

          Kommentér


          • Militærordningen - innstillingen klar

           Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) er sendt til Stortinget. Vedtaket som kommer i Stortinget vil ikke løse dagens utfordringer, spesielt med tanke på å beholde personell.

           Det viktigste vedtaket for alt militært personell står på trappene for å bli vedtatt i Stortinget. Departementet har levert sin proposisjon til Stortinget, og nå har altså utenriks- og forsvarskomiteen levert sin innstilling.
           Dessverre bidrar ikke innstillingen fra komiteen til øking av operativ evne!

           Aldersgrensen T35 opprettholdes, noe som vil fortsette å skape utfordringer for å kunne beholde personellet. Man innfører altså en aldersgrense uten pensjon, uten sikring. Politikerne i komiteen har derfor ikke lyttet til de som har skoen på! De har valgt å se bort fra de tilbakemeldingene som er gitt! Dagens avdelingsbefal slutter i midten av 20-årene nettopp fordi man ikke vet med sikkerhet om man får fortsette utover fylte 35 år!

           Politikerne, som departementet, viser til et behov for avgangsmekanismer! BFO registrerer at politikerne har behov for å kvitte seg med personellet i sin mest effektive alder!
           Det største behovet Forsvaret har i dag er det omvendte! Forsvaret har behov for å beholde personellet, ikke avgi!

           Derfor er nå Stortinget i ferd med å vedta en ny ordning som ikke vil øke den operative evnen.
           Befalets Fellesorganisasjon
           Ubique quo fas et gloria ducunt

           Kommentér


           • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

            Instillingen fra komiteen slik den behandles i Stortinget i morgen: https://www.stortinget.no/no/Saker-o...ns-201415-336/

            Det er flere merknader fra de forskjellige medlemmene av komiteen, men så vidt jeg kan se støtter de proposisjonen slik den foreligger. (Det har skjedd tidligere at det har kommet skråkryssere under behandlingen i Stortinget, men vi får tro at denne går gjennom uten noe særlig kluss.)
            Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

            Kommentér


            • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

             I og med stortingsvedtaket gjort 12 juni 2015, er videre diskusjon om den nye ordningen for militært personell splittet ut i en ny tråd: http://milforum.net/forsvarets-nye-m...personell.html .

             Denne tråden beholdes som en ressurs med mye god bakgrunnsinformasjon.
             Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

             Kommentér


             • Sv: Enhetsbefal: gått ut på dato?

              Tråden stenges, ref notatet over. Det kan likevel være interessant å se de diskusjonene som har foregått her helt siden 2009. Kanskje var milforum forut for sin tid?
              Those who beat their swords into plowshares will plow for those who don't.

              Kommentér

              Fremhevede emner

              Collapse
               

              Forsvarets jobbsøkerregister

              Militær kompetanse tar lang tid å skape og koster forsvaret masse. I løpet av de siste 4 årene så har det vært gjort test på et jobbsøkeregister. Disse testene har vært vellykket og rulles nå ut i større skala. Ønsker du deg tilbake i Forsvaret igjen så er det bare å registrere seg.              https://forsvaret.no/jobb-i-forsvaret/jobbregister...
               

              Luftforsvarets organisering

              Har tilbrakt noe tid på Wikipedia og prøvd å skrive om bl.a Luftforsvarets organisering.

              Sjekk gjerne ut her, og kom med med tilbakemeldinger om det er noe som bør endres:
              https://no.wikipedia.org/wiki/Luftfo...derlagte_baser

              For øyeblikket jobber jeg med 132. Luftving (lenke), og da spesielt Baseforsvarsskvadronen. Og nå lurer på hvor Nasjonal Innsatsstyrke (lenke)...
               

              Sikkerhetsloven


              (Illustrasjonsfoto: Denne posten er ikke gradert.)


              Vi fikk ny sikkerhetslov 1.januar 2019: https://www.nsm.stat.no/publikasjone....-januar-2019/


              Det ble utgitt en serie veileder utover høsten i fjor: https://www.nsm.stat.no/publikasjone.../veiledninger/...
               

              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

              UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet har kommet ut med en ny utgave:

              https://forsvaret.no/fakta_/ForsvaretDocuments/UD%202-1%20(norsk).pdf

              ...
               

              Fokus: Etterretningstjenesten


              Etterretningstjenesten


              Etterretningstjenesten er ​Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​HVE M ER ETTERRETNINGSTJENESTEN, OG HVA GJØR VI?

              Selv om tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, løser tjenesten oppdrag for hele myndighetsapparatet og arbeider...
               

              100 ÅR ETTER

              100 år etter Forrige århundre er fullt av dramatiske begivenheter som har formet verden helt opp til vår tid. Mange grenser i Europa er direkte resultat av de to verdenskrigene, og også i resten av verden hører vi fortsatt gjenklangen fra den svunne kolonitiden, med land som ble skapt av vinnerne fra den første krigen, og som ble selvstendig i tiden etter den andre. Denne tråden dekker gapet mel...
               

              Et nytt forsvarskonsept?

              I to artikler Sverre Diesen har hatt i Norsk Militært Tidsskrift avslutter den tidligere forsvarssjefen med å etterlyse et nytt, helhetlig forsvarskonsept for landet. Et komplett, detaljert konsept vil helt sikkert være gradert, men det forhindrer oss ikke i å føre en overordnet diskusjon her. I og med at jeg regner med at Diesen har tilgang til relevant gradert materiale, og han altså etterlyser...
               

              Beskikkelser på Milforum

              Det er flere brukere som de siste dagene har fått sine velfortjente befalsgrader på milforum for god innsats. Siden ordningen nettopp er innført, er det litt for mange som har blitt sersjant (OR-5) eller sersjant klasse 1 (OR-5+) til at vi kan gi en individuell vurdering av hver enkelt, men samtlige er gode og solide bidragsytere over tid. Dette gjelder også mange av de som nå har grader mellom menig...
               

              NSM: Årlig risikovurdering


              Ole Gunnar Onsøien
              NTB scanpix

              – Betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror


              Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) med ny, nedslående vurdering av IKT-trusselbildet i Norge.

              – Både store og små virksomheter i offentlig og privat sektor er utsatt. Den grunnleggende sikkerheten er ikke på plass, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet...
               

              Fokus - Etterretningstjenestens årlige vurdering              Etterretningstjenestens rapport kan lastes ned fra lenken til høyre på siden:
              http://forsvaret.no/aktuelt/publisert/n ... pport.aspx

              Rapporten dekker hovedpunktene:
              Kode:
                Globale utviklingstrekk
                Nordområdene / Arktis
                Russland
                Afghanistan
                Pakistan
                Kina
                Midtøsten og Nord-Afrika
                Iran
                Sudan
                Somalia
                Terrorisme
                Spredning av
              ...
               

              Jente i kongens klær? Dette er tråden!

              Oppfordring mottatt og iverksatt. Som jente i førstegangstjenesten er det ofte en del spørsmål som dukker opp før oppmøtedagen og under året i grønt, og en del av disse kan ikke alltid mannfolka/guttungene svare på- nettopp fordi de ikke kan sette seg inn i situasjonen. I denne tråden kan man stille spørsmålene, komme med tips og råd, eller bare dele erfaringer man har gjort seg underveis. Jeg har...
               

              Tema: Luftforsvaret

              Snublet over denne siden med masse bilder av Luftforsvarets maskiner, helt fra perioden med dobbeltdekkere og til dagens F16. Anbefaler alle med flyinteresse å sjekke det ut! http://airforcephotos.luftkrigsskole...3/Default.aspx
               

              Forsvarets veterantjeneste (FVT)

              Forsvarsnett: Forsvaret vil ha veteransenter Katrine Gramshaug, SDV, 2007-06-06


              – Forsvaret trenger et rekreasjonssenter for veteraner. Det er viktig at vi nå får på plass et fast sted hvor vi kan tilby tjenester til veteraner, sier forsvarssjef Sverre Diesen.

              Av Katrine Gramshaug, Personell-, økonomi- og styringsstaben

              http://www.mil.no/veteraner/start/aktue...

              Donasjoner

              Collapse
              Working...
              X